Vektörler Soruları

1.
K noktasına etki eden F, , ve kuvvetlerinin
F
yönü ve büyüklüğü şekildeki gibidir.
F, = 20 N
F2 = 6N
ro
53°
37°
F3 = 7 N.
K
Buna göre F, F, ve F, kuvvetlerinin bileşkesi
kaç N'dir?
(sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8)
A) 5
B) 8
C) 9V2
D)
975
E) 185
Fizik
Vektörler
1. K noktasına etki eden F, , ve kuvvetlerinin F yönü ve büyüklüğü şekildeki gibidir. F, = 20 N F2 = 6N ro 53° 37° F3 = 7 N. K Buna göre F, F, ve F, kuvvetlerinin bileşkesi kaç N'dir? (sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8) A) 5 B) 8 C) 9V2 D) 975 E) 185
3
2.
Bu
Aralarındaki dik uzaklık 4 br olan birbirine paralel Kve L
doğrultularına, X, Y ve z vektörlerinin başlangıç noktaları
sırasıyla A, D, E ve bitiş noktaları B, C, F noktaları işaret-
lenmiştir.
sa
do
B
K---
53C
L
%
C
2
F
X, ve Z vektörlerinin bileşkesi sıfır olduğuna göre,
1. | = 5 br
II. ŽI= 3 br
III. X + Y - Ž= 6 br
D)
=
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(sin53° = 0,8, cos53 = 0,6)
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
9
Fizik
Vektörler
3 2. Bu Aralarındaki dik uzaklık 4 br olan birbirine paralel Kve L doğrultularına, X, Y ve z vektörlerinin başlangıç noktaları sırasıyla A, D, E ve bitiş noktaları B, C, F noktaları işaret- lenmiştir. sa do B K--- 53C L % C 2 F X, ve Z vektörlerinin bileşkesi sıfır olduğuna göre, 1. | = 5 br II. ŽI= 3 br III. X + Y - Ž= 6 br D) = ifadelerinden hangileri doğrudur? (sin53° = 0,8, cos53 = 0,6) A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III 9
'tir?
A)
No/
B) 13
C) 273
D) 313
E)
513
2
ante
6. Aynı düzlem üzerinde bulunan K, L, M ve Ñ vektörleri ve
büyüklükleri aşağıda gösterilmiştir.
Kl=v2 br
=
A10 = 1 br
an
Yatay
Yatay
INI = 1 bor
Yatay
nh
My = 4 br
banco
V
Yatay
Buna göre;
X
9
1. L + M = 1
II. IL + INI = IK v
III. N + = 1
1+1
yargılarından hangileri doğru olabilir?
+
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
F1
- 1 - A
2-B
3 - A
4-D
8
Fizik
Vektörler
'tir? A) No/ B) 13 C) 273 D) 313 E) 513 2 ante 6. Aynı düzlem üzerinde bulunan K, L, M ve Ñ vektörleri ve büyüklükleri aşağıda gösterilmiştir. Kl=v2 br = A10 = 1 br an Yatay Yatay INI = 1 bor Yatay nh My = 4 br banco V Yatay Buna göre; X 9 1. L + M = 1 II. IL + INI = IK v III. N + = 1 1+1 yargılarından hangileri doğru olabilir? + A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III F1 - 1 - A 2-B 3 - A 4-D 8
8. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörlerinin yön ve
büyüklüğü şekildeki gibidir.
K
= 8 birim
60°
TL = 7 birim
Buna göre, K ve I vektörünün bileşkesinin bü-
yüklüğü kaç birimdir? (cos60º =
1
2
A) 8 B) 10 C) 12 D) 13
=
E) 15
Fizik
Vektörler
8. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörlerinin yön ve büyüklüğü şekildeki gibidir. K = 8 birim 60° TL = 7 birim Buna göre, K ve I vektörünün bileşkesinin bü- yüklüğü kaç birimdir? (cos60º = 1 2 A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 = E) 15
EME 5
vek
2. Üç boyutlu koordinat sisteminde şekildeki gibi k
törü gösterilmiştir.
