İlk Türk Devletleri Soruları

8. İslamiyet öncesinde Türklerin kullandığı ilk tak-
vim olan 12 Hayvanlı Türk takvimini kullananlar
arasında,
1. Uygur Devleti
II. Anadolu Selçuklu Devleti
III. Köktürk Devleti
devletlerden hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I
FRON
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
11.
AYDIN YAYINLARI
Tarih
İlk Türk Devletleri
8. İslamiyet öncesinde Türklerin kullandığı ilk tak- vim olan 12 Hayvanlı Türk takvimini kullananlar arasında, 1. Uygur Devleti II. Anadolu Selçuklu Devleti III. Köktürk Devleti devletlerden hangileri yer almaktadır? A) Yalnız I FRON B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III 11. AYDIN YAYINLARI
18.
• Islık çalan okları icat etmişlerdir. hin
• Türk adıyla ilk defa devlet kurmuşlardır.
• Anadolu'ya ilk Türk akınlarını gerçekleştirmişlerdir.
Türk dünyasında ilk icar senetlerini ortaya koymuşlardır.
Bazı özellikleri verilen bu Türk devlet ve toplulukları
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Uygurlar
●
B) Türgişler
D) Asya Hunları
bet.
Hun
-C) Kök Türkler
E) Avrupa Hunları
O
Tarih
İlk Türk Devletleri
18. • Islık çalan okları icat etmişlerdir. hin • Türk adıyla ilk defa devlet kurmuşlardır. • Anadolu'ya ilk Türk akınlarını gerçekleştirmişlerdir. Türk dünyasında ilk icar senetlerini ortaya koymuşlardır. Bazı özellikleri verilen bu Türk devlet ve toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Uygurlar ● B) Türgişler D) Asya Hunları bet. Hun -C) Kök Türkler E) Avrupa Hunları O
paubo namelib
max gavas obsahh07 lasono malol
AYUB (3
hos (A
3. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde millet tarafından
bir meslek olarak görülmemiştir?
A) Hayvancılık
C) Ticaret
E) Ressamlık
B) Askerlik
D) Dokumacılık
Tarih
İlk Türk Devletleri
paubo namelib max gavas obsahh07 lasono malol AYUB (3 hos (A 3. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde millet tarafından bir meslek olarak görülmemiştir? A) Hayvancılık C) Ticaret E) Ressamlık B) Askerlik D) Dokumacılık
20. İslamiyet öncesinde kurulan Asya Hun Devleti'nde
ülkeyi yönetme yetkisi hükümdar ve ailesine
bırakılmış, ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
Bu durumun İslamiyet öncesi Türk devletlerinde
aşağıdakilerden hangisine yol açtığı
savunulabilir?
A) Türklerin savaşçılık özelliğinin azalmasına
B) Devletlerin kısa zamanda yıkılmasına
C) Veraset anlayışını sisteme bağlanmasına
D) Merkeziyetçi devlet anlayışının yerleşmesine
M
E) Boylar arasındaki siyasi mücadelenin sona
ermesine
Tarih
İlk Türk Devletleri
20. İslamiyet öncesinde kurulan Asya Hun Devleti'nde ülkeyi yönetme yetkisi hükümdar ve ailesine bırakılmış, ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır. Bu durumun İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir? A) Türklerin savaşçılık özelliğinin azalmasına B) Devletlerin kısa zamanda yıkılmasına C) Veraset anlayışını sisteme bağlanmasına D) Merkeziyetçi devlet anlayışının yerleşmesine M E) Boylar arasındaki siyasi mücadelenin sona ermesine
14. Arap Baharı, 2010'da Orta Doğu ülkelerindeki demok-
ratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerin halkları
tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük talebiyle
başlatılan, protesto ve ayaklanmalarla gerçekleşen
halk
hareketleridir.
Aşağıdakilerden hangisi Arap Baharı'nın geniş çaplı
yaşandığı ülkelerden biri değildir?
