Tork Soruları

M
an
13.
11. O noktası etrafında sebestçe dönebilen ağırlığı önemsiz
kare biçimindeki türdeş levhaya, şekilde verilen aynı düz
nokta-
türdeş
1
lemdeki F, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyor.
lir.
(+)
o
a
a
F3 = F
F2 = 2F
F1 = F
Ime
-lik-
Buna göre levhaya etki eden toplam torkun büyüklü-
ğü ve yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Torkun büyüklüğü
Fa
Torkun yönü
A)
B)
F-a
C)
Fa
D)
2F a
♡
E)
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fia
Fizik
Tork
M an 13. 11. O noktası etrafında sebestçe dönebilen ağırlığı önemsiz kare biçimindeki türdeş levhaya, şekilde verilen aynı düz nokta- türdeş 1 lemdeki F, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyor. lir. (+) o a a F3 = F F2 = 2F F1 = F Ime -lik- Buna göre levhaya etki eden toplam torkun büyüklü- ğü ve yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Torkun büyüklüğü Fa Torkun yönü A) B) F-a C) Fa D) 2F a ♡ E) Nihat Bilgin Yayıncılık Fia
ik Soru Balina
L
Top
N
OK
N
Yatay
bir
me
K ve L duvarları arasında dengede duran bir topa k ve L duvar-
larının uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla N ve N büyüklüğün-
dedir.
Sistemin dengesi bozulmadan L duvarı ok yönünde hareket
ettirilerek yatay konuma getirilirse Nx ve N, tepki kuvvetleri
ilk duruma göre nasıl değişir ?
N
ar
k
N
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
A
B)
C)
D)
E)
Artar
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
ocam
Fizik
Tork
ik Soru Balina L Top N OK N Yatay bir me K ve L duvarları arasında dengede duran bir topa k ve L duvar- larının uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla N ve N büyüklüğün- dedir. Sistemin dengesi bozulmadan L duvarı ok yönünde hareket ettirilerek yatay konuma getirilirse Nx ve N, tepki kuvvetleri ilk duruma göre nasıl değişir ? N ar k N Azalır Azalır Azalır Artar A B) C) D) E) Artar Artar Artar Azalır Değişmez Azalır ocam
Örnek 10:
Esnemeyen ip, yay ve destek
yardımıyla şekildeki gibi den-
gede kalan homojen çubuk
üzerindeki X cismi ok yönünde
hareket ettirilmektedir.
X cismi çubuk üzerinde kaldığı sürece, ip gerilmesi Tve
yataydaki gerilme kuvveti F nin büyüklüklerinin değişi-
mi için ne söylenebilir?
F
T
A) Artar
B) Değişmez
Azalır
D) Artar
E) Azalır
Artar
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
vo
Fizik
Tork
Örnek 10: Esnemeyen ip, yay ve destek yardımıyla şekildeki gibi den- gede kalan homojen çubuk üzerindeki X cismi ok yönünde hareket ettirilmektedir. X cismi çubuk üzerinde kaldığı sürece, ip gerilmesi Tve yataydaki gerilme kuvveti F nin büyüklüklerinin değişi- mi için ne söylenebilir? F T A) Artar B) Değişmez Azalır D) Artar E) Azalır Artar Artar Artar Değişmez Değişmez vo