Soru:

Temel Yeterlilik Testi 9. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerle gösterilmiştir. 265 XD 2 x Buna göre, bu e

Temel Yeterlilik Testi
9. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerle
gösterilmiştir.
265
XD
2 x
Buna göre, bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisk yanlıştır?
Elektronegatifliği en büyük olan element Z'dir.
Tnin elektron il

Temel Yeterlilik Testi 9. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerle gösterilmiştir. 265 XD 2 x Buna göre, bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan han- gisk yanlıştır? Elektronegatifliği en büyük olan element Z'dir. Tnin elektron ilgisi, Z'ninkinden küçüktür. (C) Atom numarası en küçük olan element L'dir. T'nin 1. iyonlaşma enerjisi, Z'ninkinden büyüktür. EQ'nun periyot numarası, Y'ninkinden büyüktür. K.N

Soru Çözümünü Göster