İslamiyet'in Doğuşu Soruları

lir?
Yalnız II
1115 net 136
Çözümleri izle
1. Uygur ülkesinde Gök Tanrı inancı yanında Maniheist-
ler, Budistler ve Hristiyanlar da yaşamış ve ibadetlerini
serbestçe sürdürmüşlerdir.
Il ve III/
Tarih
Buna göre Uygurlarda;
1. semavi dinlerin hâkimiyeti,
II. hoşgörülü bir yönetim, ✓
III. yerleşik bir yaşam
durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebi-
B) Yalnız III
-EST
TYT
DENEME
10
E) I, II ve III
I ve II
2. Türkiye Selçuklu Devleti Kıbrıs ve Venedikli tacirlere ül-
kelerinde belli imtiyazlar tanımışlar, ayrıca liman kent-
lerini ele geçirip, ülkenin birçok yerine kervansaraylar
inşa etmişlerdir.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu faaliyetlerle aşağı-
dakilerden hangisini amaçladığına ulaşılamaz?
A Ulkede ekonomik canlılığı arttırmayı
4.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
lir? Yalnız II 1115 net 136 Çözümleri izle 1. Uygur ülkesinde Gök Tanrı inancı yanında Maniheist- ler, Budistler ve Hristiyanlar da yaşamış ve ibadetlerini serbestçe sürdürmüşlerdir. Il ve III/ Tarih Buna göre Uygurlarda; 1. semavi dinlerin hâkimiyeti, II. hoşgörülü bir yönetim, ✓ III. yerleşik bir yaşam durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebi- B) Yalnız III -EST TYT DENEME 10 E) I, II ve III I ve II 2. Türkiye Selçuklu Devleti Kıbrıs ve Venedikli tacirlere ül- kelerinde belli imtiyazlar tanımışlar, ayrıca liman kent- lerini ele geçirip, ülkenin birçok yerine kervansaraylar inşa etmişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu faaliyetlerle aşağı- dakilerden hangisini amaçladığına ulaşılamaz? A Ulkede ekonomik canlılığı arttırmayı 4.
de
il-
49
8. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Devleti'nin yıkılma
nedenleri arasında gösterilemez?
A) İmparatorluğun çok geniş sınırlara ulaşması ve merkezî
otoritenin giderek zayıflaması
B) Devlet görevlerine Emevi ailesinden olmayanların getiril-
memesi
C) Mevali politikası sonucu Arap milliyetçiliğinden rahatsız
olanların yönetime tavır alması
D) Ebu Müslim adındaki Türk asıllı komutanın Horasan'da
ayaklanması
E) İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'ın Bağdat'ı ele geçirmesi
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
de il- 49 8. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Devleti'nin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? A) İmparatorluğun çok geniş sınırlara ulaşması ve merkezî otoritenin giderek zayıflaması B) Devlet görevlerine Emevi ailesinden olmayanların getiril- memesi C) Mevali politikası sonucu Arap milliyetçiliğinden rahatsız olanların yönetime tavır alması D) Ebu Müslim adındaki Türk asıllı komutanın Horasan'da ayaklanması E) İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'ın Bağdat'ı ele geçirmesi
9.
Mehmet Öğretmen derste öğrencilerine; "Emeviler bu savaş-
ta Franklara yenilmeseydi Avrupa'nın Araplarca fethi kaçınıl-
maz olurdu." demiştir.
Hd
Buna göre, Mehmet Öğretmen'in öğrencilerine bahsettiği
bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belencer
B) Ecnadeyn
D) Puvatya
E) Yermük
C) Kadisiye
52
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
9. Mehmet Öğretmen derste öğrencilerine; "Emeviler bu savaş- ta Franklara yenilmeseydi Avrupa'nın Araplarca fethi kaçınıl- maz olurdu." demiştir. Hd Buna göre, Mehmet Öğretmen'in öğrencilerine bahsettiği bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Belencer B) Ecnadeyn D) Puvatya E) Yermük C) Kadisiye 52
OSYAL BİLİMLER
elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah-
ayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
ti için aynilan kısmına işaretleyiniz.
yan
ştir.
