İzomerlik Soruları

7.
CH3
1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 ve CH3 - CH - CH3
-
-
-
-
OH
OH
1
II. CH3 – CH – CH3 ve CH3 - CH2 - CH2
-
-
-
-
-
-
CH2 - CH2
| 1
III. CH2=CH-CH2 - CH3 ve CH2 - CH2
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izo-
meridir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
) I, II ve III
,
Kimya
İzomerlik
7. CH3 1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 ve CH3 - CH - CH3 - - - - OH OH 1 II. CH3 – CH – CH3 ve CH3 - CH2 - CH2 - - - - - - CH2 - CH2 | 1 III. CH2=CH-CH2 - CH3 ve CH2 - CH2 Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izo- meridir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III ) I, II ve III ,
2. Ünite /ORGANİK BİLEŞİKLER
8. TEST
1. İskelet formülü
Br
hidroka
zincir -
4. En düşük
kan ile ilgil
1. Basit
den fa
şeklinde olan bileşiğin zincir izomeri aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?
II. Molek
III. Izobut
Br
A)
yargılarınd
GCI
(C: 12, H:
B)
A) Yalnız!
Br
D
Ć)
616
Br
he
✓
DI
/
M
Br
5. I.
Br
II. CH,
III. CH
2.
ÇH₃
CH2 - CH
V. CH
CH, --CH,
Palme Yayınevi
CH
V. C
CH
Kimya
İzomerlik
2. Ünite /ORGANİK BİLEŞİKLER 8. TEST 1. İskelet formülü Br hidroka zincir - 4. En düşük kan ile ilgil 1. Basit den fa şeklinde olan bileşiğin zincir izomeri aşağı- dakilerden hangisi olamaz? II. Molek III. Izobut Br A) yargılarınd GCI (C: 12, H: B) A) Yalnız! Br D Ć) 616 Br he ✓ DI / M Br 5. I. Br II. CH, III. CH 2. ÇH₃ CH2 - CH V. CH CH, --CH, Palme Yayınevi CH V. C CH
6. I.
CH3
Metilsillo propen
9.
siltobühen
CH
CH,
II.
idak
CHE
CH3
CH
III.
CH
CH
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin
izomeridir?
ES
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve 11
Kimya
İzomerlik
6. I. CH3 Metilsillo propen 9. siltobühen CH CH, II. idak CHE CH3 CH III. CH CH Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izomeridir? ES A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve 11
35. Aşağ
üzere
1
rumu
U
RO
R - CH, ile CH - CH - CH,
bileşikleri birbirinin izomeridir.
Buna göre, R, ve R, için,
R
R₂
SISTEMIN
Soru Kitaplan
Tak a ve tedy
I. CH3 - CH - CH3
--
CH3 - CH2 - CH2 -
X:
1
Bu
1
1.
Kaye
1
CH,
II. CH3 -C- CH3
-
CH3 - CH - CH2 -
CH3
III. CH3 - CH - CH2 - CH, CH, -CH-CH2 -
CH
1
< = =
TIL
y
verilen alkil gruplarından hangileri kullanılabilir?
Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Lisesi Matematik
Fen Lisesi Fizik
Fen Lisesi Kimya
Fen Lisesi Biy
B) I ve II
A) Yalnız II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
35. Aşağ üzere 1 rumu U RO R - CH, ile CH - CH - CH, bileşikleri birbirinin izomeridir. Buna göre, R, ve R, için, R R₂ SISTEMIN Soru Kitaplan Tak a ve tedy I. CH3 - CH - CH3 -- CH3 - CH2 - CH2 - X: 1 Bu 1 1. Kaye 1 CH, II. CH3 -C- CH3 - CH3 - CH - CH2 - CH3 III. CH3 - CH - CH2 - CH, CH, -CH-CH2 - CH 1 < = = TIL y verilen alkil gruplarından hangileri kullanılabilir? Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fen Lisesi Matematik Fen Lisesi Fizik Fen Lisesi Kimya Fen Lisesi Biy B) I ve II A) Yalnız II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III
ORGANİK BİLESİKLER
U23
2
C6414
4. V 2, 3-dimetil bütan
2,3
#. İzo pentancs
III. n - Hekzan
Yukarıdakilerden hangileri 2 - Metil pentan bilesiğinin
yapı izomeri değildir?
