Küreselleşen Dünya Soruları

5.
1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin baş-
kenti olan Vuhan'da ortaya çıkan COVID-19 Salginina
Türkiye'de ilk olarak 10 Mart 2020'de rastlanmıştır. Ül-
kedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de ger-
çekleşmiştir.Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2020'de yaptığı
açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye
yayıldığını açıklamıştır. Bu salgın Türkiye'de birçok
önemli etkilere ve sonuçlara neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte Türkiye'de
yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) İlk okul, orta okul ve liselerde eğitim-öğretim faali-
yetlerinin askıya alınması
B) Askeri kışlalarda celp, sevk ve terhis işlemlerinin
7.
hızlanması
Havayolu şirketlerinin yurt dışı ve yurt içi uçuşları-
na ara verilmesi
Market ve pazar gibi toplu alanlarda maske kullan-
ma zorunluluğunun getirilmesi
E) Kamu ve özel sektörde asgari personelle, esnek
çalışma sistemine geçilmesi
Tarih
Küreselleşen Dünya
5. 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin baş- kenti olan Vuhan'da ortaya çıkan COVID-19 Salginina Türkiye'de ilk olarak 10 Mart 2020'de rastlanmıştır. Ül- kedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de ger- çekleşmiştir.Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamıştır. Bu salgın Türkiye'de birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) İlk okul, orta okul ve liselerde eğitim-öğretim faali- yetlerinin askıya alınması B) Askeri kışlalarda celp, sevk ve terhis işlemlerinin 7. hızlanması Havayolu şirketlerinin yurt dışı ve yurt içi uçuşları- na ara verilmesi Market ve pazar gibi toplu alanlarda maske kullan- ma zorunluluğunun getirilmesi E) Kamu ve özel sektörde asgari personelle, esnek çalışma sistemine geçilmesi
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
etnik ve dini kaynaklı parçalanmışlık olması,
It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça-
lanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların
yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Love II
C) Yalnız III
E) I, ILve III
(2010-LYS)
Tarih
Küreselleşen Dünya
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde, etnik ve dini kaynaklı parçalanmışlık olması, It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması, III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça- lanmasıyla ortaya çıkması durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Love II C) Yalnız III E) I, ILve III (2010-LYS)
he-
27. Aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllarda Tür.
kiye'de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldı-
rılması
B) Kalkınma planlarını hazırlamak üzere Devlet
Planlama Teşkilatının kurulması
C) İlk renkli televizyon yayının yapılması
D) Yükseköğretim Kurulu'nun kurulması
E) Anavatan Paritsi'nin kurulması
3.
Tarih
Küreselleşen Dünya
he- 27. Aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllarda Tür. kiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldı- rılması B) Kalkınma planlarını hazırlamak üzere Devlet Planlama Teşkilatının kurulması C) İlk renkli televizyon yayının yapılması D) Yükseköğretim Kurulu'nun kurulması E) Anavatan Paritsi'nin kurulması 3.
4. Arap Baharı, 2010'da Orta Doğu ülkelerindeki de-
mokratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerin
halkları tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük
talebiyle başlatılan, protesto ve ayaklanmalarla
gerçekleşen halk hareketleridir.
Buna göre Arap Baharı'nın ortaya çıkardığı gelişme-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Mısır'da iç karışıklıklar yaşanması ✓
B) Suriye'de Beşşar Esed yönetimine karşı iç savaşın
çıkması v
C) Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin sona
ermesi v
D) Iran'da Şah Rejimi'nin yıkılması
E) Tunus'ta demokratik seçimlerin yapılması
e
Tarih
Küreselleşen Dünya
4. Arap Baharı, 2010'da Orta Doğu ülkelerindeki de- mokratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerin halkları tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük talebiyle başlatılan, protesto ve ayaklanmalarla gerçekleşen halk hareketleridir. Buna göre Arap Baharı'nın ortaya çıkardığı gelişme- ler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Mısır'da iç karışıklıklar yaşanması ✓ B) Suriye'de Beşşar Esed yönetimine karşı iç savaşın çıkması v C) Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin sona ermesi v D) Iran'da Şah Rejimi'nin yıkılması E) Tunus'ta demokratik seçimlerin yapılması e
7
6.
Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatış-
malar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş
alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüş-
müştür.
Buna göre,
1. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişme-
sinin etkisi olduğu savunulabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
TEST-1
D) I ve II
C) Yalnız II
E) Il ve itt
(2009 - ÖSS)
NL
RA
NL
>RA
NL
NL
ORN
NLI
ORN
NLI
ORN
NU
Tarih
Küreselleşen Dünya
7 6. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatış- malar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüş- müştür. Buna göre, 1. çatışmaların sorun olması, II. sivil savunmanın önem kazanması, III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişme- sinin etkisi olduğu savunulabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I TEST-1 D) I ve II C) Yalnız II E) Il ve itt (2009 - ÖSS) NL RA NL >RA NL NL ORN NLI ORN NLI ORN NU
8. Tarih öğreniminin;
1 millî ve kültürel değerler öğretmesi,
II. toplumlar arasında barış ortamı oluşturması,
III. vatan ve millet sevgisini kazandırması
gibi yararlarından hangileri evrensel değerler içe-
rir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B
Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III.
Tarih
Küreselleşen Dünya
8. Tarih öğreniminin; 1 millî ve kültürel değerler öğretmesi, II. toplumlar arasında barış ortamı oluşturması, III. vatan ve millet sevgisini kazandırması gibi yararlarından hangileri evrensel değerler içe- rir? A) Yalnız I D) I ve II B Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III.
17. Türkiye, 1974'te Kıbrıs'a yaptığı askerî müdahaleyi han-
gi gerekçeye dayandırmaktadır?
A) 1960 İttifak Antlaşması
B) 1960 Garanti Antlaşması
C) İnsani Müdahale
D) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi
E) Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı azınlıkları koru-
ma şartı
Tarih
Küreselleşen Dünya
17. Türkiye, 1974'te Kıbrıs'a yaptığı askerî müdahaleyi han- gi gerekçeye dayandırmaktadır? A) 1960 İttifak Antlaşması B) 1960 Garanti Antlaşması C) İnsani Müdahale D) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi E) Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı azınlıkları koru- ma şartı
8
●
.
Buna gör
1. Haritaların ölçeği
olmuşt
II. Harkaların düzlemde kapladığı alanlar genişlemiştir.
II. Almanya'nın haritada kapladığı alan artmıştır
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
●
A) Yalnız I
.
7. Aşağıda Dünya'nın şekli ve hareketlerine ait bazı özellikler
verilmiştir.
D) II ve III
1
4.000.000
E) Il ve Ill
C) I ve Ill
30° ve 60° enlemlerinde sürekli dinamik basınçların
oluşması
Kuzey Yarım Küre'de yaşanan yaz mevsiminin kış
mevsiminden uzun olması
Yeni yıla Avrupa Kitası'nın Kuzey Amerika'ya göre
daha erken girmesi
YAYINLARI
Güney ve Güneydoğu Asya'da muson rüzgârlarının
etkili olması
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ait bir özellik
verilmemiştir?
