Isı ve Sıcaklık Soruları

R
www
Su
İçinde su bulunan şe-
kildeki kabin tabanına
ip yardımı ile buz bağ-
lanmıştır. Kabin üst kıs-
mına yerleştirilen elekt-
rikli Isıtıcı ile kaptaki su
Isıtıldığında sıvı yüze-
yindeki su kaynarken
buzun uzun süre erimediği gözlenmektedir.
Buz
Bunun sebebi;
I. buzun Özkütlesinin sudan küçük olma-
SI,
II. Isinan sivi moleküllerinin yoğunluğu
azalarak yukarı doğru yükselmesi,
III. sıvıların iletim yolu ile ısıyı aktarmada
iyi olmaması
olaylarından hangileri olabilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
41.
i
43
Fizik
Isı ve Sıcaklık
R www Su İçinde su bulunan şe- kildeki kabin tabanına ip yardımı ile buz bağ- lanmıştır. Kabin üst kıs- mına yerleştirilen elekt- rikli Isıtıcı ile kaptaki su Isıtıldığında sıvı yüze- yindeki su kaynarken buzun uzun süre erimediği gözlenmektedir. Buz Bunun sebebi; I. buzun Özkütlesinin sudan küçük olma- SI, II. Isinan sivi moleküllerinin yoğunluğu azalarak yukarı doğru yükselmesi, III. sıvıların iletim yolu ile ısıyı aktarmada iyi olmaması olaylarından hangileri olabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 41. i 43
5.
X ve Y termometrelerinin suyun donma ve kaynama
noktalarını gösterdiği değerler aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir.
Suyun Donma Suyun Kaynama
Noktası
Noktası
X termometresi
20 °X
100 °X
Y termometresi
-40 °Y
160 °Y
Buna göre, X ve Y termometreleri 50 °C'lik sıcak-
liği kaç derece olarak gösterir?
X termometresi (X)
Y termometresi (Y)
A)
40
60
B)
60
60
C)
80
D)
80
100
E)
40
60
40
Fizik
Isı ve Sıcaklık
5. X ve Y termometrelerinin suyun donma ve kaynama noktalarını gösterdiği değerler aşağıdaki tabloda ve- rilmiştir. Suyun Donma Suyun Kaynama Noktası Noktası X termometresi 20 °X 100 °X Y termometresi -40 °Y 160 °Y Buna göre, X ve Y termometreleri 50 °C'lik sıcak- liği kaç derece olarak gösterir? X termometresi (X) Y termometresi (Y) A) 40 60 B) 60 60 C) 80 D) 80 100 E) 40 60 40
2018
capp.c
A
İlha
ÖABT Sınıf Öğretmenliği
Sinu
Kaynama Noktası (°C)
Madde
Erime Noktası (°C)
64,3
X
-10
198,6
Y
120,4
99,4
Z
0
Yukarıda bazı maddelerin 1 atm basınç altında erime ve
kaynama noktaları verilmiştir.
Buna göre 1 atm basınç altında
I.
X maddesinin Sıvı olduğu sıcaklıkta Y maddesi katı
hâldedir.
II. Y maddesinin sıvı olduğu sıcaklık aralığında Z
maddesi gaz hâlindedir.
Z maddesinin sıvı olduğu sıcaklık aralığında Y
maddesi de si hâldedir. (cat)
C) Yalnız II
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
12.
Fizik
Isı ve Sıcaklık
2018 capp.c A İlha ÖABT Sınıf Öğretmenliği Sinu Kaynama Noktası (°C) Madde Erime Noktası (°C) 64,3 X -10 198,6 Y 120,4 99,4 Z 0 Yukarıda bazı maddelerin 1 atm basınç altında erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre 1 atm basınç altında I. X maddesinin Sıvı olduğu sıcaklıkta Y maddesi katı hâldedir. II. Y maddesinin sıvı olduğu sıcaklık aralığında Z maddesi gaz hâlindedir. Z maddesinin sıvı olduğu sıcaklık aralığında Y maddesi de si hâldedir. (cat) C) Yalnız II ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III 12.
KAZANIM TESTİ-4
Basıncın hâl değişimine etkilerini açıklar. Akışkan-
larda akış sürati ile basınç arasında ilişki kurar.
Sivi hâlden katı hâle geçişte, hacmi artan maddelerde ba
sıncın artması hâl değişimini kolaylaştırır.
Buzun özkütlesi, suyun özkütlesinden küçüktür.
