Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları Soruları

nin
un
ski
ni
2
7. Italya'nın Trablusgarp'ı işgali sonrası, İngiltere ve Fransa
tarafsızlık bahanesi ile Osmanlı ordusunun Mısır'dan
geçişine izin vermemişlerdir. Osmanlı deniz gücü de
yetersiz olduğu için bölgeye donanmayla yardım
gönderememiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Italya'nın sömürgecilik faaliyetlerinde bulunduğu,
Osmanlı Devleti'nin askerî ve diplomatik yönden
zayıf olduğu,
Xat
II.
III. İngiltere ve Fransa'nın, İtalya'nın gücünden çekindiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
C
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
nin un ski ni 2 7. Italya'nın Trablusgarp'ı işgali sonrası, İngiltere ve Fransa tarafsızlık bahanesi ile Osmanlı ordusunun Mısır'dan geçişine izin vermemişlerdir. Osmanlı deniz gücü de yetersiz olduğu için bölgeye donanmayla yardım gönderememiştir. Bu bilgilere göre; I. Italya'nın sömürgecilik faaliyetlerinde bulunduğu, Osmanlı Devleti'nin askerî ve diplomatik yönden zayıf olduğu, Xat II. III. İngiltere ve Fransa'nın, İtalya'nın gücünden çekindiği durumlarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I D) I ve II C B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
e Lale Devri 1718-
sar.
Türk matbaa-
10 Balkan Savaşları'ndan sonra;
Makedonya,
11. Kırım,
III. Doğu Trakya
bölgelerinden hangilerinde yaşayan
Türkler azınlık statüsüne girmiştir?
4gen
A) Yalnız I
C) Yalnız H
E) ve III
B) Yalnız
D) I ve II
olde ond
12. M
sor
Anac
önlem
nüfusu
için çalış
sızca "Le r
cemiyet aşa
A) Kilikyalılar
BŞark Vilayet
Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cer
D) Trabzon Muhafaza
ye Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Müda
Cemiyeti
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
e Lale Devri 1718- sar. Türk matbaa- 10 Balkan Savaşları'ndan sonra; Makedonya, 11. Kırım, III. Doğu Trakya bölgelerinden hangilerinde yaşayan Türkler azınlık statüsüne girmiştir? 4gen A) Yalnız I C) Yalnız H E) ve III B) Yalnız D) I ve II olde ond 12. M sor Anac önlem nüfusu için çalış sızca "Le r cemiyet aşa A) Kilikyalılar BŞark Vilayet Cemiyeti C) Redd-i İlhak Cer D) Trabzon Muhafaza ye Cemiyeti E) Trakya Paşaeli Müda Cemiyeti
9.
Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1774 Küçük Kay-
narca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı topraklarındaki Orto-
doksların haklarını savunabilme yetkisine sahip olmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmadığı
söylenebilir?
A) Ortodoks Kilisesi'nin çıkarlarıyla
B) Osmanlı ordusunun zayıflamasıyla
C) Rusya'nın yayılmacı politikasıyla
D) Osmanlı egemenlik haklarıyla
E) Osmanlı'nın diplomatik alandaki başarısızlığıyla
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
9. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1774 Küçük Kay- narca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı topraklarındaki Orto- doksların haklarını savunabilme yetkisine sahip olmuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmadığı söylenebilir? A) Ortodoks Kilisesi'nin çıkarlarıyla B) Osmanlı ordusunun zayıflamasıyla C) Rusya'nın yayılmacı politikasıyla D) Osmanlı egemenlik haklarıyla E) Osmanlı'nın diplomatik alandaki başarısızlığıyla
2
8 Ekim 1912'de Karadağ ardından Yunanistan, Bulgaris-
tan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne saldırmışlardır. Os-
manlı Devleti bu devletlere karşı cephelerde mağlubiyet
yaşamış ve İstanbul Çatalca'ya kadar geri çekilmiştir.
Buna göre;
1. Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır.
II. İstanbul'un Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir.
II Osmanlı sınırları batı yönünde daralmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dive Il
BYalnız II
I ve III
C) Yalnız III
9.
