Düzgün Dairesel Hareket Soruları

Bo
0
Ins
Del
B
B
N BİLİMLERİ TESTİ
B
B
B
AYT
Joloji (28-40) alanlarına ait toplam 40 adet soru vardır.
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2
2-SOL
doğru
lan ve
ort
Elindeki
2. Durgun halde bulunan forkliftin harekete başladıktan
sonra üzerindeki kolilerin şekildeki gibi devrildiği gözle-
niyor.
-X+
+x
Buna göre forklift,
+x yönünde hızlanan hareket
-X yönünde hızlanan hareket
III. -x yönünde sabit hızlı hareket
verilen hareket türlerinden hangilerini yapmış olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
III
A) Yalnız
E) JI ve III
D) ve III
o
3
u
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Bo 0 Ins Del B B N BİLİMLERİ TESTİ B B B AYT Joloji (28-40) alanlarına ait toplam 40 adet soru vardır. için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 2 2-SOL doğru lan ve ort Elindeki 2. Durgun halde bulunan forkliftin harekete başladıktan sonra üzerindeki kolilerin şekildeki gibi devrildiği gözle- niyor. -X+ +x Buna göre forklift, +x yönünde hızlanan hareket -X yönünde hızlanan hareket III. -x yönünde sabit hızlı hareket verilen hareket türlerinden hangilerini yapmış olabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III III A) Yalnız E) JI ve III D) ve III o 3 u
Örnek: 5
2 kilogram kütleli bir cisim, O noktası etrafında 50 san-
timetre yarıçaplı yörüngede 6 m/s süratle düzgün
çembersel hareket yapmaktadır.
6 m/s,
50 cm
2 kg
8
Buna göre, cismin,
a. Periyodu kaç saniyedir?
b. Açısal hızının büyüklüğü kaç rad/s'dir?
(st = 3 alınız.)
çözüm-5
D
3
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Örnek: 5 2 kilogram kütleli bir cisim, O noktası etrafında 50 san- timetre yarıçaplı yörüngede 6 m/s süratle düzgün çembersel hareket yapmaktadır. 6 m/s, 50 cm 2 kg 8 Buna göre, cismin, a. Periyodu kaç saniyedir? b. Açısal hızının büyüklüğü kaç rad/s'dir? (st = 3 alınız.) çözüm-5 D 3
Nanolesal
5.
Düşey
eksen
Namur
53°
Düşey kesiti şekildeki gibi olan 270 m eğrilik yarı-
çapına sahip sürtünmesiz eğimli yola giren araç
emniyetli bir şekilde virajı geçiyor.
Buna göre aracın hızı kaç m/s olur?
(sin 53 = 0,8, cos 53 = 0,6) (g = 10m/s2)
C) 50
D) 60
E) 100
B) 40
A) 30
2
"Dönme Hareketi"
bang
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Nanolesal 5. Düşey eksen Namur 53° Düşey kesiti şekildeki gibi olan 270 m eğrilik yarı- çapına sahip sürtünmesiz eğimli yola giren araç emniyetli bir şekilde virajı geçiyor. Buna göre aracın hızı kaç m/s olur? (sin 53 = 0,8, cos 53 = 0,6) (g = 10m/s2) C) 50 D) 60 E) 100 B) 40 A) 30 2 "Dönme Hareketi" bang
SEMBOL
Düzgün Çembersel Hareket
Örnek 15
V=0
M
7r
Sürtünmesiz rayın L noktasından serbest bırakılan cisim, M noktasından geçerken merkezcil ivmesi nedir?
(g=yerçekim ivmesidir.) (Cismin boyutları önemsizdir.)
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
SEMBOL Düzgün Çembersel Hareket Örnek 15 V=0 M 7r Sürtünmesiz rayın L noktasından serbest bırakılan cisim, M noktasından geçerken merkezcil ivmesi nedir? (g=yerçekim ivmesidir.) (Cismin boyutları önemsizdir.)
D
2.
yayli
e
b
8. K cismi Şekil I'deki gibi O noktası etrafında düşey düzlemde
düzgün çembersel hareket yapıyor. L cismi ile oluşturulan
basit sarkaç Şekil Il'deki gibi basit harmonik hareket
yapıyor.
h
ip
ip
K
A
Şekil 1
Şekil 11
Buna göre;
rmak
Eisinin
1. Çizgisel hız,
II. İp gerilmesi
III. Açısal momentum
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü K'nın hareketinde
sabit büyüklükte iken, L'nin hareketinde değişkendir?