A) Ürdün
B) Suriye
D) Libya
HW
R
E) Tunus
C) Misir
etleri Genel Müdürlüğü
Tarih
İlk Türk Devletleri
14. Arap Baharı, 2010'da Orta Doğu ülkelerindeki demok- ratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerin halkları tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük talebiyle başlatılan, protesto ve ayaklanmalarla gerçekleşen halk hareketleridir. Aşağıdakilerden hangisi Arap Baharı'nın geniş çaplı yaşandığı ülkelerden biri değildir? A) Ürdün B) Suriye D) Libya HW R E) Tunus C) Misir etleri Genel Müdürlüğü
40. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde
(1950-1960) Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerden
biri değildir?
A) Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası kurulmuştur.
B) Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu çıkar-
tılmıştır.
C) Petrol kanunu çıkartılarak yabancı şirketlere petrol
arama izni verilmiştir.
D) Katma değer vergisi (KDV) yürürlüğe konmuştur.
E) Çiftçiye ucuz kredi verilmiş ve tarımda makineleşme
hızlandırılmıştır.
MEB 2021-26
43.
Tarih
İlk Türk Devletleri
40. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde (1950-1960) Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerden biri değildir? A) Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası kurulmuştur. B) Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu çıkar- tılmıştır. C) Petrol kanunu çıkartılarak yabancı şirketlere petrol arama izni verilmiştir. D) Katma değer vergisi (KDV) yürürlüğe konmuştur. E) Çiftçiye ucuz kredi verilmiş ve tarımda makineleşme hızlandırılmıştır. MEB 2021-26 43.
13. Çinliler Asya Hunlarının, Kök Türkler Avarların, Uygurlar
Kutlukların, Kırgızlar Uygurların, Moğollar ise Kırgızların
siyasi varlıklarının son bulmasında etkili olmuşlardır.
Bu bilgiden de yararlanarak, eski Türk devletlerinin
yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğun-
dan bahsedilemez?
A) Dış tehdidin
C) Komşu tehlikesinin
B) Gaza politikasının
D) Kadim düşmanlığın
E) Türkler arası rekabetin
Tarih
İlk Türk Devletleri
13. Çinliler Asya Hunlarının, Kök Türkler Avarların, Uygurlar Kutlukların, Kırgızlar Uygurların, Moğollar ise Kırgızların siyasi varlıklarının son bulmasında etkili olmuşlardır. Bu bilgiden de yararlanarak, eski Türk devletlerinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğun- dan bahsedilemez? A) Dış tehdidin C) Komşu tehlikesinin B) Gaza politikasının D) Kadim düşmanlığın E) Türkler arası rekabetin
atorluğu'na
irmaları
olmaları
ri
E) Yargucu
Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması aşağıdaki devletler-
den hangi ikisi arasında imzalanmıştır?
A) Hun - Göktürk
C) Hun - Cin
465
Biskit - Çin
D) Göktürk - Çin
E) Göktürk - Moğol
HIZ VE RENK YAYINLARI
DI ve III
8. 1. Mezarların etrafına
II. Ölüleri için yuğ der
III. İlk doğan kız çocu
Yukarıdakilerden ha
inanç ve gelenekler
A) Yalnız I
D) I ve
Tarih
İlk Türk Devletleri
atorluğu'na irmaları olmaları ri E) Yargucu Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması aşağıdaki devletler- den hangi ikisi arasında imzalanmıştır? A) Hun - Göktürk C) Hun - Cin 465 Biskit - Çin D) Göktürk - Çin E) Göktürk - Moğol HIZ VE RENK YAYINLARI DI ve III 8. 1. Mezarların etrafına II. Ölüleri için yuğ der III. İlk doğan kız çocu Yukarıdakilerden ha inanç ve gelenekler A) Yalnız I D) I ve
2
İslamiyetten önceki Türk toplulukları aynı dönemde farklı coğ
rafyalarda birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türk topluluklarının aşağıdaki özelliklerinden
hangisine bağlanabilir?