Osma
kez r
tir. A
Bu c
dah
dek
Bu
riy
vu
KB
A)
D
E
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
2 8 Ekim 1912'de Karadağ ardından Yunanistan, Bulgaris- tan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne saldırmışlardır. Os- manlı Devleti bu devletlere karşı cephelerde mağlubiyet yaşamış ve İstanbul Çatalca'ya kadar geri çekilmiştir. Buna göre; 1. Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır. II. İstanbul'un Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir. II Osmanlı sınırları batı yönünde daralmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dive Il BYalnız II I ve III C) Yalnız III 9. Osma kez r tir. A Bu c dah dek Bu riy vu KB A) D E
1
16.
• Londra
Antlaşması'ndan en büyük payı Bulgaristan'ın
alması ve Balkanlar'dan Osmanlı Devleti'nin çekil-
mesiyle yaşanan otorite boşluğu sonucunda Sırbis-
tan, Yunanistan ve Karadağ ile I. Balkan Savaşı'nda
yer almayan Romanya ittifak kurarak Bulgaristan'a
savaş açmışlardır.
• II. Balkan Savaşı'ndaki bu durumdan yararlanan Os-
manlı Devleti, Midye-Enez hattını aşarak Kırklareli ve
Edirne'yi geri almıştır.
Kaybedilen topraklardaki Türklerin Anadolu'ya göç-
leri Osmanlıcılık akımının yerine Türkçülük akımının
güçlenmesine yol açmıştır.
• Balkanlar'da Türklerin azınlıkta kalmasıyla Balkan
Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır.
Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki-
lerden hangisinde soruna yol açtığı söylenemez?
A) Ekonomide
B) Sosyal yaşamda
C) Göç edenlerin yerleştirilmesinde
D) Güney sınırlarının güvenliğinde
E) Siyasi düşüncelerde
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
1 16. • Londra Antlaşması'ndan en büyük payı Bulgaristan'ın alması ve Balkanlar'dan Osmanlı Devleti'nin çekil- mesiyle yaşanan otorite boşluğu sonucunda Sırbis- tan, Yunanistan ve Karadağ ile I. Balkan Savaşı'nda yer almayan Romanya ittifak kurarak Bulgaristan'a savaş açmışlardır. • II. Balkan Savaşı'ndaki bu durumdan yararlanan Os- manlı Devleti, Midye-Enez hattını aşarak Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Kaybedilen topraklardaki Türklerin Anadolu'ya göç- leri Osmanlıcılık akımının yerine Türkçülük akımının güçlenmesine yol açmıştır. • Balkanlar'da Türklerin azınlıkta kalmasıyla Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki- lerden hangisinde soruna yol açtığı söylenemez? A) Ekonomide B) Sosyal yaşamda C) Göç edenlerin yerleştirilmesinde D) Güney sınırlarının güvenliğinde E) Siyasi düşüncelerde
Paşa
15. 1911 yılında Osmanlı Devleti'nin Italya ile yaptığ
Trablusgarp Savaşı'nda aşağıdaki gönüllü subaylar are
sında hangisi bulunmamıştır?
A) Mustafa Kemal
C) Fethi Bey
B) Enver Paşa
D) Ali Çetinkaya
E) Ismet İnönü
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Paşa 15. 1911 yılında Osmanlı Devleti'nin Italya ile yaptığ Trablusgarp Savaşı'nda aşağıdaki gönüllü subaylar are sında hangisi bulunmamıştır? A) Mustafa Kemal C) Fethi Bey B) Enver Paşa D) Ali Çetinkaya E) Ismet İnönü
Prf Yayınları
11. Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yenilgiye uğ-
rayan Italya, Türk subaylarının direnişini kırmak ve Os-
manlı Devleti'ni barışa zorlamak için;
1. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma,
II. On İki Ada ve Rodos'u da işgal etme,
III. İttifak Devletlerinden ayrılıp İtilaf Devletlerine katılma
girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve I
C) Yalnız III
EXIBLY
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Prf Yayınları 11. Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yenilgiye uğ- rayan Italya, Türk subaylarının direnişini kırmak ve Os- manlı Devleti'ni barışa zorlamak için; 1. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma, II. On İki Ada ve Rodos'u da işgal etme, III. İttifak Devletlerinden ayrılıp İtilaf Devletlerine katılma girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve I C) Yalnız III EXIBLY
12. 18 Ekim 1918'de imzalanan Uşi Antlaşması'na göre; Trablus-
garp ve Bingazi Italya'da kalacak fakat bölge halkı dini yön-
den Osmanlı Halifesi'ne bağlı kalacaktı.