1
2.
2
X
0
K
2
Z
Buna göre, K vektörünün (x, y, z) koordinatla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3,-1, 1)
B) (3, 1, 1)
C) (1, 1,3)
D) (-1, 1, 2)
E) (3,-1,2)
Fizik
Vektörler
EME 5 vek 2. Üç boyutlu koordinat sisteminde şekildeki gibi k törü gösterilmiştir. 1 2. 2 X 0 K 2 Z Buna göre, K vektörünün (x, y, z) koordinatla aşağıdakilerden hangisidir? A) (3,-1, 1) B) (3, 1, 1) C) (1, 1,3) D) (-1, 1, 2) E) (3,-1,2)
19. Akıntı hızının sabit, kiyiya paralel ve 5 m/s olduğu 90 m
genişliğindeki nehirde bir yüzücü K noktasından suya göre
5 m/s büyüklükteki hızla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor.
kiyi
.
V = 5 m/s
90 m
Uk=5 m/s
37°
kiyi
K
Buna göre, yüzücü L noktasından kaç m uzakta karşı
kıyıya çıkar? (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) 30
B) 60
C) 90
D) 180
E) 270
Fizik
Vektörler
19. Akıntı hızının sabit, kiyiya paralel ve 5 m/s olduğu 90 m genişliğindeki nehirde bir yüzücü K noktasından suya göre 5 m/s büyüklükteki hızla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. kiyi . V = 5 m/s 90 m Uk=5 m/s 37° kiyi K Buna göre, yüzücü L noktasından kaç m uzakta karşı kıyıya çıkar? (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) 30 B) 60 C) 90 D) 180 E) 270
1. Yatay ve sürtünmesiz birim kare düzleminde P nokta-
sinda durmakta olan noktasal parçacığa şekildeki kuv-
vetier aynı anda etki ediyor
Fi
>> + x
- X-
P
F3
-
Buna göre bir süre sonra F, kuvveti kaldırıldığında
cisim, hangi yönde harekete geçer?
A) +x yönünde
--x yönünde
C) Fs yönünde
D) F, yönünde
E) -y yönünde
4. VIDEO
Fizik
Vektörler
1. Yatay ve sürtünmesiz birim kare düzleminde P nokta- sinda durmakta olan noktasal parçacığa şekildeki kuv- vetier aynı anda etki ediyor Fi >> + x - X- P F3 - Buna göre bir süre sonra F, kuvveti kaldırıldığında cisim, hangi yönde harekete geçer? A) +x yönünde --x yönünde C) Fs yönünde D) F, yönünde E) -y yönünde 4. VIDEO
30.K, L ve M vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 br, 4 br ve 4 br
dir.
Buna göre, bu vektörlerin uç uca eklenmesiyle elde
edilebilecek en küçük büyüklüğe sahip vektör kaç br dir?
E) 3
D) 2,5
C)2
B) 1
A) O
Fizik
Vektörler
30.K, L ve M vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 br, 4 br ve 4 br dir. Buna göre, bu vektörlerin uç uca eklenmesiyle elde edilebilecek en küçük büyüklüğe sahip vektör kaç br dir? E) 3 D) 2,5 C)2 B) 1 A) O
Aynı doğrultuda hareket eden X ve K, L, M araçlarının
yere göre hız vektörleri şekildeki gibidir.
A kuzey-
M
X
bati
-> doğu
K
güney
Buna göre, X aracının şoförü, K, L, M araçlarından
hangilerini kuzey yönünde hareket ediyormuş gibi
görür?
A) Yalnız K B) Yalnız L
C) Yalnız M
D) K ve L
E) L ve M
10.
Fizik
Vektörler
Aynı doğrultuda hareket eden X ve K, L, M araçlarının yere göre hız vektörleri şekildeki gibidir. A kuzey- M X bati -> doğu K güney Buna göre, X aracının şoförü, K, L, M araçlarından hangilerini kuzey yönünde hareket ediyormuş gibi görür? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M D) K ve L E) L ve M 10.
