II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

A
R
I
25. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerie
yapılacak barış antlaşmalarının esaslarının be-
lirlendiği ve aynı zamanda müttefik devletler
arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşanmaya
başladığı konferans aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Yalta Konferansı
B) Paris Konferansı
Postdam Konferansı
D) Münih Konferansı
E) Moskova Konferansı
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
A R I 25. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerie yapılacak barış antlaşmalarının esaslarının be- lirlendiği ve aynı zamanda müttefik devletler arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşanmaya başladığı konferans aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalta Konferansı B) Paris Konferansı Postdam Konferansı D) Münih Konferansı E) Moskova Konferansı
n-
in
5.
Aşağıda Afrika kıtasının XX. yüzyıl başındaki siyasi haritası
verilmiştir.
Fransa
Britanya
Almanya
İtalya
İspanya
Portekiz
Belçika
Bu haritaya bakılarak Afrika kıtası ile ilgili;
1. Avrupa devletleri tarafından sömürülmüştür.
V
II. Ülke sınırlarının belirlenmesinde millî kimlikler etkili ol-
muştur.
III. Yerel toplumlar arasındaki ekonomik eşitsizlik azalmıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
n- in 5. Aşağıda Afrika kıtasının XX. yüzyıl başındaki siyasi haritası verilmiştir. Fransa Britanya Almanya İtalya İspanya Portekiz Belçika Bu haritaya bakılarak Afrika kıtası ile ilgili; 1. Avrupa devletleri tarafından sömürülmüştür. V II. Ülke sınırlarının belirlenmesinde millî kimlikler etkili ol- muştur. III. Yerel toplumlar arasındaki ekonomik eşitsizlik azalmıştır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Il
Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı
sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağla-
mak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?
A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı
karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi
uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz'de Türk gemi seferlerinin durdurul-
ması
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler
konması
E) Milli Güvenlik Kurulunun oluşturulması
1
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağla- mak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir? A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması C) Karadeniz'de Türk gemi seferlerinin durdurul- ması D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması E) Milli Güvenlik Kurulunun oluşturulması 1
14. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün “Millî Şef”
sıfatı ile Türkiye'nin iç ve dış politikalarının belir-
lenmesinde önemli rol oynadığı II. Dünya Savaşı
sürecinde izlenen politikalardan biri değildir?
A) Dış politikada denge politikası izlenerek ülkenin
savaşa girmesinin önlenmesi
B) Seferberlik ilan edilerek genç nüfusun büyük bir
bölümünün askere alınması
C) Temel tüketim ürünlerinin ihracının yasaklanması
Türkiye'ye sığınan Alman bilim adamlarının üniver-
sitelerde görevlendirilmesi
E) Varlık Vergisi ile bütçeye yeni bir kaynak yaratılması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
14. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün “Millî Şef” sıfatı ile Türkiye'nin iç ve dış politikalarının belir- lenmesinde önemli rol oynadığı II. Dünya Savaşı sürecinde izlenen politikalardan biri değildir? A) Dış politikada denge politikası izlenerek ülkenin savaşa girmesinin önlenmesi B) Seferberlik ilan edilerek genç nüfusun büyük bir bölümünün askere alınması C) Temel tüketim ürünlerinin ihracının yasaklanması Türkiye'ye sığınan Alman bilim adamlarının üniver- sitelerde görevlendirilmesi E) Varlık Vergisi ile bütçeye yeni bir kaynak yaratılması
Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşma-
ların ağır şartlarından kurtulmak isteyen bazı devletler,
İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuşlardır.
Buna göre İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında et-
kili olan antlaşma ikilisi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
lan
A) Saint Jean de Maurienne - Versay
B) Sevr - Brest Litovsk
C) Triyanon - Nöyyi
D) Versay - Nöyyi
E) St. Germain - Triyanon
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşma- ların ağır şartlarından kurtulmak isteyen bazı devletler, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuşlardır. Buna göre İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında et- kili olan antlaşma ikilisi aşağıdakilerden hangisi- dir? lan A) Saint Jean de Maurienne - Versay B) Sevr - Brest Litovsk C) Triyanon - Nöyyi D) Versay - Nöyyi E) St. Germain - Triyanon
26.
-
Almanya
Italya
Fransa
1. Hayat Sahası
II. Bizim Deniz
Ill. Yeni Düzen
Yukarıda İkinci Dünya Savaşı'nın çık-
masında önemli rol oynayan politika-
lar ve bu politikaları izleyen devletler
eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnızl
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
26. - Almanya Italya Fransa 1. Hayat Sahası II. Bizim Deniz Ill. Yeni Düzen Yukarıda İkinci Dünya Savaşı'nın çık- masında önemli rol oynayan politika- lar ve bu politikaları izleyen devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğ- rudur? A) Yalnızl D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
a) Rusya'nın işgali b) Polonya'nın işgali c) Romanya'nın işgali d) Fransa'nın işgali
12- Müttefikler Almanya'ya karşı Türkiye'den hangi cephenin açılmasına katkı vermesini
istedi?
a) Balkan
b) Rusya
c)Polonya d) İtalya
13-Yalta Konferansında hangi konu tartışmaya açıldı?
a) Alman barışı b) Rusya ile ittifak c)Boğazlar d) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
14- İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin dy politikasının en önemli meselesi hangisidir?