●
Katı demirin özkütlesi, sıvı demirin özkütlesinden büyüktür.
Normal şartlar altında buzun erime sıcaklığı ile suyun don-
ma sıcaklığı 0°C'dir.
Buna göre,
I. Normal şartlar altında -10°C'deki buzu eritmek için önce
sıcaklığını 0°C'ye kadar yükseltmek gerekirken, dış basınç
artırılırsa 0°C'nin altında bir sıcaklıkta buzun erimesi sağ-
lanabilir.
II. Normal şartlar altında +10 °C'deki suyun donması için önce
sıcaklığını 0°C'ye kadar düşürmek gerekirken dış basınç
artırılırsa 0°C'nin üstünde bir sıcaklıkta suyun donması
sağlanabilir.
III. Dış basıncı artırılan demirin erime sıcaklığı düşer..
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive III
E) Il vett
1.
Co
0
1
Su
res
1.
11.
HT.
Yu!
eth
A)
Yükse
alç
S
Fizik
Isı ve Sıcaklık
KAZANIM TESTİ-4 Basıncın hâl değişimine etkilerini açıklar. Akışkan- larda akış sürati ile basınç arasında ilişki kurar. Sivi hâlden katı hâle geçişte, hacmi artan maddelerde ba sıncın artması hâl değişimini kolaylaştırır. Buzun özkütlesi, suyun özkütlesinden küçüktür. ● Katı demirin özkütlesi, sıvı demirin özkütlesinden büyüktür. Normal şartlar altında buzun erime sıcaklığı ile suyun don- ma sıcaklığı 0°C'dir. Buna göre, I. Normal şartlar altında -10°C'deki buzu eritmek için önce sıcaklığını 0°C'ye kadar yükseltmek gerekirken, dış basınç artırılırsa 0°C'nin altında bir sıcaklıkta buzun erimesi sağ- lanabilir. II. Normal şartlar altında +10 °C'deki suyun donması için önce sıcaklığını 0°C'ye kadar düşürmek gerekirken dış basınç artırılırsa 0°C'nin üstünde bir sıcaklıkta suyun donması sağlanabilir. III. Dış basıncı artırılan demirin erime sıcaklığı düşer.. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive III E) Il vett 1. Co 0 1 Su res 1. 11. HT. Yu! eth A) Yükse alç S
5.
İlk sıcaklıkları üzerinde yazan cisimler birbirlerine me-
tal çubuklarla şekildeki gibi bağlanmıştır. Cisimler ara-
sındaki ısı alışverişi yalnızca bu çubuklarla sağlanmak-
tadır.
60 °C
I
30 °C
5 °C
50 °C
90 °C
70 °C
10 °C IV
I, II, III ve IV numaralı cisimlerin ilk sıcaklıkları yanla-
rında duran termometrelerle ölçülmüştür.
Cisimler arasındaki ısı alışverişi tamamlandığın-
da I, II, III ve IV numaralı cisimlerden hangilerinin
sıcaklığını ölçen termometrelerin gösterdiği değe-
rin arttığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
951
E) III ve IV
=
=
|||
Kamp 2019
Fizik
Isı ve Sıcaklık
5. İlk sıcaklıkları üzerinde yazan cisimler birbirlerine me- tal çubuklarla şekildeki gibi bağlanmıştır. Cisimler ara- sındaki ısı alışverişi yalnızca bu çubuklarla sağlanmak- tadır. 60 °C I 30 °C 5 °C 50 °C 90 °C 70 °C 10 °C IV I, II, III ve IV numaralı cisimlerin ilk sıcaklıkları yanla- rında duran termometrelerle ölçülmüştür. Cisimler arasındaki ısı alışverişi tamamlandığın- da I, II, III ve IV numaralı cisimlerden hangilerinin sıcaklığını ölçen termometrelerin gösterdiği değe- rin arttığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV 951 E) III ve IV = = ||| Kamp 2019
Sıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları
farklı X ve Y katıları yan yana getirilerek
ısı alışverişi sağlanıyor.
Buna göre,
1. X'in sıcaklığı artarken Y'nin sıcaklığı
azalmıştır.
II. X'in sıcaklığı sabitken, Y'nin şıcaklığı
azalmıştır.
