Haçlı Seferleri Soruları

3. Haçlı Seferleri ile Akdeniz ticareti canlılık kazanmış ve
bazı devletler ekonomik olarak güçlenmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla zenginleşen
devletleri gösteren bir eşleştirme vardır?
A) Venedik - Ceneviz
B) Venedik - Avusturya
C) Ispanya - Anadolu Selçuklu Devleti
D) Fransa - Hindistan
E) İngiltere - Almanya
Tarih
Haçlı Seferleri
3. Haçlı Seferleri ile Akdeniz ticareti canlılık kazanmış ve bazı devletler ekonomik olarak güçlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla zenginleşen devletleri gösteren bir eşleştirme vardır? A) Venedik - Ceneviz B) Venedik - Avusturya C) Ispanya - Anadolu Selçuklu Devleti D) Fransa - Hindistan E) İngiltere - Almanya
3.
r
11. Anadolu Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasına yaptığı
en önemli hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı Seferlerine karşı koyma
B) İslam mimarisini geliştirme
C) Medreseleri yaygınlaştırma
D) Ticareti geliştirecek çalışmalar yapma
E) Kervansaraylar yapma
Tarih
Haçlı Seferleri
3. r 11. Anadolu Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasına yaptığı en önemli hizmet aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferlerine karşı koyma B) İslam mimarisini geliştirme C) Medreseleri yaygınlaştırma D) Ticareti geliştirecek çalışmalar yapma E) Kervansaraylar yapma
4.
(1072)
(1080)
(1080)
(1081)
(1077)
- (1093)
(1096-1099)
(1102)
(1147-1149)
(1157)
(1174)
- (1178)
--
(1189-1192)
(1196)
(1202)
Saltuklular Beyliği'nin kurulması
Danişmentliler Beyliği'nin kurulması
Mengücekliler Beyliği'nin kurulması
A) Saltuklular
C) Caka Beyliği
Çaka Beyliği'nin kurulması
Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması
Çaka Beyliği'nin yıkılması
1. Haçlı Seferi
Artuklular Beyliği'nin kurulması
II. Haçlı Seferi
Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması
Eyyubiler Devleti'nin kurulması
Danişmentliler Beyliği'nin yıkılması
III. Haçlı Seferi
Moğol imparatorluğu'nun kurulması
Saltuklular Beyliği'nin yıkılması
Bu kronolojik cetvele göre aşağıdaki siyasi yapılar-
dan hangisinin Haçlılarla savaşma ihtimali kesinlik-
le yoktur?
B) Eyyübiler
LDYBüyük Selçuklular
E) Artuklular
Tarih
Haçlı Seferleri
4. (1072) (1080) (1080) (1081) (1077) - (1093) (1096-1099) (1102) (1147-1149) (1157) (1174) - (1178) -- (1189-1192) (1196) (1202) Saltuklular Beyliği'nin kurulması Danişmentliler Beyliği'nin kurulması Mengücekliler Beyliği'nin kurulması A) Saltuklular C) Caka Beyliği Çaka Beyliği'nin kurulması Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması Çaka Beyliği'nin yıkılması 1. Haçlı Seferi Artuklular Beyliği'nin kurulması II. Haçlı Seferi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması Eyyubiler Devleti'nin kurulması Danişmentliler Beyliği'nin yıkılması III. Haçlı Seferi Moğol imparatorluğu'nun kurulması Saltuklular Beyliği'nin yıkılması Bu kronolojik cetvele göre aşağıdaki siyasi yapılar- dan hangisinin Haçlılarla savaşma ihtimali kesinlik- le yoktur? B) Eyyübiler LDYBüyük Selçuklular E) Artuklular
4D Serisi ®
5. XIV. yüzyıl boyunca bazı Avrupa ve Balkan ülkeleri-
nin katılımıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı orduları
oluşturulmuştur.