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
a) Rusya'nın işgali b) Polonya'nın işgali c) Romanya'nın işgali d) Fransa'nın işgali 12- Müttefikler Almanya'ya karşı Türkiye'den hangi cephenin açılmasına katkı vermesini istedi? a) Balkan b) Rusya c)Polonya d) İtalya 13-Yalta Konferansında hangi konu tartışmaya açıldı? a) Alman barışı b) Rusya ile ittifak c)Boğazlar d) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu 14- İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin dy politikasının en önemli meselesi hangisidir?
25. ABD Başkanı Eisenhoover tarafından Orta
Doğu'daki Sovyet etkinliğini kırmak amacı ile
yayımlanan "Eisenhoover Doktrini"ne karşı çıkan
ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye
B) Suriye
D) Suudi Arabistan
E) Lübnan
upobyaxux meblibisons 0gob ne
bo ugoblo
C) Mısır
sbmasmulig syaho
uzman kariyer ---
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
25. ABD Başkanı Eisenhoover tarafından Orta Doğu'daki Sovyet etkinliğini kırmak amacı ile yayımlanan "Eisenhoover Doktrini"ne karşı çıkan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye B) Suriye D) Suudi Arabistan E) Lübnan upobyaxux meblibisons 0gob ne bo ugoblo C) Mısır sbmasmulig syaho uzman kariyer ---
:ltakitap.com
5.
Almanya ve İtalya'daki totaliter yönetimlerin
saldırgan politikalar izlemeleri sonucunda,
Türkiye'nin girişimleriyle 20 Temmuz 1936'da
Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu
antlaşmaya göre; Boğazlar Komisyonu kaldırılmış
ve Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılmıştır.
Bunun yanısıra yabancı ticaret gemilerinin
Boğazlardan geçişi serbest bırakılmış ancak savaş
gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirilmiştir.
Antlaşma hükümlerine dayanarak;
I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini
sınırlayıcı hükümler kaldırılmıştır.
11. Boğazlar bölgesinin savunması ve güvenliği
sağlanmıştır.
III. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik
önemi artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Ive Il
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
:ltakitap.com 5. Almanya ve İtalya'daki totaliter yönetimlerin saldırgan politikalar izlemeleri sonucunda, Türkiye'nin girişimleriyle 20 Temmuz 1936'da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılmıştır. Bunun yanısıra yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi serbest bırakılmış ancak savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Antlaşma hükümlerine dayanarak; I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayıcı hükümler kaldırılmıştır. 11. Boğazlar bölgesinin savunması ve güvenliği sağlanmıştır. III. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Ive Il E) I, II ve III
@
Altı yıl süren II. Dünya Savaşı faşist ve ırkçı politikaların
yenilgisi anlamına gelmiştir. Bu savaşta demokratik ve
komünist ideolojiler güçlenmiştir. SSCB Avrupa'da etkin-
liğini artırmış, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş ve
Boğazlar'da askerî bir üs kurmak istediğini belirtmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
ladığı söylenebilir?
A) Millî Korunma Kanunu'nun yürürlüğe girmesine
B) ABD ve İngiltere'nin Atlantik Bildirisi'ni yayımlaması-
na
C) Milletler Cemiyetinin yetkilerini Birleşmiş Milletler Teş-
kilatına devretmesine
D) Türkiye'nin ABD ve İngiltere ile diplomatik ve askerî
ilişkileri geliştirmesine
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanmasına
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
@ Altı yıl süren II. Dünya Savaşı faşist ve ırkçı politikaların yenilgisi anlamına gelmiştir. Bu savaşta demokratik ve komünist ideolojiler güçlenmiştir. SSCB Avrupa'da etkin- liğini artırmış, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş ve Boğazlar'da askerî bir üs kurmak istediğini belirtmiştir. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) Millî Korunma Kanunu'nun yürürlüğe girmesine B) ABD ve İngiltere'nin Atlantik Bildirisi'ni yayımlaması- na C) Milletler Cemiyetinin yetkilerini Birleşmiş Milletler Teş- kilatına devretmesine D) Türkiye'nin ABD ve İngiltere ile diplomatik ve askerî ilişkileri geliştirmesine E) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanmasına
C6
16/Montrö Sözleşmesi'nden sonra Türkiye'nin dış politi-
kasında değişiklik olmuş, Sovyet Rusya-Türkiye ya-
kınlaşmasının yerini İngiltere-Türkiye yakınlaşması
almaya baslamistir.
