Türkiye Selçuklu Devleti Soruları

Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluşunun ilk yıllarında bir taraftan
Bizans ve Haçlılarla uğraşırken, diğer taraftan da Anadolu bey-
likleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Bu durum,
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. kültürel
alanlardan hangilerinde Türkiye Selçuklularının sorun ya
şamasına sebep olmuştur?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E), II ve III
C) I ve
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluşunun ilk yıllarında bir taraftan Bizans ve Haçlılarla uğraşırken, diğer taraftan da Anadolu bey- likleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum, I. ekonomik, II. sosyal, III. kültürel alanlardan hangilerinde Türkiye Selçuklularının sorun ya şamasına sebep olmuştur? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E), II ve III C) I ve
15. 12. yüzyılda Haçlılar ile yaptığı mücadeleler sonu-
cunda İslam dünyasında saygınlığı artan ve İslam
dünyasının koruyucusu haline gelen Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harzemşahlar
B) Karamanoğulları
C) Karahanlılar
D) Osmanlılar
E) Anadolu Selçuklu Devleti
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
15. 12. yüzyılda Haçlılar ile yaptığı mücadeleler sonu- cunda İslam dünyasında saygınlığı artan ve İslam dünyasının koruyucusu haline gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Harzemşahlar B) Karamanoğulları C) Karahanlılar D) Osmanlılar E) Anadolu Selçuklu Devleti
16. Yüksel Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine konargöçer
topluluklarının temel geçim kaynağı olan hayvancılığın bu
toplumların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmasının
hangi politikaları uygulamalarını zorunlu kıldığını sormuştur.
Öğrencilerden,
Çağrı : Üretim biçimlerini değiştirmelerini
: Para ekonomisine geçmelerini
Mert
Sıla
: Yerleşik yaşama geçmelerini
Gökhan Yerleşik toplumlarla ticaret yapmalarını
Yasemin Savaş yoluyla yerleşik toplumların mallarına
sahip olmak için savaşmalarını
yanıtlarını verdiler.
Verilen yanıtlar dikkate alındığında hangi öğrencilerin
soruyu doğru yanıtladıkları söylenebilir?
A) Çağrı - Mert
C) Sıla - Yasemin
B) Mert - Sila
D) Gökhan - Yasemin
E) Mert - Gökhan
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
16. Yüksel Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine konargöçer topluluklarının temel geçim kaynağı olan hayvancılığın bu toplumların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmasının hangi politikaları uygulamalarını zorunlu kıldığını sormuştur. Öğrencilerden, Çağrı : Üretim biçimlerini değiştirmelerini : Para ekonomisine geçmelerini Mert Sıla : Yerleşik yaşama geçmelerini Gökhan Yerleşik toplumlarla ticaret yapmalarını Yasemin Savaş yoluyla yerleşik toplumların mallarına sahip olmak için savaşmalarını yanıtlarını verdiler. Verilen yanıtlar dikkate alındığında hangi öğrencilerin soruyu doğru yanıtladıkları söylenebilir? A) Çağrı - Mert C) Sıla - Yasemin B) Mert - Sila D) Gökhan - Yasemin E) Mert - Gökhan
6. Anadolu'ya yönelik XI. yüzyılda başlayan Türk akınları,
XII. yüzyılda hızlanmış; XIII. yüzyılda ise Anadolu'daki
Türk hakimiyeti kesinleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları ara-
sında gösterilemez?
A Anadolu'da İslam'ın yayılması
B) Türklerin Ön Asya'da ilk kez egemenlik kurması
Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması
D) İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının sona ermesi
E) Haçlı Seferleri'nin başlaması
9.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
6. Anadolu'ya yönelik XI. yüzyılda başlayan Türk akınları, XII. yüzyılda hızlanmış; XIII. yüzyılda ise Anadolu'daki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları ara- sında gösterilemez? A Anadolu'da İslam'ın yayılması B) Türklerin Ön Asya'da ilk kez egemenlik kurması Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması D) İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının sona ermesi E) Haçlı Seferleri'nin başlaması 9.
14. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış ne-
denleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Kösedağ yenilgisi
B) Taht kavgalan
C) Moğol baskısı
D) Ahilerin faaliyetleri
E) Babai isyanının etkisi
18
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
14. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış ne- denleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kösedağ yenilgisi B) Taht kavgalan C) Moğol baskısı D) Ahilerin faaliyetleri E) Babai isyanının etkisi 18
Anadolu'yu Türk yerleşimine açan ve
Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunun
kesinleşmesini sağlayan savaşlar aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Pasinler - Malazgirt
B) Malazgirt - Miryokefalon
Dandanakan-Malazgirt
D) Kösedağ - Pasinler
C)
E)
Miryokefalon-Koyunhisar
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
Anadolu'yu Türk yerleşimine açan ve Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleşmesini sağlayan savaşlar aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Pasinler - Malazgirt B) Malazgirt - Miryokefalon Dandanakan-Malazgirt D) Kösedağ - Pasinler C) E) Miryokefalon-Koyunhisar
10. Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarına ug denilmiştir.
Türkmen beyleri ve aşiretler merkezî otoritenin güçlü olduğu
dönemlerde otoriteye itaat ederken, merkezî otoritenin zayt
olduğu zamanlarda ise bağımsız bir devlet haline gelmişler.
dir.
Buna göre;
I. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı'nda ye.
nilgi alması,
II.
I. Haçlı Seferi ile İznik'in Türkiye Selçuklu Devleti'nin
elinden çıkması,
III. XIII. yüzyılda Anadolu'da İlhanlıların baskısının azal-
masi
X
gelişmelerinden hangilerinin uçlardaki Türkmen beylik
lerinin bağımsızlıklarını ilan etmesini kolaylaştırdığı söy
lenebilir?
A) Yalnızl
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
10. Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarına ug denilmiştir. Türkmen beyleri ve aşiretler merkezî otoritenin güçlü olduğu dönemlerde otoriteye itaat ederken, merkezî otoritenin zayt olduğu zamanlarda ise bağımsız bir devlet haline gelmişler. dir. Buna göre; I. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı'nda ye. nilgi alması, II. I. Haçlı Seferi ile İznik'in Türkiye Selçuklu Devleti'nin elinden çıkması, III. XIII. yüzyılda Anadolu'da İlhanlıların baskısının azal- masi X gelişmelerinden hangilerinin uçlardaki Türkmen beylik lerinin bağımsızlıklarını ilan etmesini kolaylaştırdığı söy lenebilir? A) Yalnızl D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
obasi
tir?
MU
11. Büyük Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk; "Büt
ordu bir soydan olursa bundan tehlike doğa
çok çalışmazlar. Ordunun her soydan olac
şekilde karışık bulunması gereklidir." sözleri
le Türk-İslam Devletlerinde uygulanan;
1. İkta,
II. Gulam,
III. Veraset
gibi sistemlerden hangilerinin yararlanın
anlatmaktadır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
E)
14.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
obasi tir? MU 11. Büyük Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk; "Büt ordu bir soydan olursa bundan tehlike doğa çok çalışmazlar. Ordunun her soydan olac şekilde karışık bulunması gereklidir." sözleri le Türk-İslam Devletlerinde uygulanan; 1. İkta, II. Gulam, III. Veraset gibi sistemlerden hangilerinin yararlanın anlatmaktadır? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve II E) 14.
5.
D
S
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi üni-
tesinin işlendiği derste Fatih Öğretmen şu bilgileri vermiştir.
• Bizans ordusu Selçuklu kuvvetleri tarafından pusuya dü-
şürülmüştür.
APOLEMI
• Sultan Kılıç Arslan, imparatoru esir etmek yerine Sel-
çuklu sınırlarındaki bazı Bizans kalelerinin yıkılması şar-
tıyla bir antlaşma yapma yoluna gitmiştir.
• Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona ermiş-
Fatih Öğretmen'in hakkında bilgi verdiği savaş aşağı-
dakilerden hangisidir?