A) Dünya'nın şekli
B) Dünya'nın yıllık hareketi
Dünya'nın günlük hareketi
Yörüngenin elips olması
Dünya'nın eksen hareketini batıdan doğuya doğru
dönerek tamamlaması
10. 20
mik
4
yük
ner
C
B
a
n
F
11. E
Tarih
Küreselleşen Dünya
8 ● . Buna gör 1. Haritaların ölçeği olmuşt II. Harkaların düzlemde kapladığı alanlar genişlemiştir. II. Almanya'nın haritada kapladığı alan artmıştır yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II ● A) Yalnız I . 7. Aşağıda Dünya'nın şekli ve hareketlerine ait bazı özellikler verilmiştir. D) II ve III 1 4.000.000 E) Il ve Ill C) I ve Ill 30° ve 60° enlemlerinde sürekli dinamik basınçların oluşması Kuzey Yarım Küre'de yaşanan yaz mevsiminin kış mevsiminden uzun olması Yeni yıla Avrupa Kitası'nın Kuzey Amerika'ya göre daha erken girmesi YAYINLARI Güney ve Güneydoğu Asya'da muson rüzgârlarının etkili olması Buna göre aşağıdakilerden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? A) Dünya'nın şekli B) Dünya'nın yıllık hareketi Dünya'nın günlük hareketi Yörüngenin elips olması Dünya'nın eksen hareketini batıdan doğuya doğru dönerek tamamlaması 10. 20 mik 4 yük ner C B a n F 11. E
8.
Aşağıdakilerden
hangisi 1961 Anayasası'nı 1982
Anayasası'ndan ayıran özelliklerden biridir?
(A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması
B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması
C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit ol-
ması
D) Insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması
E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak
ve hürriyetlere sahip olması
(2010 - LYS)
Tarih
Küreselleşen Dünya
8. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nı 1982 Anayasası'ndan ayıran özelliklerden biridir? (A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit ol- ması D) Insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve hürriyetlere sahip olması (2010 - LYS)
20-21 Mayıs 1963 tarihleri arasında gerçekleştirilen darbe
girişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Binbaşı Fethi Gürcan önderliğinde gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.
B) Istanbul'daki 3. Zırhlı Tugay, darbe girişiminin merke-
zidir.
C) Demokrat Parti yanlısı darbe girişimidir.
Binbaşı Fethi Gürcan ve Talat Aydemir'in idamlarıyla
sonuçlanmıştır.
E) İsmet İnönü hükümetine karşı bir darbe girişimidir.
(2011 - KPSS / Kamu Yön.)
Tarih
Küreselleşen Dünya
20-21 Mayıs 1963 tarihleri arasında gerçekleştirilen darbe girişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Binbaşı Fethi Gürcan önderliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. B) Istanbul'daki 3. Zırhlı Tugay, darbe girişiminin merke- zidir. C) Demokrat Parti yanlısı darbe girişimidir. Binbaşı Fethi Gürcan ve Talat Aydemir'in idamlarıyla sonuçlanmıştır. E) İsmet İnönü hükümetine karşı bir darbe girişimidir. (2011 - KPSS / Kamu Yön.)
14. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi'nde
Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri de-
aildir?
A) Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği
arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek
B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa
çıkarmak
Anıtkabir'i tamamlayarak Atatürk'ün naaşını buraya
taşımak
D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk'ün resminin asıl-
masını sağlayacak bir genelge yayımlamak
E) Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi, ona
Erzurum'da kurmak
ithafen
(2013- KPSS)
18.
Tarih
Küreselleşen Dünya
14. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi'nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri de- aildir? A) Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak Anıtkabir'i tamamlayarak Atatürk'ün naaşını buraya taşımak D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk'ün resminin asıl- masını sağlayacak bir genelge yayımlamak E) Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi, ona Erzurum'da kurmak ithafen (2013- KPSS) 18.
=. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat
Parti Dönemi gelişmeleri arasında
yer almaz?
