Ortaokul Fen Bilgisi Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
18. Bir cismin yoğunluğunun hesaplanması için yapılan işlemler aşağıda verilmiştir.
1. İşlem
100 cm³
.160
Too
X
100 cm³
2. İşlem
A
000 g
Bahadır verileri kullanarak A cisminin yoğunluğunu 2 g/cm³ bulmuştur.
Buna göre deneyin aşamaları ve sonucu ile ilgili,
1. X noktası 60 cm³ yi gösterir
II. A cisminin konulduğu sıvının yoğunluğu
III. Cismin hacmi X değerinden azdir
yorumlarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
1 g/cm3'ten azdır.
'picmten
C) II ve III
A
120 g
X
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
18. Bir cismin yoğunluğunun hesaplanması için yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. 1. İşlem 100 cm³ .160 Too X 100 cm³ 2. İşlem A 000 g Bahadır verileri kullanarak A cisminin yoğunluğunu 2 g/cm³ bulmuştur. Buna göre deneyin aşamaları ve sonucu ile ilgili, 1. X noktası 60 cm³ yi gösterir II. A cisminin konulduğu sıvının yoğunluğu III. Cismin hacmi X değerinden azdir yorumlarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve Il 1 g/cm3'ten azdır. 'picmten C) II ve III A 120 g X D) I, II ve III
7. Bir siviya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir.
Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek
başlarına su dolu kaba bırakmıştır.
Buna göre kabin tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir?
*Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir
MB)
I.
2
G
Basing
Basınç
1
II
2
Cisimler
3 Cisimler
Basınç
9
Basing
LIN
1
2
3 Cisimler
3 Cisimler
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
7. Bir siviya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek başlarına su dolu kaba bırakmıştır. Buna göre kabin tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir? *Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir MB) I. 2 G Basing Basınç 1 II 2 Cisimler 3 Cisimler Basınç 9 Basing LIN 1 2 3 Cisimler 3 Cisimler
20
Maddelerin molekül yaplanının değişmesi, y
maddelerin olugmasina kimyasal tepkime a
Çeşit kimyasal tepkime türleri vardır. Bunla
dan biri de yanma tepkimesidir. Maddelerin oks
jen ile tepkimeye girmesi sonucu meydana gele
tepkimelerdir.
Buna göre;
LỊCH, +20, CO, +
II. 3Fe +20₂ → Fe₂O4
L2H₂O → O₂ + 2H₂
yukanda verilen kimyasal tepkime denklemler
den hangileri yanma tepkimesidir?
A) Yalnız I
I've ll
x
BY Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
20 Maddelerin molekül yaplanının değişmesi, y maddelerin olugmasina kimyasal tepkime a Çeşit kimyasal tepkime türleri vardır. Bunla dan biri de yanma tepkimesidir. Maddelerin oks jen ile tepkimeye girmesi sonucu meydana gele tepkimelerdir. Buna göre; LỊCH, +20, CO, + II. 3Fe +20₂ → Fe₂O4 L2H₂O → O₂ + 2H₂ yukanda verilen kimyasal tepkime denklemler den hangileri yanma tepkimesidir? A) Yalnız I I've ll x BY Yalnız III D) I, II ve III
3
Ünite
3d
1
3d
2
SIVI Basinci - I
d
3
Test
2d
Şekildeki kaplar, yoğunlukları belirtilen sıvılar ile belirtilen miktarlarda doldurulmuştur.
Buna göre, hangi kapların tabanında oluşan sıvı basınçları aynıdır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
4
h
ih
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
3 Ünite 3d 1 3d 2 SIVI Basinci - I d 3 Test 2d Şekildeki kaplar, yoğunlukları belirtilen sıvılar ile belirtilen miktarlarda doldurulmuştur. Buna göre, hangi kapların tabanında oluşan sıvı basınçları aynıdır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 4 h ih
14. Dengeleyici kuvvet; bileşke kuvvetin değerini sıfır yapan, cismi durduran, bileşke kuvvete daima zit ve
eşit büyüklükteki kuvvettir.
