Isıl Denge Soruları

5
.
2. Aynı telden kesilmiş X, Y ve Z çubuklarının kesit alanları
eşit, boyları sırasıyla I, 21 veldir.
B Başat Yayınları
D
Go
-20°C
X
40°C
20
10 °C (A
Y
40°C
co
0°C (A)
Z
20°C 20
Çubukların uçlarındaki sıcaklıklar şekildeki gibi oldu-
ğuna göre çubukların isi iletim hızları arasındaki ilişki
nedir?
A) Z> X > Y
B) X > Y>Z
C) X >Z>Y
D) Y>Z> X
E) Y > X > Z
7
Fizik
Isıl Denge
5 . 2. Aynı telden kesilmiş X, Y ve Z çubuklarının kesit alanları eşit, boyları sırasıyla I, 21 veldir. B Başat Yayınları D Go -20°C X 40°C 20 10 °C (A Y 40°C co 0°C (A) Z 20°C 20 Çubukların uçlarındaki sıcaklıklar şekildeki gibi oldu- ğuna göre çubukların isi iletim hızları arasındaki ilişki nedir? A) Z> X > Y B) X > Y>Z C) X >Z>Y D) Y>Z> X E) Y > X > Z 7
PSF
4
9.
PALME
YAYINEVİ
Hal değişim sıcaklığındaki X, Y ve Z katıları özdeş isi-
tıcılarla isıtıldıklarında katıların kütlesi zamanla şekiller-
deki gibi değişiyor.
Oame
Kütle
Kütle
4 m
2m
X
2 m
Y m
3 3
2 m
→ Zaman
Zaman
t
t
AKütle
3 m
N
m
2 m
Zaman
t
ni
e
Buna göre;
1. Erime isisi en küçük olan X maddesidir.
VII. Y ve Z maddeleri aynı türden olabilir.
II. X ve Y katıları aynı sürede tamamen erir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
PALME
YAYINEVİ
B) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
PSF 4 9. PALME YAYINEVİ Hal değişim sıcaklığındaki X, Y ve Z katıları özdeş isi- tıcılarla isıtıldıklarında katıların kütlesi zamanla şekiller- deki gibi değişiyor. Oame Kütle Kütle 4 m 2m X 2 m Y m 3 3 2 m → Zaman Zaman t t AKütle 3 m N m 2 m Zaman t ni e Buna göre; 1. Erime isisi en küçük olan X maddesidir. VII. Y ve Z maddeleri aynı türden olabilir. II. X ve Y katıları aynı sürede tamamen erir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III C) I ve II PALME YAYINEVİ B) Yalnız III E) I, II ve III
3. Yalnızca birbiriyle isi alışverişi yapan Kve L katıla-
rindan K'nın bir süre sonra sıvılaştığı görülüyor.
Buna göre,
I. K'nın ilk sicaklığı L'ninkinden küçüktür.
II. K'nin erime noktası Knin erime noktasından
küçüktür.
III. L'nin sıcaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) Yalnız III
Diell
D) I ve Ill
E) Yalniz 11
La
Fizik
Isıl Denge
3. Yalnızca birbiriyle isi alışverişi yapan Kve L katıla- rindan K'nın bir süre sonra sıvılaştığı görülüyor. Buna göre, I. K'nın ilk sicaklığı L'ninkinden küçüktür. II. K'nin erime noktası Knin erime noktasından küçüktür. III. L'nin sıcaklığı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II C) Yalnız III Diell D) I ve Ill E) Yalniz 11 La
4.
K
M
1. tm > t > tk
II. tm > tk >t
in. t>tk = t.
Isıca yalıtılmış bir ortamda kütle değerleri bilinmeyen
K, L, M kati cisimleri aynı anda birbirine dokunduruluyor.
Isi denge sağlandığında Knin sıcaklığının arttığı, L nin
değişmediği M nin sıcaklığının ise azaldığı gözleniyor.
K, L, M cisimlerinin ilk sıcaklığı için verilenlerden
hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız! B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız II (E) I, II ve III
1
1
1
1
Fizik
Isıl Denge
4. K M 1. tm > t > tk II. tm > tk >t in. t>tk = t. Isıca yalıtılmış bir ortamda kütle değerleri bilinmeyen K, L, M kati cisimleri aynı anda birbirine dokunduruluyor. Isi denge sağlandığında Knin sıcaklığının arttığı, L nin değişmediği M nin sıcaklığının ise azaldığı gözleniyor. K, L, M cisimlerinin ilk sıcaklığı için verilenlerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Yalnız II (E) I, II ve III 1 1 1 1
3.