A) Yalnız 1
B) I ve II
III
C)
X ve III
DI ve III
E) Yalniz III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
D 2. yayli e b 8. K cismi Şekil I'deki gibi O noktası etrafında düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. L cismi ile oluşturulan basit sarkaç Şekil Il'deki gibi basit harmonik hareket yapıyor. h ip ip K A Şekil 1 Şekil 11 Buna göre; rmak Eisinin 1. Çizgisel hız, II. İp gerilmesi III. Açısal momentum niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü K'nın hareketinde sabit büyüklükte iken, L'nin hareketinde değişkendir? A) Yalnız 1 B) I ve II III C) X ve III DI ve III E) Yalniz III
4
8.
Ja
yer (yatay)
Sürtünmesiz bir dik koni biçimindeki yolda m küt-
leli bir araba sabit v süratiyle noktası çevresin-
de düzgün çembersel hareket yapıyor. Bu durum-
da yüzeyin tepki kuvvetinin büyüklüğü T, cisme
etki eden net kuwetin büyüklüğü F dir.
Araç süratini artırarak yine sabit süratle düz-
gün çembersel hareket yaparsa, yeni durum-
da T ve F nasıl değişir?
T
F
A) Değişmez
B) Artar
Değişmez
Artar
C) Artar
Azalır
Artar
D) Azalır
E) Azalır
Azalır
C
L
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
4 8. Ja yer (yatay) Sürtünmesiz bir dik koni biçimindeki yolda m küt- leli bir araba sabit v süratiyle noktası çevresin- de düzgün çembersel hareket yapıyor. Bu durum- da yüzeyin tepki kuvvetinin büyüklüğü T, cisme etki eden net kuwetin büyüklüğü F dir. Araç süratini artırarak yine sabit süratle düz- gün çembersel hareket yaparsa, yeni durum- da T ve F nasıl değişir? T F A) Değişmez B) Artar Değişmez Artar C) Artar Azalır Artar D) Azalır E) Azalır Azalır C L
2
MW
5.
8
ok
O noktası etrafında döne-
bilen bir tahta kaleme ok yö-
nünde olacak şekilde düz-
gün çembersel hareket yap-
tiriliyor.
Buna göre, kalem döner-
ken üzerindeki X, Y, Z nok-
talarının çizgisel hızlarının
büyüklüğü 9y, Iy, 9z ara-
sindaki ilişki nasıl olur?
Y Z
A) Oy > Jy > 92
B) 9z > 9x = 9y
C) ez > Jy > Ix
D) dx = dy > Iz
E dy > x>dz
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
2 MW 5. 8 ok O noktası etrafında döne- bilen bir tahta kaleme ok yö- nünde olacak şekilde düz- gün çembersel hareket yap- tiriliyor. Buna göre, kalem döner- ken üzerindeki X, Y, Z nok- talarının çizgisel hızlarının büyüklüğü 9y, Iy, 9z ara- sindaki ilişki nasıl olur? Y Z A) Oy > Jy > 92 B) 9z > 9x = 9y C) ez > Jy > Ix D) dx = dy > Iz E dy > x>dz
Dunya etrafında ox ve oy büyüklüğünde sabit sürat-
lerle dolanan X, Y iletişim uyduları Dünya'dan bakan
durgun bir gözlemci tarafından hareketsiz olarak gö-
rülmektedir.
ry
3+
Uyduların dolanım yarıçapları rx ve ry olduğuna
göre,
I.
Xuydusunun açısal hızı ile Y udusunun açısal hızı
eşit büyüklüktedir.
y dir.
