Kuvvet Soruları

2. Aynı düzlemdeki K, L, M ve N vektörleri için yazılan;
A
1. K-M=L
II. |Ñ+3K| = |L|
III. L+M-K = 0
K
1L
N
D) II ve III
31
M
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız il
E) I, II ve III
to
C) I ve III
Fizik
Kuvvet
2. Aynı düzlemdeki K, L, M ve N vektörleri için yazılan; A 1. K-M=L II. |Ñ+3K| = |L| III. L+M-K = 0 K 1L N D) II ve III 31 M eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız il E) I, II ve III to C) I ve III
4.
F
A)
B)
O
3m 2m
k= 0
Şekil - 1
E
K
F₁
525 25 35 25
1
Şekil - I de sürtünmesiz ortamda K ve L ci-
simleri F kuvvetinin etkisinde hareket eder-
ken K nin L ye etkisi F₁ dir. Şekil - II de ya-
tay düzlem sürtünmeli ve sürtünme katsayısı
k = 0,2 olan ortamda F kuvvetinin etkisinde
hareket eden cisimlerden L nin K ye tepkisi
F₂ dir.
F
Buna göre, F, ve F₂ değerleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(g = 10 m/s²)
2F
2£
-F
D) F
L
2F
LY
25 25 150 350 35
LL
2F
F
3m
LL
K
LL
2m
k= 0,2
Şekil - 11
L
10
50 -0,2 = 10
F-10 = 5.9
Fizik
Kuvvet
4. F A) B) O 3m 2m k= 0 Şekil - 1 E K F₁ 525 25 35 25 1 Şekil - I de sürtünmesiz ortamda K ve L ci- simleri F kuvvetinin etkisinde hareket eder- ken K nin L ye etkisi F₁ dir. Şekil - II de ya- tay düzlem sürtünmeli ve sürtünme katsayısı k = 0,2 olan ortamda F kuvvetinin etkisinde hareket eden cisimlerden L nin K ye tepkisi F₂ dir. F Buna göre, F, ve F₂ değerleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? (g = 10 m/s²) 2F 2£ -F D) F L 2F LY 25 25 150 350 35 LL 2F F 3m LL K LL 2m k= 0,2 Şekil - 11 L 10 50 -0,2 = 10 F-10 = 5.9
6.
Yüzücü
K
a
M
da
Kıyı
Kıyı
Akıntı hızı sabit ve olan bir nehirde O
noktasından L noktasına doğru yüzmeye
başlayan yüzücü M noktasında karşı kı-
yıya çıkıyor.
Yüzücünün yatayla yaptığı a açısı değiş-
meden yüzücü hızını iki katına çıkartırsa;
1. Karşı sahile çıkma süresi azalır.
II. M noktasında karşı kıyıya çıkar.
III. LM arasında karşı kıyıya çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II C) I ve III
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Kuvvet
6. Yüzücü K a M da Kıyı Kıyı Akıntı hızı sabit ve olan bir nehirde O noktasından L noktasına doğru yüzmeye başlayan yüzücü M noktasında karşı kı- yıya çıkıyor. Yüzücünün yatayla yaptığı a açısı değiş- meden yüzücü hızını iki katına çıkartırsa; 1. Karşı sahile çıkma süresi azalır. II. M noktasında karşı kıyıya çıkar. III. LM arasında karşı kıyıya çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III
lik
kaç
-0
Y
8. Eğer hız sıfır ise ivme de sifirdir
●
●
●
Sabit hızlı hareket eden cisimlere kuvvet etki
eder.
Hız mutlaktır ve gözlem çevresine göre değişmez
Sürtünme kuvveti daima cismin hareket yönü ile
zıt yönlü bir kuvvettir.
Durmakta olan iki cisim aynı eylemsizlik değerine
sahiptir.
Yukarıda verilen ifadelerin kaç tanesi kesinlikle
doğrudur?
A) 2
D) 5
B) 3
C) 4
E) Hiçbiri
10.