Bu durumun;
1. Osmanlı Devleti'nin Balkan hâkimiyetine engel
olmak,
II. Hristiyan dünyasında siyasi ve dinî birliği sağla-
mak,
III. Türkleri Anadolu'dan çıkarmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız !
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
Haçlı Seferleri
4D Serisi ® 5. XIV. yüzyıl boyunca bazı Avrupa ve Balkan ülkeleri- nin katılımıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı orduları oluşturulmuştur. Bu durumun; 1. Osmanlı Devleti'nin Balkan hâkimiyetine engel olmak, II. Hristiyan dünyasında siyasi ve dinî birliği sağla- mak, III. Türkleri Anadolu'dan çıkarmak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylene- bilir? A) Yalnız ! D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
18. İtilaf güçleri Türk tarafının kabul etmeyeceğini bildiği halde
I. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı'nda Sevr
Antlaşması'nda ufak değişiklikler yaparak hazırladıkları tas-
lağı sunmuşlardır.
İtilaf devletlerinin bu yöntemle aşağıdakilerden hangisini
amaçladıkları savunulabilir?
A) Düzenli ordunun kurulmasını önleme
B) Yenilmiş Yunan ordusuna zaman kazandırma
C) İstanbul Hükümeti'nin otoritesini güçlendirme
D) TBMM'yi ortadan kaldırma
E) Türk heyetini yeni savaştan vaz geçirme
Tarih
Haçlı Seferleri
18. İtilaf güçleri Türk tarafının kabul etmeyeceğini bildiği halde I. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nda ufak değişiklikler yaparak hazırladıkları tas- lağı sunmuşlardır. İtilaf devletlerinin bu yöntemle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir? A) Düzenli ordunun kurulmasını önleme B) Yenilmiş Yunan ordusuna zaman kazandırma C) İstanbul Hükümeti'nin otoritesini güçlendirme D) TBMM'yi ortadan kaldırma E) Türk heyetini yeni savaştan vaz geçirme
9.
1204 yılında IV. Haçlı Seferi ile Kudüs'ü almak için
yola çıkan Haçlılar İstanbul'da çıkan taht kavgaları
nedeni ile seferin yönünü değiştirerek İstanbul'a
girip İstanbul'u işgal etmişlerdir. Haçlıların burada
kurdukları Latin Krallığı altmış yılı aşkın bir süre
ayakta kalmıştır.
Bu bilgilere göre IV. Haçlı Seferi ile ilgili,
Amacının dışına çıkmıştır.
J. Kudüs'e ulaşamamıştır.
III. Bizans'ı olumsuz etkilemiştir.
yargılarından hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Haçlı Seferleri
9. 1204 yılında IV. Haçlı Seferi ile Kudüs'ü almak için yola çıkan Haçlılar İstanbul'da çıkan taht kavgaları nedeni ile seferin yönünü değiştirerek İstanbul'a girip İstanbul'u işgal etmişlerdir. Haçlıların burada kurdukları Latin Krallığı altmış yılı aşkın bir süre ayakta kalmıştır. Bu bilgilere göre IV. Haçlı Seferi ile ilgili, Amacının dışına çıkmıştır. J. Kudüs'e ulaşamamıştır. III. Bizans'ı olumsuz etkilemiştir. yargılarından hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III I ve II E) I, II ve III
A
8. Haçlı Seferilerinden sonra Anadolu'da zor gün-
ler yaşansa da I. Alaaddin Keykubat Dönemi'nde
devlet içerisinde yaşayan Süryaniler, Ermeniler
ve Rumlar Türkiye Selçuklu topraklarını terk edip
başka taraflara göç etmemişlerdir.
