1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler Soruları

TEMA- Okuma Kültürü
1. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
ferman
diven
dergah A
seki
présire
koltuk
çıkmak
ilan
ÖSYM'nin
Eskiden dervişlerin toplanip ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke
Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set.
Gezinti yeri, gezilecek yer.
2
Buyruk, emir.
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
2. Etkinlik: Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız.
Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.
nutku
tutulmak
talan
etmek
cuk, odasındaki bütün oyuncakları.
zensiz beslendiği için sağlığı
yup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara.
enbire.
dizini
dövmek
elden
gitmek
istemiyorsan tedbirli olmalısın.
ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
amanoğlu Mehmet Bey'i niçin aramaktadır?
oğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?
mize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir?
n Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.
yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.
de kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız
bancı dillere ait kelimeler hızla artarra
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
TEMA- Okuma Kültürü 1. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. ferman diven dergah A seki présire koltuk çıkmak ilan ÖSYM'nin Eskiden dervişlerin toplanip ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. Gezinti yeri, gezilecek yer. 2 Buyruk, emir. Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. 2. Etkinlik: Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz. nutku tutulmak talan etmek cuk, odasındaki bütün oyuncakları. zensiz beslendiği için sağlığı yup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara. enbire. dizini dövmek elden gitmek istemiyorsan tedbirli olmalısın. ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. amanoğlu Mehmet Bey'i niçin aramaktadır? oğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir? mize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? n Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz. yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz. de kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız bancı dillere ait kelimeler hızla artarra
(der
27. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege hava sahasının
kontrolü nedeniyle ortaya çıkan sorun aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 12 Mil Sorunu
B) Kardak Krizi
C) Etabli Sorunu
D) FIR Hattı Sorunu
E) Kita Sahanlığı Sorunu
akademidenizi.com.tr
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
(der 27. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege hava sahasının kontrolü nedeniyle ortaya çıkan sorun aşağıdakiler- den hangisidir? A) 12 Mil Sorunu B) Kardak Krizi C) Etabli Sorunu D) FIR Hattı Sorunu E) Kita Sahanlığı Sorunu akademidenizi.com.tr
27. Yumuşama Dönemi'nde Türkiye - ABD ilişkilerinin
Joms m
bozulmasında;
I.
Küba Krizi,
II. ABD'nin Türkiye'ye 1974 - 1978 yılları arasında
ambargo uygulaması,
III. Türkiye'nin 1974'te afyon ekimini serbest bırakması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
W
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
27. Yumuşama Dönemi'nde Türkiye - ABD ilişkilerinin Joms m bozulmasında; I. Küba Krizi, II. ABD'nin Türkiye'ye 1974 - 1978 yılları arasında ambargo uygulaması, III. Türkiye'nin 1974'te afyon ekimini serbest bırakması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I W D) II ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III
Va
straintes de mari
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörlerinden olan
Türkiye Cumhuriyeti'nin adaya ilk askeri
müdahalesi hangi olay üzerine gerçekleşmiştir?
A) Erenköy çarpışmaları
B) Küçük Kaymaklı çarpışmaları
C) 21 Aralık Olayları
D) Geçitkale çarpışmaları
E) Boğaziçi çarpışmaları
CNK
ebuy
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
Va straintes de mari Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörlerinden olan Türkiye Cumhuriyeti'nin adaya ilk askeri müdahalesi hangi olay üzerine gerçekleşmiştir? A) Erenköy çarpışmaları B) Küçük Kaymaklı çarpışmaları C) 21 Aralık Olayları D) Geçitkale çarpışmaları E) Boğaziçi çarpışmaları CNK ebuy
20. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 arasında
Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Devrim arabalarının üretilmesi
B) Anadol arabalarının üretilmesi
V
C) 68 kuşağı adı verilen sosyalist hareketlerin başlaması
D) TÜBİTAK'ın kurulması
E) Ege Üniversitesinin kurulması
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
20. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 arasında Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) Devrim arabalarının üretilmesi B) Anadol arabalarının üretilmesi V C) 68 kuşağı adı verilen sosyalist hareketlerin başlaması D) TÜBİTAK'ın kurulması E) Ege Üniversitesinin kurulması
26. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin
1955 yılında kurulan Bağdat Paktı'na üye oldu-
ğu söylenebilir?
