Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler Soruları

50
22. Tekke ve zaviyelerin kapatılması,
D
1. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
II. Laikliğin topluma yerleşmesi
III. Toplumsal alanda laikleşmenin sağlanması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması-
na ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
C) I ve II
I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
50 22. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, D 1. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi II. Laikliğin topluma yerleşmesi III. Toplumsal alanda laikleşmenin sağlanması gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması- na ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I C) I ve II I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III
A
4.
Kız ve erkek
çocuklarının
eşit olarak
karma eğitime
yöneltilmesi
A
Medreselerin
kapatılması ve
okul sayısının
artırılması
Millet
mekteplerinin
açılması
Diyagramda verilenler dikkate alındığında,
Cumhuriyet döneminde eğitim öğretimle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı
söylenemez?>>>
A) Fırsat eşitliği yaratma
B) Laik olma
C) Geniş bir kitleye ulaşma
D) Dinsel temellere dayandırma
E) Okur-yazar oranını artırma
- TY
A
UĞUR
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
A 4. Kız ve erkek çocuklarının eşit olarak karma eğitime yöneltilmesi A Medreselerin kapatılması ve okul sayısının artırılması Millet mekteplerinin açılması Diyagramda verilenler dikkate alındığında, Cumhuriyet döneminde eğitim öğretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?>>> A) Fırsat eşitliği yaratma B) Laik olma C) Geniş bir kitleye ulaşma D) Dinsel temellere dayandırma E) Okur-yazar oranını artırma - TY A UĞUR
2.
1929 yılının Mart ayındayız, harf İnkılabının yapılmasının
üstünden kısa bir süre geçmiştir(1). Bir devlet kurumunda
çalışan Mehmet Salim Şentürk endişeli görülmektedir(II).
Endişesinin sebebi, yeni kabul edilen alfabeyi bir an
önce öğrenmek ve işinde başarılı olmak istemesinden
kaynaklanmaktadır(III). Bu amaçla devlet tarafından
halkçılık ilkesi doğrultusunda açılan Millet Mekteplerinde
verilen eğitime katılmayı planlamaktadır(IV). Çünkü
yürürlüğe giren bu kanunla bütün resmi yazışmaların
yeni Türk harfleri ile yapılması yasal zorunluluk
olmuştur(V).
Harf inkılabı ile ilgili yukarıda verilen paragrafta
numaralı yerlerden hangisinde kronolojiye uygun
olmayan bir bilgi bulunmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EN
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
2. 1929 yılının Mart ayındayız, harf İnkılabının yapılmasının üstünden kısa bir süre geçmiştir(1). Bir devlet kurumunda çalışan Mehmet Salim Şentürk endişeli görülmektedir(II). Endişesinin sebebi, yeni kabul edilen alfabeyi bir an önce öğrenmek ve işinde başarılı olmak istemesinden kaynaklanmaktadır(III). Bu amaçla devlet tarafından halkçılık ilkesi doğrultusunda açılan Millet Mekteplerinde verilen eğitime katılmayı planlamaktadır(IV). Çünkü yürürlüğe giren bu kanunla bütün resmi yazışmaların yeni Türk harfleri ile yapılması yasal zorunluluk olmuştur(V). Harf inkılabı ile ilgili yukarıda verilen paragrafta numaralı yerlerden hangisinde kronolojiye uygun olmayan bir bilgi bulunmaktadır? A) I B) II C) III D) IV EN
24. Mustafa Kemal Atatürk "Hepimiz, özel ve
resmî hayatımızda karşılaştığımız oku-
yup yazma bilmeyen erkek kadın her
vatandaşımıza öğretmek için istek gös-
termeliyiz. Ulusumuzun yüzyıllar boyun-
ca gerçekleştirilemeyen bu ihtiyacını bir-
kaç yıl içinde tam anlamı ile sağlamak,
yakın gelecekte gözlerimizi kamaştıran
bir başarı güneşi olacaktır." demiştir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü
doğrultusunda;
Halkevleri,
+
II. Millet Mektepleri, +
III. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
açılmıştır?
kurumlarından hangileri
A) Yalnız h
B) Yalnız il
C) Yalnız II
D) I ve II
-E), tive m
BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM BASARI
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
24. Mustafa Kemal Atatürk "Hepimiz, özel ve resmî hayatımızda karşılaştığımız oku- yup yazma bilmeyen erkek kadın her vatandaşımıza öğretmek için istek gös- termeliyiz. Ulusumuzun yüzyıllar boyun- ca gerçekleştirilemeyen bu ihtiyacını bir- kaç yıl içinde tam anlamı ile sağlamak, yakın gelecekte gözlerimizi kamaştıran bir başarı güneşi olacaktır." demiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda; Halkevleri, + II. Millet Mektepleri, + III. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi açılmıştır? kurumlarından hangileri A) Yalnız h B) Yalnız il C) Yalnız II D) I ve II -E), tive m BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM BENİM BASARI
5.
"Halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski mil-
li masalları, atasözlerini araştırıp toplamak, yeni yetişen
gençler arasında yetenekli olanları desteklemek" gibi
konularda Cumhuriyeti halka doğru anlatmak ama-
cıyla, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapıldığı
söylenebilir?
é
A Halkevleri'nin açılması
B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması +
C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Medeni Kanun'un kabul edilmesi
E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. "Halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski mil- li masalları, atasözlerini araştırıp toplamak, yeni yetişen gençler arasında yetenekli olanları desteklemek" gibi konularda Cumhuriyeti halka doğru anlatmak ama- cıyla, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapıldığı söylenebilir? é A Halkevleri'nin açılması B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması + C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması
22. Türk milli eğitim sistemindeki,
1. temel eğitim ihtiyacının karşılanması,
II. karma eğitim sisteminin uygulanması,
III. Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edilmesi
uygulamalarından hangileri Osmanlı Devleti'ndeki
eğitim sisteminden farklıdır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
22. Türk milli eğitim sistemindeki, 1. temel eğitim ihtiyacının karşılanması, II. karma eğitim sisteminin uygulanması, III. Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edilmesi uygulamalarından hangileri Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sisteminden farklıdır? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve Ill
Hi
TEST 3
1. Tarih, bir milletin kimliğidir. Milletin bireylerini ortak
bir bilinçle birbirine bağlama işlevi görür. Mustafa
Kemal, Türkiye'de bu durumu hayata geçirebilmek
için 15 Nisan 1931'de Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti-
nin yani bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumunun ku-
ruluşuna öncülük etmiştir.
Türk Tarih Kurumunun kurulma amaçlarıyla ilgi-
li aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından millî
tarih anlayışına geçmek.
B) Türklerin dünya medeniyetinin gelişimindeki
katkılarını ortaya çıkarmak.
C) Turancılık fikrinin uygulanabilirliğini ispatlamak.
D) Ulusal tarih anlayışını güçlendirmek.
E) Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduk-
larını bilimsel yöntemleri de kullanarak kanıtla-
mak.
3. Cumhuriyet
nitma, dikiş
lar, spor, sag
leri, kütüpha
AYDIN YAYINLARI
müzecilik at
Atatürk'ün
de yurdun
mu aşağıda
A) Halkevl
B) Darülfü
C) Millet M
D) Darülb
E) Türk C
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
Hi TEST 3 1. Tarih, bir milletin kimliğidir. Milletin bireylerini ortak bir bilinçle birbirine bağlama işlevi görür. Mustafa Kemal, Türkiye'de bu durumu hayata geçirebilmek için 15 Nisan 1931'de Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti- nin yani bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumunun ku- ruluşuna öncülük etmiştir. Türk Tarih Kurumunun kurulma amaçlarıyla ilgi- li aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından millî tarih anlayışına geçmek. B) Türklerin dünya medeniyetinin gelişimindeki katkılarını ortaya çıkarmak. C) Turancılık fikrinin uygulanabilirliğini ispatlamak. D) Ulusal tarih anlayışını güçlendirmek. E) Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduk- larını bilimsel yöntemleri de kullanarak kanıtla- mak. 3. Cumhuriyet nitma, dikiş lar, spor, sag leri, kütüpha AYDIN YAYINLARI müzecilik at Atatürk'ün de yurdun mu aşağıda A) Halkevl B) Darülfü C) Millet M D) Darülb E) Türk C
eserler-
III
www.isemkitap.com
14. 1. Medreseler
Mektebikuzat
A) Yalnız I
III. Ankara Hukuk Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde
kapatılmıştır?
D) I ve III
J
3 AD
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
eserler- III www.isemkitap.com 14. 1. Medreseler Mektebikuzat A) Yalnız I III. Ankara Hukuk Mektebi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde kapatılmıştır? D) I ve III J 3 AD B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
15. Cumhuriyet Dönemi'nde uygulamadan kaynaklı
ikilikleri sonlandırmak amacıyla;
1. alfabe,
takvim,
II.
III. rakam
alanlarından hangilerinde düzenlemeye gidilmiş-
tir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve II!
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
15. Cumhuriyet Dönemi'nde uygulamadan kaynaklı ikilikleri sonlandırmak amacıyla; 1. alfabe, takvim, II. III. rakam alanlarından hangilerinde düzenlemeye gidilmiş- tir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve II!
12. Millet Mekteplerinde okuma-yazma öğrenenlere
pratik kazandırmak amacıyla çıkarılmaya başlanan
yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belleten Dergisi
B) Türk Yurdu Dergisi
C) Halk Mecmuası
D) Kadro Dergisi
E) Ülkü Dergisi
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
12. Millet Mekteplerinde okuma-yazma öğrenenlere pratik kazandırmak amacıyla çıkarılmaya başlanan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Belleten Dergisi B) Türk Yurdu Dergisi C) Halk Mecmuası D) Kadro Dergisi E) Ülkü Dergisi
8.