Bu duruma;
hoşgörülü devlet anlayışının benimsenmesi,
H. Müslim, gayrimüslim ayrımının yapılmaması,
K hükümdarların halkı kontrol altında tutması
uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
D)) ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
imak için
Tarih
Haçlı Seferleri
A 8. Haçlı Seferilerinden sonra Anadolu'da zor gün- ler yaşansa da I. Alaaddin Keykubat Dönemi'nde devlet içerisinde yaşayan Süryaniler, Ermeniler ve Rumlar Türkiye Selçuklu topraklarını terk edip başka taraflara göç etmemişlerdir. Bu duruma; hoşgörülü devlet anlayışının benimsenmesi, H. Müslim, gayrimüslim ayrımının yapılmaması, K hükümdarların halkı kontrol altında tutması uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D)) ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) Il ve Ill imak için
B
Sosyal Bilimler
5.
Helin Öğretmen, Haçlı Seferlerine ait olan aşa-
ğıdaki haritayı sınıfa getirmiştir. Öğrencilerinden
haritadaki verilerle Haçlı Seferlerinin nedenlerine
dayalı olarak gelişimi ve sonuçlarıyla ilgili dönütler
istemiştir.
ATLAS OKYANUSU Clermont
Aslan Yürekli Richardeaux
Toulouse
Lizbon
Silves
Brugesoy de Bouillon Viyana
Regensburg
Rouen Metz
Paris
400 km
Venedik
Cenova
Marsilya
Roma
Tunus
Boniface da 13
B
Godfrey de Bouillory
Tarapic
Friedrich Barbardine
1. Haçlı Seferi (1096-1099)
2. Haçlı Seferi (1147-1149)
3. Haçlı Seferi (1189-1192)
4. Haçlı Seferi (1202-1204)
AKDENİZ
KARADENİZ
Istanbul
Iznik
Eskişehir
Aslan Yürekli Richard Con
Konya
Tarsus Urla
Silifke Antakya
Akka Şam
Kudüs
II. Philippe Augustus
Iskenderiye
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği dö-
nüt bu haritadaki bilgilerle ilişkilendirilemez?
A) Duygu: 1. Haçlı Seferi ile Kudüs'e ulaşılmıştır.
B) Sevilay: Haçlılar bazı dönemlerde deniz yolunu
kullanmıştır.
A) Askerî alandaki ihtiyaçlar, yeni modellerin üretil-
mesini sağlamaktadır.
C) Yekta: IV. Haçlı Seferi İstanbul'u hedef almıştır.
D) Cemre: Haçlılar, Anadolu güzergahını önemli
ölçüde kullanmışlardır.
E) Tayfun: Seferlere bütün Avrupa devletleri des-
tek vermiştir.
B) Askerî amaçlı üretilen bir aracın birden fazla kul-
olmayabilir.
7. Aşağıda
diğerles
gücü be-
A) ABD
Voc
Ok Kızıldeniz
ni", azgın köp
ukça değişik
diri anında y
hiz'deki köp
r. Böylece b
datamadık
Deniz biyo
1972 yılın
aktayken
de bu ya
la 5000 L
8.
B) M
G
D
Tarih
Haçlı Seferleri
B Sosyal Bilimler 5. Helin Öğretmen, Haçlı Seferlerine ait olan aşa- ğıdaki haritayı sınıfa getirmiştir. Öğrencilerinden haritadaki verilerle Haçlı Seferlerinin nedenlerine dayalı olarak gelişimi ve sonuçlarıyla ilgili dönütler istemiştir. ATLAS OKYANUSU Clermont Aslan Yürekli Richardeaux Toulouse Lizbon Silves Brugesoy de Bouillon Viyana Regensburg Rouen Metz Paris 400 km Venedik Cenova Marsilya Roma Tunus Boniface da 13 B Godfrey de Bouillory Tarapic Friedrich Barbardine 1. Haçlı Seferi (1096-1099) 2. Haçlı Seferi (1147-1149) 3. Haçlı Seferi (1189-1192) 4. Haçlı Seferi (1202-1204) AKDENİZ KARADENİZ Istanbul Iznik Eskişehir Aslan Yürekli Richard Con Konya Tarsus Urla Silifke Antakya Akka Şam Kudüs II. Philippe Augustus Iskenderiye Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği dö- nüt bu haritadaki bilgilerle ilişkilendirilemez? A) Duygu: 1. Haçlı Seferi ile Kudüs'e ulaşılmıştır. B) Sevilay: Haçlılar bazı dönemlerde deniz yolunu kullanmıştır. A) Askerî alandaki ihtiyaçlar, yeni modellerin üretil- mesini sağlamaktadır. C) Yekta: IV. Haçlı Seferi İstanbul'u hedef almıştır. D) Cemre: Haçlılar, Anadolu güzergahını önemli ölçüde kullanmışlardır. E) Tayfun: Seferlere bütün Avrupa devletleri des- tek vermiştir. B) Askerî amaçlı üretilen bir aracın birden fazla kul- olmayabilir. 7. Aşağıda diğerles gücü be- A) ABD Voc Ok Kızıldeniz ni", azgın köp ukça değişik diri anında y hiz'deki köp r. Böylece b datamadık Deniz biyo 1972 yılın aktayken de bu ya la 5000 L 8. B) M G D
YAYIN GRUB
1. Haçlı Seferleri sonrasında kiliseye bağlılık azal-
mış, din adamlarına güven sarsılmış ve skolastik
felsefe zayıflamaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun asıl ne-
denidir?
