Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

Kati HF moleküllerinin içerdiği bağlar aşağıdaki gibi nu-
maralandırılmıştır.
HLF:-2.-H.:
--H37
-F
Buna göre,
I. 1 nolu bağ polar kovalenttir.
II. 2. hidrojen bağıdır.
III. HF molekülleri yeterince isitilinca ilk olarak ve 3.
isıtılınca
.
bağlar kopar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve 11 C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kati HF moleküllerinin içerdiği bağlar aşağıdaki gibi nu- maralandırılmıştır. HLF:-2.-H.: --H37 -F Buna göre, I. 1 nolu bağ polar kovalenttir. II. 2. hidrojen bağıdır. III. HF molekülleri yeterince isitilinca ilk olarak ve 3. isıtılınca . bağlar kopar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
10.
Kaynama noktası
Rn
Xe
Kr
Ar
Orbital Yayinlari
-50
-100
- 150
-200
-250
-300
Ne
He
3
2
10
18
36
54
86
Elektron
sayisi
Soy gazlar apolar oldukları için tanecikleri arasında yalnız-
ca London kuvvetleri bulunur. Yukarıda 8A grubu element-
lerinin elektron sayısı ve kaynama noktası grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre;
1. Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar
Elektron sayısı ile kutuplanabilirlik (polarlanabilirlik)
doğru orantılıdır.
III. 8A grubu elementleri normal şartlar altında gaz halde
bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) I vell
I ve III
D) II ve III
E) I, X ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10. Kaynama noktası Rn Xe Kr Ar Orbital Yayinlari -50 -100 - 150 -200 -250 -300 Ne He 3 2 10 18 36 54 86 Elektron sayisi Soy gazlar apolar oldukları için tanecikleri arasında yalnız- ca London kuvvetleri bulunur. Yukarıda 8A grubu element- lerinin elektron sayısı ve kaynama noktası grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre; 1. Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar Elektron sayısı ile kutuplanabilirlik (polarlanabilirlik) doğru orantılıdır. III. 8A grubu elementleri normal şartlar altında gaz halde bulunur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) I vell I ve III D) II ve III E) I, X ve III
2.
13.6
122
HgO bileşiğinin adlandırılması Civa (II)
oksit şeklinde yapılmaktadır
.
nin ad-
1. Ka
1
}
dll. De
Buna göre,
1
3 III.AL
1
mür
1
Yukar
1
I. Civa elementi bileşiklerinde farklı iyon
yüküne sahiptir
.
th-2
II. HgO bileşiği iyonik bağlıdır.
nin içe
masi
ru ola
III. Civa elementi toprak alkali metalidir.
All
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C)
)
A) Yalnız!
B) I ve II
C) 1 ve III
D1 ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. 13.6 122 HgO bileşiğinin adlandırılması Civa (II) oksit şeklinde yapılmaktadır . nin ad- 1. Ka 1 } dll. De Buna göre, 1 3 III.AL 1 mür 1 Yukar 1 I. Civa elementi bileşiklerinde farklı iyon yüküne sahiptir . th-2 II. HgO bileşiği iyonik bağlıdır. nin içe masi ru ola III. Civa elementi toprak alkali metalidir. All ifadelerinden hangileri doğrudur? C) ) A) Yalnız! B) I ve II C) 1 ve III D1 ve III E) I, II ve III
Aşağıdaki kristal katılardan hangisi yanlış sinif-
landırılmıştır? (GH, 6C,0, 1,Na, 17Cl, 26Fe, 53)
,
6
8
Kristal kati
Sinifi
A)
C12H22011
Moleküler kristal
B)
NaCl
İyonik kristal
C)
C(elmas)
Kovalent kristal
D)
12
Kovalent kristal
E)
Fe
Metalik kristal
8
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Aşağıdaki kristal katılardan hangisi yanlış sinif- landırılmıştır? (GH, 6C,0, 1,Na, 17Cl, 26Fe, 53) , 6 8 Kristal kati Sinifi A) C12H22011 Moleküler kristal B) NaCl İyonik kristal C) C(elmas) Kovalent kristal D) 12 Kovalent kristal E) Fe Metalik kristal 8
f
2.
Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler
ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi vanlistar?
A) lyonik bağlı bileşikler oluştururlar.
B) Değerlik elektron sayıları 2 dir.
Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık
ma gücü artar.
D) Ametaller ile oluşturduklan bileşiklerin erime sıcaklık
ları yüksektir.
E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar
FEN BİLERE FRI YAYINLARI
3.
1. Bakır (Cu)
II. Elmas (C)
III. Amonyak (NH3)
IV. Karbon tetraklorür (CCIA)
Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıstır?
A) Elmas grafitin izotopudur.
Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv-
vetleri vardır.
Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla-
i vardır.
D pda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ
Vardir.
EY CCl4 molekülleri apolardır.
Sinif Çalışma Kitabı - 5
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
f 2. Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi vanlistar? A) lyonik bağlı bileşikler oluştururlar. B) Değerlik elektron sayıları 2 dir. Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık ma gücü artar. D) Ametaller ile oluşturduklan bileşiklerin erime sıcaklık ları yüksektir. E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar FEN BİLERE FRI YAYINLARI 3. 1. Bakır (Cu) II. Elmas (C) III. Amonyak (NH3) IV. Karbon tetraklorür (CCIA) Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? A) Elmas grafitin izotopudur. Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv- vetleri vardır. Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla- i vardır. D pda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ Vardir. EY CCl4 molekülleri apolardır. Sinif Çalışma Kitabı - 5
FI
10. D
8.
II
V
A
Suyun sivi halden gaz hale geçmesi için verilmesi
gereken enerji 43,9 kj/mol'dür.
Yukarıda verilen içi su dolu kaplardan I. kaba
286 kj/mol, II. kaba 43,9 kj/mol enerji verilmiştir.
tay düzlem-
ay F kuvveti
Buna göre, yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I kapta kimyasal, lk. kapta fiziksel bağlar kırıl-
Friştır.
Ele yerleşti-
i çekilmesi
B) N. kaptaki su molekülleri arasındaki etkileşim za-
yıftır.
lerin etkisin-
C) 1. kaptaki su moleküllerinde oksijen ve hidrojen
atomları arasındaki bağlar kırılır.
e kuweti ar-
D) II. kaptaki madde hal değiştirmiştir.
me kuvveti F
E) INkapta maddenin kimyasal özelliği değişir.
alnız III
Moon
9. Saf X, Y ve Z maddeleri kullanılarak laboratuvarda
bazı deneyler y
1. Deney:
me
X
ntemi maddesi
De:
N
11.
Ayırma
Hunisi
Yönt
made
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
FI 10. D 8. II V A Suyun sivi halden gaz hale geçmesi için verilmesi gereken enerji 43,9 kj/mol'dür. Yukarıda verilen içi su dolu kaplardan I. kaba 286 kj/mol, II. kaba 43,9 kj/mol enerji verilmiştir. tay düzlem- ay F kuvveti Buna göre, yargılardan hangisi yanlıştır? A) I kapta kimyasal, lk. kapta fiziksel bağlar kırıl- Friştır. Ele yerleşti- i çekilmesi B) N. kaptaki su molekülleri arasındaki etkileşim za- yıftır. lerin etkisin- C) 1. kaptaki su moleküllerinde oksijen ve hidrojen atomları arasındaki bağlar kırılır. e kuweti ar- D) II. kaptaki madde hal değiştirmiştir. me kuvveti F E) INkapta maddenin kimyasal özelliği değişir. alnız III Moon 9. Saf X, Y ve Z maddeleri kullanılarak laboratuvarda bazı deneyler y 1. Deney: me X ntemi maddesi De: N 11. Ayırma Hunisi Yönt made
9.
I. CH2OH
.
--
tb.
II. CH2 – OH
1
Hb
CH2 – OH
III. HCI
Dipol-dipol
Yukarıda verilen sivilarin aynı sıcaklıktaki buhar basınç-
ları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) I > II > III B) II > I > III C) III > I > 11
D) III > II >
E) II > III > 1
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. I. CH2OH . -- tb. II. CH2 – OH 1 Hb CH2 – OH III. HCI Dipol-dipol Yukarıda verilen sivilarin aynı sıcaklıktaki buhar basınç- ları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > I > III C) III > I > 11 D) III > II > E) II > III > 1
3.