III. Y'nin sıcaklığı sabitken X'in sıcaklığı
artmıştır.
yargılarından hangileri gerçekleşmiş
olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
Sıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları farklı X ve Y katıları yan yana getirilerek ısı alışverişi sağlanıyor. Buna göre, 1. X'in sıcaklığı artarken Y'nin sıcaklığı azalmıştır. II. X'in sıcaklığı sabitken, Y'nin şıcaklığı azalmıştır. III. Y'nin sıcaklığı sabitken X'in sıcaklığı artmıştır. yargılarından hangileri gerçekleşmiş olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
11. 0 K sıcaklığına yakın sıcaklıklarda maddelerin di-
renci sıfıra yakın bir değere gelir. Bu maddelere
"süper iletken madde" adı verilir.
Buna göre,
sıcaklıkta
1. Süper iletken maddeler her sıcaklıkta aynı ilet-
kenlik özelliği göstermez.
II. Maddenin süper iletken olabilmesi için sadece
sıcaklığını kritik sıcaklığın altına düşürmek ye-
terlidir.
III. Süper iletkenler enerji taşınmasında tasarruf
sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
11. 0 K sıcaklığına yakın sıcaklıklarda maddelerin di- renci sıfıra yakın bir değere gelir. Bu maddelere "süper iletken madde" adı verilir. Buna göre, sıcaklıkta 1. Süper iletken maddeler her sıcaklıkta aynı ilet- kenlik özelliği göstermez. II. Maddenin süper iletken olabilmesi için sadece sıcaklığını kritik sıcaklığın altına düşürmek ye- terlidir. III. Süper iletkenler enerji taşınmasında tasarruf sağlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
1.
4.
Y
Şekil-1
Şekil-2
Birbirlerine perçinlenmiş X, Y, Z metal çubukları Şekil-1'de-
ki gibidir. Çubuklar daha sıcak bir ortama götürülüp ye-
terince bekletildiğinde Şekil-2'deki gibi oluyorlar.
Buna göre X, Y, Z metal çubuklarının genleşme kat-
sayıları x, büyüklük ilişkisi nedir?
(A)2x>x>2₂
B) Az>y>2xC) Az >x>2
E) >>
D) λx>y>Az
Fizik
Isı ve Sıcaklık
1. 4. Y Şekil-1 Şekil-2 Birbirlerine perçinlenmiş X, Y, Z metal çubukları Şekil-1'de- ki gibidir. Çubuklar daha sıcak bir ortama götürülüp ye- terince bekletildiğinde Şekil-2'deki gibi oluyorlar. Buna göre X, Y, Z metal çubuklarının genleşme kat- sayıları x, büyüklük ilişkisi nedir? (A)2x>x>2₂ B) Az>y>2xC) Az >x>2 E) >> D) λx>y>Az
5. Isıca yalıtılmış bir ortamda 20°C deki m kütleli suya
80°C de m kütleli bir küre atılıyor.
sipiyatletapi snime melny me
Buna göre, ısıl denge sağlandığında,
1. Suyun ve kürenin son sıcaklığı aynı olur.
olur.
II. Suyun öz ısısı büyük olduğundan suyun aldığı
ISı, kürenin verdiği ısıdan büyük olur. Xb
III. Suyun hacmi artarken kürenin hacmi azalmıştır.
US
yargılarından hangileri doğrudur?
neb vA
ne treba
ninier
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
sy nexter D) I ve III
svnüen E) II ve III
ilm10a noxilog ay synod nab'YA
eynininiai sosel
Fizik
Isı ve Sıcaklık
5. Isıca yalıtılmış bir ortamda 20°C deki m kütleli suya 80°C de m kütleli bir küre atılıyor. sipiyatletapi snime melny me Buna göre, ısıl denge sağlandığında, 1. Suyun ve kürenin son sıcaklığı aynı olur. olur. II. Suyun öz ısısı büyük olduğundan suyun aldığı ISı, kürenin verdiği ısıdan büyük olur. Xb III. Suyun hacmi artarken kürenin hacmi azalmıştır. US yargılarından hangileri doğrudur? neb vA ne treba ninier A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III sy nexter D) I ve III svnüen E) II ve III ilm10a noxilog ay synod nab'YA eynininiai sosel
Deneme 9
FEN BİLİMLERİ TESTİ
woloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
İzolasyon malzemesi
Elektrikli Isıtıcı
İçindeki saf suya ısı hızı sabit elektrikli Isıtıcı ile sürekli
olarak ısı aktarılan şekildeki kalorimetre kabının içinde
bulunan termometrenin gösterdiği değerler okunarak
aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.
Zaman (dk) 0.
