Alternatif Enerji Kaynakları Soruları

13. I. Fosil yakıtlar
II. Güneş enerjisi
III. Jeotermal enerji
IV. Biyoyakit
V. Dalga Enerjisi
V
Yukarıdakilerden kaç tanesinden elde edilen
enerji temiz enerji olarak sınıflandırılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
13. I. Fosil yakıtlar II. Güneş enerjisi III. Jeotermal enerji IV. Biyoyakit V. Dalga Enerjisi V Yukarıdakilerden kaç tanesinden elde edilen enerji temiz enerji olarak sınıflandırılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
2.
1.
Sürdürülebilir enerjiye ve
kalkınmaya destek olur.
III.
II. Yenilenebilir
enerji
kaynağıdır.
Bitkisel Enerji →
Kaynakları
Etil alkol
biyoyakıttır.
IV.
Enerji depolanan
organik bileşiklere
biyokütle denir.
Çevreye hiçbir zararı V.
yoktur.
Yukarıdaki kavram haritasında bitkisel enerji
kaynakları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) I B) 11 C) III D) IV EV
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
2. 1. Sürdürülebilir enerjiye ve kalkınmaya destek olur. III. II. Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bitkisel Enerji → Kaynakları Etil alkol biyoyakıttır. IV. Enerji depolanan organik bileşiklere biyokütle denir. Çevreye hiçbir zararı V. yoktur. Yukarıdaki kavram haritasında bitkisel enerji kaynakları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) 11 C) III D) IV EV
B
re
ir.
30. Aşağıda kükürt bakterilerinin organik besin sentezi sırasın-
da gerçekleştirdiği tepkimeler verilmiştir.
e-
2H,S + 02 —- 2H,0 + 2S + Enerji
Enerji
6CO2 + 6H2O CH,206 +602
+
Buna göre;
1. H.S hidrojen kaynağı olarak kullanılmıştır,
II. Inorganik madde oksidasyonu ile elde edilen enerji ok-
sidatif fosforilasyon için kullanılmıştır, X
✓
III. CO, özümlemesi gece gündüz devam edebilir,
IV. Açığa çıkan oksijen molekülü atmosfere verilmez
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, IN ve IV E) II, III ve IV
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
B re ir. 30. Aşağıda kükürt bakterilerinin organik besin sentezi sırasın- da gerçekleştirdiği tepkimeler verilmiştir. e- 2H,S + 02 —- 2H,0 + 2S + Enerji Enerji 6CO2 + 6H2O CH,206 +602 + Buna göre; 1. H.S hidrojen kaynağı olarak kullanılmıştır, II. Inorganik madde oksidasyonu ile elde edilen enerji ok- sidatif fosforilasyon için kullanılmıştır, X ✓ III. CO, özümlemesi gece gündüz devam edebilir, IV. Açığa çıkan oksijen molekülü atmosfere verilmez ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, IN ve IV E) II, III ve IV
KAYNAKLARI
9.
LI
Nükleer santrallerle ilgili;
I. Birim kütleden elde edilen enerji miktarı çok yüksek-
tir.
II. Küresel ısınmaya neden olmazlar.
III. İklim koşullarından etkilenmezler
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) II ve III
6)J, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
KAYNAKLARI 9. LI Nükleer santrallerle ilgili; I. Birim kütleden elde edilen enerji miktarı çok yüksek- tir. II. Küresel ısınmaya neden olmazlar. III. İklim koşullarından etkilenmezler ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) II ve III 6)J, II ve III
7. Nükleer enerji;
I. Küçük çekirdeklerin birleşerek büyük atomları oluş-
turması
II. Büyük atomların parçalanarak küçük atomları oluş.
turması
Yanıt Yayınları
III. Atomların elektron alması veya vermesi
hangilerinden elde edilebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve II.
D) Il ve III
E) I, II ve III
,
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
7. Nükleer enerji; I. Küçük çekirdeklerin birleşerek büyük atomları oluş- turması II. Büyük atomların parçalanarak küçük atomları oluş. turması Yanıt Yayınları III. Atomların elektron alması veya vermesi hangilerinden elde edilebilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve II. D) Il ve III E) I, II ve III ,
24.
26X element atomu ile ilgili;
I. 3. enerji düzeyinde 14 elektron bulunur.
Al. Elektron orbital şeması
27
şeklindedir.
III. Değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin açısal
momentum kuantum sayıları toplamı 2 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
24. 26X element atomu ile ilgili; I. 3. enerji düzeyinde 14 elektron bulunur. Al. Elektron orbital şeması 27 şeklindedir. III. Değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin açısal momentum kuantum sayıları toplamı 2 dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Konu Tarama
107
Alternatif enerji kaynakları ile ilgili aşağıda veri-
len yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Fosil yakıtlara göre çevreye çok daha az zarar
verirler.
