Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

6.
Yöntem
Dekantasyon
Karışım
1. Sudan daha yoğun ve
V suda çözünmeyen katilar.
Yoğunluğu sudan az olan
katılar.
III.
Sivida kolloidal halde
bulunan parçalar.
II.
Ayrımsal
damitma
Koagulasyon
Yukarıdaki karşımları bileşenlerine ayırmak için kulla-
nilan yöntemlerden hangileri doğru verilmiştir?
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve II
A) Yalnız !
☺
5) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Yöntem Dekantasyon Karışım 1. Sudan daha yoğun ve V suda çözünmeyen katilar. Yoğunluğu sudan az olan katılar. III. Sivida kolloidal halde bulunan parçalar. II. Ayrımsal damitma Koagulasyon Yukarıdaki karşımları bileşenlerine ayırmak için kulla- nilan yöntemlerden hangileri doğru verilmiştir? B) I ve II C) I ve III D) II ve II A) Yalnız ! ☺ 5) I, II ve III
Karışım
Ayırma Yöntemi
1. Şekerli su
Damitma
Du Benzin - su
-Yoğunluk farkı
III. Kum - su
Süzme
IV. Tuzlu su
Ayrımsal damıtma
Buğday nohut
V.
Eleme
karışımı
Tabloda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi
yanlış verilmiştir?
C) III
B) II
D) IV
E)V
AI
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Karışım Ayırma Yöntemi 1. Şekerli su Damitma Du Benzin - su -Yoğunluk farkı III. Kum - su Süzme IV. Tuzlu su Ayrımsal damıtma Buğday nohut V. Eleme karışımı Tabloda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir? C) III B) II D) IV E)V AI
16. Tarladan toplanan zeytin için fabrikada aşağı-
daki yöntemler uygulanmıştır.
- Hareketli bant üzerinden geçirilmiş ve
zeytinler ayıklanmıştır.
Zeytin preslenmiş ve posası yağından ak-
tarma işlemi ile alınmıştır.
- Posa, hekzan sivisina atılmış ve ekstraksi-
yon işlemi uygulanmıştır.
Buna göre işlemler sırasında;
1. Tanecik boyutu farkı
II. Yoğunluk farkı
III. Çözünürlük farkı
IV. Kaynama noktası farkı
özelliklerinden hangileri kullanılmıştır?
A) I ve II
B) T ve III
C) Il ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
16. Tarladan toplanan zeytin için fabrikada aşağı- daki yöntemler uygulanmıştır. - Hareketli bant üzerinden geçirilmiş ve zeytinler ayıklanmıştır. Zeytin preslenmiş ve posası yağından ak- tarma işlemi ile alınmıştır. - Posa, hekzan sivisina atılmış ve ekstraksi- yon işlemi uygulanmıştır. Buna göre işlemler sırasında; 1. Tanecik boyutu farkı II. Yoğunluk farkı III. Çözünürlük farkı IV. Kaynama noktası farkı özelliklerinden hangileri kullanılmıştır? A) I ve II B) T ve III C) Il ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
9.
• X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış-
tırılabilir.
• X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte-
miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy-
le ayrıştırılamaz.
Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka-
rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) X ve Z SIVI, Y katı maddedir.
B) X polar ise Z apolardır.
C) X su, z alkol ise karışımın oluşmasın-
da dipol - dipol etkileşimler ve hidrojen
bağları gözlenir.
-
D) Y'nin tanecikleri arasındaki etkileşim
kuvveti, X - Y arasındaki etkileşimden
çok büyüktür.
E) X - Y karışımı süspansiyon, X - Z kari-
şımı çözeltidir.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. • X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış- tırılabilir. • X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte- miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy- le ayrıştırılamaz. Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka- rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z SIVI, Y katı maddedir. B) X polar ise Z apolardır. C) X su, z alkol ise karışımın oluşmasın- da dipol - dipol etkileşimler ve hidrojen bağları gözlenir. - D) Y'nin tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti, X - Y arasındaki etkileşimden çok büyüktür. E) X - Y karışımı süspansiyon, X - Z kari- şımı çözeltidir.