10
Ö
d
E
Fizik
Kuvvet
lik kaç -0 Y 8. Eğer hız sıfır ise ivme de sifirdir ● ● ● Sabit hızlı hareket eden cisimlere kuvvet etki eder. Hız mutlaktır ve gözlem çevresine göre değişmez Sürtünme kuvveti daima cismin hareket yönü ile zıt yönlü bir kuvvettir. Durmakta olan iki cisim aynı eylemsizlik değerine sahiptir. Yukarıda verilen ifadelerin kaç tanesi kesinlikle doğrudur? A) 2 D) 5 B) 3 C) 4 E) Hiçbiri 10. 10 Ö d E
2.
Yaln
Aşağıdaki sürtünmesiz yatay düzlemde 4 kg kütteti cisim ok
yönünde 2 m/s² büyüklüğündeki ivmeyle hızlanmaktadır.
2 m/s²
Yatay düzlem
Buna göre, K cismine etki eden kuvvetler,
2 N
K
4 kg
K
4 kg
16 N
hangileri olabilir?
A) Yalnız I
neysler
D) II ve III
6 N
K
18 N
12 N
4 kg
B) I ve II
K
4 kg
U
8 N
f=m.a
f=4.2
f=8
00
10 N
C) I ve III
E) I, II ve III
egzers
YAYIN
1
Fizik
Kuvvet
2. Yaln Aşağıdaki sürtünmesiz yatay düzlemde 4 kg kütteti cisim ok yönünde 2 m/s² büyüklüğündeki ivmeyle hızlanmaktadır. 2 m/s² Yatay düzlem Buna göre, K cismine etki eden kuvvetler, 2 N K 4 kg K 4 kg 16 N hangileri olabilir? A) Yalnız I neysler D) II ve III 6 N K 18 N 12 N 4 kg B) I ve II K 4 kg U 8 N f=m.a f=4.2 f=8 00 10 N C) I ve III E) I, II ve III egzers YAYIN 1
6. Ağırlığı P olan cisim düşey
düzlemde kurulmuş şekildeki
sistemde dengededir.
İplerde oluşan gerilmeler
T2, T3 olduğuna göre;
1. T₂ = P +
11.
T₁+T ₁₂ = T²₂ +
III. ₁ cos 30º = -₁₂ +
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
düşey
the
T₂
E), II ve III
yatay
30°
P
+3
T
P_T2
Sng sino sin])
T₁JTJJT2
C) I ve III
Fizik
Kuvvet
6. Ağırlığı P olan cisim düşey düzlemde kurulmuş şekildeki sistemde dengededir. İplerde oluşan gerilmeler T2, T3 olduğuna göre; 1. T₂ = P + 11. T₁+T ₁₂ = T²₂ + III. ₁ cos 30º = -₁₂ + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III düşey the T₂ E), II ve III yatay 30° P +3 T P_T2 Sng sino sin]) T₁JTJJT2 C) I ve III
VEKTÖRLER - BAĞIL HAREKET
33. Aynı düzlemde bulunan, büyüklükleri 5 N ve 12 N
olan iki kuvvet şekildeki gibidir.
5 N
34.
12 N
0°< a < 90° olduğuna göre, iki kuvvetin bileşkesi
aşağıdaki değerlerden hangisini alabilir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 13
T
E) 14
Fizik
Kuvvet
VEKTÖRLER - BAĞIL HAREKET 33. Aynı düzlemde bulunan, büyüklükleri 5 N ve 12 N olan iki kuvvet şekildeki gibidir. 5 N 34. 12 N 0°< a < 90° olduğuna göre, iki kuvvetin bileşkesi aşağıdaki değerlerden hangisini alabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 13 T E) 14
4. Şekildeki sistemde makara ağırlıkları
ve sürtünmeler önemsizdir. Eşit kütleli
K ve L cisimleri serbest bırakılıyor.
K cisminin hızı olduğu anda, K
ye göre 1. nin hızı ne olur?
