Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

p Sen sun olsun 5k n I Dört yüz yıl sonra Ergenekon'da kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki buraya sığmadılar. Bu sebepte

p
Sen
sun
olsun
5k
n
I
Dört yüz yıl sonra Ergenekon'da kendileri ve sürüleri o
kadar çoğaldılar ki buraya sığmadılar. Bu sebepten bir
yere toplanıp konuştular. Dediler ki atalarımızdan işittik.
Ergenekon'un dışında geniş yerler, güzel yurtlar varmış.
Bizim

p Sen sun olsun 5k n I Dört yüz yıl sonra Ergenekon'da kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki buraya sığmadılar. Bu sebepten bir yere toplanıp konuştular. Dediler ki atalarımızdan işittik. Ergenekon'un dışında geniş yerler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasından yol izleyip bulalım. Göçüp çıkalım. Her kim bize dostum derse onunla görüşelim. Düşmanlarla görüşelim, dediler. Seferberlik yıllarında Rus orduları ilerleyerek Hasankale'nin doğusundaki Taşlı Güney köyüne saldırıya geçerler. O sırada köye dağ yoluyla Ardıçlı köyünden eski bir faytonla gelin getiriliyormuş. Gelin arabası Taşlı Güney köyüne yaklaşırken top ve silah seslerini duyan gelin, düşman eline geçmekten korkarak o anda, "Allah'ım bizi düşman eline düşmektense taş kes." diye yalvarmış. Gelinin duasının kabul edilip gelinin, arabasıyla taş kesildiğine inanılır. Şimdi o taşa Gelin Taşı derler. Verilen metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. parça destan, II. parça efsane özelliği taşır. B) II. parçada olayların geçtiği yer bellidir. C) II. parça konuşma diliyle aktarılan kısa halk anlatısıdır. D) Destanlar tarihî gerçek olaylara dayanır. E) II. parçada dile getirilenler tamamen gerçektir.