Bu değişiklikte, aşağıdakilerden hangisi daha be-
lirleyicidir?
A) Musul sorununun çözümlenmesi
B) Hatay'ın Anavatan'a katılması
C) Yabancı okulların Türkiye'ye bağlanması
D) II. Dünya Savaşı tehlikesiyle devletlerin dış politi-
kalarının değişmesi
E) Azınlık sorununun çözümlenmesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
C6 16/Montrö Sözleşmesi'nden sonra Türkiye'nin dış politi- kasında değişiklik olmuş, Sovyet Rusya-Türkiye ya- kınlaşmasının yerini İngiltere-Türkiye yakınlaşması almaya baslamistir. Bu değişiklikte, aşağıdakilerden hangisi daha be- lirleyicidir? A) Musul sorununun çözümlenmesi B) Hatay'ın Anavatan'a katılması C) Yabancı okulların Türkiye'ye bağlanması D) II. Dünya Savaşı tehlikesiyle devletlerin dış politi- kalarının değişmesi E) Azınlık sorununun çözümlenmesi
7.
KİTAPLARI
Yusuf, bir sahafta eski gazetelerin yer aldığı bölüme gitmiş
ve eline aldığı bir gazetenin ilk sayfasında Bulgaristan'da
toplanmış olan Alman kuvvetlerinin Yunanistan'a girerek
işgale başladığı haberini okumuştur.
Gazetenin bu nüshasında yer alan haberin aşağıdaki
savaşların hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Birinci Balkan Savaşı
B) Ikinci Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Birinci Dünya Savaşı
E) Ikinci Dünya Savaşı
Olaya
(2018-KPSS)
12
13.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7. KİTAPLARI Yusuf, bir sahafta eski gazetelerin yer aldığı bölüme gitmiş ve eline aldığı bir gazetenin ilk sayfasında Bulgaristan'da toplanmış olan Alman kuvvetlerinin Yunanistan'a girerek işgale başladığı haberini okumuştur. Gazetenin bu nüshasında yer alan haberin aşağıdaki savaşların hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Birinci Balkan Savaşı B) Ikinci Balkan Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) Birinci Dünya Savaşı E) Ikinci Dünya Savaşı Olaya (2018-KPSS) 12 13.
243
New Deal
B) Hoover Moratoryumu
C) Kliring Sistemi
D) Molotof Planı
E) NEP
8. 1. Yusuf Akçura
II. Zeki Velidi Togan
III. Enver Paşa
Yukarıda verilen fikir insanlarından
hangileri Basmacı Hareketi içerisinde
yer almışlardır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Yediiklim Sana Yeter!
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
243 New Deal B) Hoover Moratoryumu C) Kliring Sistemi D) Molotof Planı E) NEP 8. 1. Yusuf Akçura II. Zeki Velidi Togan III. Enver Paşa Yukarıda verilen fikir insanlarından hangileri Basmacı Hareketi içerisinde yer almışlardır? A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III Yediiklim Sana Yeter!
17. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözülmesi için
1994 yılında Bişkek Protokolü imzalanmıştır?
A) Dağlık Karabağ
B) Bosna
C) Irak
D) Suriye
E) Kuzey Makedonya
Shitelmis
limonoxa squIVA
een noiig opp!
elhiel squiva
asmeslina Ioaxia (8)
rasmeslinA nodsi) (0
resmeslinA ehs9 (0
resmeslinA smoR (3
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
17. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözülmesi için 1994 yılında Bişkek Protokolü imzalanmıştır? A) Dağlık Karabağ B) Bosna C) Irak D) Suriye E) Kuzey Makedonya Shitelmis limonoxa squIVA een noiig opp! elhiel squiva asmeslina Ioaxia (8) rasmeslinA nodsi) (0 resmeslinA ehs9 (0 resmeslinA smoR (3
nya Savaşı'nda
almamıştır?
8.
I. Marita Harekatı
II. Normandiya Çıkarması
III. Çelik Pakti
Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı'nda
Nazi politikalarına karşı alınan önlemlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
synod
synsm
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
nya Savaşı'nda almamıştır? 8. I. Marita Harekatı II. Normandiya Çıkarması III. Çelik Pakti Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı'nda Nazi politikalarına karşı alınan önlemlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III synod synsm
A
25. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nda yapılan konfe-
ranslardan biri değildir?
7
A) Adana Konferansi
B) Küçük Antant Konferansı
C) Moskova Konferansı
D) Kahire Konferansı
E) Atlantik Konferansı
YAIYNLARI KARA KUTU I INFORM
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
A 25. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nda yapılan konfe- ranslardan biri değildir? 7 A) Adana Konferansi B) Küçük Antant Konferansı C) Moskova Konferansı D) Kahire Konferansı E) Atlantik Konferansı YAIYNLARI KARA KUTU I INFORM