Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

Lam
basın
A) 3
loom-it
Imo)
LARS
GÜR YAYINLARI
2L
3 atm
H
X)
1L
2 atm
X
2L
1 atm
II.
40
Yukarıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta X gazı bulunmaktadır.
ulunan X gaz
11. Ideal
klemek
Kaplar arasındaki musluklar açılıp yeterli süre beklen-
diğinde sabit sicaklıkta kaplardaki gaz basıncı nasıl
değişir?
de ha
A) 38
1
II
Azalır
Artar
B) 76
A)
Bt
C)
Azahr
Değişmez
Artar
Değişmez
c) 28
Artar
Azam
Artar
D) 18
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
E)
Azalır
Değişmez
E) NG
1
1-E 2-E 3-C4-C 5-B 6-E
29
7-D
8
.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Lam basın A) 3 loom-it Imo) LARS GÜR YAYINLARI 2L 3 atm H X) 1L 2 atm X 2L 1 atm II. 40 Yukarıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta X gazı bulunmaktadır. ulunan X gaz 11. Ideal klemek Kaplar arasındaki musluklar açılıp yeterli süre beklen- diğinde sabit sicaklıkta kaplardaki gaz basıncı nasıl değişir? de ha A) 38 1 II Azalır Artar B) 76 A) Bt C) Azahr Değişmez Artar Değişmez c) 28 Artar Azam Artar D) 18 Değişmez Artar Artar Azalır E) Azalır Değişmez E) NG 1 1-E 2-E 3-C4-C 5-B 6-E 29 7-D 8 .