A) Katolik Kilisesi'nin Kudüs gibi kutsal yerleri
Müslümanlardan alamaması
B) Geniş halk kesimlerinin katıldıkları seferlerden
hiçbir çıkar elde edememesi
C) Senyörlerin seferlere gerekli maddi desteği
vermemesi
D) Seferlerden asıl kârı İtalyan tüccarların elde et-
mesi
E) İslam dünyasının geri uygarlık olduğu iddiası-
nın geçersiz olduğunun görülmesi
Tarih
Haçlı Seferleri
YAYIN GRUB 1. Haçlı Seferleri sonrasında kiliseye bağlılık azal- mış, din adamlarına güven sarsılmış ve skolastik felsefe zayıflamaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun asıl ne- denidir? A) Katolik Kilisesi'nin Kudüs gibi kutsal yerleri Müslümanlardan alamaması B) Geniş halk kesimlerinin katıldıkları seferlerden hiçbir çıkar elde edememesi C) Senyörlerin seferlere gerekli maddi desteği vermemesi D) Seferlerden asıl kârı İtalyan tüccarların elde et- mesi E) İslam dünyasının geri uygarlık olduğu iddiası- nın geçersiz olduğunun görülmesi
10. Haçlı Seferlerini düzenleyenlerin amacına ulaşa-
maması feodalitenin egemenliğini sarsmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Soylu sınıfların zayıflaması
B) Doğu-Batı ticaretinin canlanması
C) İtalyan şehirlerinin kalkınması
D) Millî kiliselerin kurulmaya başlaması
E) Şövalyelik kurumuna güvenin azalması
Tarih
Haçlı Seferleri
10. Haçlı Seferlerini düzenleyenlerin amacına ulaşa- maması feodalitenin egemenliğini sarsmıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Soylu sınıfların zayıflaması B) Doğu-Batı ticaretinin canlanması C) İtalyan şehirlerinin kalkınması D) Millî kiliselerin kurulmaya başlaması E) Şövalyelik kurumuna güvenin azalması
Haçlı Seferleri sonucunda gerçekleşen bazı du-
rumlar aşağıda verilmiştir.
• Avrupa ile Anadolu, Suriye ve Mısır limanları
arasında ticari hayat canlandı.
●
• Ticaretle uğraşan ve sermaye sahibi tüccar
sınıfı (burjuvalar); papa, kral ve feodal beylere
verdikleri borçlar sayesinde güçlerini artırdı.
• Haçlı istilasına uğrayan Anadolu ve Suriye
coğrafyasında tarımsal üretim azaldı, ticari ha-
yat durgunlaştı.