III. Uyduların kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Tai!
B) Yalnız 11 vell
D) Il ve Il
Eny,
BE
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Dunya etrafında ox ve oy büyüklüğünde sabit sürat- lerle dolanan X, Y iletişim uyduları Dünya'dan bakan durgun bir gözlemci tarafından hareketsiz olarak gö- rülmektedir. ry 3+ Uyduların dolanım yarıçapları rx ve ry olduğuna göre, I. Xuydusunun açısal hızı ile Y udusunun açısal hızı eşit büyüklüktedir. y dir. III. Uyduların kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Tai! B) Yalnız 11 vell D) Il ve Il Eny, BE
B
B
B
AYT
FEN BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
1. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde düzgün çembersel
hareket yapan noktasal bir cisimh ile ilgili
;
I. cisme etki eden net kuvvet,
II. cismin çizgisel hizi,
III. cisme etki eden net tork
niceliklerinden hangilerinin yönü hareketin
merkezine doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
olivell
Q) I ve II
D) I ve III
E II ve III
v
CA
2. Tüm sürtünmelerin önemsiz ve yer çekimi ivmesinin
sabit büyüklükte kabul edildiği bir ortamda
K noktasından düsey'sekilde yukarı atılan bir cisim
IMIT YAYINLARI
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
B B B AYT FEN BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan 1. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde düzgün çembersel hareket yapan noktasal bir cisimh ile ilgili ; I. cisme etki eden net kuvvet, II. cismin çizgisel hizi, III. cisme etki eden net tork niceliklerinden hangilerinin yönü hareketin merkezine doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II olivell Q) I ve II D) I ve III E II ve III v CA 2. Tüm sürtünmelerin önemsiz ve yer çekimi ivmesinin sabit büyüklükte kabul edildiği bir ortamda K noktasından düsey'sekilde yukarı atılan bir cisim IMIT YAYINLARI
ÇAPI AYT
R
8.
Yatay sürtünmeli virajı sa-
bit süratle güvenle dönen
otomobil için,
1. Otomobile etki eden
sürtünme Kuvveti
merkezcil kuvvete
eşittir.
II. Otomobile etki eden
sürtünme kuvveti ile
merkezcil kuvvetin bileşkesi sıfırdır.
III. Otomobilin sürati azalırsa sürtünme kuvveti
azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) YalnızH
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
ÇAPI AYT R 8. Yatay sürtünmeli virajı sa- bit süratle güvenle dönen otomobil için, 1. Otomobile etki eden sürtünme Kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. II. Otomobile etki eden sürtünme kuvveti ile merkezcil kuvvetin bileşkesi sıfırdır. III. Otomobilin sürati azalırsa sürtünme kuvveti azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) YalnızH C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
10. O noktası etrafında dönebilen bir ipe X ve Y cisimleri
bağlanıp düzgün dairesel hareket yaptırıldığında
cisimlerin periyotları Tx, Ty çizgisel süratleri Vx, Vy
açısal hızları Wy, Wy olmaktadır.
Poy
v=zarf
11
T
Buna göre,
Lt. Vy> Vx
II. Wx = Wy
III. Ty > TX
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
10. O noktası etrafında dönebilen bir ipe X ve Y cisimleri bağlanıp düzgün dairesel hareket yaptırıldığında cisimlerin periyotları Tx, Ty çizgisel süratleri Vx, Vy açısal hızları Wy, Wy olmaktadır. Poy v=zarf 11 T Buna göre, Lt. Vy> Vx II. Wx = Wy III. Ty > TX ifadelerinden hangileri doğrudur?
01
1. Bu testte sırasıyla, Fiz
2. Cevaplarınızı, cevap ka
İdeal çözme süreniz
1.
Yatay düzlem üzerinde m kütleli oyuncak araç r yarı-
çaplı O merkezli yörüngede şekildeki gibi sabit V süra-
ti ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
m
Buna göre,
I. Cisme, merkeze doğru merkezcil kuvvet etki etmek-
tedir.
II. Cisme, merkezden dışarı doğru sürtünme kuvveti
etki etmektedir.
III. Cismin ivmesi sıfırdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
01 1. Bu testte sırasıyla, Fiz 2. Cevaplarınızı, cevap ka İdeal çözme süreniz 1. Yatay düzlem üzerinde m kütleli oyuncak araç r yarı- çaplı O merkezli yörüngede şekildeki gibi sabit V süra- ti ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. m Buna göre, I. Cisme, merkeze doğru merkezcil kuvvet etki etmek- tedir. II. Cisme, merkezden dışarı doğru sürtünme kuvveti etki etmektedir. III. Cismin ivmesi sıfırdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
3.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan
yolda bir cisim serbest bırakılıyor.