13
en
-
R1
9
n
Ĵ
3. Hz. Muhammed, vefatından kısa süre önce yapmış
olduğu hac ibadeti sırasında "Veda Hutbesini oku-
muştur.
Bu hutbede;
.
Arab'ın Arap olmayana; Arap olmayanın da
Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını,
İnsanların birbirlerinin mallarını çalmalarının
yasak olduğunu,
Kan davasının yasaklandığı ve bir kişiyi öldü-
renin tüm insanları öldürmüş gibi olacağını,
Kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılma-
ması gerektiğini,
belirtmiştir.
Veda Hutbesi'nin bu özelliklerine bakılarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Irkçılığa karşı olunduğuna
B) Malin güvence altına alınmasının amaçlandığına
C) İnsan Hakları Bildirgesi niteliğinde olduğuna
D) Yönetimde vatandaşlara eşit haklar tanındığına
E) Yaşama hakkının kutsal sayılıp korunduğuna
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
OSYAL BİLİMLER elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- ayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait ti için aynilan kısmına işaretleyiniz. yan ştir. 13 en - R1 9 n Ĵ 3. Hz. Muhammed, vefatından kısa süre önce yapmış olduğu hac ibadeti sırasında "Veda Hutbesini oku- muştur. Bu hutbede; . Arab'ın Arap olmayana; Arap olmayanın da Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını, İnsanların birbirlerinin mallarını çalmalarının yasak olduğunu, Kan davasının yasaklandığı ve bir kişiyi öldü- renin tüm insanları öldürmüş gibi olacağını, Kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılma- ması gerektiğini, belirtmiştir. Veda Hutbesi'nin bu özelliklerine bakılarak aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Irkçılığa karşı olunduğuna B) Malin güvence altına alınmasının amaçlandığına C) İnsan Hakları Bildirgesi niteliğinde olduğuna D) Yönetimde vatandaşlara eşit haklar tanındığına E) Yaşama hakkının kutsal sayılıp korunduğuna
. Bu
kat
miştir.
nü
Yalnız III
11. Kırk yedi maddeden oluşan Medine Sözleşmesi'nin
bazı maddeleri şunlardır:
LIMIT YAYINLARI
Mekkell
nanlar
elilerden
ma okuma-
1. Diyetler ve fidyelere ait kurallara önceden olduğu
gibi bundan sonra da uyulacaktır.
II. Museviler din hürriyetine sahip olacaktır.
III. Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı
savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım
edeceklerdir.
IV. Iki tarata Kureyşli müşrikleri korumayacaktır.
V. Üzerinde ihtilafa düşülen herhangi bir konuda
Hz. Muhammed'e başvurulacaktır.
Bu maddeler doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Hz. Muhammed Medine'nin lideri konumuna
getirilmiştir.
B) Medine'de birlik ve beraberlik ortamı
güçlendirilmiştir.
C) Hak ve sorumluluklar belirginleştirilmiştir.
D) Islam savaş hukukunun sınırlanı çizilmiştir.
E) Islam Devleti'nin temeli atılmıştır.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
. Bu kat miştir. nü Yalnız III 11. Kırk yedi maddeden oluşan Medine Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şunlardır: LIMIT YAYINLARI Mekkell nanlar elilerden ma okuma- 1. Diyetler ve fidyelere ait kurallara önceden olduğu gibi bundan sonra da uyulacaktır. II. Museviler din hürriyetine sahip olacaktır. III. Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım edeceklerdir. IV. Iki tarata Kureyşli müşrikleri korumayacaktır. V. Üzerinde ihtilafa düşülen herhangi bir konuda Hz. Muhammed'e başvurulacaktır. Bu maddeler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hz. Muhammed Medine'nin lideri konumuna getirilmiştir. B) Medine'de birlik ve beraberlik ortamı güçlendirilmiştir. C) Hak ve sorumluluklar belirginleştirilmiştir. D) Islam savaş hukukunun sınırlanı çizilmiştir. E) Islam Devleti'nin temeli atılmıştır.
