Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Soruları

8. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde
âyanlığın giderek güç hâline gelmesinde;
1. iltizam sisteminin yaygınlaşması,
II. eyalet veya sancaklara mütesellim olarak gön-
derilmeleri,
III. salyanesiz eyalet sayısında artış görülmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I B Yalnız III) I ve II
STI
DI ve III
EXI ve III
1953
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
8. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde âyanlığın giderek güç hâline gelmesinde; 1. iltizam sisteminin yaygınlaşması, II. eyalet veya sancaklara mütesellim olarak gön- derilmeleri, III. salyanesiz eyalet sayısında artış görülmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I B Yalnız III) I ve II STI DI ve III EXI ve III 1953
S
A
R
M
L
19
5.
1
Leon
Babil
N
Mısır'da kurulan düzenli orduda piyade birlikleri askeriye-
nin temeliydi. Askerler savaş olmadığı dönemlerde kendi-
lerine verilen topraklarla geçimlerini sağlarlar, savaş zama-
nında orduya katılırlardı.
C) Devşirme sistemi
D) İltizam sistemi
E) Lonca sistemi
Mısır'daki bu uygulamanın Osmanlı Devleti'ndeki han-
gi sistem ile benzerlik gösterdiği savunulabilir?
A) Ekber ve erşed sistemi
Timar sistemi
TYT TARİH SORU BANKASI
111
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
S A R M L 19 5. 1 Leon Babil N Mısır'da kurulan düzenli orduda piyade birlikleri askeriye- nin temeliydi. Askerler savaş olmadığı dönemlerde kendi- lerine verilen topraklarla geçimlerini sağlarlar, savaş zama- nında orduya katılırlardı. C) Devşirme sistemi D) İltizam sistemi E) Lonca sistemi Mısır'daki bu uygulamanın Osmanlı Devleti'ndeki han- gi sistem ile benzerlik gösterdiği savunulabilir? A) Ekber ve erşed sistemi Timar sistemi TYT TARİH SORU BANKASI 111
ni
1.
Osmanlı padişahı II. Mahmut; "Vatandaşlarımdan
Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede,
Musevileri de havrada tanımak isterim." diyerek devle-
tin din ve mezhep ayrımı yapmayacağını bildirmiştir.
Bu uygulamada;
sho (@
I. milliyetçilik,
II. laiklik,
III. eşitlik
fikirlerinden hangilerinin ülkede yayılmasını önle-
me düşüncesi vardır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
ni 1. Osmanlı padişahı II. Mahmut; "Vatandaşlarımdan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim." diyerek devle- tin din ve mezhep ayrımı yapmayacağını bildirmiştir. Bu uygulamada; sho (@ I. milliyetçilik, II. laiklik, III. eşitlik fikirlerinden hangilerinin ülkede yayılmasını önle- me düşüncesi vardır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Roma'da yönetim, İmparatorluk Dönemi'ne kadar senatoyu olus-
turan aristokratların elindeydi. Aristokratlar senatoda devlet iş-
lerini görüşür, idarecilerin tayinlerini yapar ve yapılan işleri de-
netlerlerdi.
Buna göre, Roma yönetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi savunulamaz?
A) Senatoda demokrasi anlayışının olduğu
B) Sınıf farklarına son verildiği
C) Senatonun yürütme görevini üstlendiği
D) Aristokratların oligarşik bir yapı kurduğu
E) Monarşik yapının zayıf olduğu
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Roma'da yönetim, İmparatorluk Dönemi'ne kadar senatoyu olus- turan aristokratların elindeydi. Aristokratlar senatoda devlet iş- lerini görüşür, idarecilerin tayinlerini yapar ve yapılan işleri de- netlerlerdi. Buna göre, Roma yönetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? A) Senatoda demokrasi anlayışının olduğu B) Sınıf farklarına son verildiği C) Senatonun yürütme görevini üstlendiği D) Aristokratların oligarşik bir yapı kurduğu E) Monarşik yapının zayıf olduğu
11. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin asker ihtiyacı
devşirme sistemi ile karşılanmıştır. Ancak bazı milletler bu
sistemin dışında tutulmuştur.
TEATR
Aşağıdakilerden hangisi bu milletlerden biri değildir?