Bu sonuçlardan hareketle Haçlı Seferlerinin;
I. Avrupa'da etkin sosyal sınıfın değişmesi,
II. Akdeniz'de ticari hayatın canlanması,
II. Türk İslam dünyasında sosyoekonomik hayatın
zarar görmesi
durumlarının hangileri üzerinde etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve II
C) I ve II
E) I, ve Ilt
Tarih
Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri sonucunda gerçekleşen bazı du- rumlar aşağıda verilmiştir. • Avrupa ile Anadolu, Suriye ve Mısır limanları arasında ticari hayat canlandı. ● • Ticaretle uğraşan ve sermaye sahibi tüccar sınıfı (burjuvalar); papa, kral ve feodal beylere verdikleri borçlar sayesinde güçlerini artırdı. • Haçlı istilasına uğrayan Anadolu ve Suriye coğrafyasında tarımsal üretim azaldı, ticari ha- yat durgunlaştı. Bu sonuçlardan hareketle Haçlı Seferlerinin; I. Avrupa'da etkin sosyal sınıfın değişmesi, II. Akdeniz'de ticari hayatın canlanması, II. Türk İslam dünyasında sosyoekonomik hayatın zarar görmesi durumlarının hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve II C) I ve II E) I, ve Ilt
9. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin
Çanakkale Cephesi'ni açma amaçlarından biri
değildir?
A) Halifenin gücünden yararlanmak
B) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
C) Rusya'ya yardım göndermek
D) Savaşı kısa sürede bitirmek
Tarih
Haçlı Seferleri
9. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açma amaçlarından biri değildir? A) Halifenin gücünden yararlanmak B) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak C) Rusya'ya yardım göndermek D) Savaşı kısa sürede bitirmek
1187 yılında Selahattin Eyyubi'nin Hittin Savaşı'nda Ku-
düs Kralı'nı yenmesi ve şehri ele geçirmesi III. Haçlı
Seferin'in yapılmasına yol açtı. İngiliz, Alman ve Fransız
kralları da bu sefere katıldılar. İngiltere Kralı Arslan Yürek-
li Richard, Kudüs'ü almak için Selahattin Eyyubi ile savaştı
ancak başarılı olamadı. Kudüs şehri Müslümanların elinde
kaldı. III. Haçlı Seferi sonucunda Hristiyanlar Müslümanla-
rı yakından tanıma fırsatını buldular. Bu durum Hristiyan-
ların Müslümanlarla ilgili bilinen yanlış düşüncelerinin de-
ğişmesinde etkili oldu.
Bu bilgiye bakılarak,
1. Selahaddin Eyyubi'nin İslam dünyasındaki itibarı art-
mıştır.
II. Haçlı Seferleri farklı kültürlerin etkileşimine neden ol-
muştur.
III. Haçlı Seferleri sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(1)
D) ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ZÜ
Tarih
Haçlı Seferleri
1187 yılında Selahattin Eyyubi'nin Hittin Savaşı'nda Ku- düs Kralı'nı yenmesi ve şehri ele geçirmesi III. Haçlı Seferin'in yapılmasına yol açtı. İngiliz, Alman ve Fransız kralları da bu sefere katıldılar. İngiltere Kralı Arslan Yürek- li Richard, Kudüs'ü almak için Selahattin Eyyubi ile savaştı ancak başarılı olamadı. Kudüs şehri Müslümanların elinde kaldı. III. Haçlı Seferi sonucunda Hristiyanlar Müslümanla- rı yakından tanıma fırsatını buldular. Bu durum Hristiyan- ların Müslümanlarla ilgili bilinen yanlış düşüncelerinin de- ğişmesinde etkili oldu. Bu bilgiye bakılarak, 1. Selahaddin Eyyubi'nin İslam dünyasındaki itibarı art- mıştır. II. Haçlı Seferleri farklı kültürlerin etkileşimine neden ol- muştur. III. Haçlı Seferleri sona ermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II (1) D) ve II C) Yalnız III E) I, II ve III ZÜ
9.
BEYLİKTEN DEVLETE
OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)
Tarih öğretmeni Bekir; "Avrupalıların Haçlı Seferleri
sonrası barut, pusula ve matbaayı öğrenmesi
demiştir.