oğuşu
TEST
1
A Cahiliye Devri'nde Arap Yarımadası'nda çok sayıda
devlet kurulmuştur. Bunların en önemlileri Güney
Arabistan'da Main, Seba ve Himyeri; Kuzey
Arabistan'da Nebat, Tedmür, Gassani ve Lahmi
devletleridir. Orta Arabistan'da kabile hayatı
yaşanmaktaydı ve kabilelerin başında şeyh veya emir
adı verilen bir başkan bulunurdu.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak,
1. Islamiyet'ten önce Arabistan'da siyasi birlik
sağlanamamıştır.
II. Orta Arabistan'da gelişmiş devlet teşkilatları
mevcuttur.
III. Mekke şehri ticaretin ve dinin merkezi sayılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız
D) II ve III
B) Yalnız b
-E), vel
Cvetl
İs
7.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
oğuşu TEST 1 A Cahiliye Devri'nde Arap Yarımadası'nda çok sayıda devlet kurulmuştur. Bunların en önemlileri Güney Arabistan'da Main, Seba ve Himyeri; Kuzey Arabistan'da Nebat, Tedmür, Gassani ve Lahmi devletleridir. Orta Arabistan'da kabile hayatı yaşanmaktaydı ve kabilelerin başında şeyh veya emir adı verilen bir başkan bulunurdu. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, 1. Islamiyet'ten önce Arabistan'da siyasi birlik sağlanamamıştır. II. Orta Arabistan'da gelişmiş devlet teşkilatları mevcuttur. III. Mekke şehri ticaretin ve dinin merkezi sayılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız D) II ve III B) Yalnız b -E), vel Cvetl İs 7.
İslamiyet'in Mekke'de taraftar bulmasıyla müşrikler Müslü-
manlara yönelik baskı ve şiddetlerini artırdılar. Mekke şehri-
nin yaşanmaz hâle gelmesiyle Müslümanlar rahat bir nefes
alabilmek ve dinlerini yaşayabilmek için Medine'ye hicret
etti. Böylelikle Medine Dönemi başlamış oldu. Müşrikler bu-
rada da Müslümanları rahat bırakmayarak art arda saldırılar
düzenlediler. Müslümanlar ise yaptıkları savunma savaşla-
rıyla şehirlerini korudular. Nihayet müşriklerle Müslümanlar geis
arasında yapılan anlaşmayla barış ortamı sağlandı.
Yayınlan
Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılanlarla ilişkilen-
dirilemez?
A) Medine Vesikası
C) Uhud Savaşı
B) Bedir Savaşı
D) Hudeybiye Antlaşması
E) Hendek Savaşı
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
İslamiyet'in Mekke'de taraftar bulmasıyla müşrikler Müslü- manlara yönelik baskı ve şiddetlerini artırdılar. Mekke şehri- nin yaşanmaz hâle gelmesiyle Müslümanlar rahat bir nefes alabilmek ve dinlerini yaşayabilmek için Medine'ye hicret etti. Böylelikle Medine Dönemi başlamış oldu. Müşrikler bu- rada da Müslümanları rahat bırakmayarak art arda saldırılar düzenlediler. Müslümanlar ise yaptıkları savunma savaşla- rıyla şehirlerini korudular. Nihayet müşriklerle Müslümanlar geis arasında yapılan anlaşmayla barış ortamı sağlandı. Yayınlan Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılanlarla ilişkilen- dirilemez? A) Medine Vesikası C) Uhud Savaşı B) Bedir Savaşı D) Hudeybiye Antlaşması E) Hendek Savaşı
2.