Close
A) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
B) Malazgirt Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı
E) Elbistan Savaşı
AYT DENEM
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
5. D S Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi üni- tesinin işlendiği derste Fatih Öğretmen şu bilgileri vermiştir. • Bizans ordusu Selçuklu kuvvetleri tarafından pusuya dü- şürülmüştür. APOLEMI • Sultan Kılıç Arslan, imparatoru esir etmek yerine Sel- çuklu sınırlarındaki bazı Bizans kalelerinin yıkılması şar- tıyla bir antlaşma yapma yoluna gitmiştir. • Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona ermiş- Fatih Öğretmen'in hakkında bilgi verdiği savaş aşağı- dakilerden hangisidir? Close A) Pasinler Savaşı C) Miryokefalon Savaşı B) Malazgirt Savaşı D) Yassıçemen Savaşı E) Elbistan Savaşı AYT DENEM
ne
IŞ
e
7-
Z
u
6.
Türkiye Selçuklularında devlete ait toprakların sayımı, ülke-
ye gelen Türkmenlerin yerleştirilmesi, has ve iktaların yazı-
mı, dağıtımı ve takibinden pervaneci divanı sorumludur.
Buna göre;
I. Haçlı Seferleri,
II. Moğol istilası,
III. 1243 Kösedağ Savaşı
gelişmelerinden hangilerinin, pervaneci divanının görev
ve faaliyet alanlarında olumsuz sonuçlara yol açtığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
B Yalnız III
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
ne IŞ e 7- Z u 6. Türkiye Selçuklularında devlete ait toprakların sayımı, ülke- ye gelen Türkmenlerin yerleştirilmesi, has ve iktaların yazı- mı, dağıtımı ve takibinden pervaneci divanı sorumludur. Buna göre; I. Haçlı Seferleri, II. Moğol istilası, III. 1243 Kösedağ Savaşı gelişmelerinden hangilerinin, pervaneci divanının görev ve faaliyet alanlarında olumsuz sonuçlara yol açtığı söy- lenebilir? A) Yalnız I B Yalnız III D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
3.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde ortaya çı-
kan beyliklerin her biri kendilerini Türkiye Selçuklu Dev-
leti'nin, yasal mirasçısı olarak görmüşlerdir.
Bu durumun;
4. Balkanlardaki ilerleyişin yavaşlaması
II. Beylikler arasında egemenlik mücadelesinin başla-
masi
III. Türkiye Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanlarının
genişlemesi
durumlarından hangilerine ortam oluşturduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız
astur
D) I ve
BY Yalnız II
E) I ve ill
C)Yalnız III
6.
PALME
YAYINEVİ
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
3. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde ortaya çı- kan beyliklerin her biri kendilerini Türkiye Selçuklu Dev- leti'nin, yasal mirasçısı olarak görmüşlerdir. Bu durumun; 4. Balkanlardaki ilerleyişin yavaşlaması II. Beylikler arasında egemenlik mücadelesinin başla- masi III. Türkiye Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanlarının genişlemesi durumlarından hangilerine ortam oluşturduğu savu- nulabilir? A) Yalnız astur D) I ve BY Yalnız II E) I ve ill C)Yalnız III 6. PALME YAYINEVİ
2. Kösedağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklularında vezir başta
olmak üzere üst düzey devlet görevlileri, sultan tarafından değil İl-
hanlılar tarafından atanmaya başlanmıştır.
Bu bilgiler Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olabilir?
A) Taht kavgalarının dış soruna dönüştüğünün
B) Yönetimde hanedan değişimi yaşandığının
C) Bağımsızlığın kaybedildiğinin
D) Çok uluslu yapının sona erdiğinin
E) Egemenlik anlayışının değiştiğinin
Paylaşım Yayınları
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
2. Kösedağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklularında vezir başta olmak üzere üst düzey devlet görevlileri, sultan tarafından değil İl- hanlılar tarafından atanmaya başlanmıştır. Bu bilgiler Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdakilerden han- gisinin göstergesi olabilir? A) Taht kavgalarının dış soruna dönüştüğünün B) Yönetimde hanedan değişimi yaşandığının C) Bağımsızlığın kaybedildiğinin D) Çok uluslu yapının sona erdiğinin E) Egemenlik anlayışının değiştiğinin Paylaşım Yayınları
daha
zans'in
5y-
J.
Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, dj-
ğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte Türkiye Sel-
çuklularını en fazla etkileyen devlet Büyük Selçuklu Devleti
olmuştur.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak göste-
rilebilir?