Osmanlı Devleti'nin antlaşmayı bu şekilde imzalamasının
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifelik makamının siyasi gücünü kullanmak
B) Bölge halkı ile kültürel bağını devam ettirmek
C) Balkan Savaşlarındaki mücadelesini hızlandırmak
D) Osmanlı Devleti'nin dağılmasını geciktirmek
E) Kuzey Afrika'daki varlığını sürdürmek
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
12. 18 Ekim 1918'de imzalanan Uşi Antlaşması'na göre; Trablus- garp ve Bingazi Italya'da kalacak fakat bölge halkı dini yön- den Osmanlı Halifesi'ne bağlı kalacaktı. Osmanlı Devleti'nin antlaşmayı bu şekilde imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Halifelik makamının siyasi gücünü kullanmak B) Bölge halkı ile kültürel bağını devam ettirmek C) Balkan Savaşlarındaki mücadelesini hızlandırmak D) Osmanlı Devleti'nin dağılmasını geciktirmek E) Kuzey Afrika'daki varlığını sürdürmek
4. Balkan Savaşları ve sonrası süreçte yaşanan
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Osmanlı'da hükümet darbesi olarak bilinen Bab-ı
Bho Ali Baskını'nın yaşanması
B) Osmanlı'ya bağlı son Balkan topluluğu olan Ar-
navutların da bağımsızlık ilan etmesi
C) Savaşlardaki yenilgiler ve toprak kayıpları sonu-
cu Batı Trakya, Makedonya ve Bulgaristan'dan
Anadolu'ya göçler yaşanması
D) Ingiltere ile Rusya arasında yapılan Reval Gö-
rüşmeleri'nde Rusya'nın Balkan politikasında
serbest kalması
E) Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin
haklarının ilgili devletlerle yapılan anlaşmalarla
azınlık statüsü ile güvence altına alınması
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
4. Balkan Savaşları ve sonrası süreçte yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Osmanlı'da hükümet darbesi olarak bilinen Bab-ı Bho Ali Baskını'nın yaşanması B) Osmanlı'ya bağlı son Balkan topluluğu olan Ar- navutların da bağımsızlık ilan etmesi C) Savaşlardaki yenilgiler ve toprak kayıpları sonu- cu Batı Trakya, Makedonya ve Bulgaristan'dan Anadolu'ya göçler yaşanması D) Ingiltere ile Rusya arasında yapılan Reval Gö- rüşmeleri'nde Rusya'nın Balkan politikasında serbest kalması E) Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin haklarının ilgili devletlerle yapılan anlaşmalarla azınlık statüsü ile güvence altına alınması
2. 1. Balkan Savaşı
II. Trablusgarp Savaşı
III. I. Dünya Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri üzerinde
emperyalizmin doğrudan etkisi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
EX, II ve III
G
YAYINEV
6.
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
2. 1. Balkan Savaşı II. Trablusgarp Savaşı III. I. Dünya Savaşı Yukarıda verilen savaşlardan hangileri üzerinde emperyalizmin doğrudan etkisi vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III EX, II ve III G YAYINEV 6.
31. Osmanlı Devleti XX. yüzyıl başlarında yaşanan Trablus-
garp Savaşı sonrasında imzaladığı Uşi Antlaşması ile
Oniki Ada'yı geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu kararı almasında aşağıdaki-
lerden hangisi etkili olmuştur?
