Soru:

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal olarak diğerlerinden daha az

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri
dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal
olarak diğerlerinden daha az olması beklenir?
a)
Bursa
b) Sakarya
c) Samsun
d) Yozgat
e)
Adana
Boş bırak

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal olarak diğerlerinden daha az olması beklenir? a) Bursa b) Sakarya c) Samsun d) Yozgat e) Adana Boş bırak

Soru Çözümünü Göster