Türk İslam Devletleri Püf Noktaları Soruları

Bâtınilik hare-
3. AD
10. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'n
lişme gösteren sanatlardan biri olamaz?
A) Tezhip
B) Minyatür
C Hat
D) Ciltçilik
E)
Resim
T.C. Mi
BAKAN
Türkiye Se
1. İlk Türk
II. Bizans
III. Haçlıla
gelişmele
sını sağla
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
Bâtınilik hare- 3. AD 10. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'n lişme gösteren sanatlardan biri olamaz? A) Tezhip B) Minyatür C Hat D) Ciltçilik E) Resim T.C. Mi BAKAN Türkiye Se 1. İlk Türk II. Bizans III. Haçlıla gelişmele sını sağla
soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
1. "Allahu Teâlâ her çağda halk arasından birini seçerek onu
hükümdarlara yaraşır birtakım özelliklerle donatır. Dünya
işleri ve cihan ahalisinin kamu düzeninden onu sorumlu kıla-
rak fitne ve kargaşa kapısını onun eliyle kapatır."
Nizâmülmülk
Bu metne göre ilk Türk İslam devletlerinde gücün meş-
ruiyet kaynağı olarak daha çok aşağıdakilerden hangisi
kabul görmektedir?
A) Ordur
C) Maddi kaynaklar
E) Halk
mesrutiyet=
B) Tanrı
D) Soy
3. O
yo
m
to
Tek tisi thallen
Katıldy
meclis
HIN
H
R
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın 1. "Allahu Teâlâ her çağda halk arasından birini seçerek onu hükümdarlara yaraşır birtakım özelliklerle donatır. Dünya işleri ve cihan ahalisinin kamu düzeninden onu sorumlu kıla- rak fitne ve kargaşa kapısını onun eliyle kapatır." Nizâmülmülk Bu metne göre ilk Türk İslam devletlerinde gücün meş- ruiyet kaynağı olarak daha çok aşağıdakilerden hangisi kabul görmektedir? A) Ordur C) Maddi kaynaklar E) Halk mesrutiyet= B) Tanrı D) Soy 3. O yo m to Tek tisi thallen Katıldy meclis HIN H R
KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ
üzeri-
da kalan
akilerden
unda kal-
AT YAYINLARI
10. Asker ve devlet adamlarına hizmetlering
karşılık herhangi bir bölgenin vergi gelirle
rinin maaş olarak verilmesi sistemine ne at
verilir?
A) Veraset
B) Eyalet
C) İkta
D) Millet
E) Gulam
13.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ üzeri- da kalan akilerden unda kal- AT YAYINLARI 10. Asker ve devlet adamlarına hizmetlering karşılık herhangi bir bölgenin vergi gelirle rinin maaş olarak verilmesi sistemine ne at verilir? A) Veraset B) Eyalet C) İkta D) Millet E) Gulam 13.
YAYINLARI
LİMİT
11. Yassı Çimen Savaşı
II. Malazgirt Savaşı
III. Dandanakan Savaşı
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri “Ülke menfaatleri
dinsel birliktelikten önce gelir." yargısına kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
YAYINLARI LİMİT 11. Yassı Çimen Savaşı II. Malazgirt Savaşı III. Dandanakan Savaşı Yukarıdaki gelişmelerden hangileri “Ülke menfaatleri dinsel birliktelikten önce gelir." yargısına kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
ilk seferler başlamış, Hz. Ömer Dönemi'nde sınırlar
oldukça genişlemiş, Hz. Osman Dönemi'nde fetihler
kısmen devam etmiş, Hz. Ali Dönemi'nde ise fetihler
tamamen durmuştur.
Buna göre,
1. Hz. Ebubekir Dönemi'nde Kuzey Afrika'nın fethine
som başlanmıştır.
2.
II. Hz. Ömer Dönemi'nde Hz. Osman Dönemi'nden
daha fazla toprak elde edilmiştir.
Hz. Ali Dönemi'nde hiç savaş yapılmamıştır.
Dört Halife Dönemleriyle ilgili olarak yapılan
yorumlardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz?
A) Yalnız I
3.
B) Yalnız II
D) I ve Il
E) I ve III
C) Yalnız III
Abbasi Devleti'nin merkezî otoritesinin bozulmasından
sonra bazı valiler merkezden bağımsız hareket ederek
kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu devletlere Tavaif-ül
Mülük devletleri adı verilmiştir.
