Soru:

9. Aşağıdaki katı haldeki X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) 35 15 0 -25 40X 3 6 8 10 17 20 → Zaman

9.
Aşağıdaki katı haldeki X maddesinin sıcaklık-zaman
grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
35
15
0
-25
40X
3 6 8
10
17 20
→ Zaman (dk)
Grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) 15°C ta X maddesinin sıcaklığı sabit kalmıştır.
B) -25°C, X mad

9. Aşağıdaki katı haldeki X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) 35 15 0 -25 40X 3 6 8 10 17 20 → Zaman (dk) Grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştır? A) 15°C ta X maddesinin sıcaklığı sabit kalmıştır. B) -25°C, X maddesinin erime noktası, 15°C ise kaynama noktasıdır. C) 30°C sıcaklıkta madde gaz haldedir. D) Maddenin erirken aldığı ısı, kaynarken aldığı ısı- dan fazladır.

Soru Çözümünü Göster