I.
CH_(9) - HBr(g)
KNO3(k) - H2O(s)
-
III.
C2H5OH(s) - NH3(9)
-
Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin çözelti
oluşturması beklenir?
A) Yalnız ||
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve III
PALME
YAYINEVI
EYE
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. I. CH_(9) - HBr(g) KNO3(k) - H2O(s) - III. C2H5OH(s) - NH3(9) - Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin çözelti oluşturması beklenir? A) Yalnız || B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve III PALME YAYINEVI EYE
2020-TYT/Fen Bilimleri
13. .
XY2 bileşiği polar kovalent bağ içeren polar molekül-
lerden oluşmaktadır.
15.
ZY3 bileşiği polar kovalent bağ içeren apolar molekül-
lerden oluşmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilere göre,
Yuka
1. X, Y ve z elementleri ametaldir.
lünç
terilr
II. XY 2 sivisinda moleküller arasında dipol-dipol kuvvet-
leri vardır.
Bu
han
III. ZY3 bileşiğinin suda çözünmesi beklenir.
A)
yargılarından hangileri doğrudur?
I ve II
B) I ve III
C) II ve III
O
D) Yalnız
E) Yalnız II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2020-TYT/Fen Bilimleri 13. . XY2 bileşiği polar kovalent bağ içeren polar molekül- lerden oluşmaktadır. 15. ZY3 bileşiği polar kovalent bağ içeren apolar molekül- lerden oluşmaktadır. Yukarıda verilen bilgilere göre, Yuka 1. X, Y ve z elementleri ametaldir. lünç terilr II. XY 2 sivisinda moleküller arasında dipol-dipol kuvvet- leri vardır. Bu han III. ZY3 bileşiğinin suda çözünmesi beklenir. A) yargılarından hangileri doğrudur? I ve II B) I ve III C) II ve III O D) Yalnız E) Yalnız II
3.
1. Bakir (Cu)
II. Elmas (C)
III. Amonyak (NH3)
IV. Karbon tetraklorür (CCIA)
Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıstır?
A) Elmas grafitin izotopudur.
B) Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv-
vetleri vardır.
C) Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla-
ri vardır.
D) Oda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ
vardır.
E) CCIA molekülleri apolardır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. 1. Bakir (Cu) II. Elmas (C) III. Amonyak (NH3) IV. Karbon tetraklorür (CCIA) Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? A) Elmas grafitin izotopudur. B) Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv- vetleri vardır. C) Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla- ri vardır. D) Oda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ vardır. E) CCIA molekülleri apolardır.
5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yoğun fazlarında ken-
di molekülleri arasında hidrojen bağları bulunmaz?
A) HO
BAH, Obno
TOH,OH
D) CH.COOH
E) CHF
H
z
AYDIN YAYINLARI
6. X, Y, Z, T elementleri periyodik cetvelin 5A grubunda bu-
lunmaktadır. Bu elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kayna-
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yoğun fazlarında ken- di molekülleri arasında hidrojen bağları bulunmaz? A) HO BAH, Obno TOH,OH D) CH.COOH E) CHF H z AYDIN YAYINLARI 6. X, Y, Z, T elementleri periyodik cetvelin 5A grubunda bu- lunmaktadır. Bu elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kayna-
12. 3X, 12Y, 72, atomlarının hidrojenle oluşturduk-
ları;
1.
XH
II. YH2
III. ZH
moleküllerinden hangilerinde atomlar arasın-
da kovalent bağ oluşmuştur? (H)
A) Yalnızl
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
1E 20
3A - 4E - 5D - 6D - 7A - 8B - 9E
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
12. 3X, 12Y, 72, atomlarının hidrojenle oluşturduk- ları; 1. XH II. YH2 III. ZH moleküllerinden hangilerinde atomlar arasın- da kovalent bağ oluşmuştur? (H) A) Yalnızl B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 1E 20 3A - 4E - 5D - 6D - 7A - 8B - 9E