C) Ermeni
A) Arap
SPOR
D) Türk
B) Yahudi
Wy
E) Rum
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
11. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin asker ihtiyacı devşirme sistemi ile karşılanmıştır. Ancak bazı milletler bu sistemin dışında tutulmuştur. TEATR Aşağıdakilerden hangisi bu milletlerden biri değildir? C) Ermeni A) Arap SPOR D) Türk B) Yahudi Wy E) Rum
2.
Osmanlı Devleti'nde, timar sisteminin uygulandığı
eyaletlerde yapılan sayımlara "tahrir" ad verilmiştir.
Bu sayımın yapılmasını gerektiren şartlar arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Padişah değişikliği
B) Doğal afetler
C) Mali değişiklikler
D) Başkent değişikliği
E) Fetih hareketleri
UcD
Bes
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
2. Osmanlı Devleti'nde, timar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara "tahrir" ad verilmiştir. Bu sayımın yapılmasını gerektiren şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Padişah değişikliği B) Doğal afetler C) Mali değişiklikler D) Başkent değişikliği E) Fetih hareketleri UcD Bes
11. Haçlı Seferleri'nden sonra Avrupa'da kâğıt ve matba-
anın kullanılması;
1. kilisenin toplum üzerinde egemenlik kurması,
II. kalıplaşmış bilgilerin tartışılmaya başlanması,
bireysel yaratıcılığın önünün açılması +
durumlarından hangilerine katkı sağlamıştır?
A) Yalnızl
D) II e III
Tarih Soru Bankası
h
B) I yell
E) Il ve Ill
C) lye lll
D'de
Jubili
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
11. Haçlı Seferleri'nden sonra Avrupa'da kâğıt ve matba- anın kullanılması; 1. kilisenin toplum üzerinde egemenlik kurması, II. kalıplaşmış bilgilerin tartışılmaya başlanması, bireysel yaratıcılığın önünün açılması + durumlarından hangilerine katkı sağlamıştır? A) Yalnızl D) II e III Tarih Soru Bankası h B) I yell E) Il ve Ill C) lye lll D'de Jubili
TYT
10. İstanbul'un Fethi'nden sonra boş bulunan Ortodoks patrik-
liğine atamayı Fatih Sultan Mehmet yapmıştır. Ayrıca Er-
peni ve Yahudilerin ibadet özgürlüğüne karışılmamıştır.
vicdan hürriyetinin sağlandığı, HOEG
politikasının uygulandığı,
uygun davranıldığı
erine kanıt niteliği taş
C) I ve
1, Ive III
8.
Test 22
UNITE 10
Osmanlı Devleti'nde divan sahibi şair sultanlar
ve mahlasları aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şair Sultanlar
II. Mehmet
II. Bayezit
I. Selim
I. Süleyman
III. Murat
Mahlas
Avnî
Adlî
Selimi
Muhibbî
Farsî
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
TYT 10. İstanbul'un Fethi'nden sonra boş bulunan Ortodoks patrik- liğine atamayı Fatih Sultan Mehmet yapmıştır. Ayrıca Er- peni ve Yahudilerin ibadet özgürlüğüne karışılmamıştır. vicdan hürriyetinin sağlandığı, HOEG politikasının uygulandığı, uygun davranıldığı erine kanıt niteliği taş C) I ve 1, Ive III 8. Test 22 UNITE 10 Osmanlı Devleti'nde divan sahibi şair sultanlar ve mahlasları aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinde yanlış verilmiştir? A) B) C) D) E) Şair Sultanlar II. Mehmet II. Bayezit I. Selim I. Süleyman III. Murat Mahlas Avnî Adlî Selimi Muhibbî Farsî
13.
Osmanlı Devleti'nde bürokrat sınıf olarak bilinen
kalemiye sınıfı içerisinde;
I. defterdar,
II. nişancı,
III. şeyhülislam
görevlilerinden
A) Yalnızl
D) I vell
hangileri yer almaz?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
13. Osmanlı Devleti'nde bürokrat sınıf olarak bilinen kalemiye sınıfı içerisinde; I. defterdar, II. nişancı, III. şeyhülislam görevlilerinden A) Yalnızl D) I vell hangileri yer almaz? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
III ev II 13
Selçukluklularda fethedilen topraklar, fethe-
den kişinin malı sayıldığı halde Osmanlılarda
Devletin malı sayılmıştır.