A) Sosyal devlet anlayışını benimsemeleri
B) Bağımsızlıklarına düşkün olmaları
C) Hayvancılıkla uğraşmaları
D) Halk arasında sınıf ayrımı gözetmemeleri
E) Farklı kültürleri etkilememeleri
Tarih
İlk Türk Devletleri
2 İslamiyetten önceki Türk toplulukları aynı dönemde farklı coğ rafyalarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu durum Türk topluluklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir? A) Sosyal devlet anlayışını benimsemeleri B) Bağımsızlıklarına düşkün olmaları C) Hayvancılıkla uğraşmaları D) Halk arasında sınıf ayrımı gözetmemeleri E) Farklı kültürleri etkilememeleri
uşlardır.
Kırım, Kaf-
Imuştur.
T.
ara (Ku-
C) I ve II
ayınları
L
A) Hazarlar
utgoi hur b
Furbloy
14. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi hem Asya'da he
Avrupa'da devlet kurmuştur?
D) Bulgarlar
Amer
B) Avarlar
C) Macare
E) Sibirler
Astnut squav
2.
islamiyet'
perestlik
Haniflik
aba. Yalnız b
ile ilgili,
1. Dil b
II. inar
III. Hal
yorum
A) Yaln
Tarih
İlk Türk Devletleri
uşlardır. Kırım, Kaf- Imuştur. T. ara (Ku- C) I ve II ayınları L A) Hazarlar utgoi hur b Furbloy 14. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi hem Asya'da he Avrupa'da devlet kurmuştur? D) Bulgarlar Amer B) Avarlar C) Macare E) Sibirler Astnut squav 2. islamiyet' perestlik Haniflik aba. Yalnız b ile ilgili, 1. Dil b II. inar III. Hal yorum A) Yaln
12. ----- Dönemi'nde borç olarak alınan mal ve para faiz karşılı-
ğında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı son-
baharda ödenmiştir. Borç karşılığı her ay faiz ödemesi yapıl-
ması, Türklerde bankacılığın temelini teşkil etmiştir.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Türk devletlerin-
den hangisi yazılmalıdır?
A) Göktürkler
D) Uygurlar
B) Macarlar
CBulgarlar
E) Hazarlar
40
kürk,
tahil ü
Buna
I. K
II. K
III. H
yargı
A) Ya
Tarih
İlk Türk Devletleri
12. ----- Dönemi'nde borç olarak alınan mal ve para faiz karşılı- ğında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı son- baharda ödenmiştir. Borç karşılığı her ay faiz ödemesi yapıl- ması, Türklerde bankacılığın temelini teşkil etmiştir. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Türk devletlerin- den hangisi yazılmalıdır? A) Göktürkler D) Uygurlar B) Macarlar CBulgarlar E) Hazarlar 40 kürk, tahil ü Buna I. K II. K III. H yargı A) Ya
asal ör-
eçenekler
15. Tarihte Orta Asya'dan İstanbul'a ilk Türk elçilik heyetin
aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi göndermiştir?
38
A) Avarlar
B) Kök Türkler
D) Uygurlar
E) Hazarlar
C) Hunla
da veril
A) Kar
B) Ava
C) Kir
tar
D) Ga
E) As
tir
Tarih
İlk Türk Devletleri
asal ör- eçenekler 15. Tarihte Orta Asya'dan İstanbul'a ilk Türk elçilik heyetin aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi göndermiştir? 38 A) Avarlar B) Kök Türkler D) Uygurlar E) Hazarlar C) Hunla da veril A) Kar B) Ava C) Kir tar D) Ga E) As tir
TÜRK DÜNYASI
k sem-
ştır?
özel
5.
Test - 4
Ünite - 4
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin taht kavgala-
ri sonucu yıkılmaları ile aşağıdakilerden hangisi arasın-
da ilişki kurulabilir?