O merkezli çembersel rayın K
noktasından geçerken açısal
yer (yatay) K
hız (o), merkezcil ivme (a) ve
cisme etki eden net kuvvetin (F) yönleri aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur? (0 : sayfa düzlemine dik ve dışa
doğru; Ⓡ: sayfa düzlemine dik ve içe doğru)
0
0
0
C)
B)
A)
F
F
TI
a
F
a
a
D)
30
E)
E
SO
a
♡
F
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
3. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolda bir cisim serbest bırakılıyor. O merkezli çembersel rayın K noktasından geçerken açısal yer (yatay) K hız (o), merkezcil ivme (a) ve cisme etki eden net kuvvetin (F) yönleri aşağıdakiler- den hangisi gibi olur? (0 : sayfa düzlemine dik ve dışa doğru; Ⓡ: sayfa düzlemine dik ve içe doğru) 0 0 0 C) B) A) F F TI a F a a D) 30 E) E SO a ♡ F
ae - 22
AYT/ FİZİK
Sirkte bir göstericí motosikletiyler yarıçaplı dik silindir yüze-
yinde şov yapiyor. Motosikletin çizgisel sürati V, merkezcil
arından
ve motorsiklete etki eden statik sürünme kuv-
amer
r. Dün-
yakın
imesi
if
10. m kütle
na es
şekilc
dir.
veti
E
Motosikletcinin dönme frekansı artırıldığında V. a mer ve
F büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
V
a
mer
F
S
Artar
Artar
Artar
B)
Artar
Artar
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
D)
E)
Artar
Azalır
Artar
2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
ae - 22 AYT/ FİZİK Sirkte bir göstericí motosikletiyler yarıçaplı dik silindir yüze- yinde şov yapiyor. Motosikletin çizgisel sürati V, merkezcil arından ve motorsiklete etki eden statik sürünme kuv- amer r. Dün- yakın imesi if 10. m kütle na es şekilc dir. veti E Motosikletcinin dönme frekansı artırıldığında V. a mer ve F büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? V a mer F S Artar Artar Artar B) Artar Artar Değişmez Azalır Azalır Azalır Değişmez Artar Azalır D) E) Artar Azalır Artar 2
AYDIN
tavan
8.
makara
2
ip
co
K
tası-
ser-
Merkezinden geçen eksen etrafında serbestçe dönebilen,
etrafına ip sarılmış olan makara tavana şekildeki gibi sabitle-
niyor. İpin ucuna bağlanan K cismi serbest bırakılıyor.
sina
Buna göre, K cismi hareket ederken makaranın;
Eylemsizlik momenti değişmez.
Dönme kinetik enerjisi artar.
* Açısal momentumunun büyüklüğü artar.
mour
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız ||
C) I ve III
C
D) II ve III
E) I, II ve III
4E
5D
6D
7E
8E
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
AYDIN tavan 8. makara 2 ip co K tası- ser- Merkezinden geçen eksen etrafında serbestçe dönebilen, etrafına ip sarılmış olan makara tavana şekildeki gibi sabitle- niyor. İpin ucuna bağlanan K cismi serbest bırakılıyor. sina Buna göre, K cismi hareket ederken makaranın; Eylemsizlik momenti değişmez. Dönme kinetik enerjisi artar. * Açısal momentumunun büyüklüğü artar. mour yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız 1 B) Yalnız || C) I ve III C D) II ve III E) I, II ve III 4E 5D 6D 7E 8E
[
10. Merkezinden geçen dosey mill etrafında dönen yatay
tabla Üzerine yerlestirilen cisim, bir ip ile çekildeki gibi
O noktasından baglidir,
ts=fm
Ipte gerilme kuvveti oluşmadığına göre,
I Tablanın açısal hızı artırılırsa ipte gerilme
kuvveti oluşur.
II. Tablanın açısal hızı artırılırsa cisim, dönme
eksenine doğru kayar.
III. Cisim ile tabla arasında sürtünme vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
ETI ve III
26
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
[ 10. Merkezinden geçen dosey mill etrafında dönen yatay tabla Üzerine yerlestirilen cisim, bir ip ile çekildeki gibi O noktasından baglidir, ts=fm Ipte gerilme kuvveti oluşmadığına göre, I Tablanın açısal hızı artırılırsa ipte gerilme kuvveti oluşur. II. Tablanın açısal hızı artırılırsa cisim, dönme eksenine doğru kayar. III. Cisim ile tabla arasında sürtünme vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III ETI ve III 26