Bu durumun;
1.
Merkeziyetçi bir politika izlendiği
Il Federatif anlayışa izin verilmediği
III. Fetihleri hızlandırmak istendiği
gelişmelerinden hangilerinin göstergesi
ne olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız
C) Yalnız II
E) II ve I
B) Yalnız II
09
Palme Yayınevi
D) I ve II
F
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
8. III ev II 13 Selçukluklularda fethedilen topraklar, fethe- den kişinin malı sayıldığı halde Osmanlılarda Devletin malı sayılmıştır. Bu durumun; 1. Merkeziyetçi bir politika izlendiği Il Federatif anlayışa izin verilmediği III. Fetihleri hızlandırmak istendiği gelişmelerinden hangilerinin göstergesi ne olduğu ileri sürülebilir? A) Yalnız C) Yalnız II E) II ve I B) Yalnız II 09 Palme Yayınevi D) I ve II F
bi
Palme Yayınevi
11. Osmanlı Devleti iskan (yerleşim) politika-
PTV WA
sında;
T. Yeni yerleşim yerine uyum sağlanması
GAML
ebügil. Göç edenlere iyi cins tohum, gübre, araç
- gereç yardımının yapılması mily
icemio no
III. Göçmen alınan bölgenin üretim düzeni-
nin büyük ölçüde korunması
TUEEL
gibi kurallardan hangileri, yeni yerleşim
yerine yakın bölgelerden göçmen alımında
Heemetkili olduğu savunulabilir?
RUB
A) Yalnız I
-Ge Fanski
C) Yalnız III
in
E) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
-
Il sinteY (9)
●
landi.)
1. Kosc
larla ya
Germi
toprak
vb) b
Osma
Ham
topra
satır
katıl
Vez
ilk w
ma
rulc
●
> Yer
atıl
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
bi Palme Yayınevi 11. Osmanlı Devleti iskan (yerleşim) politika- PTV WA sında; T. Yeni yerleşim yerine uyum sağlanması GAML ebügil. Göç edenlere iyi cins tohum, gübre, araç - gereç yardımının yapılması mily icemio no III. Göçmen alınan bölgenin üretim düzeni- nin büyük ölçüde korunması TUEEL gibi kurallardan hangileri, yeni yerleşim yerine yakın bölgelerden göçmen alımında Heemetkili olduğu savunulabilir? RUB A) Yalnız I -Ge Fanski C) Yalnız III in E) I ve III B) Yalnız II D) I ve II - Il sinteY (9) ● landi.) 1. Kosc larla ya Germi toprak vb) b Osma Ham topra satır katıl Vez ilk w ma rulc ● > Yer atıl
14. Osmanlı Devleti, Balkanlarda yeni fethettiği
ülkelerdeki derebeylere ait topraklara el ko-
Choyarken Hristiyan ahalisinin, ev ve bahçelerine
KO
dokunmadığı gibi timar sistemiyle onları daha
da rahatlatmıştır.
Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikanın;
Tarla üretiminin yerini bahçe ve bostan
üretimine bırakması
nderon
II. Bölgedeki feodaliteyi ve uygulamalarını
ortadan kaldırması
III. Hristiyan halka karşı izlediği hoşgörü po-
Carolin
litikasının geri bildiriminin olumlu olması
Dec
durumlarından hangilerine ortam hazırla-
dığı savunulabilir?
huy A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
Palme Yayınevi
Nalnız II
D) Ivell
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
14. Osmanlı Devleti, Balkanlarda yeni fethettiği ülkelerdeki derebeylere ait topraklara el ko- Choyarken Hristiyan ahalisinin, ev ve bahçelerine KO dokunmadığı gibi timar sistemiyle onları daha da rahatlatmıştır. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikanın; Tarla üretiminin yerini bahçe ve bostan üretimine bırakması nderon II. Bölgedeki feodaliteyi ve uygulamalarını ortadan kaldırması III. Hristiyan halka karşı izlediği hoşgörü po- Carolin litikasının geri bildiriminin olumlu olması Dec durumlarından hangilerine ortam hazırla- dığı savunulabilir? huy A) Yalnız I C) Yalnız III E) Il ve Ill Palme Yayınevi Nalnız II D) Ivell
iştır.
aren ida-
den dev-
eri Oca-
stir.
asi
ması
lir?