A) Yalnız !
B) Yalniz 11
C) Yaimiz 111
D) I ve II
DY
E) Il ve
c.
c-c-c-c-e
c
-
ca
1
CH3
Cottu
Kimya
İzomerlik
ORGANİK BİLESİKLER U23 2 C6414 4. V 2, 3-dimetil bütan 2,3 #. İzo pentancs III. n - Hekzan Yukarıdakilerden hangileri 2 - Metil pentan bilesiğinin yapı izomeri değildir? A) Yalnız ! B) Yalniz 11 C) Yaimiz 111 D) I ve II DY E) Il ve c. c-c-c-c-e c - ca 1 CH3 Cottu
Bir organik bileşik ile ilgili;
Genel formülü CnH2n-2'dir.
-Jallun
Bir molünü doyurmak için 2 mol H2 gereklidir.
Cis - trans geometrisi göstermez.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, by bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) CH/CH
c?
B) CH2=CH – CH = CH2
-AHCH2
C) CH=C— CH=CH2
1 1
CI CH3
A C- CH₂
D) CH3 – C= CH – CH=CH2
a
CH3
CH3
E) CH2=C-C=CH – CH2– CH3
C2H5
Kimya
İzomerlik
Bir organik bileşik ile ilgili; Genel formülü CnH2n-2'dir. -Jallun Bir molünü doyurmak için 2 mol H2 gereklidir. Cis - trans geometrisi göstermez. bilgileri veriliyor. Buna göre, by bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) CH/CH c? B) CH2=CH – CH = CH2 -AHCH2 C) CH=C— CH=CH2 1 1 CI CH3 A C- CH₂ D) CH3 – C= CH – CH=CH2 a CH3 CH3 E) CH2=C-C=CH – CH2– CH3 C2H5
10. 2,3-Dimetilbütan bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Neoheksan ile izomerdir.
B) Izoheksan ile izomerdir.
C) 2-Metilheksan ile izomerdir.
D) 2-Metilpentan ile izomerdir.
E) n-Heksan ile izomerdir.
Kimya
İzomerlik
10. 2,3-Dimetilbütan bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Neoheksan ile izomerdir. B) Izoheksan ile izomerdir. C) 2-Metilheksan ile izomerdir. D) 2-Metilpentan ile izomerdir. E) n-Heksan ile izomerdir.
Dipol-dipol
London
7.
a
b
SYAYIN DENİZİ
CH2
c=c
10.
CHE
Br CH3
C=C
tron's
cis
BrBr
CH3
Br
II. CH CH2 - CH2 CH=CH-CH2
II
CH2
CH3
CH3
CH3
III. CH3
CH3 CH3
CHE
1
ICH = CH – CH – CH3 CH = CH – CH2 - CH2
45
3 u 3
Tabloda verilen organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin cis-
AL
trans izomeridir.
Il numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin
konum izomeridir.
o il numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin zin-
cir-dallanma izomeridir.
Dy Ill numarada verilen bileşiklerden b bileşiğinin aynı
koşullarda a bileşiğine göre kaynama noktası daha
yüksektir dallanman
KNV
E) I numarada verilen bileşiklerden b bileşiğinin aynı
koşullarda sudaki çözünürlüğü daha fazladır.
1969. ÜNİTE
'OL
56
Kimya
İzomerlik
Dipol-dipol London 7. a b SYAYIN DENİZİ CH2 c=c 10. CHE Br CH3 C=C tron's cis BrBr CH3 Br II. CH CH2 - CH2 CH=CH-CH2 II CH2 CH3 CH3 CH3 III. CH3 CH3 CH3 CHE 1 ICH = CH – CH – CH3 CH = CH – CH2 - CH2 45 3 u 3 Tabloda verilen organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin cis- AL trans izomeridir. Il numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin konum izomeridir. o il numarada verilen a ve b bileşikleri birbirinin zin- cir-dallanma izomeridir. Dy Ill numarada verilen bileşiklerden b bileşiğinin aynı koşullarda a bileşiğine göre kaynama noktası daha yüksektir dallanman KNV E) I numarada verilen bileşiklerden b bileşiğinin aynı koşullarda sudaki çözünürlüğü daha fazladır. 1969. ÜNİTE 'OL 56