Arabistan'da İslamiyet öncesi dönem "Cahiliye Dö-
nemi" olarak bilinir.
Aşağıdakilerden
hangisi Cahiliye Dönemi'nin
özelliklerinden biri olamaz?
A) Kölelerin bir ticari-mal gibi alınıp satılması
B) Kız çocuklarının diri diri gömülmesi
C) Kervan ticaretinin yapılması
Eaiz, içki ve kumarın yaygın olarak yaşanması
E) Kabileler arasında kan davalarının olması
P
Daudoti'nin temeli atılmıştır.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Arabistan'da İslamiyet öncesi dönem "Cahiliye Dö- nemi" olarak bilinir. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi'nin özelliklerinden biri olamaz? A) Kölelerin bir ticari-mal gibi alınıp satılması B) Kız çocuklarının diri diri gömülmesi C) Kervan ticaretinin yapılması Eaiz, içki ve kumarın yaygın olarak yaşanması E) Kabileler arasında kan davalarının olması P Daudoti'nin temeli atılmıştır.
26. Hz. Ali Dönemi; Cemel Vakası, Siffin Savaşı ve Hakem
Olayı gibi önemli iç karışıklıklarla geçmiştir.
Bu dönemde yaşanan karışıklıkların;
I. fetih hareketlerinin yavaşlaması,
II. yalancı peygamberlerin ortaya çıkması
III. Müslümanlar arasında birlik duygusunun azalması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
26. Hz. Ali Dönemi; Cemel Vakası, Siffin Savaşı ve Hakem Olayı gibi önemli iç karışıklıklarla geçmiştir. Bu dönemde yaşanan karışıklıkların; I. fetih hareketlerinin yavaşlaması, II. yalancı peygamberlerin ortaya çıkması III. Müslümanlar arasında birlik duygusunun azalması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söyle- nebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) II ve III E) I, II ve III
YT TARIH SORU BANKASI
6.
Hz. Ömer Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
temi kuruldu.
Düzenli ordugâhlar kuruldu.
illerdeki valilerin yanına kadılar atandı.
Vergiler sistemli hâle getirildi.
Devlet hazinesi kuruldu.
be
M
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İslam Devleti'nin kurumları oluşturulmuştur.
Halkın iradesi yönetime yansıtılmıştır.
) Devletin gelir kaynakları düzenlenmiştir.
D) Yargı ve idari teşkilatlanma ile ilgili önemli adımlar atıl-
mıştır.
E) Askerî alanda yenilikler yapılmıştır.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
YT TARIH SORU BANKASI 6. Hz. Ömer Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır: temi kuruldu. Düzenli ordugâhlar kuruldu. illerdeki valilerin yanına kadılar atandı. Vergiler sistemli hâle getirildi. Devlet hazinesi kuruldu. be M Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İslam Devleti'nin kurumları oluşturulmuştur. Halkın iradesi yönetime yansıtılmıştır. ) Devletin gelir kaynakları düzenlenmiştir. D) Yargı ve idari teşkilatlanma ile ilgili önemli adımlar atıl- mıştır. E) Askerî alanda yenilikler yapılmıştır.
0. Hicri takvimle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Türkler, hicri takvimi İslamiyeti benimsedikten sonra
kullanmışlardır.
B) Hz. Muhammed tarafından 622 yılında Mekke'den
Medine'ye hicret (göç) sırasında oluşturulmuştur.
C) Ay yılına göre düzenlenen bu takvim Kamer (ay) takvimi
olarak da bilinmektedir.
D) Bu takvimde bir yıl 354 gün olarak hesaplanmıştır.
Ülkemizde 1926 tarihinde resmî işlerde yürürlükten
kaldırılmıştır.