Iz III
10.
eniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerin-
hem de askeri görevleri vardır.
azamdan sonra gelen yeniçeri ağasınin hem sivil,
C) Başkentin güvenliği ile sarayın koruması görevleri ara
sındadır.
D) Atanması ya da görevden alınması Seyhülislam tara-
fından yapılır.
E) Divan-i Hümayun üyesidir.
ludur.
Kapıkulu Piyadeleri
Acemi Ocağı
• Yeniçeriler
Cebeciler
●Topçular
Kapıkulu Askerleri
Top Arabacıları
Lağımcılar
Bostancılar
ZANIM TARAMA FÖYÜ
D) I ve II
gilerden han-
Kapıkulu Süvarileri
• Sipahiler
Silahtar
Bu tabloya bakılarak;
1.
Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümü Kapıkulu Or-
dusu'dur.
II. Kapıkulu Ordusu değişik sınıflardan oluşturulmuştur.
III. Kapıkulu Ordusu yalnızca atlı askerlerden oluşturulma-
rhiştır.
hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sağ ve sol ulûfeciler
Sağ ve sol garipler
E) I ve III
& Yalnız III
Kabam
XM
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
iştır. aren ida- den dev- eri Oca- stir. asi ması lir? Iz III 10. eniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerin- hem de askeri görevleri vardır. azamdan sonra gelen yeniçeri ağasınin hem sivil, C) Başkentin güvenliği ile sarayın koruması görevleri ara sındadır. D) Atanması ya da görevden alınması Seyhülislam tara- fından yapılır. E) Divan-i Hümayun üyesidir. ludur. Kapıkulu Piyadeleri Acemi Ocağı • Yeniçeriler Cebeciler ●Topçular Kapıkulu Askerleri Top Arabacıları Lağımcılar Bostancılar ZANIM TARAMA FÖYÜ D) I ve II gilerden han- Kapıkulu Süvarileri • Sipahiler Silahtar Bu tabloya bakılarak; 1. Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümü Kapıkulu Or- dusu'dur. II. Kapıkulu Ordusu değişik sınıflardan oluşturulmuştur. III. Kapıkulu Ordusu yalnızca atlı askerlerden oluşturulma- rhiştır. hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II Sağ ve sol ulûfeciler Sağ ve sol garipler E) I ve III & Yalnız III Kabam XM
48 B
Beğenme
343
Paylaş
Remix
1.
2 SATURDAY
10. SINIF
5 SUNDAY
B) Yalnız II
TARİH
Edirne'nin fethinden sonra Rumeli'deki diğer fetihlerle, savaş esirlerinin sayısında büyük bir artış oldu. Bu esirlerden yararlan-
mak için Kazasker Çandarlı Kara Halil'in çalışmaları ile Pencik sistemi uygulanmaya başlandı. Pencik usulüne göre savaş esir-
lerinin beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı. Pencik sisteminin benzeri Osmanlı Devleti'nden önce Emeviler,
Abbasiler ve Selçuklular gibi devletlerde Gulam sistemi olarak uygulanırdı. Osmanlılar, kendinden önceki İslam devletlerinde
görülen Gulam sistemini geliştirerek daha üst bir seviyeye taşımıştı.