TYT - AYT
V BİLİMLERİ TESTİ
F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi
7.
rilen ci-
Noktasal m cismine
etki ediyor.
9.
YE
ki
kuzey
F = TON
B
ö
co
10. 6
u
53°
m
bati
doğu
53°
F2 = 5N
F3 = 7N
8
23
güney
Z Buna göre, cisim hangi yönde hareket eder?
(sin53° = 0.8; cos53° = 0,6)
A) Kuzeybati B) Kuzeydoğu C) Güneydoğu
D) Güneybatı
E) Güney
1
a
2
a
Fizik
Vektörler
TYT - AYT V BİLİMLERİ TESTİ F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi 7. rilen ci- Noktasal m cismine etki ediyor. 9. YE ki kuzey F = TON B ö co 10. 6 u 53° m bati doğu 53° F2 = 5N F3 = 7N 8 23 güney Z Buna göre, cisim hangi yönde hareket eder? (sin53° = 0.8; cos53° = 0,6) A) Kuzeybati B) Kuzeydoğu C) Güneydoğu D) Güneybatı E) Güney 1 a 2 a
Hajar
fiknte
K
F4
Paralel
oor
-→-
2
K cismi sürtünmesiz düzlemde F, F., F, ve F, kuvvetlerinin
etkisinde hareket ederken hangi kuvvet tek başına yok
edilirse cismin hareket yönü değişmez?
A) Yalnız F,
B) Yalnız F.
C) Yalnız F3
D) F, ya da EL E) F, ya da F.
a F
, F
x
Fizik
Vektörler
Hajar fiknte K F4 Paralel oor -→- 2 K cismi sürtünmesiz düzlemde F, F., F, ve F, kuvvetlerinin etkisinde hareket ederken hangi kuvvet tek başına yok edilirse cismin hareket yönü değişmez? A) Yalnız F, B) Yalnız F. C) Yalnız F3 D) F, ya da EL E) F, ya da F. a F , F x
Vektörler
Test 5
7.
inin
a=5
nde
Fi
F.
DO
20
X
F2
Şekilde xy koordinat düzleminde orijin noktasında çizilen ,
Fave Fg kuvvetlerinin bileşkesi x doğrultusunda R büyüklü-
ğündedir.
Buna göre;
1. F. kuvvetinin büyüklüğünü arttırmak,
II. O açısını azaltmak,
III. Fg kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa R'nin büyük-
lüğü kesinlikle artar?
C) I ve II
-A) Yalnız
B) Yalnız III
E) Il ve III
D) I ve III
TOMAN olan iki kuvvetin arasındaki açı
Fizik
Vektörler
Vektörler Test 5 7. inin a=5 nde Fi F. DO 20 X F2 Şekilde xy koordinat düzleminde orijin noktasında çizilen , Fave Fg kuvvetlerinin bileşkesi x doğrultusunda R büyüklü- ğündedir. Buna göre; 1. F. kuvvetinin büyüklüğünü arttırmak, II. O açısını azaltmak, III. Fg kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa R'nin büyük- lüğü kesinlikle artar? C) I ve II -A) Yalnız B) Yalnız III E) Il ve III D) I ve III TOMAN olan iki kuvvetin arasındaki açı
REHBER SORU 5
Aynı düzlemde bulunan K, L, M vektörlerinin bileşkesi Ğ ile
Kve vektörleri şekildeki gibi verilmiştir.
+y
R
3
K
0
2
al
+x
a
[
3
4
Buna göre, M vektörü 1, 2, 3, 4 ile gösterilen vektörler-
den hangileri olabilir?
Fizik
Vektörler
REHBER SORU 5 Aynı düzlemde bulunan K, L, M vektörlerinin bileşkesi Ğ ile Kve vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. +y R 3 K 0 2 al +x a [ 3 4 Buna göre, M vektörü 1, 2, 3, 4 ile gösterilen vektörler- den hangileri olabilir?