9
A) 4
B)
(+)
C)-2 D)-40
C
K
E)-5
AG
126
G
Fizik
Kuvvet
4. Şekildeki sistemde makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Eşit kütleli K ve L cisimleri serbest bırakılıyor. K cisminin hızı olduğu anda, K ye göre 1. nin hızı ne olur? 9 A) 4 B) (+) C)-2 D)-40 C K E)-5 AG 126 G
SK Siti SIA
ayiniz.
in
cin
til
ÖZDEBİR YAYINLARI
K
le-
CEVAPLAN
5.
30, 1218
PASTAR
30439
IS AB CRD 20-A
0-108 km/h
18
Şekildeki gibi doğrusal bir yolda 108 km/h hızla
hareket eden bir araç düzgün yavaşlayarak 6 sani-
ye sonra duruyor.
Buna göre, aracın ivme - zaman grafiği aşağı-
dakilerden hangisi gibidir?
A) a(m/s²)
(B) a(m/s2)
0
C) a(m/s²)
if 105
277465
Numarasi. S
t(s)
30
t(s)
E) a(m/s²)
0
-18
YOL
ADE
Co
D) a(m/s²)
0
-5
t(s)
-t(s)
-t(s)
18
1
fars
101 = 5m
Sürtünmeli yatay düzlemde 10 N büyüklüğünde
kuvvet ile çekilen cisim 5 m yer değiştirdiğinde net
kuvvetin yaptığı iş 40 J oluyor
Buna göre, sürtünme kuvveti kaç N'dur?
Fizik
Kuvvet
SK Siti SIA ayiniz. in cin til ÖZDEBİR YAYINLARI K le- CEVAPLAN 5. 30, 1218 PASTAR 30439 IS AB CRD 20-A 0-108 km/h 18 Şekildeki gibi doğrusal bir yolda 108 km/h hızla hareket eden bir araç düzgün yavaşlayarak 6 sani- ye sonra duruyor. Buna göre, aracın ivme - zaman grafiği aşağı- dakilerden hangisi gibidir? A) a(m/s²) (B) a(m/s2) 0 C) a(m/s²) if 105 277465 Numarasi. S t(s) 30 t(s) E) a(m/s²) 0 -18 YOL ADE Co D) a(m/s²) 0 -5 t(s) -t(s) -t(s) 18 1 fars 101 = 5m Sürtünmeli yatay düzlemde 10 N büyüklüğünde kuvvet ile çekilen cisim 5 m yer değiştirdiğinde net kuvvetin yaptığı iş 40 J oluyor Buna göre, sürtünme kuvveti kaç N'dur?
35. Ayni düzlemde bulunan şekilde venlen kuvvet giftien-
nin bileşkelerinin büyüklüklen egittir.
Ling
PR
A) F₁ > F₂>Fg
C) F₁ > Fg > F2
* F₂
Buna göre, F₁, F₂ ve F, kuvvetlerinin büyüklük-
leri arasındaki ilişki nedir?
B) F₂> F₂> F₁
D) F₂ > F3 > F₁
E) F₂ > F₁ > Fg
Fizik
Kuvvet
35. Ayni düzlemde bulunan şekilde venlen kuvvet giftien- nin bileşkelerinin büyüklüklen egittir. Ling PR A) F₁ > F₂>Fg C) F₁ > Fg > F2 * F₂ Buna göre, F₁, F₂ ve F, kuvvetlerinin büyüklük- leri arasındaki ilişki nedir? B) F₂> F₂> F₁ D) F₂ > F3 > F₁ E) F₂ > F₁ > Fg
1.
A) 2
2 kg
B) 5
Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 N'lik kuvvet ile çekilen 2 kg
kütleli cismin ipte meydana getirdiği gerilme kuvveti T'dir.