D) İhşitler
Aşağıdaki devletlerden hangisinin bu tanımlamaya
uygun olarak kurulduğu söylenebilir?
A) Persler
B) Sasaniler
C) Emeviter
E) Memlükler
Hz. Muhammed Islam dinini önce eşine, ardından
amcasının oğlu Hz. Ali'ye sonra diğer akrabalarına ve
ardından Mekke halkından uygun gördüklerine gizlice
anlatmıştır. İlk Müslüman olan kişi eşi Hz. Hatice'dir.
Ardından Hz. Ali de Müslüman olmuştur. İslam dinini
benimsemiş olanlar bir müddet bu inancı
çevresindekilerden gizlemek zorunda kalmışlardır.
Bu bilgilerden yola çıkıldığında,
YAYINLARI
LİMİT
5.
y
2
6.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
ilk seferler başlamış, Hz. Ömer Dönemi'nde sınırlar oldukça genişlemiş, Hz. Osman Dönemi'nde fetihler kısmen devam etmiş, Hz. Ali Dönemi'nde ise fetihler tamamen durmuştur. Buna göre, 1. Hz. Ebubekir Dönemi'nde Kuzey Afrika'nın fethine som başlanmıştır. 2. II. Hz. Ömer Dönemi'nde Hz. Osman Dönemi'nden daha fazla toprak elde edilmiştir. Hz. Ali Dönemi'nde hiç savaş yapılmamıştır. Dört Halife Dönemleriyle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz? A) Yalnız I 3. B) Yalnız II D) I ve Il E) I ve III C) Yalnız III Abbasi Devleti'nin merkezî otoritesinin bozulmasından sonra bazı valiler merkezden bağımsız hareket ederek kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu devletlere Tavaif-ül Mülük devletleri adı verilmiştir. D) İhşitler Aşağıdaki devletlerden hangisinin bu tanımlamaya uygun olarak kurulduğu söylenebilir? A) Persler B) Sasaniler C) Emeviter E) Memlükler Hz. Muhammed Islam dinini önce eşine, ardından amcasının oğlu Hz. Ali'ye sonra diğer akrabalarına ve ardından Mekke halkından uygun gördüklerine gizlice anlatmıştır. İlk Müslüman olan kişi eşi Hz. Hatice'dir. Ardından Hz. Ali de Müslüman olmuştur. İslam dinini benimsemiş olanlar bir müddet bu inancı çevresindekilerden gizlemek zorunda kalmışlardır. Bu bilgilerden yola çıkıldığında, YAYINLARI LİMİT 5. y 2 6.
2. Abbasiler hilâfeti ele geçirdiklerinde, genellikle Emevilerin
temsil ettiği "mülk-devlet" yerine, dine dayalı devlet fikir
ve idealini temsil eden kimseler olarak karşılandılar. Halife
cuma namazlarında Hz. Peygamber'in hırka-i şerifini
giyiyordu. Etrafını himayesi altında tuttuğu, devlet işlerinde
tavsiye ve görüşlerini aldığı fakihler ve diğer din âlimleri
çeviriyordu. Ayrıca Abbasiler, hilafet merkezi olarak da Şam
yerine Bağdat'ı tercih ettiler.
Verilen bilgilere bakılarak Abbasiler ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hanedan üstünlüğü anlayışına son verildiği
BY Devlet teşkilatlanmasında Emevilerden farklı hareket
edildiği
C) Hilafet merkezinin değiştirilerek otoritenin koruma altına
alındığı
D) Devlet yönetiminde istişareye önem verildiği
E) Emevilerin siyasi iktidarına son verildiği
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
2. Abbasiler hilâfeti ele geçirdiklerinde, genellikle Emevilerin temsil ettiği "mülk-devlet" yerine, dine dayalı devlet fikir ve idealini temsil eden kimseler olarak karşılandılar. Halife cuma namazlarında Hz. Peygamber'in hırka-i şerifini giyiyordu. Etrafını himayesi altında tuttuğu, devlet işlerinde tavsiye ve görüşlerini aldığı fakihler ve diğer din âlimleri çeviriyordu. Ayrıca Abbasiler, hilafet merkezi olarak da Şam yerine Bağdat'ı tercih ettiler. Verilen bilgilere bakılarak Abbasiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Hanedan üstünlüğü anlayışına son verildiği BY Devlet teşkilatlanmasında Emevilerden farklı hareket edildiği C) Hilafet merkezinin değiştirilerek otoritenin koruma altına alındığı D) Devlet yönetiminde istişareye önem verildiği E) Emevilerin siyasi iktidarına son verildiği
ninhalayiles! Hitsmolg
12.
ile
Isb'sveAsho (
Adını Yenisey Irmağı'nın bir kolundan almıştır.
