Felsefe Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
onmiştir.
Yoruşunde olduğu
tartışmasız olarak doğru kabul
Dönemle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?
de vardır.
lidir.
ne dayanır.
sizdir.
iteliklerdir.
A) Yalniz !
B) Yalnız
D) I, III ve IV
C). Il ve in
E), M. Il ve IV
mOK YAYINLARI
16
malardan
incele-
atıcıyla
akil yü-
eseka
bir el-
gada
meğin
oğa-
14. Beyin hasarlı hastalardan edindiği deneyimlerden yola çıkan
nöroloji uzmanı Dr. Damasio, duygu ve his yoksunluğunun,
aklın çalışmasını ve sosyal davranışları nasıl aksattığını açık-
lamıştır. Damasio, duyguların insan davranışındaki rolünün
ne olduğunu, karar verme yetimizin akıl mı yoksa duygular
mi olduğunu sorgularken; zihnin, bedenden ayrı bir varlık
olmadığı gibi zihni yaratanın da beden olduğunu, duygu-
ların insanın karar alma mekanizmasında çok etkili bir rol
oynadığını öne sürer.
Zihnin, bedenden ayrı bir varlık olmaması aşağıdaki-
lerden hangisine "karşı örnek" oluşturur?
şi-
te-
A) Bergson'un entüisyonizmine
B) Sartre'ın egzistansiyalizmine
C Comte'un pozitivizmine
D) Dewey'nin pragmatizmine
E) Descartes'ın düalizmine
19
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Bilgi Felsefesi
onmiştir. Yoruşunde olduğu tartışmasız olarak doğru kabul Dönemle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? de vardır. lidir. ne dayanır. sizdir. iteliklerdir. A) Yalniz ! B) Yalnız D) I, III ve IV C). Il ve in E), M. Il ve IV mOK YAYINLARI 16 malardan incele- atıcıyla akil yü- eseka bir el- gada meğin oğa- 14. Beyin hasarlı hastalardan edindiği deneyimlerden yola çıkan nöroloji uzmanı Dr. Damasio, duygu ve his yoksunluğunun, aklın çalışmasını ve sosyal davranışları nasıl aksattığını açık- lamıştır. Damasio, duyguların insan davranışındaki rolünün ne olduğunu, karar verme yetimizin akıl mı yoksa duygular mi olduğunu sorgularken; zihnin, bedenden ayrı bir varlık olmadığı gibi zihni yaratanın da beden olduğunu, duygu- ların insanın karar alma mekanizmasında çok etkili bir rol oynadığını öne sürer. Zihnin, bedenden ayrı bir varlık olmaması aşağıdaki- lerden hangisine "karşı örnek" oluşturur? şi- te- A) Bergson'un entüisyonizmine B) Sartre'ın egzistansiyalizmine C Comte'un pozitivizmine D) Dewey'nin pragmatizmine E) Descartes'ın düalizmine 19 Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır. Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Sorgulayıcıdır. 
C) Akla dayalıdır. 
D) Yığılarak ilerler.
E) Evrenseldir.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır. Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Cevaplardan çok sorular önemlidir. B) Sorgulayıcıdır. C) Akla dayalıdır. D) Yığılarak ilerler. E) Evrenseldir.
"Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir? 
A) Dogmatik olmaması 
B) Subjektif olması 
C) Bitmişlik ve kesinliğin olmaması 
D) Çağın koşullarından etkilenmesi 
E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Felsefe
Felsefenin Alanı
"Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir? A) Dogmatik olmaması B) Subjektif olması C) Bitmişlik ve kesinliğin olmaması D) Çağın koşullarından etkilenmesi E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Felsefe sınav kağıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni "felsefe nedir?" sorusuna verilen cevapları kontrol ederken; • All'nin "felsefe yolda olmaktır." • Ayşe'nin "doğru düşünmektir." Sema'nın "inanılanı sorgulamaktır." • Fatih'in "bilgelik sevgisidir." . Mehmet'in "düşündüğünü düşünmektir." Cevaplarını yazdığını görmüştür. Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır? 
A) Fatih B) Ali C) Mehmet D) Ayşe E) Sema
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefe sınav kağıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni "felsefe nedir?" sorusuna verilen cevapları kontrol ederken; • All'nin "felsefe yolda olmaktır." • Ayşe'nin "doğru düşünmektir." Sema'nın "inanılanı sorgulamaktır." • Fatih'in "bilgelik sevgisidir." . Mehmet'in "düşündüğünü düşünmektir." Cevaplarını yazdığını görmüştür. Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır? A) Fatih B) Ali C) Mehmet D) Ayşe E) Sema
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi
olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya
konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada
felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Çağın koşullarından etkilenir.
C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
E) Mantıksal ve tutarlıdır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Cevaplardan çok sorular önemlidir. B) Çağın koşullarından etkilenir. C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur. E) Mantıksal ve tutarlıdır.