A) Fransa
B) İtalya
D) Ingiltere
C) SSCB
E) Almanya
Tarkiye - Trak kurdu.
Ingiltere, Tran, palaista katıldı
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
26. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin 1955 yılında kurulan Bağdat Paktı'na üye oldu- ğu söylenebilir? A) Fransa B) İtalya D) Ingiltere C) SSCB E) Almanya Tarkiye - Trak kurdu. Ingiltere, Tran, palaista katıldı
27. 1985 yılında Türkiye, Iran ve Pakistan arasında kuru-
lan üye ülkelerin sürdürebilir sosyo ekonomik kalkın-
malarını sağlamak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan'ın katılma-
sıyla genişlemiştir. Merkezi İran-Tahran.
Yukarıda sözü edilen kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A)EIT-ECO
C) TİKA
E) TÜBA
B) KEIT
D) TÜRKSOY
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
27. 1985 yılında Türkiye, Iran ve Pakistan arasında kuru- lan üye ülkelerin sürdürebilir sosyo ekonomik kalkın- malarını sağlamak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan'ın katılma- sıyla genişlemiştir. Merkezi İran-Tahran. Yukarıda sözü edilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A)EIT-ECO C) TİKA E) TÜBA B) KEIT D) TÜRKSOY
LES
17. 1974 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahal
kararı almasının temel nedeni aşağıdakile
den hangisidir?
ele geçirmesi
Yunanistan'ın hükûmet darbesi ile yönetinan Asiltürk
B Kanlı Noel'in yaşanması
C) 6-7 Eylül Olayları
D) Johnson Mektubu
E) Türk-Sovyet yakınlaşması
Başbaka
uleyman Demirel
Kan
✓ Bülent Ecevit
B. You m-Necmettin Erb
maz
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
LES 17. 1974 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahal kararı almasının temel nedeni aşağıdakile den hangisidir? ele geçirmesi Yunanistan'ın hükûmet darbesi ile yönetinan Asiltürk B Kanlı Noel'in yaşanması C) 6-7 Eylül Olayları D) Johnson Mektubu E) Türk-Sovyet yakınlaşması Başbaka uleyman Demirel Kan ✓ Bülent Ecevit B. You m-Necmettin Erb maz
49. I. Milletvekili seçilme yeterliliği
II. Bütçenin yıllık yapılması
III. Kanun hükmünde kararname HK
Yukarıdaki Anayasal özellikleri ilk kez aşağıdaki
Türk Anayasalarının hangisinde düzenlenmiştir?
A) 1876 Kanun-i Esasi
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
49. I. Milletvekili seçilme yeterliliği II. Bütçenin yıllık yapılması III. Kanun hükmünde kararname HK Yukarıdaki Anayasal özellikleri ilk kez aşağıdaki Türk Anayasalarının hangisinde düzenlenmiştir? A) 1876 Kanun-i Esasi B) 1921 Anayasası C) 1924 Anayasası D) 1961 Anayasası E) 1982 Anayasası
98. Kibris Sorunu ile ilgili aşağıda verilen eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Enosis - Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması düşüncesi
B) Fransa - Zürih Antlaşması'yla Kıbrıs'taki
egemenliği sona eren devlet
menc
C) Rauf Denktaş - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
Hada? (0
ilk devlet başkanı
D) Johnson Mektubu - Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale
etmemesi için gönderilen mektup
chox(3
E) EOKA-Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan örgüt
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
98. Kibris Sorunu ile ilgili aşağıda verilen eşleştirme- lerden hangisi yanlıştır? A) Enosis - Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması düşüncesi B) Fransa - Zürih Antlaşması'yla Kıbrıs'taki egemenliği sona eren devlet menc C) Rauf Denktaş - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Hada? (0 ilk devlet başkanı D) Johnson Mektubu - Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmemesi için gönderilen mektup chox(3 E) EOKA-Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan örgüt
32.. ENOSIS düşüncesine engel olma
Adaya huzur ve barış getirme
III. Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlama
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin düzenlediği
Kıbrıs Barış Hareketi'nin amaçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
32.. ENOSIS düşüncesine engel olma Adaya huzur ve barış getirme III. Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlama Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Hareketi'nin amaçları arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III
31. Türk - Yunan ilişkilerinin Kita Sahanlığı ve Ege
Hava Sahası yüzünden bozulmasının,
1. ekonomik kaynakların verimli kullanılamaması, H
II. silahlanma yarışının hızlanması,
www.do
III. ASALA örgütünün kurulması
gelişmelerinden hangilerine olan etkisinden söz
edilebilir?