Dünyanın pek çok bölgesine göre demirin daha
erken işlendiği bir kültür bölgesidir.
insi
İskit kültürünü oluşturan atlı-göçebe kültürünün Or-
ta Asya'ya yayılmasını sağlamıştır.
Bu özellikler Orta Asya'da görülen aşağıdaki kültür
Asle bölgelerinden hangisine aittir?
OT S
A) Anav
C) Afanesyevo
ninibe
neptul (8)
sina
B) Karasuk
obyelids
D) Andronova
E) Tagar
idirisa imesin
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
ninhalayiles! Hitsmolg 12. ile Isb'sveAsho ( Adını Yenisey Irmağı'nın bir kolundan almıştır. Dünyanın pek çok bölgesine göre demirin daha erken işlendiği bir kültür bölgesidir. insi İskit kültürünü oluşturan atlı-göçebe kültürünün Or- ta Asya'ya yayılmasını sağlamıştır. Bu özellikler Orta Asya'da görülen aşağıdaki kültür Asle bölgelerinden hangisine aittir? OT S A) Anav C) Afanesyevo ninibe neptul (8) sina B) Karasuk obyelids D) Andronova E) Tagar idirisa imesin
2.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu hafif silahlı ve hareketli
süvarilerden kurulmuştur. Yayalar yani piyadeler yok denecek
kadar azdır. Süvarilik için zaruri olan pantolon, deri kuşak ve
potin (ayakkabı) de Türklerin icadıdır.
Buna göre Türk ordularyla ilgili olarak;
ağır teçhizatlı askerî birklerden oluştuğu,
II. hareketli savaş yöntemler uyguladığı,
III. Türk yaşam tarzından etkilendiği
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalniz II
D) I ve III
B) Yalnız III
C) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu hafif silahlı ve hareketli süvarilerden kurulmuştur. Yayalar yani piyadeler yok denecek kadar azdır. Süvarilik için zaruri olan pantolon, deri kuşak ve potin (ayakkabı) de Türklerin icadıdır. Buna göre Türk ordularyla ilgili olarak; ağır teçhizatlı askerî birklerden oluştuğu, II. hareketli savaş yöntemler uyguladığı, III. Türk yaşam tarzından etkilendiği ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalniz II D) I ve III B) Yalnız III C) II ve III E) I, II ve III
BAHO
4. Yusuf Has Hacip "Kanunun adil olması gerekir çünkü
adalet esaslarında tertip edilmeyen bir kanun, üç ayak-
lı masanın ayaklarından birinin eksikliği gibi hatalara ve
haksızlıklara yol açar. O takdirde "devlet tahtı" yıkılır.
Devletini korumak isteyen hükümdar, adil kanun yapmak
zorundadır." demiştir.
nsbes180
Yusuf Has Hacip'in yukarıdaki sözüne bakılarak;
I. Devletlerin gücü adil kanunların varlığına bağlıdır.
II. Siyasi birliğin devamlılığında adalet duygusu önem-
lidir.
III. Türk hükümdarları tarih boyunca kanunlarla ülkeleri-
ni idare etmiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
BAHO 4. Yusuf Has Hacip "Kanunun adil olması gerekir çünkü adalet esaslarında tertip edilmeyen bir kanun, üç ayak- lı masanın ayaklarından birinin eksikliği gibi hatalara ve haksızlıklara yol açar. O takdirde "devlet tahtı" yıkılır. Devletini korumak isteyen hükümdar, adil kanun yapmak zorundadır." demiştir. nsbes180 Yusuf Has Hacip'in yukarıdaki sözüne bakılarak; I. Devletlerin gücü adil kanunların varlığına bağlıdır. II. Siyasi birliğin devamlılığında adalet duygusu önem- lidir. III. Türk hükümdarları tarih boyunca kanunlarla ülkeleri- ni idare etmiştir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
8.
Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim diva-
nında iken; bir tacir, Şehzade Mesut'un kendisinden altmış
bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden
şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak istediğini dile getirmesi
üzerine Sultan Mahmut, taciri haklı bulur ve alacağının he-
men ödenmesini emreder.
Gazneli Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu
B) Mezâlim divanının Gaznelilere özgü bir kurum olduğu
C) Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği
D) Mezâlim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için
kurulduğu
E) Ticari davaların İslam Hukuku dışında tutulduğu
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
8. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim diva- nında iken; bir tacir, Şehzade Mesut'un kendisinden altmış bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut, taciri haklı bulur ve alacağının he- men ödenmesini emreder. Gazneli Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu B) Mezâlim divanının Gaznelilere özgü bir kurum olduğu C) Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği D) Mezâlim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için kurulduğu E) Ticari davaların İslam Hukuku dışında tutulduğu
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - II
8. Türkiye Selçuklu sultanlarının Alaeddin Keykubat,
İzzettin Keykavus, Gıyasettin Keyhüsrev gibi isimler
almalarında,
I.
Arap,
II. Fars,
III. Türk
#
kültürlerinden hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
(E) II ve III
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - II 8. Türkiye Selçuklu sultanlarının Alaeddin Keykubat, İzzettin Keykavus, Gıyasettin Keyhüsrev gibi isimler almalarında, I. Arap, II. Fars, III. Türk # kültürlerinden hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II (E) II ve III
selank *Bizons
Büyük S. X B12-ons
+
Anad. se X mogola
IV. Katvan Büyük x korahltay.
V. Dandanakan sela x gazne Dev
Yukarıdaki savaşlardan hangisi Türk devletleri arasında
yapılmıştır?
A) I
1. Malazgirt
II. Pasinler
III. Kösedağ
B) II C) III D) IV E) V
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
selank *Bizons Büyük S. X B12-ons + Anad. se X mogola IV. Katvan Büyük x korahltay. V. Dandanakan sela x gazne Dev Yukarıdaki savaşlardan hangisi Türk devletleri arasında yapılmıştır? A) I 1. Malazgirt II. Pasinler III. Kösedağ B) II C) III D) IV E) V
10. Türk İslam devletlerinde Müslümanlarla gayrimüs-
limler arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
farklılık görüldüğü savunulamaz?
vinet
A) Vergi oranı
C) Eğitim anlayışı
TYT-AYT/TARİH
B) Yaşam hakkı
D) Hukuksal uygulama
E Devlet memuru olma
23x2
25
20
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
10. Türk İslam devletlerinde Müslümanlarla gayrimüs- limler arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir farklılık görüldüğü savunulamaz? vinet A) Vergi oranı C) Eğitim anlayışı TYT-AYT/TARİH B) Yaşam hakkı D) Hukuksal uygulama E Devlet memuru olma 23x2 25 20
lik ve Orta
Islam Medeniyeti'nin Doğuşu,
13. Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu Ahmet b. Tolun siyasi ve
idari istikrarsızlık içinde bulunan Mısır'ın güvenliğini sağlamış,
Mısır'ın imar ve bayındırlık işleri ile uğraşmış, tarım, şehircilik ve
sağlık konularında iz bırakan faaliyetler yürütmüş, Dinar-ı Tuluni
olarak bilinen altın paralar bastırmıştır. Yapmış olduğu hizmetler
arasında; Nil üzerinde su seviyesini ölçen Nilometreleri onarmış,
Maristan adıyla ücretsiz hastane ve Tolunoğlu Ahmet Cami'sini
halkın hizmetine açmıştır.
Tolunoğulları ile ilgili verilen bu bilgiler ışığında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışına dayalı bir yönetim tesis edilmiştir.
B) Ekonomik olarak güçlü bir devlet yapılanması
oluşturulmuştur.
C) Arap kültürünün Mısır'da yayılmasında önemli katkılarda
bulunulmuştur.
D) Mısır da merkezi otoriteyi güçlendirecek faaliyetlerde
yürütülmüştür.
