Soru:

1. Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında bulunan 14 milyon yıllık balık fosilini taşıyan kayaç fotoğrafta

1.
Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında
bulunan 14 milyon yıllık balık fosilini taşıyan kayaç fotoğrafta
gösterilmiştir.
Iva
Bu kayaç ile ilgili,
1. Magmanın yeryüzüne çıktıktan sonra soğuması ile oluş-
muştur.
II. Tortul kayaç grubu

1. Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında bulunan 14 milyon yıllık balık fosilini taşıyan kayaç fotoğrafta gösterilmiştir. Iva Bu kayaç ile ilgili, 1. Magmanın yeryüzüne çıktıktan sonra soğuması ile oluş- muştur. II. Tortul kayaç grubunda yer alır. III. Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak oluşmuştur. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II C) Yalnız 11 D) I ve III E) Il ve III

Soru Çözümünü Göster