Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Işığın Dalga Doğası Soruları

HA
2
24
1 dalga boylu işık kaynağı kullanılarak yapılan çift yarıkta
girişim deneyinde fant ile perde arasındaki uzaklık L, yarıklar
arası d iken perde üzerindeki bir P noktasında 1. aydınlık
saçak oluşmaktadır.
Buna göre, fant ile perde arası üç katına, yarıklar arası
mesafe iki katına çıkartılırsa P noktasında hangi saçak
oluşur?
A) 1. Karanlık B) 2. Aydınlık
2. Karanlık
D) 3. Aydınlık
E) 3. Karanlık
A
ID
ur
an
Az A
s-
& I kn
Fizik
Işığın Dalga Doğası
HA 2 24 1 dalga boylu işık kaynağı kullanılarak yapılan çift yarıkta girişim deneyinde fant ile perde arasındaki uzaklık L, yarıklar arası d iken perde üzerindeki bir P noktasında 1. aydınlık saçak oluşmaktadır. Buna göre, fant ile perde arası üç katına, yarıklar arası mesafe iki katına çıkartılırsa P noktasında hangi saçak oluşur? A) 1. Karanlık B) 2. Aydınlık 2. Karanlık D) 3. Aydınlık E) 3. Karanlık A ID ur an Az A s- & I kn
rin
p
lik
egi
8.
Perde üzerindeki P noktasının d aralıklı yarık.
lara olan uzaklıkları farkı Y2 - Y1 = 12000 Å
dur.
ka
0-
Y,
P.
Go
2.
L
sa
1
Yarık düzlemi
Ekran
1-
ik
==
Bu durumda P noktasında 2. aydinlik çizgi
gözleniyor. Çift yarık yerine w = d olan tek
yarıkla deney tekrarlanıyor.
P noktasına hangi çizgi düşer?
A) 1. karanlık B) 1. aydinlik C) 2. karanlık
D) 2. aydınlık
.
III.
is
işi
m
E) 3. aydınlık
Fizik
Işığın Dalga Doğası
rin p lik egi 8. Perde üzerindeki P noktasının d aralıklı yarık. lara olan uzaklıkları farkı Y2 - Y1 = 12000 Å dur. ka 0- Y, P. Go 2. L sa 1 Yarık düzlemi Ekran 1- ik == Bu durumda P noktasında 2. aydinlik çizgi gözleniyor. Çift yarık yerine w = d olan tek yarıkla deney tekrarlanıyor. P noktasına hangi çizgi düşer? A) 1. karanlık B) 1. aydinlik C) 2. karanlık D) 2. aydınlık . III. is işi m E) 3. aydınlık
7.
Paralel
Işık
demeti
11
A
Yarık
Ekran
düzlemi
Hava ortamında tek renkli ışıkla yapılan kırınım de-
neyinde yarık düzlemi, ok yönünde bir miktar döndü-
rüldüğünde,
1. Saçak genişliği artar.
II. Merkezî aydınlık, saçak 2 yönünde kayar.
III. Merkezî aydınlık, saçak 1 yönünde kayar.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız! B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
7. Paralel Işık demeti 11 A Yarık Ekran düzlemi Hava ortamında tek renkli ışıkla yapılan kırınım de- neyinde yarık düzlemi, ok yönünde bir miktar döndü- rüldüğünde, 1. Saçak genişliği artar. II. Merkezî aydınlık, saçak 2 yönünde kayar. III. Merkezî aydınlık, saçak 1 yönünde kayar. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13. Hava ortamında çift yankla yapılan girişim deneyinde;
I. ekran perde arası uzaklığı azaltmak,
18.
II. ekran ile yank arasını su ile doldurmak,
III. daha kısa dalga boylu işık kullanmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında saçak
aralığı (Ax) küçülür?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve UI
D) II ve III
E) I, II ve III
14
Fizik
Işığın Dalga Doğası
13. Hava ortamında çift yankla yapılan girişim deneyinde; I. ekran perde arası uzaklığı azaltmak, 18. II. ekran ile yank arasını su ile doldurmak, III. daha kısa dalga boylu işık kullanmak işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında saçak aralığı (Ax) küçülür? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve UI D) II ve III E) I, II ve III 14
n'dii
20) Tek yarıkta kırınım deneyinde yarığın önüne yarısını kapatacak şekildeki
gibi opak bir madde ve cam ayrı ayrı konuluyor.
