Soru:

Soru 4 İngiliz feminist filozof Mary Astell, bir din adamı olan am- casından aldığı matematik, felsefe dersleri ile kendini geli

Soru 4
İngiliz feminist filozof Mary Astell, bir din adamı olan am-
casından aldığı matematik, felsefe dersleri ile kendini
geliştirmiş, daha sonra Londra'ya yerleşmiştir. Mary, dö-
nemin diğer kadın filozofları gibi Descartes'in felsefesini
yorumlamanın y

Soru 4 İngiliz feminist filozof Mary Astell, bir din adamı olan am- casından aldığı matematik, felsefe dersleri ile kendini geliştirmiş, daha sonra Londra'ya yerleşmiştir. Mary, dö- nemin diğer kadın filozofları gibi Descartes'in felsefesini yorumlamanın yanı sıra Locke'un görüşlerinden etkilen- mekle kalmamış, bu düşünceleri de savunur hale gelmiş- tir. Mary kadın ve erkeğin sahip olacağı ussal birikimin deneyimler ışığında kazanılacağını söylemiştir. Ona göre, kadına yönelik eğitimler düzenlenmelidir, alacağı eğitim, kadının kendisine olan özgüvenini yükseltecektir ama ka- din yine de ona göre kamusal görevlerde daha geri plan- da kalmalıdır. Parçaya göre, 1. Her şeye tecrübe, deneyim, izlenim ile ulaşılır. II. Kadınlar yüksek kamu mevkilerinde görev alırsa ba- şarılı olurlar. III. Akilsal birikim yine deneyden elde edilir. yorumlarından hangileri yapılamaz? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) I ve II

Soru Çözümünü Göster