Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

MA
A AYT
32
30.
jl=3).
t3t + 2 dt integraline x = 3+ + 2 dönüşümü
uygulandığında k (x - 2). /x dx integrali elde edi-
kfix-
a
liyor.
Buna göre, sırasıyla a, b ve k değerleri aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1
1
A) 8, 14,
3
B) 14,8,
)
C) 14,8,6
1
D) 12,6
D.
1
E) 8, 14,
9
31.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
MA A AYT 32 30. jl=3). t3t + 2 dt integraline x = 3+ + 2 dönüşümü uygulandığında k (x - 2). /x dx integrali elde edi- kfix- a liyor. Buna göre, sırasıyla a, b ve k değerleri aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 1 A) 8, 14, 3 B) 14,8, ) C) 14,8,6 1 D) 12,6 D. 1 E) 8, 14, 9 31.
5. y = f(x) fonksiyonunun xy = a ve x2 = b noktaların-
daki teğetlerinin eğim açıları sırasıyla 30° ve 45°
dir.
y = f(x) sürekli fonksiyon olmak üzere,
. f(x) =
stw
f (x) f '(x) dx Julldorda
f(.f"
a
integralinin değeri kaçtır?
1 B)
)
A)
WN
2
3
DE) 2
C) 1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
5. y = f(x) fonksiyonunun xy = a ve x2 = b noktaların- daki teğetlerinin eğim açıları sırasıyla 30° ve 45° dir. y = f(x) sürekli fonksiyon olmak üzere, . f(x) = stw f (x) f '(x) dx Julldorda f(.f" a integralinin değeri kaçtır? 1 B) ) A) WN 2 3 DE) 2 C) 1
14
3. Bir yapboz oyununda kullanılan 3 farklı boyuttaki tahta
parçası aşağıda gösterilmiştir.
y
Z
Mou
Sari
Yes!
• Bu üç parça birbiri üzerine tam kenetlenecek şekilde
tasarlanmıştır.
San parçanın x ile gösterilen uzunluğu yeşil parça-
nin y ile gösterilen uzunluğunun yarısından 3 mili-
metre kısadır.
Mavi parçanın z ile gösterilen uzunluğu sarı parçanın
x ile gösterilen uzunluğunun şü kadardır.
3
Aşağıda bu parçalardan bazıları kullanılarak oluşturulmuş
bir şekil gösterilmiştir.
23,6 cm
Buna göre, x + y + z toplamı kaç cm dir?
A) 16 B) 18,6 c) 19,2 D) 20
E) 20,6
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
14 3. Bir yapboz oyununda kullanılan 3 farklı boyuttaki tahta parçası aşağıda gösterilmiştir. y Z Mou Sari Yes! • Bu üç parça birbiri üzerine tam kenetlenecek şekilde tasarlanmıştır. San parçanın x ile gösterilen uzunluğu yeşil parça- nin y ile gösterilen uzunluğunun yarısından 3 mili- metre kısadır. Mavi parçanın z ile gösterilen uzunluğu sarı parçanın x ile gösterilen uzunluğunun şü kadardır. 3 Aşağıda bu parçalardan bazıları kullanılarak oluşturulmuş bir şekil gösterilmiştir. 23,6 cm Buna göre, x + y + z toplamı kaç cm dir? A) 16 B) 18,6 c) 19,2 D) 20 E) 20,6
-12-1)
1
-
11.
/**• (x® + 1)'dx
(x-1)
integralinde x = xu dönüşümü uygulanırsa olusan
Vu
yeni integral aşağıdakilerden hangisi olur?