E) Mısır'ın imar edilmesi konusunda teknik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
lik ve Orta Islam Medeniyeti'nin Doğuşu, 13. Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu Ahmet b. Tolun siyasi ve idari istikrarsızlık içinde bulunan Mısır'ın güvenliğini sağlamış, Mısır'ın imar ve bayındırlık işleri ile uğraşmış, tarım, şehircilik ve sağlık konularında iz bırakan faaliyetler yürütmüş, Dinar-ı Tuluni olarak bilinen altın paralar bastırmıştır. Yapmış olduğu hizmetler arasında; Nil üzerinde su seviyesini ölçen Nilometreleri onarmış, Maristan adıyla ücretsiz hastane ve Tolunoğlu Ahmet Cami'sini halkın hizmetine açmıştır. Tolunoğulları ile ilgili verilen bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sosyal devlet anlayışına dayalı bir yönetim tesis edilmiştir. B) Ekonomik olarak güçlü bir devlet yapılanması oluşturulmuştur. C) Arap kültürünün Mısır'da yayılmasında önemli katkılarda bulunulmuştur. D) Mısır da merkezi otoriteyi güçlendirecek faaliyetlerde yürütülmüştür. E) Mısır'ın imar edilmesi konusunda teknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
TEST 1
1. Türkler İslamiyet'ten önce, 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanır-
larken, İslamiyet'in kabulünden sonra Hicri Takvimi kullanmaya
başlamışlardır.
Türklerin takvim kullanımındaki bu değişiklik aşağıdakiler-
den hangisine dayandırılabilir?
A) Türklerin İslam dünyasını egemenlik altına almalarına
B) Güneş Yılı esasli takvimlerin daha kullanışlı olmasına
C) Yönetimde eski Türk geleneklerinin sürdürülmesine
D) Farkk bir kültür çevresine girmelerine
E) Yerleşik yaşamın yaygınlaşmasına
12 hayu.tt.
(1-1))
Hicri Trebil
2. Bağımsız devletlerin, yani uluslararası sistemin temel birim-
lerinin birbirleriyle olan ilişkilerini aydınlatmada tarih bilimi,
li bilim dallarının hangisinden yararlanır?
G
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
TEST 1 1. Türkler İslamiyet'ten önce, 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanır- larken, İslamiyet'in kabulünden sonra Hicri Takvimi kullanmaya başlamışlardır. Türklerin takvim kullanımındaki bu değişiklik aşağıdakiler- den hangisine dayandırılabilir? A) Türklerin İslam dünyasını egemenlik altına almalarına B) Güneş Yılı esasli takvimlerin daha kullanışlı olmasına C) Yönetimde eski Türk geleneklerinin sürdürülmesine D) Farkk bir kültür çevresine girmelerine E) Yerleşik yaşamın yaygınlaşmasına 12 hayu.tt. (1-1)) Hicri Trebil 2. Bağımsız devletlerin, yani uluslararası sistemin temel birim- lerinin birbirleriyle olan ilişkilerini aydınlatmada tarih bilimi, li bilim dallarının hangisinden yararlanır? G
3. Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah,
Bizans'ta süren taht kavgalarına karışarak bundan
büyük ölçüde yararlandı. Imparator Mihael'e karşı
Botaniates'i destekledi ve onun tahta çıkmasını sağ-
ladı. Bu durumdan faydalanan Süleyman Şah, Güney
Marmara kıyı-larını, Kocaeli Yarımadası'nı, Üsküdar ve
Kadıköy'ü ele geçirdi. Bu gelişmelerden rahatsız olan
Bizans İmparatoru İznik'e bir ordu gönderdi.
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarını genişletmiştir.
B) Bizans Devleti'nin sınırları daralmıştır.
C) Bizans'ta yönetici değişikliği yaşanmıştır.
D) Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'ı himayesi altına
almıştır.
E) Süleyman Şah Bizans'taki iç karışıklıklardan fayda-
lanmıştır.
Tarih
Türk İslam Devletleri Püf Noktaları
3. Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah, Bizans'ta süren taht kavgalarına karışarak bundan büyük ölçüde yararlandı. Imparator Mihael'e karşı Botaniates'i destekledi ve onun tahta çıkmasını sağ- ladı. Bu durumdan faydalanan Süleyman Şah, Güney Marmara kıyı-larını, Kocaeli Yarımadası'nı, Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçirdi. Bu gelişmelerden rahatsız olan Bizans İmparatoru İznik'e bir ordu gönderdi. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarını genişletmiştir. B) Bizans Devleti'nin sınırları daralmıştır. C) Bizans'ta yönetici değişikliği yaşanmıştır. D) Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'ı himayesi altına almıştır. E) Süleyman Şah Bizans'taki iç karışıklıklardan fayda- lanmıştır.