5. 10. 15. 20. 25.
30.
Sıcaklık (°C) 0
20 40 60 80 100 100
Buna göre,
1. Suyun 10. dakikadaki sıcaklığı, 5. dakikadaki
sıcaklığının iki katıdır.
II. 25. ile 30. dakikalar arasında suyun iç enerjisi
değişmemektedir.
III. 0. ile 10. dakikalar arasında suya aktarılan isi enerjisi
ile 20. ile 30. dakikalar arasında aktarılan isi enerjisi
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
B
D
Fizik
Isı ve Sıcaklık
Deneme 9 FEN BİLİMLERİ TESTİ woloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. İzolasyon malzemesi Elektrikli Isıtıcı İçindeki saf suya ısı hızı sabit elektrikli Isıtıcı ile sürekli olarak ısı aktarılan şekildeki kalorimetre kabının içinde bulunan termometrenin gösterdiği değerler okunarak aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Zaman (dk) 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Sıcaklık (°C) 0 20 40 60 80 100 100 Buna göre, 1. Suyun 10. dakikadaki sıcaklığı, 5. dakikadaki sıcaklığının iki katıdır. II. 25. ile 30. dakikalar arasında suyun iç enerjisi değişmemektedir. III. 0. ile 10. dakikalar arasında suya aktarılan isi enerjisi ile 20. ile 30. dakikalar arasında aktarılan isi enerjisi eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B D
11:40 11 ↑
6
M
58
...
yundan büyüktür.
metallerinden
III. Aynı frekanslı ışıkla aydınlatılan, X ve Y
Koparılan elektronları durdurmak için gerekli olan po
tansiyel farkları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) I ve III
D) I ve II
Altın ve civanın direncinin sıcaklığa bağlı değişimleri şekil-
deki gibidir.
Direnç
Direnç
Altin
Civa
4K
Sıcaklık
(Kelvin)
Sıcaklık
(Kelvin)
Bu grafiklerle ilgili olarak,
1. Maddelerin sıcaklıkları arttıkça dirençleri de artar.
II. Bazı maddelerin dirençleri kritik sıcaklıkların altında si-
fırdır.
III Süper iletkenlik maddelerin cinsine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Yalnız II
30%
Il ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
E) I, II ve III
E
Fizik
Isı ve Sıcaklık
11:40 11 ↑ 6 M 58 ... yundan büyüktür. metallerinden III. Aynı frekanslı ışıkla aydınlatılan, X ve Y Koparılan elektronları durdurmak için gerekli olan po tansiyel farkları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I E) I ve III D) I ve II Altın ve civanın direncinin sıcaklığa bağlı değişimleri şekil- deki gibidir. Direnç Direnç Altin Civa 4K Sıcaklık (Kelvin) Sıcaklık (Kelvin) Bu grafiklerle ilgili olarak, 1. Maddelerin sıcaklıkları arttıkça dirençleri de artar. II. Bazı maddelerin dirençleri kritik sıcaklıkların altında si- fırdır. III Süper iletkenlik maddelerin cinsine bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) Yalnız II 30% Il ve III Diğer Sayfaya Geçiniz. E) I, II ve III E
3. Aydın, Enes ve Cemal arkadaşları İsmail'e çay içmeye gi-
diyorlar. Çay demlendikten sonra İsmail salonda oturan
misafirlere sırasıyla hangi bardakta çay içeceklerini soru-
yor.
Aydın; Kupa bardakta,
Enes; İnce belli bardakta,
Cemal; Klasik fincanda
içerim, diyorlar.
Çayları servis eden İsmail oturduktan sonra,
1. Aydın'ın bardağındaki çayın ısısı Enes'in bardağındaki
çayın ısısından büyüktür. Muddhin ISIS1 orat
11. Enes'in çayının sıcaklığı, Cemal'in çayının sıcaklığın-
dan büyüktür.
