Soru:

8. Ne duyularımız ne de aklımız bizi mutlak hakikate ulaştı- rabilir. Duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılarla doludur. B

8.
Ne duyularımız ne de aklımız bizi mutlak hakikate ulaştı-
rabilir. Duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılarla doludur.
Bu nedenle insan, mutlak bilgiye yalnız inanç ile ulaşabilir.
inancı besleyen ise kalptir.
Bu parçaya göre doğru bilginin kaynağı

8. Ne duyularımız ne de aklımız bizi mutlak hakikate ulaştı- rabilir. Duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılarla doludur. Bu nedenle insan, mutlak bilgiye yalnız inanç ile ulaşabilir. inancı besleyen ise kalptir. Bu parçaya göre doğru bilginin kaynağı aşağıdakilerdon hangisidir? A) Deney B) Akil C) Sezgi D) Fayda E) Duyum

Soru Çözümünü Göster