Buna göre, T kaç N'dır?
ip
T
C) 10
F = 20 N
Yatay
D) 20
E) 40
Fizik
Kuvvet
1. A) 2 2 kg B) 5 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 N'lik kuvvet ile çekilen 2 kg kütleli cismin ipte meydana getirdiği gerilme kuvveti T'dir. Buna göre, T kaç N'dır? ip T C) 10 F = 20 N Yatay D) 20 E) 40
2.
Aynı düzlemde bulunan F₁, F₂, F3, F4 ve F kuvvetle-
rinden F₁, F₂ ve F. Şekil I'de gösterilmiştir. F₁, F₂, F
kuvvetleri ile F3, F4, F5 kuvvetlerinin bileşkeleri birbirine
2
3
2₁
eşittir.
F₁1
F3
Şekil I
ILL
2
IV
D) IV
|||
V
=
Şekil II
Buna göre, F, kuvveti Şekil Il'dekilerden hangisidir?
5
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) I
B) II
C) III
E) V
Fizik
Kuvvet
2. Aynı düzlemde bulunan F₁, F₂, F3, F4 ve F kuvvetle- rinden F₁, F₂ ve F. Şekil I'de gösterilmiştir. F₁, F₂, F kuvvetleri ile F3, F4, F5 kuvvetlerinin bileşkeleri birbirine 2 3 2₁ eşittir. F₁1 F3 Şekil I ILL 2 IV D) IV ||| V = Şekil II Buna göre, F, kuvveti Şekil Il'dekilerden hangisidir? 5 (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) I B) II C) III E) V
M
TEST-7
Ağırlığı önemsiz esnemeyen ipler yardımıyla birbirine
bağlı olan ağırlığı önemsk özdeş , L ve M kovalarının
kullanıldığı şekildeki düzenekte K kovası ağzına kadar
L ve M kovaları ise yarısına kadar su ile doluyken sis-
tem dengede tutulmaktadır.
242
LM
M h
h
Yer
D) ve II
Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsenmediğine
göre,
4mgh
1. Şekildeki konumda K kovasının yere göre potan-
siyel enerjisi L kovasının potansiyel enerjisinin iki
katıdır.
Sistem serbest bırakılırsa K'nin mekanik enerjisi
azalır.
P(-) KEL
PKT
TL ile M arasındaki ip kesilip sistem serbest bırakılır-
sa K'nin mekanik enerjisi artar.
4mightm
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
put
C) Yalnız III
Fizik
Kuvvet
M TEST-7 Ağırlığı önemsiz esnemeyen ipler yardımıyla birbirine bağlı olan ağırlığı önemsk özdeş , L ve M kovalarının kullanıldığı şekildeki düzenekte K kovası ağzına kadar L ve M kovaları ise yarısına kadar su ile doluyken sis- tem dengede tutulmaktadır. 242 LM M h h Yer D) ve II Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsenmediğine göre, 4mgh 1. Şekildeki konumda K kovasının yere göre potan- siyel enerjisi L kovasının potansiyel enerjisinin iki katıdır. Sistem serbest bırakılırsa K'nin mekanik enerjisi azalır. P(-) KEL PKT TL ile M arasındaki ip kesilip sistem serbest bırakılır- sa K'nin mekanik enerjisi artar. 4mightm yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III put C) Yalnız III
inden
HIZ VE RENK YAYINLARI
8. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan bir cismin
net kuvvet-konum grafiği şekildeki gibidir.
Durgun
X
2x
3x
ANet kuvvet
F
D) I ve Ill
HW: w12
0
-F
FX=W
X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
2x 3x
Cisim ok yönünde harekete geçtikten sonra x yolu
aldırıldığında yapılan iş w olduğuna göre;
3w
ex yolu sonunda yapılan iş
dir. ✓ 1,5 W
2
Konum
Oex
9x yolu sonunda yapılan iş (-w) dır. +W
III. 0-2x yolu boyunca cisim hızlanırken, 2x - 3x yolunda
yavaşlamıştır.