CASAGIDAKTIF
1. Felsefenin akıl ilkeleri ve akıl yürütme kurallarına uygun olarak yapılmasına tutarlılık denir.)
2. Farklı toplulukların bir arada yaşaması felsefenin bireysel işlevlerindendiri)
3. Mantik ilkelerini ortaya koyan filozof Aristoteles'tir )
4. "Düşündyorum: o halde vanm." diyen ve analitik geometriyi kuran filozof, Descartes'dir. )
5. "Gokkusagı nasıl oluşur? Sorusu felsefi bir sorudur.( )
6. Insanın özgürce düşünebilmesi, felsefenin toplumsal işlevlerindendir
7. Kesin bilgiye ulaşma felsefenin olmazsa olmazdır.
8. Felsefe, Hindistan'da ortaya çıkmıştır.(
9. Felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir.
10. Felsefenin tek bir tanımı vardır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
CASAGIDAKTIF 1. Felsefenin akıl ilkeleri ve akıl yürütme kurallarına uygun olarak yapılmasına tutarlılık denir.) 2. Farklı toplulukların bir arada yaşaması felsefenin bireysel işlevlerindendiri) 3. Mantik ilkelerini ortaya koyan filozof Aristoteles'tir ) 4. "Düşündyorum: o halde vanm." diyen ve analitik geometriyi kuran filozof, Descartes'dir. ) 5. "Gokkusagı nasıl oluşur? Sorusu felsefi bir sorudur.( ) 6. Insanın özgürce düşünebilmesi, felsefenin toplumsal işlevlerindendir 7. Kesin bilgiye ulaşma felsefenin olmazsa olmazdır. 8. Felsefe, Hindistan'da ortaya çıkmıştır.( 9. Felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir. 10. Felsefenin tek bir tanımı vardır.
Sofislerin bilgi görüşünün temel özelliği nedir?
Felsefe
Bilgi Felsefesi
Sofislerin bilgi görüşünün temel özelliği nedir?
Hegel'in "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek
olan akılsaldır" yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsam
ve başlangıcıdır. Hegel, bütün varlıkların tek bir özden bir
yasa dâhilinde var olduğunu söyler. "Geist" (tin) adını verdiği
bu öz de, salt akılsal bir şeydir.

Buna göre, Hegel'in varlık anlayışı aşağıdakilerden
hangisi ile nitelenebilir?

A) Bütün varlığı maddeye indirgeyen materyalist bir anlayış
B) Madde ve ruhu iki ayrı töz olarak kabul eden düalist
anlayış
C) Bütün varlığı düşünsel öz ve yapıda gören idealist bir
anlayış
D) Bütün varlığı Tanrı ile özdeş sayan panteist anlayış
E) İnsan aklından bağımsız bir gerçekliğin var olmadığını
savunan nihilist anlayış
Felsefe
Bilgi Felsefesi
Hegel'in "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır" yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsam ve başlangıcıdır. Hegel, bütün varlıkların tek bir özden bir yasa dâhilinde var olduğunu söyler. "Geist" (tin) adını verdiği bu öz de, salt akılsal bir şeydir. Buna göre, Hegel'in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile nitelenebilir? A) Bütün varlığı maddeye indirgeyen materyalist bir anlayış B) Madde ve ruhu iki ayrı töz olarak kabul eden düalist anlayış C) Bütün varlığı düşünsel öz ve yapıda gören idealist bir anlayış D) Bütün varlığı Tanrı ile özdeş sayan panteist anlayış E) İnsan aklından bağımsız bir gerçekliğin var olmadığını savunan nihilist anlayış
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya
konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada
felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Çağın koşullarından etkilenir.
C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
E) Mantıksal ve tutarlıdır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Cevaplardan çok sorular önemlidir. B) Çağın koşullarından etkilenir. C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır. D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur. E) Mantıksal ve tutarlıdır.
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir.
B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı
koymaz.
E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
anlam sağlayacağı varsayılır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir. B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır. C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir. D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz. E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve anlam sağlayacağı varsayılır.
19. "Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers'ın bu sözü,
felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir?
A) Dogmatik olmaması
B) Subjektif olması
C) Bitmişlik ve kesintliğin olmaması
D) Çağın koşullarından etkilenmesi
E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Felsefe
Felsefenin Alanı
19. "Felsefe, yolda olmaktır." K. Jaspers'ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir? A) Dogmatik olmaması B) Subjektif olması C) Bitmişlik ve kesintliğin olmaması D) Çağın koşullarından etkilenmesi E) Merak sonucunda ortaya çıkması
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Platon, ideaların bilgisine............aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtir.
2. Sokrates'e göre.........ahlaki olmayan davranışın nedenidir.
3. Konfüçyüs'e göre genç bir insanın arkadaşlarına karşı erdemi.............olmasıdır.
4. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere..............denir.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 1. Platon, ideaların bilgisine............aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtir. 2. Sokrates'e göre.........ahlaki olmayan davranışın nedenidir. 3. Konfüçyüs'e göre genç bir insanın arkadaşlarına karşı erdemi.............olmasıdır. 4. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere..............denir.
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir.
B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı
koymaz.
E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
anlam sağlayacağı varsayılır.
Felsefe
Felsefenin Alanı
Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir. B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır. C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir. D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz. E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve anlam sağlayacağı varsayılır.