İnkılaplar - 3
Atatürk, "Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve di-
nimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz.
Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir
yere muhtaçtır, orası da okuldur." demiştir.
Atatürk'ün bu söz ile;
1.
tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması,
Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun kabulü,
III. medreselerin kapatılması
11.
gelişmelerinden hangilerinin gereğini vurguladığı
savunulabilir?
A) Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
R
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
8. İnkılaplar - 3 Atatürk, "Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve di- nimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da okuldur." demiştir. Atatürk'ün bu söz ile; 1. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun kabulü, III. medreselerin kapatılması 11. gelişmelerinden hangilerinin gereğini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II R
15. Halk dilindeki sözcükleri Türkçe'ye kazandır-
I
mak
II. Okuma-yazma oranını artırmak
III. Yabancı terimleri Türkçeleştirmek
Yukarıdakilerden hangileri Türk Dil Kurumu'nun
kuruluş amaçları arasındadır?
Hud S
A) Yalnız Islom B) Yalnız II
D) I ve III
shrimis
s
T BA
C) I ve II
EI, II ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
15. Halk dilindeki sözcükleri Türkçe'ye kazandır- I mak II. Okuma-yazma oranını artırmak III. Yabancı terimleri Türkçeleştirmek Yukarıdakilerden hangileri Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasındadır? Hud S A) Yalnız Islom B) Yalnız II D) I ve III shrimis s T BA C) I ve II EI, II ve III
01
1. Millet mekteplerinin açılması
II. Üniversite reformunun yapılması
III. Ankara Hukuk Mektebinin açılması
Gelişmelerinden hangileri Harf inkiläbini ta-
mamlayıcı mahiyettedir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve Il
ll
E) I, II ve III
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
01 1. Millet mekteplerinin açılması II. Üniversite reformunun yapılması III. Ankara Hukuk Mektebinin açılması Gelişmelerinden hangileri Harf inkiläbini ta- mamlayıcı mahiyettedir? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve III C) I ve Il ll E) I, II ve III
16.
1 Kasım 1928'de TBMM'nin kabul ettiği Türk Harfleri Hak-
kındaki Kanun'la Harf İnkılabı başlamıştır.
Aşağıdakilerden
hangisi Harf İnkılabı'nın uygulanma-
ya konulmasıyla ilgili gelişmelerden biridir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
C) Millet Mekteplerinin açılması
D) Müzik Öğretmen Okulu'nun kurulması
EEğitim ve öğretimin birleştirilmesine ilişkin kanun çıka-
rılması
(2010-KPSS)
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
16. 1 Kasım 1928'de TBMM'nin kabul ettiği Türk Harfleri Hak- kındaki Kanun'la Harf İnkılabı başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Harf İnkılabı'nın uygulanma- ya konulmasıyla ilgili gelişmelerden biridir? A) Medreselerin kapatılması B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması C) Millet Mekteplerinin açılması D) Müzik Öğretmen Okulu'nun kurulması EEğitim ve öğretimin birleştirilmesine ilişkin kanun çıka- rılması (2010-KPSS)
10.
1. Tekke ve türbelerin kapatılması
11. Ilk kez azınlık okullarının açılması
III. Okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması 1924
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi geliş-
meleri arasındadır?
A) Yalnız
I
D) II ve III
B) Yalnız II
1925
C) I ve III
E) I, II ve III
(2010-KPSS)
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
10. 1. Tekke ve türbelerin kapatılması 11. Ilk kez azınlık okullarının açılması III. Okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması 1924 Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi geliş- meleri arasındadır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 1925 C) I ve III E) I, II ve III (2010-KPSS)
19. Atatürk Dönemi'nde belirlenen Millî Eğitim
Sisteminin Genel Esasları arasında aşağıda-
kilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Tüm eğitim kurumları tek bir örgüt tarafından
yönetilmelidir.
B) Eğitim programı milletin ihtiyaçlarına ve
çağın gereklerine uygun olmalıdır.
C) Medreseler çağın gereklerine göre moderni-
ze edilmelidir.
D) Öğretim çağı dışında kalmış kişiler de
eğitimin nimetlerinden yararlandırılmalıdır.
E) Devletin amacı demokratik, millî ve laik
düşünceli bireyler yetiştirmektir.
21.
E
A
B
C
D
E
Tarih
Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler
19. Atatürk Dönemi'nde belirlenen Millî Eğitim Sisteminin Genel Esasları arasında aşağıda- kilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? A) Tüm eğitim kurumları tek bir örgüt tarafından yönetilmelidir. B) Eğitim programı milletin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olmalıdır. C) Medreseler çağın gereklerine göre moderni- ze edilmelidir. D) Öğretim çağı dışında kalmış kişiler de eğitimin nimetlerinden yararlandırılmalıdır. E) Devletin amacı demokratik, millî ve laik düşünceli bireyler yetiştirmektir. 21. E A B C D E