A) Yalniz I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve
DA & D W W b 4
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
31. Türk - Yunan ilişkilerinin Kita Sahanlığı ve Ege Hava Sahası yüzünden bozulmasının, 1. ekonomik kaynakların verimli kullanılamaması, H II. silahlanma yarışının hızlanması, www.do III. ASALA örgütünün kurulması gelişmelerinden hangilerine olan etkisinden söz edilebilir? A) Yalniz I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve DA & D W W b 4
Hauza
34. Uluslararası barışın hedeflendiği aşağıdaki
gelişmelerden hangisinin çatışma ve ayrılıkları
azaltmaktan çok artırdığı söylenebilir?
A) Camp David Antlaşması
B) Atlantik Bildirisi
C) SALT I Antlaşması
D) Bandung Konferansı
E) Panmunjon Antlaşması
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
Hauza 34. Uluslararası barışın hedeflendiği aşağıdaki gelişmelerden hangisinin çatışma ve ayrılıkları azaltmaktan çok artırdığı söylenebilir? A) Camp David Antlaşması B) Atlantik Bildirisi C) SALT I Antlaşması D) Bandung Konferansı E) Panmunjon Antlaşması Diğer sayfaya geçiniz.
F
'C
18. 2012 yılı itibariyle, Avrupa Birliğine katıl-
mayı bekleyen aday ülkeler arasında,
I.
Türkiye
II.
Hırvatistan
H
Yunanistan
ülkelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
F 'C 18. 2012 yılı itibariyle, Avrupa Birliğine katıl- mayı bekleyen aday ülkeler arasında, I. Türkiye II. Hırvatistan H Yunanistan ülkelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalniz II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
eldiler.
hinter-
---,
la her
kav-
L
3. İran-Irak Savaşlarının yaşanmasında;
1. Basra Körfezi egemenliği,
II. Şattülarap su yolu egemenliği,
III. İslam dünyası liderliği
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
TYT Tarih Soru Bankası
E) I, II ve III
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
eldiler. hinter- ---, la her kav- L 3. İran-Irak Savaşlarının yaşanmasında; 1. Basra Körfezi egemenliği, II. Şattülarap su yolu egemenliği, III. İslam dünyası liderliği durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III TYT Tarih Soru Bankası E) I, II ve III
28 Tarih öğretmeni, "Büyük Millet Meclisinin uluslararası alan-
da imzaladığı ilk antlaşma ve siyasi alanda kazandığı ilk ba-
şarıdır." sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamıştır?
A) Ankara Antlaşması'nın
Gümrü Antlaşması'nın
Mudanya Ateşkesi'nin
Lozan Antlaşması'nın
E) Kars Antlaşması'nın
Tarih
1960’lardan İtibaren Türk Dış Politikasını Etkileyen Önemli Gelişmeler
28 Tarih öğretmeni, "Büyük Millet Meclisinin uluslararası alan- da imzaladığı ilk antlaşma ve siyasi alanda kazandığı ilk ba- şarıdır." sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Ankara Antlaşması'nın Gümrü Antlaşması'nın Mudanya Ateşkesi'nin Lozan Antlaşması'nın E) Kars Antlaşması'nın