A) Hükümdarların Farsça unvanlar kullanmaları
B) Niyabet-i Saltanat makamının oluşturulması
C) Başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması
D) Anadolu Türk beylikleri ile mücadele edilmesi
E) Tahta kimin geçeceğinin kesin bir hükme bağlanmaması
edili
yolu
Di
Sc
73
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
daha zans'in 5y- J. Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, dj- ğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte Türkiye Sel- çuklularını en fazla etkileyen devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak göste- rilebilir? A) Hükümdarların Farsça unvanlar kullanmaları B) Niyabet-i Saltanat makamının oluşturulması C) Başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması D) Anadolu Türk beylikleri ile mücadele edilmesi E) Tahta kimin geçeceğinin kesin bir hükme bağlanmaması edili yolu Di Sc 73
6.
Türkiye Selçukluları;
●
merkezî otoriteyi güçlü tutmaya çalışmış,
ticari faaliyetlere önem vermiş,
İran kültürünün etkisinde kalmıştır.
Guba
Bu duruma;
1.
melik ve atabeylerin eyaletlerdeki yetkilerinin sınırlan-
dırılması,
II. kervansaray ve tersane yapımına önem verilmesi,
III. hükümdar unvanlarının birçoğunun Farsça kökenli ol-
ması
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
B) I ve II
C) I ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
6. Türkiye Selçukluları; ● merkezî otoriteyi güçlü tutmaya çalışmış, ticari faaliyetlere önem vermiş, İran kültürünün etkisinde kalmıştır. Guba Bu duruma; 1. melik ve atabeylerin eyaletlerdeki yetkilerinin sınırlan- dırılması, II. kervansaray ve tersane yapımına önem verilmesi, III. hükümdar unvanlarının birçoğunun Farsça kökenli ol- ması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III 9.
ÜNİTE
7
ŞME VE
LEŞME
E) Orta Asya'dan gelen Türklerin mücadeleci ruhu
2. 1. Katvan
bunu
sakın
- II.) Malazgirt
III. Pasinler
IV. Kösedağ
V. Miryokefalon
A) I-II-IV
TURUKIBIT
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türk-
leşmesi sürecinde Selçuklular ile Bizans arasında yapıl-
mıştır?
D) I-III-V
iskalama
B) II-III-V
C) II-IV-V
E) III-IV-V
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
ÜNİTE 7 ŞME VE LEŞME E) Orta Asya'dan gelen Türklerin mücadeleci ruhu 2. 1. Katvan bunu sakın - II.) Malazgirt III. Pasinler IV. Kösedağ V. Miryokefalon A) I-II-IV TURUKIBIT Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türk- leşmesi sürecinde Selçuklular ile Bizans arasında yapıl- mıştır? D) I-III-V iskalama B) II-III-V C) II-IV-V E) III-IV-V
2. Büyük Selçuklularda oluşturulan divanlar ve görevleriyle il-
gili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Divan
A) Divan-ı Mezalim
B) Divan-ı Arız
C) Divan-ı İşraf
DY Divan-ı İnşa
E) Divan-ı Berid
Görevi
Adaleti sağlamak
Toprak dağıtımını yapmak
Önemli kurumları teftiş etmek
Yazışmaları düzenlemek
Haberleşmeyi sağlamak
Büyük Selçuklular arasın-
5. Karahanlı ve Gaznelilerd
re ikiye ayrılmış, şer'i da
re hükümdarlar başkar
Bu bilgi Karahanlı ve
hukuk birliğinin ol
11. hükümdarların ör
III. Müslüman ve ga
durumlarından han
A) Yalnız I
D)
es
Tarih
Türkiye Selçuklu Devleti
2. Büyük Selçuklularda oluşturulan divanlar ve görevleriyle il- gili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Divan A) Divan-ı Mezalim B) Divan-ı Arız C) Divan-ı İşraf DY Divan-ı İnşa E) Divan-ı Berid Görevi Adaleti sağlamak Toprak dağıtımını yapmak Önemli kurumları teftiş etmek Yazışmaları düzenlemek Haberleşmeyi sağlamak Büyük Selçuklular arasın- 5. Karahanlı ve Gaznelilerd re ikiye ayrılmış, şer'i da re hükümdarlar başkar Bu bilgi Karahanlı ve hukuk birliğinin ol 11. hükümdarların ör III. Müslüman ve ga durumlarından han A) Yalnız I D) es