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
0. Hicri takvimle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Türkler, hicri takvimi İslamiyeti benimsedikten sonra kullanmışlardır. B) Hz. Muhammed tarafından 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret (göç) sırasında oluşturulmuştur. C) Ay yılına göre düzenlenen bu takvim Kamer (ay) takvimi olarak da bilinmektedir. D) Bu takvimde bir yıl 354 gün olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde 1926 tarihinde resmî işlerde yürürlükten kaldırılmıştır.
D
2. Günümüzdeki fuarlara benzeyen panayırlar Arabistan
ticaretinde önemli bir yer tutardı. 5- 30 gün arasında
süren bu panayırlar, genellikle savaşmanın yasak olduğu
haram aylarda kurulurdu. Böylece ticaret için gelen
tüccarların güvenliği sağlanmış olurdu. Bu panayırlar,
ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal hayatın da bir
parçasıydı. Özellikle kabileler arasındaki birçok problem
buralarda çözülürdü. Panayırlarda edebi sohbetler yapılır,
şairler en güzel şiirlerini buralarda okurdu. Bu şiirlerden
beğenilenler Kâbe'nin duvarına asılırdı.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu
savunulamaz?
A) Arap edebiyatının gelişmesinde
B) Ekonomik hayatın canlanmasında
Cy Güvenlik sorunlarının azalmasında
D) Siyasbirliğin sağlanmasında
E) Sosyokültürel hayatın canlanmasında
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
D 2. Günümüzdeki fuarlara benzeyen panayırlar Arabistan ticaretinde önemli bir yer tutardı. 5- 30 gün arasında süren bu panayırlar, genellikle savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kurulurdu. Böylece ticaret için gelen tüccarların güvenliği sağlanmış olurdu. Bu panayırlar, ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal hayatın da bir parçasıydı. Özellikle kabileler arasındaki birçok problem buralarda çözülürdü. Panayırlarda edebi sohbetler yapılır, şairler en güzel şiirlerini buralarda okurdu. Bu şiirlerden beğenilenler Kâbe'nin duvarına asılırdı. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz? A) Arap edebiyatının gelişmesinde B) Ekonomik hayatın canlanmasında Cy Güvenlik sorunlarının azalmasında D) Siyasbirliğin sağlanmasında E) Sosyokültürel hayatın canlanmasında
SOST AL BI
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfr
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılar
www.HOCALARAGELDIK.COM
1.
2.
Yahudiler, Şam Ticaret yolunu tehdit edip Müslüman ticaret
kervanlarına zarar vermeye ve Mekkeli müşrikleri Müslü-
manlara karşı kışkırtmaya devam etmekteydi. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber Yahudilerin bulunduğu Hayber üzerine
bir sefer düzenledi. Kale kuşatılarak kısa sürede alındı.
Buna göre, Hayber'in fethi Müslümanlara aşağıdaki
alanlardan hangisinde daha çok katkı sağlamıştır?
A) Askeri
B) İdari
C) Kültürel
D) Ekonomik
D
E) Hukuki
Türklerin İslam dünyasına hizmetleri siyasi, askeri, idari yo
kültürel birçok alanda olmuntu
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
SOST AL BI 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15 dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfr vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılar www.HOCALARAGELDIK.COM 1. 2. Yahudiler, Şam Ticaret yolunu tehdit edip Müslüman ticaret kervanlarına zarar vermeye ve Mekkeli müşrikleri Müslü- manlara karşı kışkırtmaya devam etmekteydi. Bunun üze- rine Hz. Peygamber Yahudilerin bulunduğu Hayber üzerine bir sefer düzenledi. Kale kuşatılarak kısa sürede alındı. Buna göre, Hayber'in fethi Müslümanlara aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok katkı sağlamıştır? A) Askeri B) İdari C) Kültürel D) Ekonomik D E) Hukuki Türklerin İslam dünyasına hizmetleri siyasi, askeri, idari yo kültürel birçok alanda olmuntu
Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi önemli bir ta-
rihsel olgudur. Bu sürecin başlangıç yılları Hz. Mu-
hammed Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Bazı yeni
araştırmalar, sahabe arasında birçok Türk'ün de bu-
lunduğunu ortaya koymuştur.
