Soru:

• Huxley - Cesur Yeni Dünya George Orwell - 1984 • Isaac Asimov - Ben Robot Yukarıda verilen ütopyaların ortak özelliği aşağıdak

• Huxley - Cesur Yeni Dünya
George Orwell - 1984
• Isaac Asimov - Ben Robot
Yukarıda verilen ütopyaların ortak özelliği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Sosyalist devlet anlayışını savunan ütopyalardır.
B) Olması istenilen düzeni açıklarlar.
C) Toplumun re

• Huxley - Cesur Yeni Dünya George Orwell - 1984 • Isaac Asimov - Ben Robot Yukarıda verilen ütopyaların ortak özelliği aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Sosyalist devlet anlayışını savunan ütopyalardır. B) Olması istenilen düzeni açıklarlar. C) Toplumun refah içinde yaşayabileceğini açıklayan bir sistemi anlatır. D) Olası sorunlara karşı toplumu uyarmak amacıyla orta- ya çıkmış korku ütopyalarıdır. E) Herkesin mutluluğu için eşitlik ilkesini savunurlar.

Soru Çözümünü Göster