Kütleleri sırasıyla 2m, m ve 3m olan farklı cins X, Y,
Z cisimlerinden X cismi Y ve Z cisimleriyle ayrı ayrı
termal dengededir. X cisminin sıcaklığı 4T olduğuna
göre,
I. Y cisminin sıcaklığı 4T den küçüktür.
II. Z cisminin sıcaklığı 4T den küçüktür.
III. Cisimler arasında isi alışverişi olmamaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalniz III
D) I ve II
E) X, II ve III
Fizik
Isıl Denge
3. Kütleleri sırasıyla 2m, m ve 3m olan farklı cins X, Y, Z cisimlerinden X cismi Y ve Z cisimleriyle ayrı ayrı termal dengededir. X cisminin sıcaklığı 4T olduğuna göre, I. Y cisminin sıcaklığı 4T den küçüktür. II. Z cisminin sıcaklığı 4T den küçüktür. III. Cisimler arasında isi alışverişi olmamaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalniz III D) I ve II E) X, II ve III
3.
Şekildeki sistemde mı kütlesi ile zemin
arasındaki sürtünme katsayısı u dür.
18
1
Kütleler birbirlerine ağırlıksız ip ile
bağlanmıştır. F büyüklüğündeki bir kuvvet
şekilde görüldüğü gibi mi kütlesine yatayla
a
7
O açısı yapacak biçimde etki ediyor ve
sistemi sağa doğru ivmelendiriyor. Sistemin
serbest cisim diyagramlarını çizerek
ivmesini ve ipte oluşan T gerilmesini
bulunuz.
Fizik
Isıl Denge
3. Şekildeki sistemde mı kütlesi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı u dür. 18 1 Kütleler birbirlerine ağırlıksız ip ile bağlanmıştır. F büyüklüğündeki bir kuvvet şekilde görüldüğü gibi mi kütlesine yatayla a 7 O açısı yapacak biçimde etki ediyor ve sistemi sağa doğru ivmelendiriyor. Sistemin serbest cisim diyagramlarını çizerek ivmesini ve ipte oluşan T gerilmesini bulunuz.
Her biri P ağırlığında olan özdeş ve türdeş küple-
rin yapıştırılmasıyla elde edilen cisim şekildeki gibi
dengededir.
K
Cismin dengesi bozulmadan K küpünün üze-
rine en fazla kaç tane P ağırlığında küp konu-
labilir?
A) 30 B) 19 C) 15 D) 10 E) 5
Fizik
Isıl Denge
Her biri P ağırlığında olan özdeş ve türdeş küple- rin yapıştırılmasıyla elde edilen cisim şekildeki gibi dengededir. K Cismin dengesi bozulmadan K küpünün üze- rine en fazla kaç tane P ağırlığında küp konu- labilir? A) 30 B) 19 C) 15 D) 10 E) 5
3.
1. Özdeş isiticilara eşit süre istilan egit Kotieli K, L, M
cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 10°C, 10°F ve 10K
artmaktadır.
Buna göre, bu maddelerin öz isilari Cum ara-
sindaki ilişki nasıldır?
A) Cyfa
G =C B) = cha
etcy > Cu2
q>an2
Die fox= CM
E) >> Cx
el M
lor
1 155
3
DT?
2-3
862
Molor
Fizik
Isıl Denge
3. 1. Özdeş isiticilara eşit süre istilan egit Kotieli K, L, M cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla 10°C, 10°F ve 10K artmaktadır. Buna göre, bu maddelerin öz isilari Cum ara- sindaki ilişki nasıldır? A) Cyfa G =C B) = cha etcy > Cu2 q>an2 Die fox= CM E) >> Cx el M lor 1 155 3 DT? 2-3 862 Molor
32.
DENGE SICARUGI
Sıcaklık
Sucallik değişimi asla
negatif olano
değişimi
TO
TIST
veriyor biter
o
zaman
L maddesinin sicelliği büngül olduğu için Lys
Ovenlen Kyi ise Oalinen olarak dillate elicoz
QA = Or
Q = m.c.au
McCo. (To - Te) = mc.co. (TL-To)
33.
ÖZEL DURUM
+ Isı sığalan eşit maddeler arasında gerçekleşen is alış
verişinde Denge sıcaklığ
mic
60+30+40
3
To:
T + Tat Tot.... To
600 300 40.0
m
C
+ Eğer Isı sığalar eşit değilse Denge sıcaklığı:
151
To
m.c. Ti & mic. Tot mic, Tit...Machi
Mic+ M2 Cat
....MACA
BU
GÖSTERDIGIM
UN
2 FORM
Ff
MZ
El NEDIR
Fizik
Isıl Denge
32. DENGE SICARUGI Sıcaklık Sucallik değişimi asla negatif olano değişimi TO TIST veriyor biter o zaman L maddesinin sicelliği büngül olduğu için Lys Ovenlen Kyi ise Oalinen olarak dillate elicoz QA = Or Q = m.c.au McCo. (To - Te) = mc.co. (TL-To) 33. ÖZEL DURUM + Isı sığalan eşit maddeler arasında gerçekleşen is alış verişinde Denge sıcaklığ mic 60+30+40 3 To: T + Tat Tot.... To 600 300 40.0 m C + Eğer Isı sığalar eşit değilse Denge sıcaklığı: 151 To m.c. Ti & mic. Tot mic, Tit...Machi Mic+ M2 Cat ....MACA BU GÖSTERDIGIM UN 2 FORM Ff MZ El NEDIR
6
8.