Yukarıda verilen bilgilere göre,
1. Devşirilecek esir sayısı belirli kurallara göre belirlenmiştir.
II. Gayrimüslim çocuklarının devşirilmesi geleneği Osmanlıdan önce de uygulanmıştır.
III. Osmanlı'da önemli kararlar kazaskerler tarafından onaylanmak zorundadır.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
7. FÖY
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
48 B Beğenme 343 Paylaş Remix 1. 2 SATURDAY 10. SINIF 5 SUNDAY B) Yalnız II TARİH Edirne'nin fethinden sonra Rumeli'deki diğer fetihlerle, savaş esirlerinin sayısında büyük bir artış oldu. Bu esirlerden yararlan- mak için Kazasker Çandarlı Kara Halil'in çalışmaları ile Pencik sistemi uygulanmaya başlandı. Pencik usulüne göre savaş esir- lerinin beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı. Pencik sisteminin benzeri Osmanlı Devleti'nden önce Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular gibi devletlerde Gulam sistemi olarak uygulanırdı. Osmanlılar, kendinden önceki İslam devletlerinde görülen Gulam sistemini geliştirerek daha üst bir seviyeye taşımıştı. Yukarıda verilen bilgilere göre, 1. Devşirilecek esir sayısı belirli kurallara göre belirlenmiştir. II. Gayrimüslim çocuklarının devşirilmesi geleneği Osmanlıdan önce de uygulanmıştır. III. Osmanlı'da önemli kararlar kazaskerler tarafından onaylanmak zorundadır. hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I 7. FÖY C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
akamlara
tan" kay-
ir.
V
edir.
6.Osmanlı ordusu, teşkilatı ve disiplini ile dünyanın sayılı or-
Kapıkulu Askerlerinin de etkisiyle Osmanlı Devleti kısa bir
dularından birisiydi. Bu ordu içerisinde önemli bir güç olan
zamanda sınırlarını Viyana önlerinden, Arabistan ve Mısır
çöllerine kadar genişletti. Bu fetihlerde Kapıkulu Ordusu,
hükümdarların en büyük dayanaklarındandı. Osmanlı Dev-
piyadelerine "yeniçeri", süvarilerine ise "kapıkulu sipahisi
leti'nin düzenli ve maaşlı ordusu olan Kapıkulu Ocağı'nın
denilirdi.
Bu bilgilere göre,
1. Ordu değişik bölümlerden oluşmuştur.
II. Kapıkulu Ordusu mensupları için askerlik bir meslek ola-
III. Kapıkulu Ordusu, yaya ve piyadelerden oluşmaktadır.
rak görülmüştür.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8.Osmar
ri ve as
şirilip,
ğı'nda
Bu d
1. D
11. C
III. C
sor
A)
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
akamlara tan" kay- ir. V edir. 6.Osmanlı ordusu, teşkilatı ve disiplini ile dünyanın sayılı or- Kapıkulu Askerlerinin de etkisiyle Osmanlı Devleti kısa bir dularından birisiydi. Bu ordu içerisinde önemli bir güç olan zamanda sınırlarını Viyana önlerinden, Arabistan ve Mısır çöllerine kadar genişletti. Bu fetihlerde Kapıkulu Ordusu, hükümdarların en büyük dayanaklarındandı. Osmanlı Dev- piyadelerine "yeniçeri", süvarilerine ise "kapıkulu sipahisi leti'nin düzenli ve maaşlı ordusu olan Kapıkulu Ocağı'nın denilirdi. Bu bilgilere göre, 1. Ordu değişik bölümlerden oluşmuştur. II. Kapıkulu Ordusu mensupları için askerlik bir meslek ola- III. Kapıkulu Ordusu, yaya ve piyadelerden oluşmaktadır. rak görülmüştür. hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 8.Osmar ri ve as şirilip, ğı'nda Bu d 1. D 11. C III. C sor A)
10. SINIF
3.- Büyük Selçuklularda Hassa Ordusu, Gulam sistemiyle
devşirilip yetiştirilen askerlerden oluşurdu.
- Osmanlı Devleti'nde Hassa Ordusu, Kapıkulu Ordusu
olarak tanımlanır, "devşirme sistemi " ile oluşurdu.
TARI
Bu iki durum arasındaki benzerlik aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) Hukuksal yönetim
BKültürel devamlılık
C) Egemenlik anlayışı
D) Sınıfsal farklılık
E) Dinsel hoşgörü
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
10. SINIF 3.- Büyük Selçuklularda Hassa Ordusu, Gulam sistemiyle devşirilip yetiştirilen askerlerden oluşurdu. - Osmanlı Devleti'nde Hassa Ordusu, Kapıkulu Ordusu olarak tanımlanır, "devşirme sistemi " ile oluşurdu. TARI Bu iki durum arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Hukuksal yönetim BKültürel devamlılık C) Egemenlik anlayışı D) Sınıfsal farklılık E) Dinsel hoşgörü