ASİYE AĞAOĞLU
Yukan
A
Fant
Aşaği
Buna göre,
1. Opak madde konulursa saçak aralığı artar.
II. Cam konulursa merkezi aydınlık yukarı kayar.
III. Cam veya opak madde konulması kirinim desenini etkilemez.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
n'dii 20) Tek yarıkta kırınım deneyinde yarığın önüne yarısını kapatacak şekildeki gibi opak bir madde ve cam ayrı ayrı konuluyor. ASİYE AĞAOĞLU Yukan A Fant Aşaği Buna göre, 1. Opak madde konulursa saçak aralığı artar. II. Cam konulursa merkezi aydınlık yukarı kayar. III. Cam veya opak madde konulması kirinim desenini etkilemez. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Young deneyinde çift yarık ile ekran arasındaki
19. ortam hava yerine su olsa;
1. Işığın frekansi
II. Işığın dalga boyu
in. Girişim saçaklarının aralığı
niceliklerinden hangileri değişir ?
A) Yalnızl
2 obo
B) Yalnız III
C) I
D) II ve III
1939
E) I, II ve III
18
miel vell
ya
LA
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Young deneyinde çift yarık ile ekran arasındaki 19. ortam hava yerine su olsa; 1. Işığın frekansi II. Işığın dalga boyu in. Girişim saçaklarının aralığı niceliklerinden hangileri değişir ? A) Yalnızl 2 obo B) Yalnız III C) I D) II ve III 1939 E) I, II ve III 18 miel vell ya LA
6. Esnek bir yay iki duvar arasına gerilerek şekildeki dalga
oluşturulmuştur. Dalga şekildeki gibi ok yönünde ilerle-
mektedir.
M
Buna göre, dalga şekildeki konumda iken tel üzerin-
deki K, L ve M noktalarının hareket yönleri aşağıda-
kilerden hangisi gibidir?
K
L
M
A)
B)
b)
2)
Fizik
Işığın Dalga Doğası
6. Esnek bir yay iki duvar arasına gerilerek şekildeki dalga oluşturulmuştur. Dalga şekildeki gibi ok yönünde ilerle- mektedir. M Buna göre, dalga şekildeki konumda iken tel üzerin- deki K, L ve M noktalarının hareket yönleri aşağıda- kilerden hangisi gibidir? K L M A) B) b) 2)
1 dalga boylu işıkla tek yarıkta yapılan girişim
deneyinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki
yanında oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki
uzaklık da, 2. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık
dA
oranı kaçtır?
dk oluyor.
Buna göre,
dk
21
1
2
B)
A
)
3
5
c)
3
D)
)
E)
NZA
yariklar
Fizik
Işığın Dalga Doğası
1 dalga boylu işıkla tek yarıkta yapılan girişim deneyinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık da, 2. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık dA oranı kaçtır? dk oluyor. Buna göre, dk 21 1 2 B) A ) 3 5 c) 3 D) ) E) NZA yariklar
2. Işık dar bir aralıktan geçtikten sonra perdede aydinlik ve
karanlık saçaklar oluşur.
Buna göre bu esnada aşağıdaki hangi optik olaylar
gerçekleşmiştir?
A) Kirilma
me Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Bucur
B) Yansıma
C) Kirinim ve girişim
D) Kinlma ve girişim
E) Yansıma ve girişim
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2. Işık dar bir aralıktan geçtikten sonra perdede aydinlik ve karanlık saçaklar oluşur. Buna göre bu esnada aşağıdaki hangi optik olaylar gerçekleşmiştir? A) Kirilma me Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Bucur B) Yansıma C) Kirinim ve girişim D) Kinlma ve girişim E) Yansıma ve girişim
Ririnım ve Girişim - 1
4. Young deneyi düzeneğinde P noktasında 4. aydınlık saçak
oluşmaktadır.
P
n: Ortamın
kırılma indisi
di
K
Fant
Perde
Aynı noktada 4. karanlık saçağın oluşması için,
I. L artırılmalı
II. d artırılmalı
III. n artırılmalı
yargılarından hangileri doğru olur?
A Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Ririnım ve Girişim - 1 4. Young deneyi düzeneğinde P noktasında 4. aydınlık saçak oluşmaktadır. P n: Ortamın kırılma indisi di K Fant Perde Aynı noktada 4. karanlık saçağın oluşması için, I. L artırılmalı II. d artırılmalı III. n artırılmalı yargılarından hangileri doğru olur? A Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
qolisis
9. Bir Young deneyinde mavi ve yeşil ışıklar yayan bir
kaynak kullanılıyor.
HL
Mavi
-
DI
Yeşil
Perde
Buna göre, beyaz perde üzerinde;
DCyan
II. Yeşil
TII. Beyaz
saçaklardan hangileri gözlenebilir?
