Elektroliz Soruları

Güç
kaynaği
Elektron
akiminin yönü
Zn
metali
Cu
metali
Tuz Köprüsü
Pamuk
tikaç
so
Zn2+
SO-
Cu2
1M
ZnSO4 çözeltisi
1. kap
1M
CuSO, çözeltisi
II. kap
E° Zn/Zn2+ = +0,76 V
E° Cu/Cu2+ = -0,34 V
Şekilde verilen elektrolitik hücre ile ilgili,
1. Güç kaynağının potansiyeli 11 volttan büyük-
tür.
II. I. kapta,
Zn2+(suda) + 2e - → Zn(k) tepkimesi gerçekleşir.
III. Tuz köprüsündeki anyonlar II. kaba geçerler.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) ve III
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I, II ve III
D) II ve III
Kimya
Elektroliz
Güç kaynaği Elektron akiminin yönü Zn metali Cu metali Tuz Köprüsü Pamuk tikaç so Zn2+ SO- Cu2 1M ZnSO4 çözeltisi 1. kap 1M CuSO, çözeltisi II. kap E° Zn/Zn2+ = +0,76 V E° Cu/Cu2+ = -0,34 V Şekilde verilen elektrolitik hücre ile ilgili, 1. Güç kaynağının potansiyeli 11 volttan büyük- tür. II. I. kapta, Zn2+(suda) + 2e - → Zn(k) tepkimesi gerçekleşir. III. Tuz köprüsündeki anyonlar II. kaba geçerler. yargılarından hangileri doğrudur? C) ve III A) Yalnız B) Yalnız II E) I, II ve III D) II ve III
ÇAPI AY
Fen Bil
2 AICI, sivisinin elektrolizinde katot elektrot kütlesi za-
manla grafikteki gibi değişmektedir/
Kütle (g)
16,5
165
22,4
- 12.0
his
12
2
t
2412 (AI:27)
24th
Zaman(ok)
Buna göre, t dakikasına kadar anot kabinda açığa
çıkan gazın normal koşullarda hacmi kaç tredir?
)
A) 2,8 B) 5,6 C) 8,4 D) 11,2 E) 16,8
1144
&
I
6
45
10
2.273
+3
AL
+3e Al
5
6
2 25. NH, ve H,O moleküllerinde;
,
1,
Kimya
Elektroliz
ÇAPI AY Fen Bil 2 AICI, sivisinin elektrolizinde katot elektrot kütlesi za- manla grafikteki gibi değişmektedir/ Kütle (g) 16,5 165 22,4 - 12.0 his 12 2 t 2412 (AI:27) 24th Zaman(ok) Buna göre, t dakikasına kadar anot kabinda açığa çıkan gazın normal koşullarda hacmi kaç tredir? ) A) 2,8 B) 5,6 C) 8,4 D) 11,2 E) 16,8 1144 & I 6 45 10 2.273 +3 AL +3e Al 5 6 2 25. NH, ve H,O moleküllerinde; , 1,
3
oyloo
+2
+
-33%
0,2
+ Ge
on
0,2
C
ola-
ağı-
6.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Özdeş elektroliz kaplarında,
• 1. sinde erimiş XCl2 tuzu,
2. sinde erimiş YCl2 tuzu
maddeler aynı akım şiddeti ile aynı süre elektroliz edil-
mektedir.
.
1. kabın katotunda 4 gram X metali, 2. kabin kato-
tunda 1,8 gram Y metali toplandığına göre, Y ele-
mentinin atom kütlesi nedir? (X = 40 g/mol)
D) 27
E) 19
C) 36
B) 45
A) 54
gt
the
ay
0,6 =18
0,2
8196
Kimya
Elektroliz
3 oyloo +2 + -33% 0,2 + Ge on 0,2 C ola- ağı- 6. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Özdeş elektroliz kaplarında, • 1. sinde erimiş XCl2 tuzu, 2. sinde erimiş YCl2 tuzu maddeler aynı akım şiddeti ile aynı süre elektroliz edil- mektedir. . 1. kabın katotunda 4 gram X metali, 2. kabin kato- tunda 1,8 gram Y metali toplandığına göre, Y ele- mentinin atom kütlesi nedir? (X = 40 g/mol) D) 27 E) 19 C) 36 B) 45 A) 54 gt the ay 0,6 =18 0,2 8196
15. Aşağıda bir elektrokimyasal pil düzeneği verilmiş-
17.
v.
ommy
someone
Tuz köprüsü
2x
[
25 °C 1MX
suda)
25°C 1M Hucia
IM Y61)
1M Z)
X, Y, Z metallerinin ve H, nin elektron verme is-
teklerinin sıralaması X > Hz > Y> Z şeklindedir.