Bu bilgiyle Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili;
1. İslam'ın ilk yıllarından itibaren başladığı,
II. Hz. Muhammed'i gören Türklerin bulunduğu,
III. İslamlaşmanın kısa zamanda tamamlandığı
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) Lve til
B) Yalnız III
E) II ve tit
I ve II
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi önemli bir ta- rihsel olgudur. Bu sürecin başlangıç yılları Hz. Mu- hammed Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Bazı yeni araştırmalar, sahabe arasında birçok Türk'ün de bu- lunduğunu ortaya koymuştur. Bu bilgiyle Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili; 1. İslam'ın ilk yıllarından itibaren başladığı, II. Hz. Muhammed'i gören Türklerin bulunduğu, III. İslamlaşmanın kısa zamanda tamamlandığı ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) Lve til B) Yalnız III E) II ve tit I ve II
7.
911
Romalı Hukukçu Gaius (Gayus): "Köleler sahiple-
rinin hâkimiyeti altında bulunurlar. Bu hâkimiyet
kavimler hukukuna ait bir hâkimiyettir çünkü bütün
milletlerde, köle sahiplerinin köleleri üzerinde hayat
ve ölüm hakkına sahip olduklarını açıkça görebili-
riz." ifadesini kullanmıştır.
Bu ifadenin günümüz toplumlarında,
1. İnsanların kendi kaderlerini belirleyebilmesi,
II. Eşitlik,
III. Yaşama
kavramlarından hangilerine aykırı olduğu söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
www.paneyayinevi.com
?
K 911
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
7. 911 Romalı Hukukçu Gaius (Gayus): "Köleler sahiple- rinin hâkimiyeti altında bulunurlar. Bu hâkimiyet kavimler hukukuna ait bir hâkimiyettir çünkü bütün milletlerde, köle sahiplerinin köleleri üzerinde hayat ve ölüm hakkına sahip olduklarını açıkça görebili- riz." ifadesini kullanmıştır. Bu ifadenin günümüz toplumlarında, 1. İnsanların kendi kaderlerini belirleyebilmesi, II. Eşitlik, III. Yaşama kavramlarından hangilerine aykırı olduğu söyle- nebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III www.paneyayinevi.com ? K 911
Hz. Ömer halife olduğu ilk yıl devlet hazinesi kurmuş, hazinede
toplanan parayla ihtiyaç sahiplerine ev yaptırmış, kimsesiz çocuk-
ların öğrenimini bu hazineden karşılamıştır.
Halktan alınan vergiler kişilerin gelirlerine göre düzenlenmiş, baş-
ta Mekke olmak üzere bir çok kentte nüfus sayımı yaptırmıştır.
Bu bilgilere göre Hz. Ömer'in;
1. Sosyal bir yönetim anlayışına sahip olduğu
II. Eğitime önem verdiği
III. Devlet teşkilatlanmasLiçin çalışmalar yaptığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
D) ve III
B) I ve II
e ve III
E) I, II ve III
#-#(3
bir araya geamre
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
Hz. Ömer halife olduğu ilk yıl devlet hazinesi kurmuş, hazinede toplanan parayla ihtiyaç sahiplerine ev yaptırmış, kimsesiz çocuk- ların öğrenimini bu hazineden karşılamıştır. Halktan alınan vergiler kişilerin gelirlerine göre düzenlenmiş, baş- ta Mekke olmak üzere bir çok kentte nüfus sayımı yaptırmıştır. Bu bilgilere göre Hz. Ömer'in; 1. Sosyal bir yönetim anlayışına sahip olduğu II. Eğitime önem verdiği III. Devlet teşkilatlanmasLiçin çalışmalar yaptığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız D) ve III B) I ve II e ve III E) I, II ve III #-#(3 bir araya geamre