A) Köy Eğitim Yurtlarının açılması
B) Kore'ye asker yollanması
C) Balkan Paktına üye olunması
D) NATO'ya üye olunması
E) Bağdat Paktına üye olunması
Tarih
Küreselleşen Dünya
=. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? A) Köy Eğitim Yurtlarının açılması B) Kore'ye asker yollanması C) Balkan Paktına üye olunması D) NATO'ya üye olunması E) Bağdat Paktına üye olunması
C) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda başarısızlık yaşa-
E
ması
D) ABD-Çin ilişkilerinin düzelmeye başlaması
E) SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi
13. 1980'de İran-Irak Savaşı'nın başlamasında,
1. Irak'ın İran'ı Basra Körfezi'nden çıkarmak iste-
mesi,
II. Irak'ın İran'ın iç işlerine karışması,
III. iki ülkenin Arap dünyasının lideri olmak için uğ-
havi (@
raşması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
G
E) I, II ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Give Il
Tarih
Küreselleşen Dünya
C) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda başarısızlık yaşa- E ması D) ABD-Çin ilişkilerinin düzelmeye başlaması E) SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi 13. 1980'de İran-Irak Savaşı'nın başlamasında, 1. Irak'ın İran'ı Basra Körfezi'nden çıkarmak iste- mesi, II. Irak'ın İran'ın iç işlerine karışması, III. iki ülkenin Arap dünyasının lideri olmak için uğ- havi (@ raşması nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? G E) I, II ve III A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Give Il
5. Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasa-
sı'nın ikinci maddesinde düzenlenen hukuk
devleti niteliğinin sonuçlarından biri değildir?
(A) Kuvvetler birliği
B) Sosyal ve ekonomik hakların tanınması
C) Anayasanın üstünlüğü →
D) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alın-
ması +
E) Yargının bağımsızlığı +
Tarih
Küreselleşen Dünya
5. Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasa- sı'nın ikinci maddesinde düzenlenen hukuk devleti niteliğinin sonuçlarından biri değildir? (A) Kuvvetler birliği B) Sosyal ve ekonomik hakların tanınması C) Anayasanın üstünlüğü → D) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alın- ması + E) Yargının bağımsızlığı +
Aşağıdaki haritada, Roma'dan kalkış yaparak beş farklı
şehre hareket eden uçakların rotaları ile ulaştıkları kent-
lerin boylam dereceleri verilmiştir.
L
12° Doğu
17
40
Roma
122° Bati
San Fransisco
139° Doğu
Tokyo
10° Bati
Monrovia
107° Doğu
Jakarta
18° Doğu
Cape Town
Bu kentlerden hangilerine giden yolcular 12° Doğu
boylamındaki Roma ile yerel saat farkının en az ve en
fazla olduğunu görür?
En az
En fazla
A) San Fransisco
Monrovia
C) Monrovia
D) Cape Town
E) Cape Town
Jakarta
Tokyo
Jakarta X
Tokyo
San Fransisco X
Tarih
Küreselleşen Dünya
Aşağıdaki haritada, Roma'dan kalkış yaparak beş farklı şehre hareket eden uçakların rotaları ile ulaştıkları kent- lerin boylam dereceleri verilmiştir. L 12° Doğu 17 40 Roma 122° Bati San Fransisco 139° Doğu Tokyo 10° Bati Monrovia 107° Doğu Jakarta 18° Doğu Cape Town Bu kentlerden hangilerine giden yolcular 12° Doğu boylamındaki Roma ile yerel saat farkının en az ve en fazla olduğunu görür? En az En fazla A) San Fransisco Monrovia C) Monrovia D) Cape Town E) Cape Town Jakarta Tokyo Jakarta X Tokyo San Fransisco X
1. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu
katmanda bulunur.
II. Canlıları Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan
ozon tabakası bu katmanda yer alır.
III. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan
yukarıya doğru düşer.
IV. Gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara
ayrılmasıyla radyo dalgaları yansıtılır.
Yukarıdakilerden
hangileri troposferin özellikleri
arasında yer alır?
A) I ve II
B) Ive III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
6.
Tarih
Küreselleşen Dünya
1. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunur. II. Canlıları Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası bu katmanda yer alır. III. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan yukarıya doğru düşer. IV. Gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara ayrılmasıyla radyo dalgaları yansıtılır. Yukarıdakilerden hangileri troposferin özellikleri arasında yer alır? A) I ve II B) Ive III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6.