Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit ve Süreklilik Soruları

id.
ve x=b
2x-5 , X > 2
x+1 , Xs2
E)-1
f(x) =
Dj
6.
Buna göre,
0
lim S
x2+2 , x2-1
TT
4
X-
g(x) =
x
1-X , X <- 1
olduğuna göre,
limitinin de
lim (gof)(x) + lim (fog)(x)
x
x-1-
A)
)
N-
X-2+
2.
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 5 5
E) 6
C) 3
B) 2
A) 1
D) - -
TOC
ASYONE
WINE
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
id. ve x=b 2x-5 , X > 2 x+1 , Xs2 E)-1 f(x) = Dj 6. Buna göre, 0 lim S x2+2 , x2-1 TT 4 X- g(x) = x 1-X , X <- 1 olduğuna göre, limitinin de lim (gof)(x) + lim (fog)(x) x x-1- A) ) N- X-2+ 2. ifadesinin değeri kaçtır? D) 5 5 E) 6 C) 3 B) 2 A) 1 D) - - TOC ASYONE WINE
SORU-8
I MATEMATİK
T
0
K
Analitik düzlemde eksenlere ve x + y = m doğrusuna
teğet olan M merkezli çember verilmiştir. Doğru eksen-
leri K ve L noktalarında kestiğine göre,
limitinin değeri kaçtır?
m-- 0 JOMI
IKMI
lim
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
SORU-8 I MATEMATİK T 0 K Analitik düzlemde eksenlere ve x + y = m doğrusuna teğet olan M merkezli çember verilmiştir. Doğru eksen- leri K ve L noktalarında kestiğine göre, limitinin değeri kaçtır? m-- 0 JOMI IKMI lim
8. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
3
2
-2 -1 0
X
2
3
4
f(x)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) f(x), x = -2 apsisli noktada tanımlı ve lim f(x) = 1 dir.
X-2
B) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 1 dir.
=
X2
C) f(x), x=-2 apsisli noktada tanımli ve lim f(x) = 0 dir.
X--2
=
D) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 3 tür.
X-2
E) f(x), x = 0 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 0 dir.
=
X-0
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
8. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 3 2 -2 -1 0 X 2 3 4 f(x) Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) f(x), x = -2 apsisli noktada tanımlı ve lim f(x) = 1 dir. X-2 B) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 1 dir. = X2 C) f(x), x=-2 apsisli noktada tanımli ve lim f(x) = 0 dir. X--2 = D) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 3 tür. X-2 E) f(x), x = 0 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 0 dir. = X-0
14.
WM.COM
2x2 - y2 - xy - x + 4y -3
lim
(x - y +1)
x-(y-1)
limitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3y + 2 B) -y - 1
C) 0
D) y + 1
E) 3y - 5
15
Sekilde birim çemberin dörtte biri verilmiştir.
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
14. WM.COM 2x2 - y2 - xy - x + 4y -3 lim (x - y +1) x-(y-1) limitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -3y + 2 B) -y - 1 C) 0 D) y + 1 E) 3y - 5 15 Sekilde birim çemberin dörtte biri verilmiştir.
7. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
BÖLÜM
4
3
1...
y = f(x)
O
1
(f + g) fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre,
g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
Ay
10
3
21-0
1 -
O 1
X
O
-1
C)
C
y
D)
Ay
2
Z
O
O
MİRAY YAYINLARI
-1
E)
Ay
→X
-1
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
7. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. BÖLÜM 4 3 1... y = f(x) O 1 (f + g) fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre, g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) Ay 10 3 21-0 1 - O 1 X O -1 C) C y D) Ay 2 Z O O MİRAY YAYINLARI -1 E) Ay →X -1
1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre
la-
3
çözünüz.
old
AY
3
y = f(x)
N
1
A
-3
-2
2
3
X
-1
-2
4.
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
hun
bir
1. Buna göre,
-?
lim (fof)(x)
X-2
limitinin değeri kaçtır?
E) 2
A) -2
D) 1
B)-1
C) O
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre la- 3 çözünüz. old AY 3 y = f(x) N 1 A -3 -2 2 3 X -1 -2 4. Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. hun bir 1. Buna göre, -? lim (fof)(x) X-2 limitinin değeri kaçtır? E) 2 A) -2 D) 1 B)-1 C) O