>
Buna göre pll çalışırken,
1. Katotta önce Z iyonu indirgenir.
II. Elektronlar dış devrede z elektrottan X elektro-
da doğru gider
III. Tuz köprüsündeki anyonlar X çözeltisine gl-
der.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, Il ve III
Kimya
Elektroliz
15. Aşağıda bir elektrokimyasal pil düzeneği verilmiş- 17. v. ommy someone Tuz köprüsü 2x [ 25 °C 1MX suda) 25°C 1M Hucia IM Y61) 1M Z) X, Y, Z metallerinin ve H, nin elektron verme is- teklerinin sıralaması X > Hz > Y> Z şeklindedir. > Buna göre pll çalışırken, 1. Katotta önce Z iyonu indirgenir. II. Elektronlar dış devrede z elektrottan X elektro- da doğru gider III. Tuz köprüsündeki anyonlar X çözeltisine gl- der. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, Il ve III
Soru 20
Aşağıda verilen elektroliz ifadelerinden hangisi
yanlıştır?
A) NaCl tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizinde Hz,
Cl, ve NaOH elde edildiğinden klor-alkali işlemi olarak
adlandırılır.
B) Suyun elektrolizinde anotta oksijen gazı toplanır.
C) Elektroliz yöntemi ile saf metal elde etme işlemine
elektrometalurji denir
D) Metallerin elektron antimi, metal iyonu içeren bir
çozeltiden katotta saf metal biriktirilmesi işlemidir.
E) Bakının elektroliz yöntemi ile elde edilmesinde
safsızlık içeren bakır külçesi katot, saf bir metal plaka
da anot olarak kullanilir
Kimya
Elektroliz
Soru 20 Aşağıda verilen elektroliz ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) NaCl tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizinde Hz, Cl, ve NaOH elde edildiğinden klor-alkali işlemi olarak adlandırılır. B) Suyun elektrolizinde anotta oksijen gazı toplanır. C) Elektroliz yöntemi ile saf metal elde etme işlemine elektrometalurji denir D) Metallerin elektron antimi, metal iyonu içeren bir çozeltiden katotta saf metal biriktirilmesi işlemidir. E) Bakının elektroliz yöntemi ile elde edilmesinde safsızlık içeren bakır külçesi katot, saf bir metal plaka da anot olarak kullanilir
AYDIN YAYIN
Seri bağlı elektroliz devrelerinde açığa çıkan maddele-
rin eşdeğer gram sayıları (n.z) eşittir. Seri bağlı elekroliz
kaplarından birinde X* iyonları diğerinde ise Y2+ iyonları
içeren sulu çözeltiler vardır. Bu kapların katotlarında 5,4
gram X ve 1,6 gram Y toplanıyor.
Buna göre, Y elementinin atom kütlesi kaç gramdır?
(X: 108)
5. A
A) 64
B) 54
C) 32
D) 27
E) 16
Kimya
Elektroliz
AYDIN YAYIN Seri bağlı elektroliz devrelerinde açığa çıkan maddele- rin eşdeğer gram sayıları (n.z) eşittir. Seri bağlı elekroliz kaplarından birinde X* iyonları diğerinde ise Y2+ iyonları içeren sulu çözeltiler vardır. Bu kapların katotlarında 5,4 gram X ve 1,6 gram Y toplanıyor. Buna göre, Y elementinin atom kütlesi kaç gramdır? (X: 108) 5. A A) 64 B) 54 C) 32 D) 27 E) 16
7.
5.
HHHH
HUU
Cuci
CuCl2
NiCl2
X
Y
Z
Seri bağlı özdeş devrede, Cuci, CuCl2 ve NiCl2
çözeltileri belli bir süre elektroliz ediliyor.
Buna göre,
1. X ve Y kaplarında aynı miktar Cu açığa çıkar.
II. Her üç kapta açığa çıkan Cl, miktarı aynıdır.
III. X kabında açığa çıkan Cu'nun mol sayısı Z
kabında açığa çıkan Ni'nin mol sayısının iki
katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
EPIl ve III.
Kimya
Elektroliz
7. 5. HHHH HUU Cuci CuCl2 NiCl2 X Y Z Seri bağlı özdeş devrede, Cuci, CuCl2 ve NiCl2 çözeltileri belli bir süre elektroliz ediliyor. Buna göre, 1. X ve Y kaplarında aynı miktar Cu açığa çıkar. II. Her üç kapta açığa çıkan Cl, miktarı aynıdır. III. X kabında açığa çıkan Cu'nun mol sayısı Z kabında açığa çıkan Ni'nin mol sayısının iki katıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III EPIl ve III.