Aşağıda bir cisme uygulanan dört kuvvetten üçü verilmiştir.
F3=20N
F2=10N
F₁ = 6N
1. F4 = 6N doğu
II. F4 = 20N doğu
III. F₁ = 2N batı
kuvvetlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
YAYINLARI
B) Yalnız II
Batı yön
20
Yatay düzlem
j
C)Yalnız III
4
B+
Buna göre cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet 2N ise dördüncü kuvvetin büyüklüğü ve yönü,
Boti
20
Dağ
Cairan
G
18
X
D
sq nala
D) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
14. Dengeleyici kuvvet; bileşke kuvvetin değerini sıfır yapan, cismi durduran, bileşke kuvvete daima zit ve eşit büyüklükteki kuvvettir. Aşağıda bir cisme uygulanan dört kuvvetten üçü verilmiştir. F3=20N F2=10N F₁ = 6N 1. F4 = 6N doğu II. F4 = 20N doğu III. F₁ = 2N batı kuvvetlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I YAYINLARI B) Yalnız II Batı yön 20 Yatay düzlem j C)Yalnız III 4 B+ Buna göre cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet 2N ise dördüncü kuvvetin büyüklüğü ve yönü, Boti 20 Dağ Cairan G 18 X D sq nala D) I ve III
yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) II ve II
A) Yalnız I
C) I ve III
2. Basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki gibi iki farklı deney düzeneği hazırlanıyor.
h
SU
SU
Yükseklik 1
Yükseklik
2h
1. Deney
SU
YAĞ
Yükseklik
D) I, II ve III
Yükseklik
II. Deney
Bu deneyler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur?
A) Birinci deneyin bağımsız değişkeni sıvı derinliğidir.
B) Ikinci deneyin bağımsız değişkeni Sıvı cinsidir.
C) Birinci deneyin bağımlı değişkeni sıvı yüksekliğidir.
D) Ikinci deneyde sıvı yoğunluğunun sivi basıncına etkisi araştırılmıştır.
GAMA
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? B) II ve II A) Yalnız I C) I ve III 2. Basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki gibi iki farklı deney düzeneği hazırlanıyor. h SU SU Yükseklik 1 Yükseklik 2h 1. Deney SU YAĞ Yükseklik D) I, II ve III Yükseklik II. Deney Bu deneyler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur? A) Birinci deneyin bağımsız değişkeni sıvı derinliğidir. B) Ikinci deneyin bağımsız değişkeni Sıvı cinsidir. C) Birinci deneyin bağımlı değişkeni sıvı yüksekliğidir. D) Ikinci deneyde sıvı yoğunluğunun sivi basıncına etkisi araştırılmıştır. GAMA
8. Bilgi: Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldık-
ça açık hava basıncı düşer.
K
2h
d
L
d
A)K=M>L
C)M>K>L
M
2h
2 d
K, L ve M şehirlerindeki açık hava basıncı şe-
kildeki düzeneklerde ölçülmüştür.
Buna göre K, L ve M şehirlerinin deniz se-
viyesinden yüksekliklerinin karşılaştırıl-
ması hangi seçenekteki gibidir?
B)L>K=M
D)L>K>M
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
8. Bilgi: Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldık- ça açık hava basıncı düşer. K 2h d L d A)K=M>L C)M>K>L M 2h 2 d K, L ve M şehirlerindeki açık hava basıncı şe- kildeki düzeneklerde ölçülmüştür. Buna göre K, L ve M şehirlerinin deniz se- viyesinden yüksekliklerinin karşılaştırıl- ması hangi seçenekteki gibidir? B)L>K=M D)L>K>M
10.