A) Kut anlayışının benimsenmesi
B) Düzenli bir askerî güç bulundurulmasına önem verilmesi
C) Töre hükümlerinin devlet işlerinde esas alınması
D) Hatun olarak adlandırılan hükümdar eşlerine siyasi so-
rumluluk yüklenmesi
E) Devlet işlerinin Kurultayda görüşülmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
TÜRK DÜNYASI k sem- ştır? özel 5. Test - 4 Ünite - 4 Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin taht kavgala- ri sonucu yıkılmaları ile aşağıdakilerden hangisi arasın- da ilişki kurulabilir? A) Kut anlayışının benimsenmesi B) Düzenli bir askerî güç bulundurulmasına önem verilmesi C) Töre hükümlerinin devlet işlerinde esas alınması D) Hatun olarak adlandırılan hükümdar eşlerine siyasi so- rumluluk yüklenmesi E) Devlet işlerinin Kurultayda görüşülmesi
Ho-Han-Yeh, Çin'in ekonom
rultayı toplayarak, Çin'e bay
eşi Çiçi, "Bağımsızlığımız
-Han-Yeh'e karşı çıkmıştır.
gisine bir kanıt olarak gö
asının etkisinde kaldığ
ine
etin geliştiğine
semediğine
irdiğine
2.
Avrupa Hun hükümdarı Attila, Bizans ile imzaladığı Margos
Antlaşması'nda, "Bizanslılar, Hunların hakimiyeti altında olan
kavimlerle iş birliği yapmayacaktır." hükmünün yer almasını
sağlamıştır.
Attila'nın bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) Dış ilişkileri geliştirmek
B) Ekonomik faaliyetleri canlandırmak
C) Bizans'ın iç işlerine karışmak
D) Toprak bütünlüğünü korumak
Hand
E) Hanedan içi mücadeleleri önlemek
Prf Yayınları
Aşağıdakilerden
özelliklerinden
A) Orta Asya'c
B) İpek Yolu C
C) Alfabe kul
D) Ülkeyi ha
E) Manihai
6. .
Avru
Tür
Sa
● A
●
Yuka
lerd
Tarih
İlk Türk Devletleri
Ho-Han-Yeh, Çin'in ekonom rultayı toplayarak, Çin'e bay eşi Çiçi, "Bağımsızlığımız -Han-Yeh'e karşı çıkmıştır. gisine bir kanıt olarak gö asının etkisinde kaldığ ine etin geliştiğine semediğine irdiğine 2. Avrupa Hun hükümdarı Attila, Bizans ile imzaladığı Margos Antlaşması'nda, "Bizanslılar, Hunların hakimiyeti altında olan kavimlerle iş birliği yapmayacaktır." hükmünün yer almasını sağlamıştır. Attila'nın bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) Dış ilişkileri geliştirmek B) Ekonomik faaliyetleri canlandırmak C) Bizans'ın iç işlerine karışmak D) Toprak bütünlüğünü korumak Hand E) Hanedan içi mücadeleleri önlemek Prf Yayınları Aşağıdakilerden özelliklerinden A) Orta Asya'c B) İpek Yolu C C) Alfabe kul D) Ülkeyi ha E) Manihai 6. . Avru Tür Sa ● A ● Yuka lerd
11. 1. Kök Türkler
II. Uygurlar
III. Asya Hunları
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri hakkında kendi-
Herine ait yazılı kaynaklardan bilgi edinilebilir?
A) Yanız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
D)
E)
15.
Tarih
İlk Türk Devletleri
11. 1. Kök Türkler II. Uygurlar III. Asya Hunları Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri hakkında kendi- Herine ait yazılı kaynaklardan bilgi edinilebilir? A) Yanız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II D) E) 15.
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA
TÜRK DÜNYASI
4
5. Kuzey Hunlarının neden olduğu Kavimler Göçü siyasi,
ekonomik ve kültürel sonuçlar ortaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün bu
kapsamda değerlendirilebilecek sonuçlarından
biri değildir?
A) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi
B) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
C) Skolastik düşüncenin ortaya çıkması
D) Feodalitenin ortaya çıkması
E Ticarete dayalı ekonominin gelişmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 4 5. Kuzey Hunlarının neden olduğu Kavimler Göçü siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün bu kapsamda değerlendirilebilecek sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi B) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması C) Skolastik düşüncenin ortaya çıkması D) Feodalitenin ortaya çıkması E Ticarete dayalı ekonominin gelişmesi