KİMYA
11.
Na
K*
H*
cr
OH
Br
Şekildeki elektroliz kabından elektrik akımı geçirildi-
ğinde elektrotlarda ilk açığa çıkan maddeler aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Elektron verme eğilimi, K > Na > H2> Br> C1 > OHT)
>
Katot Elektrot
Anot Elektrot
A)
K
O2
B)
Na
Cl2
C)
H₂
O2
D)
K
Br2
E)
H₂
Br2
Kimya
Elektroliz
KİMYA 11. Na K* H* cr OH Br Şekildeki elektroliz kabından elektrik akımı geçirildi- ğinde elektrotlarda ilk açığa çıkan maddeler aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Elektron verme eğilimi, K > Na > H2> Br> C1 > OHT) > Katot Elektrot Anot Elektrot A) K O2 B) Na Cl2 C) H₂ O2 D) K Br2 E) H₂ Br2
8.
NaCl tuzunun sulu çözeltisi devreden 0,4 Faradaylık
akım geçirilerek elektroliz ediliyor.
Buna göre anotta toplanan gazın, türü ve normal
koşullarda kapladığı hacim aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
(Elektron verme eğilimleri, Na > H > C1 > OH)
Gazın türü
Normal koşullardaki hacmi (L)
A)
<
8,96
B)
02
Cl₂
H₂
8,96
4,48
4,48
T12
02
nalec
4,48
Tool
Kimya
Elektroliz
8. NaCl tuzunun sulu çözeltisi devreden 0,4 Faradaylık akım geçirilerek elektroliz ediliyor. Buna göre anotta toplanan gazın, türü ve normal koşullarda kapladığı hacim aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? (Elektron verme eğilimleri, Na > H > C1 > OH) Gazın türü Normal koşullardaki hacmi (L) A) < 8,96 B) 02 Cl₂ H₂ 8,96 4,48 4,48 T12 02 nalec 4,48 Tool
ÖRNEK 50
Aydın Yayınları
CuSO, SIVISI 4,825 amperlik akım ile 10 dakika süreyle
elektroliz ediliyor.
Buna göre, katotta açığa çıkan Cu kütlesi aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Cu: 64, 1F: 96500 C)
C) 1,28
B) 0,96
A) 0,64
E) 6,4
D) 1,92
Kimya
Elektroliz
ÖRNEK 50 Aydın Yayınları CuSO, SIVISI 4,825 amperlik akım ile 10 dakika süreyle elektroliz ediliyor. Buna göre, katotta açığa çıkan Cu kütlesi aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? (Cu: 64, 1F: 96500 C) C) 1,28 B) 0,96 A) 0,64 E) 6,4 D) 1,92
1.) Arkada
AgNO, sulu çözeltisi Pt elektrotlarla elektroliz edili-
5.)
HF m
yor
Devreden 19300 coulomb yük geçtiğinde katotta
kaç gram Ag toplanır? (Ag = 108)
s.
LH
cul
A) 21,6 B) 10,8 C) 2,16 D) 1,08 E) 0,216
ifade
1 Mol elektron yükü= 96500C
A) Ya
Kimya
Elektroliz
1.) Arkada AgNO, sulu çözeltisi Pt elektrotlarla elektroliz edili- 5.) HF m yor Devreden 19300 coulomb yük geçtiğinde katotta kaç gram Ag toplanır? (Ag = 108) s. LH cul A) 21,6 B) 10,8 C) 2,16 D) 1,08 E) 0,216 ifade 1 Mol elektron yükü= 96500C A) Ya
11. "Faraday'ın Elektroliz Yasaları" ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
✓
A) 1 mol e-'nin yükü 1 Faraday'dır.
B) Seri bağlı elektroliz kaplarında elektrotlarda serbest
kalan madde miktarları eşdeğer ağırlıklarıyla doğru
orantılıdır.
C) Akım şiddeti arttırılırsa toplanan madde miktarıda ar-
tar.
D) Seri bağlı elektroliz kaplarında elektrotlardan geçen
yük miktarları metallerin değerlikleri ile doğru orantili-
dır.
E) Toplanan madde miktarı elektroliz süresi ile doğru
orantılıdır.