1
A) { (u® +1) 10du B) IS(u2+1)"' du
C) /(u2+1)'du D) [(u?+ 1) 1º du
E) / (u2 + 1) 10 du
C
11
3
U
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
-12-1) 1 - 11. /**• (x® + 1)'dx (x-1) integralinde x = xu dönüşümü uygulanırsa olusan Vu yeni integral aşağıdakilerden hangisi olur? 1 A) { (u® +1) 10du B) IS(u2+1)"' du C) /(u2+1)'du D) [(u?+ 1) 1º du E) / (u2 + 1) 10 du C 11 3 U
integralinin değeri kaçtır?
this EJA
) 4
B) 1
A)
(02
8.
x + 4
X + 1
dx = n
0
olduğuna göre,
APOTEM
2-X
dx
x + 1
0
integralinin n türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) - 2n
B) n
C)n-2
D) n-4
E)n + 2
5 - 30
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
integralinin değeri kaçtır? this EJA ) 4 B) 1 A) (02 8. x + 4 X + 1 dx = n 0 olduğuna göre, APOTEM 2-X dx x + 1 0 integralinin n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) - 2n B) n C)n-2 D) n-4 E)n + 2 5 - 30
(4x-6) dx
ab ² + 2a6²4
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidly?
B) -72
C)-64 D) 56 E) -50
A)-80
(axtb
(4.2-6)
)
2
4
46.
125 - X
2
dx
x2 + 5x + 25
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
x2
A) 5x - +C
2
B) x+
2.
x2
X-
2
5x +
+C
2
E) 5x - x2 + c
x²
+
C)x=+C
*
53x3
x. (x+5) + 25
Jx) = vx fonksiyonu veriliyor.
S + (x) dx
2.
o
0
integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
AL 5
C)
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
(4x-6) dx ab ² + 2a6²4 integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidly? B) -72 C)-64 D) 56 E) -50 A)-80 (axtb (4.2-6) ) 2 4 46. 125 - X 2 dx x2 + 5x + 25 integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? x2 A) 5x - +C 2 B) x+ 2. x2 X- 2 5x + +C 2 E) 5x - x2 + c x² + C)x=+C * 53x3 x. (x+5) + 25 Jx) = vx fonksiyonu veriliyor. S + (x) dx 2. o 0 integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? AL 5 C)
B) 1
AY
C) D E)-2
64
(+
= 2
by
-OX-2 24
54-4
dx
dx
6.
SO
x+/=
1
x2 + x +
4
(*++)
dx=d
integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?
- du
1
2
A)
+
B) - + c
x+1
X + 1
C)
2
2x + 1
+ c
D)
2 Z+
2x + 1
E)
+ c
2X + 1
x+/
4)C
5) B
6)
39 —
(2x+)
59 -
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
B) 1 AY C) D E)-2 64 (+ = 2 by -OX-2 24 54-4 dx dx 6. SO x+/= 1 x2 + x + 4 (*++) dx=d integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir? - du 1 2 A) + B) - + c x+1 X + 1 C) 2 2x + 1 + c D) 2 Z+ 2x + 1 E) + c 2X + 1 x+/ 4)C 5) B 6) 39 — (2x+) 59 -
SORU-8
Bir villanın yüzme havuzu boştur. Havuzu doldurmak
için denizden havuza pompalanan suyun akış hizi,
50
ton/saat tir.
dt
F
ds
s(t): t. satteki havuzdaki su miktarıdır.
Havuza su pompalanmaya başladıktan 8 saat son-
ra havuzda kaç ton su vardır?
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
SORU-8 Bir villanın yüzme havuzu boştur. Havuzu doldurmak için denizden havuza pompalanan suyun akış hizi, 50 ton/saat tir. dt F ds s(t): t. satteki havuzdaki su miktarıdır. Havuza su pompalanmaya başladıktan 8 saat son- ra havuzda kaç ton su vardır?
11. fgerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur.
Her x, y ER için,
f(x + y) = f(x) + f(y)
eşitliği veriliyor.
10
Buna göre, ſ f(x)dx integralinin değeri aşağıdaki-
-10
lerden hangisidir?
10
A) f(10)
B) 2 • f(10)
.
C) 2 / f(x) dx
2.1
D) O
E) -10
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
11. fgerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Her x, y ER için, f(x + y) = f(x) + f(y) eşitliği veriliyor. 10 Buna göre, ſ f(x)dx integralinin değeri aşağıdaki- -10 lerden hangisidir? 10 A) f(10) B) 2 • f(10) . C) 2 / f(x) dx 2.1 D) O E) -10