Basanga scadkan est olan ve Y svilar özdes istilar
ile sekillerde gbi stlarak sicakikan artiriyor. Beli zaman
sonaxey svian s sizsi önemsiz kabe Sexi - rdeki gi-
AESEN YAYINLA
X
Şekil - 11
Buna göre şekil Irdeki X ve Y sıvılan karştırıldıktan
sonra sicekdik-zaman grafiği,
Sicakik
A Sicakik
Sicaklik
X
X
x
Zaman
0
Zaman
Zaman
Il ve Ill numaralı grafiklerden hangileri olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
6 8. Basanga scadkan est olan ve Y svilar özdes istilar ile sekillerde gbi stlarak sicakikan artiriyor. Beli zaman sonaxey svian s sizsi önemsiz kabe Sexi - rdeki gi- AESEN YAYINLA X Şekil - 11 Buna göre şekil Irdeki X ve Y sıvılan karştırıldıktan sonra sicekdik-zaman grafiği, Sicakik A Sicakik Sicaklik X X x Zaman 0 Zaman Zaman Il ve Ill numaralı grafiklerden hangileri olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
End
0
İMLERİ TESTİ
8-14). Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
mleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Deniz seviyesindeki, isica yalıtılmış ortamda bulunan bir kap-
taki suya bir parça buz atılıyor. Isı alışverişi yalnızca buz ve
su arasında gerçekleşmesi sonucunda kaptaki su kütlesi-
nin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor.
Su kütlesi
Zaman
0
Buna göre,
Su isi kaybetmiştir.
W. Buz kütlesinin son sıcaklığı 0 °C'den düşüktür.
W. Buzun kütlesi azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız !!!
C) I ve il
A) Yalnız
D Ilveth
ELLVO-HI
Fizik
Isıl Denge
End 0 İMLERİ TESTİ 8-14). Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. mleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Deniz seviyesindeki, isica yalıtılmış ortamda bulunan bir kap- taki suya bir parça buz atılıyor. Isı alışverişi yalnızca buz ve su arasında gerçekleşmesi sonucunda kaptaki su kütlesi- nin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. Su kütlesi Zaman 0 Buna göre, Su isi kaybetmiştir. W. Buz kütlesinin son sıcaklığı 0 °C'den düşüktür. W. Buzun kütlesi azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız !!! C) I ve il A) Yalnız D Ilveth ELLVO-HI
157. Soğuk
evleri
and
di
TYT FEN BİLİMLERİ
03
154. İlk sıcaklıkları Tx ve Ty olan X ve Y maddeleri sadece bir-
biri ile isi alışverişi yapacak şekilde bir araya getiriliyor.
Tx> Ty ve denge sıcak gi T ise,
1. Tx>T>Ty
T
II. Ix=T>TY
=
III. Tx> Ty=T
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız 111
D) I VATII
E) I, II ve III
üzerine gele
Fizik
Isıl Denge
157. Soğuk evleri and di TYT FEN BİLİMLERİ 03 154. İlk sıcaklıkları Tx ve Ty olan X ve Y maddeleri sadece bir- biri ile isi alışverişi yapacak şekilde bir araya getiriliyor. Tx> Ty ve denge sıcak gi T ise, 1. Tx>T>Ty T II. Ix=T>TY = III. Tx> Ty=T ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız 111 D) I VATII E) I, II ve III üzerine gele
8.
İrem, Celcius ölçekli civali termometre almak için
eczaneye gidiyor. Irem eczanedeki en duyarlı
termometreyi almayı amaçlamaktadır.
irem bu amaçla alacağı termometredeki;
I. crvanın hacmi,
II. her bir bölmenin (iki çizgi arası) kaç °C'lik sıcaklık
artışına karşılık geldiği,
DOW
III. civanın içinde yükseldiği borunun kalınliği
özelliklerinden hangilerine dikkat etmelidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Isıl Denge
8. İrem, Celcius ölçekli civali termometre almak için eczaneye gidiyor. Irem eczanedeki en duyarlı termometreyi almayı amaçlamaktadır. irem bu amaçla alacağı termometredeki; I. crvanın hacmi, II. her bir bölmenin (iki çizgi arası) kaç °C'lik sıcaklık artışına karşılık geldiği, DOW III. civanın içinde yükseldiği borunun kalınliği özelliklerinden hangilerine dikkat etmelidir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III