<>!
elteqiq idig ixe 76 cm
ibetlempi y
76 cm
Disbak K
76 cm
L
Delmanst
L>
MOT
K, L ve M noktalarında açık hava basıncı
ölçülüyor. Ölçüm sonuçları yukarıdaki gibi
oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
A) L noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının
yoğunluğu K noktasındaki ölçümde kulla-
nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır.
B) K noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının
yoğunluğu M noktasındaki ölçümde kulla-
nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır.
C) Her üç noktada da açık hava basıncı eşittir.
D) Ölçüm sonuçları kesinlikle hatalıdır. Sıvı
yükseklikleri hiçbir şekilde aynı çıkamaz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
10. <>! elteqiq idig ixe 76 cm ibetlempi y 76 cm Disbak K 76 cm L Delmanst L> MOT K, L ve M noktalarında açık hava basıncı ölçülüyor. Ölçüm sonuçları yukarıdaki gibi oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? A) L noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının yoğunluğu K noktasındaki ölçümde kulla- nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır. B) K noktasındaki ölçümde kullanılan sıvının yoğunluğu M noktasındaki ölçümde kulla- nılan sıvı yoğunluğundan daha fazladır. C) Her üç noktada da açık hava basıncı eşittir. D) Ölçüm sonuçları kesinlikle hatalıdır. Sıvı yükseklikleri hiçbir şekilde aynı çıkamaz.
Mozaik
CuSO
8.
Bir araştırmacı laboratuvar ortamında Bakır Sülfat bileşiği (CuSO4) içerisine demir bir çivi koyarak çivi yüzeyini
bakır (Cu) ile kaplamıştır
Yayınlanı
Fe
Cu
+ Cu
Fe + CuSO, → FeSO+
FeSO
Buna göre araştırmacının yapmış olduğu çalışma ile ilgili,
Kaptaki demir (Fe) miktarı zamanla azalmıştır.
II. Tepkimenin giren ve ürün kısmı karşılaştırıldığında kesinlikle atom türü ve sayısının korunduğu söylenebilir.
III. Ürünlerde oluşan maddeler ile girenlerdeki maddeler aynı kimyasal özelliğe sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Mozaik CuSO 8. Bir araştırmacı laboratuvar ortamında Bakır Sülfat bileşiği (CuSO4) içerisine demir bir çivi koyarak çivi yüzeyini bakır (Cu) ile kaplamıştır Yayınlanı Fe Cu + Cu Fe + CuSO, → FeSO+ FeSO Buna göre araştırmacının yapmış olduğu çalışma ile ilgili, Kaptaki demir (Fe) miktarı zamanla azalmıştır. II. Tepkimenin giren ve ürün kısmı karşılaştırıldığında kesinlikle atom türü ve sayısının korunduğu söylenebilir. III. Ürünlerde oluşan maddeler ile girenlerdeki maddeler aynı kimyasal özelliğe sahiptir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
III. D
III. Y
6. Asidik maddeler mavi turnusolu kırmızıya, bazik maddeler ise kırmızı turnusolu maviye çevirir. Tuz
çözeltisinde, turnusol kağıdında renk değişikliği meydana gelmez.
transit
Tephimene
kirm?
Aa Raya
11
GAMA
may
Buna göre;
1. ve IV. kaplardaki çözeltiler kesinlikle tuz çözeltisidir.
A II. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa nötraleşme lepkimesi gerçekleşebilir.
ve III. kaplardaki çözeltiler kesinlikle HCT çözeltisi le tepkime vermezler.
yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız A
C) A ve ★
H
irkçe
|||
IV
Aylin, elindeki kırmızı turnusol kağıdını önce I. kaptaki çözeltiye batırmış ve renk değişikliği olma-
mıştır. Daha sonra sırayla II, III ve IV kaba batırmış. II. kapta maviye dönüşmüş, III. kapta kırmızıya
dönüşmüş ve IV. kapta ise renk değişikliği olmamıştır.