----
Buna göre Bekir Öğretmen'in sözlerine aşağıda-
kilerden hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?
A) Feodalitenin zayıflamasına sebep oldu.
B) Bilimsel gelişmelere zemin hazırladı.
C) Kültürel alandaki çalışmaları olumlu yönde etkiledi.
Merkezî krallıkları güçlendirdi.
E) Akdeniz limanlarına önem kazandırdı.
Tarih
Haçlı Seferleri
9. BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) Tarih öğretmeni Bekir; "Avrupalıların Haçlı Seferleri sonrası barut, pusula ve matbaayı öğrenmesi demiştir. ---- Buna göre Bekir Öğretmen'in sözlerine aşağıda- kilerden hangisiyle devam etmesi uygun olmaz? A) Feodalitenin zayıflamasına sebep oldu. B) Bilimsel gelişmelere zemin hazırladı. C) Kültürel alandaki çalışmaları olumlu yönde etkiledi. Merkezî krallıkları güçlendirdi. E) Akdeniz limanlarına önem kazandırdı.
yaşayan top-
Og recini ve kuruluşa dair fark
SARMAL TEST-2
me reci ve Bizans la olan ilies.
4. Haçlı Seferleri XI. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın
sonlarına kadar süren seferlerdir. Islam dünyasın
hedef alan bu seferlere karşı Anadolu'da mücadeley
başlatan ilk devlet Türkiye Selçukluları olmuştur.
Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Seferlerin temel sebebi ekonomiktir.
B) Seferler sonucunda Islam dünyası gerileme si
recine girmiştir.
C) Malazgirt Savaşı sonrası Haçlı Seferleri başla
mıştır.
DTürkiye Selçuklularının batı yönünde ilerlemes
durmuştur.
E) Papa seferlere öncülük etmiştir.
2.1. KURULU
6.
11.
Yu
bar
etki
A) Y
7. Osmanlıla
yönünde b
leri arasınd
manlıların b
Buna göre,
mi'nde aşağ
sınırların
Tarih
Haçlı Seferleri
yaşayan top- Og recini ve kuruluşa dair fark SARMAL TEST-2 me reci ve Bizans la olan ilies. 4. Haçlı Seferleri XI. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın sonlarına kadar süren seferlerdir. Islam dünyasın hedef alan bu seferlere karşı Anadolu'da mücadeley başlatan ilk devlet Türkiye Selçukluları olmuştur. Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Seferlerin temel sebebi ekonomiktir. B) Seferler sonucunda Islam dünyası gerileme si recine girmiştir. C) Malazgirt Savaşı sonrası Haçlı Seferleri başla mıştır. DTürkiye Selçuklularının batı yönünde ilerlemes durmuştur. E) Papa seferlere öncülük etmiştir. 2.1. KURULU 6. 11. Yu bar etki A) Y 7. Osmanlıla yönünde b leri arasınd manlıların b Buna göre, mi'nde aşağ sınırların
Maden devri insanları önce bakırı, sonra tuncu da-
ha sonra da demiri işleyerek daha dayanıklı araçlar
yapmışlardır. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?
A) En iyi işlenen maden bakırdır
B) Yüzeye en yakın olan maden demirdir
Cinsanlar ateşi kullanmada zamanla ustalaşmıştır
D) Madenler aynı zamanda bulunmuştur
E) İklim insanlık gelişimini etkilemiştir
gri yayıncılık
5.
Tarih
Haçlı Seferleri
Maden devri insanları önce bakırı, sonra tuncu da- ha sonra da demiri işleyerek daha dayanıklı araçlar yapmışlardır. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakiler- den hangisine ulaşılabilir? A) En iyi işlenen maden bakırdır B) Yüzeye en yakın olan maden demirdir Cinsanlar ateşi kullanmada zamanla ustalaşmıştır D) Madenler aynı zamanda bulunmuştur E) İklim insanlık gelişimini etkilemiştir gri yayıncılık 5.