Kimya
Elektroliz
11. "Faraday'ın Elektroliz Yasaları" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? ✓ A) 1 mol e-'nin yükü 1 Faraday'dır. B) Seri bağlı elektroliz kaplarında elektrotlarda serbest kalan madde miktarları eşdeğer ağırlıklarıyla doğru orantılıdır. C) Akım şiddeti arttırılırsa toplanan madde miktarıda ar- tar. D) Seri bağlı elektroliz kaplarında elektrotlardan geçen yük miktarları metallerin değerlikleri ile doğru orantili- dır. E) Toplanan madde miktarı elektroliz süresi ile doğru orantılıdır.
itto
Pt
2e-02
05
+2e sud
as
015
Cu(NO3)2
tuzunun
sulu çözeltisi
Şekildeki elektroliz devresinin
anotunda açığa çıkan gaz
normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplamaktadır.
Buna göre,
95
Anotta açığa çıkarlo, gazrdir.
Katotta, Cu(k) Cu2(suda) + 2e tepkimesi ger-
çekleşmiştir
tou ters
T Katotta 32 gram madde toplanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Elektron verme eğilimleri NOZ OHF < Eu} H, Cu = 64)
A) Yalniz !
B) Yalnız 11
D) I ve II
C) Yalnız III
E) Il ve III
2
Kimya
Elektroliz
itto Pt 2e-02 05 +2e sud as 015 Cu(NO3)2 tuzunun sulu çözeltisi Şekildeki elektroliz devresinin anotunda açığa çıkan gaz normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre, 95 Anotta açığa çıkarlo, gazrdir. Katotta, Cu(k) Cu2(suda) + 2e tepkimesi ger- çekleşmiştir tou ters T Katotta 32 gram madde toplanmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (Elektron verme eğilimleri NOZ OHF < Eu} H, Cu = 64) A) Yalniz ! B) Yalnız 11 D) I ve II C) Yalnız III E) Il ve III 2
7.
0,5 molar 100 mL CuSO, çözeltisi 0,04 Faraday elektrik yükü
kullanılarak elektroliz ediliyor.
ot
Buna göre son durumda çözeltideki Cu2+ iyonu derişimi
kaç molar olur?
D) 0,20
E) 0,10
C) 0,25
A) 0,40
B) 0,30
Kimya
Elektroliz
7. 0,5 molar 100 mL CuSO, çözeltisi 0,04 Faraday elektrik yükü kullanılarak elektroliz ediliyor. ot Buna göre son durumda çözeltideki Cu2+ iyonu derişimi kaç molar olur? D) 0,20 E) 0,10 C) 0,25 A) 0,40 B) 0,30
B
AYT/Fen Bilimleri
27.
29. A
ci
CaCl
2(s)
MgCl2(s)
AlCl3(s)
1
II
Yukarıdaki
seri bağlı elektroliz devresinde
bulunan hüc-
relerde sırasıyla CaCl2, MgCl, ve AICI, eriyikleri bulun-
maktadır.
Elektroliz-işlemi tamamlandıktan sonra katotlarda
açığa çıkan madde miktarı toplamı 2,4 mol olduğuna
göre, açığa çıkan toplam Cl, gazı kaç moldür?
A) 0,9
B) 1,5
C) 2,1
D) 2,4
(E) 2,7
8x22,4
2+2e
x=03
Red
mg mg + 26
09
At the
ob
1,8
its
ă de +3
dicht?
ag
Kimya
Elektroliz
B AYT/Fen Bilimleri 27. 29. A ci CaCl 2(s) MgCl2(s) AlCl3(s) 1 II Yukarıdaki seri bağlı elektroliz devresinde bulunan hüc- relerde sırasıyla CaCl2, MgCl, ve AICI, eriyikleri bulun- maktadır. Elektroliz-işlemi tamamlandıktan sonra katotlarda açığa çıkan madde miktarı toplamı 2,4 mol olduğuna göre, açığa çıkan toplam Cl, gazı kaç moldür? A) 0,9 B) 1,5 C) 2,1 D) 2,4 (E) 2,7 8x22,4 2+2e x=03 Red mg mg + 26 09 At the ob 1,8 its ă de +3 dicht? ag
M
ic
13. XCI,'ün sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde anotta
NK'da 13,44 L Cl, gazı toplanırken katotta 22,4
gram X metali oluşuyor.
.
Buna göre, X metalinin atom kütlesi kaçtır?
A) 64
B) 56
D) 27 E) 13
C) 40
11A 12D 13B
Kimya
Elektroliz
M ic 13. XCI,'ün sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde anotta NK'da 13,44 L Cl, gazı toplanırken katotta 22,4 gram X metali oluşuyor. . Buna göre, X metalinin atom kütlesi kaçtır? A) 64 B) 56 D) 27 E) 13 C) 40 11A 12D 13B