A) Ingiltere'nin Osmanlı üzerinde baskı kurması
B) Bab-ı Ali Baskını'nın yaşanması
C) II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D) Balkan Savaşları'nın başlaması
E) Osmanlıcılık fikrinin benimsenmesi
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
31. Osmanlı Devleti XX. yüzyıl başlarında yaşanan Trablus- garp Savaşı sonrasında imzaladığı Uşi Antlaşması ile Oniki Ada'yı geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu kararı almasında aşağıdaki- lerden hangisi etkili olmuştur? A) Ingiltere'nin Osmanlı üzerinde baskı kurması B) Bab-ı Ali Baskını'nın yaşanması C) II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi D) Balkan Savaşları'nın başlaması E) Osmanlıcılık fikrinin benimsenmesi
3.
I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendinden ayrı-
lan Balkan devletleri karşısında aldığı bu beklenmedik ye-
nilgi, iç politikada İttihat ve Terakki Partisi'nin bir hükümet
darbesi gerçekleştirmesine neden oldu. Bâb-ı Âli Baskını
adıyla anılan bu demokratik olmayan gelişme sonucunda,
İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı hükümetler kurulmaya
başladı.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olamaz?
A) Bab-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki'nin ülke yöneti-
mini ele geçirdiğinin
B) Ittihat ve Terakki'nin yenilgiden, Osmanlı padişahını
sorumlu tuttuğunun
C) İttihat ve Terakki Partisi'nin demokratik bir tutum ser-
gilemediğinin
D) Osmanlı Devleti'nin Balkan devletlerini yenemeyecek
kadar güçsüz olduğunun
E) Askerî alanda yenilgilerin iç politikada önemli değişik-
liklere yol açtığının
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
3. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendinden ayrı- lan Balkan devletleri karşısında aldığı bu beklenmedik ye- nilgi, iç politikada İttihat ve Terakki Partisi'nin bir hükümet darbesi gerçekleştirmesine neden oldu. Bâb-ı Âli Baskını adıyla anılan bu demokratik olmayan gelişme sonucunda, İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı hükümetler kurulmaya başladı. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? A) Bab-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki'nin ülke yöneti- mini ele geçirdiğinin B) Ittihat ve Terakki'nin yenilgiden, Osmanlı padişahını sorumlu tuttuğunun C) İttihat ve Terakki Partisi'nin demokratik bir tutum ser- gilemediğinin D) Osmanlı Devleti'nin Balkan devletlerini yenemeyecek kadar güçsüz olduğunun E) Askerî alanda yenilgilerin iç politikada önemli değişik- liklere yol açtığının
28. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askerlil
hayatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezur
olmuştur.
B) Şam'daki 5. Ordu, görev yaptığı ilk yerdir.
C) Sofya'da ateşemiliter olarak görev yaparken I. Dünya
Savaşı başlamıştır.
D) I. Dünya Savaşı sırasında görev yaptığı son ceph
Kafkas Cephesi'dir.
E) Askerlikten Amasya Genelgesi'ni yayımladıktan son
ra istifa etmiştir.
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
28. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askerlil hayatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezur olmuştur. B) Şam'daki 5. Ordu, görev yaptığı ilk yerdir. C) Sofya'da ateşemiliter olarak görev yaparken I. Dünya Savaşı başlamıştır. D) I. Dünya Savaşı sırasında görev yaptığı son ceph Kafkas Cephesi'dir. E) Askerlikten Amasya Genelgesi'ni yayımladıktan son ra istifa etmiştir.
Tarih öğretmeni Ramazan Yetgin, öğrencilerine bir hat
rattan; "Ailem yorgan, minder, kıyafet, üç beş torba
bulgur, un koydular ve para, altın ne varsa eşyalar ara
sına sakladılar. Diğer aileler de aynı şeyi yapıyorlard
Herkes can derdine düşmüştü. Şehirden çıkıp mezarlıl
yanından geçerken babası ölmüşlerinin ruhuna duala
okudu. "Ata yurdunu" bir daha görmemek üzere yola
çıkmışlardı. Esas memleketimiz, yani doğduğum yer, şim
diki Yugoslavya'nın Makedonya eyaleti; Üsküp vilayetini
Osmaniye, en son adıyla Pehçevo kasabası. 13 Ekin
1912 Salı günü, alafranga saat 13-14 arasında idi şehr
terk ettik." bölümünü okuyarak bu hatıratın hangi ola
sonrası kaleme alınmış olabileceğini öğrencilerine sormu
ve öğrencilerden bazıları sırasıyla şu cevapları vermiştir
Ahmet: Trablusgarb Savaşı
Esin: I. Dünya Savaşı
Yeliz: Balkan Savaşları
Hakan: 93 Harbi
Uğur: Kırım Savaşı
Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği bil
doğrudur?