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Kuvvet
inden HIZ VE RENK YAYINLARI 8. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan bir cismin net kuvvet-konum grafiği şekildeki gibidir. Durgun X 2x 3x ANet kuvvet F D) I ve Ill HW: w12 0 -F FX=W X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III 2x 3x Cisim ok yönünde harekete geçtikten sonra x yolu aldırıldığında yapılan iş w olduğuna göre; 3w ex yolu sonunda yapılan iş dir. ✓ 1,5 W 2 Konum Oex 9x yolu sonunda yapılan iş (-w) dır. +W III. 0-2x yolu boyunca cisim hızlanırken, 2x - 3x yolunda yavaşlamıştır. C) I ve II E) I, II ve III
pin
an
HIZ VE RENK YAYINLARI
4. Hüseyin, sürtünmelerin önemsenmediği buz ile kaplı
yatay bir yolda toplam kütlesi m olan yüklü bir kızağa ipler
yardımıyla sabit bir F kuvveti uygulayarak t süresi boyun-
ca çekiyor.
Hüseyin'in bu süreçte harcadığı güç,
1. m
II. t
All. F
370
Frede
niceliklerinden hangileri artırılırsa artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
1.C
Q"
2.E
E) II ve III
C) Yalnız III
3/4
3.B
4.E
F.X
√7
FIZIK-UNİVERSİTE HAZIRLIK
139
Fizik
Kuvvet
pin an HIZ VE RENK YAYINLARI 4. Hüseyin, sürtünmelerin önemsenmediği buz ile kaplı yatay bir yolda toplam kütlesi m olan yüklü bir kızağa ipler yardımıyla sabit bir F kuvveti uygulayarak t süresi boyun- ca çekiyor. Hüseyin'in bu süreçte harcadığı güç, 1. m II. t All. F 370 Frede niceliklerinden hangileri artırılırsa artar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 1.C Q" 2.E E) II ve III C) Yalnız III 3/4 3.B 4.E F.X √7 FIZIK-UNİVERSİTE HAZIRLIK 139
116
7. K ve L cisimleri X ve Y iplerine asılınca
şekildeki gibi dengede kalıyor. K ile L
yer değiştirince Y ipindeki gerilme kuv-
veti azalıyor.
Buna göre,
X ipindeki gerilme kuvveti değişmemiştir.
A) Yalnız I
D) I ve III
1
II. K'nin ağırlığı L'ninkinden büyüktür.
III. X ipindeki gerilme kuvveti K'nin ağırlığının iki ka-
tından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
UZMAN
C) I ve II
E) Il ve ill
x ipi
K
toplomine
Y ipi
CAP
iPlerdeki vektörleri gösterin
Lütfer. Cip gerilmes: oğirhe)
konitleyin.
N₁
N₂
A) 1
10.
Bu yöntemle X ipinin neden
her
zomon
cisimlerin kütleleri
eşit olduğun
3
5
Şekil - 1
olduğuna g
B) 2
Sürtünmesiz yat
Meli cisim 6 N, 1:
şekildeki gibi ka
Buna göre ci
kazanır?
A) 1 B) 2
1-E 2-E 3-C
Fizik
Kuvvet
116 7. K ve L cisimleri X ve Y iplerine asılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. K ile L yer değiştirince Y ipindeki gerilme kuv- veti azalıyor. Buna göre, X ipindeki gerilme kuvveti değişmemiştir. A) Yalnız I D) I ve III 1 II. K'nin ağırlığı L'ninkinden büyüktür. III. X ipindeki gerilme kuvveti K'nin ağırlığının iki ka- tından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II UZMAN C) I ve II E) Il ve ill x ipi K toplomine Y ipi CAP iPlerdeki vektörleri gösterin Lütfer. Cip gerilmes: oğirhe) konitleyin. N₁ N₂ A) 1 10. Bu yöntemle X ipinin neden her zomon cisimlerin kütleleri eşit olduğun 3 5 Şekil - 1 olduğuna g B) 2 Sürtünmesiz yat Meli cisim 6 N, 1: şekildeki gibi ka Buna göre ci kazanır? A) 1 B) 2 1-E 2-E 3-C