III. Cemal'in çayının sıcaklığı Aydın'ın çayının sıcaklığına
eşittir.
yaptığı I, II, III yorumlarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalniz III
Q
EXI, II ve III
D) Ive III 4
Fizik
Isı ve Sıcaklık
3. Aydın, Enes ve Cemal arkadaşları İsmail'e çay içmeye gi- diyorlar. Çay demlendikten sonra İsmail salonda oturan misafirlere sırasıyla hangi bardakta çay içeceklerini soru- yor. Aydın; Kupa bardakta, Enes; İnce belli bardakta, Cemal; Klasik fincanda içerim, diyorlar. Çayları servis eden İsmail oturduktan sonra, 1. Aydın'ın bardağındaki çayın ısısı Enes'in bardağındaki çayın ısısından büyüktür. Muddhin ISIS1 orat 11. Enes'in çayının sıcaklığı, Cemal'in çayının sıcaklığın- dan büyüktür. III. Cemal'in çayının sıcaklığı Aydın'ın çayının sıcaklığına eşittir. yaptığı I, II, III yorumlarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalniz III Q EXI, II ve III D) Ive III 4
10. Sıcak çorbanın içerisine konulan metal
kaşığın
1. Sıcaklık
II. Iç enerji
III. Hacim
IV. Özkütle
V. Kütle
niceliklerinden hangilerinde değişiklik
gözlenir?
A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
E) II, III, IV ve V
D) I, II, III ve IV
Fizik
Isı ve Sıcaklık
10. Sıcak çorbanın içerisine konulan metal kaşığın 1. Sıcaklık II. Iç enerji III. Hacim IV. Özkütle V. Kütle niceliklerinden hangilerinde değişiklik gözlenir? A) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, IV ve V E) II, III, IV ve V D) I, II, III ve IV
N≤ 3 DV
US
2. Isıca yalıtılmış ortamda bulunan iki cismin "Termal
denge" durumunda olması aşağıdakilerden hangisin-
de en iyi ifade edilmiştir?
A) Cisimlerin sahip oldukları isi enerjisinin eşit olması.
B) Cisimlerin ısı sığalarının eşit olması.
C) Cisimlerin sıcaklıklarının eşit olması.
D) Cisimlerin eşit ısı kapasitesine sahip olması.
E) Cisimlerin aynı fiziksel fazda olması.
Fizik
Isı ve Sıcaklık
N≤ 3 DV US 2. Isıca yalıtılmış ortamda bulunan iki cismin "Termal denge" durumunda olması aşağıdakilerden hangisin- de en iyi ifade edilmiştir? A) Cisimlerin sahip oldukları isi enerjisinin eşit olması. B) Cisimlerin ısı sığalarının eşit olması. C) Cisimlerin sıcaklıklarının eşit olması. D) Cisimlerin eşit ısı kapasitesine sahip olması. E) Cisimlerin aynı fiziksel fazda olması.
ayrılan kı
-1. Sıcaklığı T ve 4T olan X, Y sıvıları Isıca yalıtılmış kapta ka-
rıştırıldığında denge sıcaklığı 2T oluyor.
Buna göre;
1. X'in aldığrısı Y'nin verdiği ısıya eşittir. X
II. X'in ısı sığası Y'nin ısı sığasından büyüktür.
III. X'in ısı sığası Y'nin ısı sığasından küçüktür. ×
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive II
E) II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
ayrılan kı -1. Sıcaklığı T ve 4T olan X, Y sıvıları Isıca yalıtılmış kapta ka- rıştırıldığında denge sıcaklığı 2T oluyor. Buna göre; 1. X'in aldığrısı Y'nin verdiği ısıya eşittir. X II. X'in ısı sığası Y'nin ısı sığasından büyüktür. III. X'in ısı sığası Y'nin ısı sığasından küçüktür. × yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) II ve III
Sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait topla
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyi
sio niniae0
1.
Özdeş ısıtıcılarla eşit süre sıtılan eşit kütleli K, L, M
283k
cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 10°C, 10°F ve 10 K
artmaktadır.
3. Taşma seu
kaba bir ip
sim şekilc
SIVI-taşıy
Buna göre, bu maddelerin öz ısıları CK CL Cara-
sındaki ilişki nasıldır?
CL
A) C₁=C₁ = CM
CL
B) CCC
C> C₁ CM
D) C₁₂ > CK=CM
CE) CCK
FTMORT
262
10°C ne-262
-261.0
Fizik
Isı ve Sıcaklık
Sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait topla 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyi sio niniae0 1. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre sıtılan eşit kütleli K, L, M 283k cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 10°C, 10°F ve 10 K artmaktadır. 3. Taşma seu kaba bir ip sim şekilc SIVI-taşıy Buna göre, bu maddelerin öz ısıları CK CL Cara- sındaki ilişki nasıldır? CL A) C₁=C₁ = CM CL B) CCC C> C₁ CM D) C₁₂ > CK=CM CE) CCK FTMORT 262 10°C ne-262 -261.0