A) Uğur
B) Yeliz
C) Hakan
D) Esin
E) Ahmet
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Tarih öğretmeni Ramazan Yetgin, öğrencilerine bir hat rattan; "Ailem yorgan, minder, kıyafet, üç beş torba bulgur, un koydular ve para, altın ne varsa eşyalar ara sına sakladılar. Diğer aileler de aynı şeyi yapıyorlard Herkes can derdine düşmüştü. Şehirden çıkıp mezarlıl yanından geçerken babası ölmüşlerinin ruhuna duala okudu. "Ata yurdunu" bir daha görmemek üzere yola çıkmışlardı. Esas memleketimiz, yani doğduğum yer, şim diki Yugoslavya'nın Makedonya eyaleti; Üsküp vilayetini Osmaniye, en son adıyla Pehçevo kasabası. 13 Ekin 1912 Salı günü, alafranga saat 13-14 arasında idi şehr terk ettik." bölümünü okuyarak bu hatıratın hangi ola sonrası kaleme alınmış olabileceğini öğrencilerine sormu ve öğrencilerden bazıları sırasıyla şu cevapları vermiştir Ahmet: Trablusgarb Savaşı Esin: I. Dünya Savaşı Yeliz: Balkan Savaşları Hakan: 93 Harbi Uğur: Kırım Savaşı Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği bil doğrudur? A) Uğur B) Yeliz C) Hakan D) Esin E) Ahmet
olduğu sa-
Yalniz III
7-YGS)
elir-
n
L 4.
R
7 Ekim 1912'de Avusturya ve Rusya; Balkan-
larda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan
Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut
sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İn-
giltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak
Ingiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuç-
larına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı'nda
Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi geri almasını pro-
testo etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin
bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı'nda, yitir-
dikleri toprakların bir kısmını geri aldığının
B) İngiltere ve Rusya'nın ortak bir Balkan politi-
kası olduğunun
C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda
politika oluşturduğunun
D) Avusturya ve Rusya'nın, Osmanlı Devleti'nin
Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini
düşündüklerinin
E) Ingiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin
genişlemesinden rahatsız olduklarının
6.
A
B
c
D)
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
olduğu sa- Yalniz III 7-YGS) elir- n L 4. R 7 Ekim 1912'de Avusturya ve Rusya; Balkan- larda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İn- giltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak Ingiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuç- larına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi geri almasını pro- testo etmiştir. Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz? A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı'nda, yitir- dikleri toprakların bir kısmını geri aldığının B) İngiltere ve Rusya'nın ortak bir Balkan politi- kası olduğunun C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun D) Avusturya ve Rusya'nın, Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin E) Ingiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin genişlemesinden rahatsız olduklarının 6. A B c D)
29. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşları sonucun-
da Osmanlı Devleti'nde yaşanan değişiklikler arasın-
da gösterilemez?
A) Ülke sınırları içinde, Müslüman nüfus oranının art-
ması
B) Ülkenin genel nüfusunun azalması
C) V. Mehmet Reşat'ın padişah olması
D) İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimdeki etkinliğinin
artması
E) Devlet yönetiminde Türkçülük düşüncesinin önem
kazanması
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
29. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşları sonucun- da Osmanlı Devleti'nde yaşanan değişiklikler arasın- da gösterilemez? A) Ülke sınırları içinde, Müslüman nüfus oranının art- ması B) Ülkenin genel nüfusunun azalması C) V. Mehmet Reşat'ın padişah olması D) İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimdeki etkinliğinin artması E) Devlet yönetiminde Türkçülük düşüncesinin önem kazanması