Soru:

12. Hacim (cm³) C Kütle (g) Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının hacim - kütle grafiği yukarıda verilmiştir. Bu sıvılarla

12.
Hacim (cm³)
C
Kütle (g)
Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının hacim - kütle grafiği yukarıda verilmiştir.
Bu sıvılarla ilgili;
D) I ve III
1. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki C> A > B şeklindedir.
II. Bu sıvılar bir kaba koyulduğunda ortad

12. Hacim (cm³) C Kütle (g) Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının hacim - kütle grafiği yukarıda verilmiştir. Bu sıvılarla ilgili; D) I ve III 1. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki C> A > B şeklindedir. II. Bu sıvılar bir kaba koyulduğunda ortada B Sıvısı olur. III. A sıvısının yoğunluğu 1 g/cm³ ise B SIVISının yoğunluğu kesinlikle 2 g/cm³ dür. IV. Bu grafiğe göre kütle sabitken hacim arttıkça yoğunluk azalır yorumu yapılabilir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) II ve IV C) I ve IV E) I, III ve IV

Soru Çözümünü Göster