A
A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II
D) I ve IÙ E) I, II ve 111
2+1) sood
2+
S
2
UN
A
+1
Fizik
Işığın Dalga Doğası
qolisis 9. Bir Young deneyinde mavi ve yeşil ışıklar yayan bir kaynak kullanılıyor. HL Mavi - DI Yeşil Perde Buna göre, beyaz perde üzerinde; DCyan II. Yeşil TII. Beyaz saçaklardan hangileri gözlenebilir? A A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve IÙ E) I, II ve 111 2+1) sood 2+ S 2 UN A +1
8. Şek
tar
sa
me N
DENEME
Deneme No: 03
ik fiziği
daki gi
omany
le görgörülmüştür.
Parc
b07 insanlık tarihi boyunca ışık, vazgeçilmez bir
fenomen olarak insanların ilgisini çekmiştir. Yapılan
araştırmalar sonucunda ışığın hem tanecik, hem
dalga özelliği sergilediği kabul edilmiştir.
III.
Buna göre;
2
1. Kirinim
II. Yansıma
II. Polarizasyon
IV. Girişim
V. Gölge
olaylarından kaç tanesi'hem dalga hem tanecik
modeliyle açıklanabilir?
2012
C) 3
D) 4
E) 5
L
T
Fizik
Işığın Dalga Doğası
8. Şek tar sa me N DENEME Deneme No: 03 ik fiziği daki gi omany le görgörülmüştür. Parc b07 insanlık tarihi boyunca ışık, vazgeçilmez bir fenomen olarak insanların ilgisini çekmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda ışığın hem tanecik, hem dalga özelliği sergilediği kabul edilmiştir. III. Buna göre; 2 1. Kirinim II. Yansıma II. Polarizasyon IV. Girişim V. Gölge olaylarından kaç tanesi'hem dalga hem tanecik modeliyle açıklanabilir? 2012 C) 3 D) 4 E) 5 L T
anda
10. Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde 21
dalga boylu işık kullanıldığında perdedeki P nok-
tasında 3. karanlık saçak oluşuyor. Aynı deney
dalga boylu işık ile çift yarıkta tekrarlandığında
P noktasında 4. aydınlık saçak oluşuyor.
Tek yarıkta yarık genişliği w, çift yarıkta yarıklar
arası mesafe d olduğuna göre wld oranı kaçtır?
Fizik
Işığın Dalga Doğası
anda 10. Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde 21 dalga boylu işık kullanıldığında perdedeki P nok- tasında 3. karanlık saçak oluşuyor. Aynı deney dalga boylu işık ile çift yarıkta tekrarlandığında P noktasında 4. aydınlık saçak oluşuyor. Tek yarıkta yarık genişliği w, çift yarıkta yarıklar arası mesafe d olduğuna göre wld oranı kaçtır?
2014 - LYS2 / FİZ
20.
18. Ayırma gücü sınır açısı 3 x 10-4 radyan olan bir göz,
farları arasındaki uzaklık 1,2 metre olan bir
otomobilin farlarini en cok kaç metre uzaklıkta
çift görebilir?
B) 2500
C) 3000
A) 1200
D) 3600
E) 4000
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2014 - LYS2 / FİZ 20. 18. Ayırma gücü sınır açısı 3 x 10-4 radyan olan bir göz, farları arasındaki uzaklık 1,2 metre olan bir otomobilin farlarini en cok kaç metre uzaklıkta çift görebilir? B) 2500 C) 3000 A) 1200 D) 3600 E) 4000
A
B. Işığın kill doğası ile ilgili,
Işık basıncı
II. Işığın kılması
III. Fotoelektrik olay
verllen deneylerden hangileri hem tanecik, hem
dalga modell tarafından açıklanır?
C) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
A B. Işığın kill doğası ile ilgili, Işık basıncı II. Işığın kılması III. Fotoelektrik olay verllen deneylerden hangileri hem tanecik, hem dalga modell tarafından açıklanır? C) I ve II A) Yalnız III D) II ve III B) I ve III E) I, II ve III
0 2n + 1
E 2n-1
2n
22. Çift yankla yapılan bir girişim deneyinde ekran
üzerindeki bir P noktasında 7. aydınlık saçak
oluşmaktadır.
Yanik düzlemi ile ekran arası uzaklık iki katına
çıkanlırsa P noktasında hangi girişim saçağı
oluşur?
A) 3. karanlık
B) 3. aydınlık
C) A. karanlık
D) 4. aydınlık
E) 5. karanlık
Fizik
Işığın Dalga Doğası
0 2n + 1 E 2n-1 2n 22. Çift yankla yapılan bir girişim deneyinde ekran üzerindeki bir P noktasında 7. aydınlık saçak oluşmaktadır. Yanik düzlemi ile ekran arası uzaklık iki katına çıkanlırsa P noktasında hangi girişim saçağı oluşur? A) 3. karanlık B) 3. aydınlık C) A. karanlık D) 4. aydınlık E) 5. karanlık