B) Doğadan elde edilen ve ham madde ihtiyacı ol-
mayan enerji kaynaklarıdır.
C) Alternatif enerji kaynaklarından biri olan rüzgar
enerjisi eskiden beri kullanılmaktadır.
D)) Tümü yenilenebilir enerji kaynağıdır. 2
E) En temiz alternatif enerji kaynağı Güneş'tir.
Midragen
hukle
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
Konu Tarama 107 Alternatif enerji kaynakları ile ilgili aşağıda veri- len yargılardan hangisi yanlıştır? A) Fosil yakıtlara göre çevreye çok daha az zarar verirler. B) Doğadan elde edilen ve ham madde ihtiyacı ol- mayan enerji kaynaklarıdır. C) Alternatif enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi eskiden beri kullanılmaktadır. D)) Tümü yenilenebilir enerji kaynağıdır. 2 E) En temiz alternatif enerji kaynağı Güneş'tir. Midragen hukle
4.1. tepkime: Co + O2 CO2
2. tepkime: 1/2020) ►
CO
Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili;
1. Co bileşigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu
meydana gelen zehirleyici bir gazdır.
II. Dogal olaylar (yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan
Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur.
III. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletici-
lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer-
lerde de ozon oluşumuna neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve 11
B) Yalnız!
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
4.1. tepkime: Co + O2 CO2 2. tepkime: 1/2020) ► CO Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili; 1. Co bileşigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu meydana gelen zehirleyici bir gazdır. II. Dogal olaylar (yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur. III. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletici- lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer- lerde de ozon oluşumuna neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve 11 B) Yalnız! C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
14. 1. tepkime: CW * 021
C0200
2. tepkime: *1/2024 CM
:
Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili
1. Co bileşigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu
meydana gelen zehirleyici bir gazdin.
II. Dogal olaylar yanardag patlaması vb.) sonucunda oluşan
Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolu yoktur.
III. Renksiz ve kokusuz olan Co gazi, havadaki diğer kirletici-
lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer-
lerde de ozon oluşumuna neden olur
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I veli
B) Yalnız
C) I ve II
D) Il ve III
E), Il ve Il
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
14. 1. tepkime: CW * 021 C0200 2. tepkime: *1/2024 CM : Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili 1. Co bileşigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu meydana gelen zehirleyici bir gazdin. II. Dogal olaylar yanardag patlaması vb.) sonucunda oluşan Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolu yoktur. III. Renksiz ve kokusuz olan Co gazi, havadaki diğer kirletici- lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer- lerde de ozon oluşumuna neden olur ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I veli B) Yalnız C) I ve II D) Il ve III E), Il ve Il
et-
14. 1. tepkime: * 0,10
2. tepkime: 1/2009 → COM
Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili;
1. CO bilesigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu
meydana gelen zehirleyici bir gazdir.
II. Doğal olaylar yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan
Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur.
III. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletic-
lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer-
lerde de ozon oluşumuna neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I vell
B) Yalniz !
C) I ve II
D) Il ve III
E) 1, Il ve Il
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
et- 14. 1. tepkime: * 0,10 2. tepkime: 1/2009 → COM Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili; 1. CO bilesigi karbon elementinin tam yanmaması sonucu meydana gelen zehirleyici bir gazdir. II. Doğal olaylar yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan Co, gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur. III. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletic- lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer- lerde de ozon oluşumuna neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I vell B) Yalniz ! C) I ve II D) Il ve III E) 1, Il ve Il
14.
1. tepkime: C(k) + O2()
→ CO
2(g)
2. tepkime: Ck)+1/202
→ CO
2(g)
CO(g)
Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili;
co bileşiği karbon elementinin tam yanmaması sonucu
meydana gelen zehirleyici bir gazdır.
Il Doğal olaylar (yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan
CO2 gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur.
Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletici-
lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer-
lerde de ozon oluşumuna neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Ave 11
B) Yalnız!
Chve TIT
D) Il ve IT
EJH ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
14. 1. tepkime: C(k) + O2() → CO 2(g) 2. tepkime: Ck)+1/202 → CO 2(g) CO(g) Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan bileşikler ile ilgili; co bileşiği karbon elementinin tam yanmaması sonucu meydana gelen zehirleyici bir gazdır. Il Doğal olaylar (yanardağ patlaması vb.) sonucunda oluşan CO2 gazının sera etkisinde herhangi bir rolü yoktur. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadaki diğer kirletici- lerle tepkimeye girip, kentsel sis ve yeryüzüne yakın yer- lerde de ozon oluşumuna neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? Ave 11 B) Yalnız! Chve TIT D) Il ve IT EJH ve III