Asit
Asit & Act
Teplinae
Si
D), ▲ ve ★
NEL
verner.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
III. D III. Y 6. Asidik maddeler mavi turnusolu kırmızıya, bazik maddeler ise kırmızı turnusolu maviye çevirir. Tuz çözeltisinde, turnusol kağıdında renk değişikliği meydana gelmez. transit Tephimene kirm? Aa Raya 11 GAMA may Buna göre; 1. ve IV. kaplardaki çözeltiler kesinlikle tuz çözeltisidir. A II. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa nötraleşme lepkimesi gerçekleşebilir. ve III. kaplardaki çözeltiler kesinlikle HCT çözeltisi le tepkime vermezler. yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız A C) A ve ★ H irkçe ||| IV Aylin, elindeki kırmızı turnusol kağıdını önce I. kaptaki çözeltiye batırmış ve renk değişikliği olma- mıştır. Daha sonra sırayla II, III ve IV kaba batırmış. II. kapta maviye dönüşmüş, III. kapta kırmızıya dönüşmüş ve IV. kapta ise renk değişikliği olmamıştır. Asit Asit & Act Teplinae Si D), ▲ ve ★ NEL verner.
9. Bir yüzeye yapılan P basıncı, F kuvveti ile
doğru, S taban alanı ile ters orantılıdır.
Ağırlıkları aynı olan K, L ve M cisimlerinin
taban alanları farklıdır. Bu cisimlerin taban-
larına uyguladıkları basınçlar arasındaki
ilişki P > PM>P'dir.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin taban
alanları hangisindeki gibi olabilir?
M
A)
B)
C)
D)
K
S
3 S
S
114
2 S
3 S
2 S
S
3 S
2 S
S
2S
3
0
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
9. Bir yüzeye yapılan P basıncı, F kuvveti ile doğru, S taban alanı ile ters orantılıdır. Ağırlıkları aynı olan K, L ve M cisimlerinin taban alanları farklıdır. Bu cisimlerin taban- larına uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki P > PM>P'dir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin taban alanları hangisindeki gibi olabilir? M A) B) C) D) K S 3 S S 114 2 S 3 S 2 S S 3 S 2 S S 2S 3 0
9.
B
GENEL DENEME-2
Belirteç
Fenolftalein
Asit ve bazlan birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere "belirteç" denir.
Aşağıdaki tabloda, bazı belirteçlerin asit ve bazlarla etkileşimi sonucunda oluşan renkler verilmiştir.
Kongo kırmızıSI
Turnusol kâğıdı
Asit ortamında renk
Renksiz
Mavi
Kırmızı
FEN
Baz ortamında renk
Pembe
Kırmızı
Mavi
BİLİMLER
Sulu çözeltilerine, K kabındaki maddenin H* iyonu, L kabındaki maddenin OH iyonu verdiği bilinmektedir.
A) K kabina, turnusol kâğıdı batırıldığında turnusol kâğıdının rengi kırmızı olur.
B) L kabina, fenolftalein damlatıldığında kaptaki sıvının rengi pembe olur.
L kabina, kongo kırmızısı damlatıldığında kaptaki sıvının rengi mavi olur.
D) K kabındaki madde tuz ruhu, L kabındaki madde çamaşır suyu olabilir.
B
11. Bir öğretme
aşağıdaki g
K
L
Yukarıdaki K ve L kaplarında bulunan maddelerin, tabloda verilen belirteçlerle etkileşimiyle ilgili aşağıda ve
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bu
sö
A
^
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
9. B GENEL DENEME-2 Belirteç Fenolftalein Asit ve bazlan birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere "belirteç" denir. Aşağıdaki tabloda, bazı belirteçlerin asit ve bazlarla etkileşimi sonucunda oluşan renkler verilmiştir. Kongo kırmızıSI Turnusol kâğıdı Asit ortamında renk Renksiz Mavi Kırmızı FEN Baz ortamında renk Pembe Kırmızı Mavi BİLİMLER Sulu çözeltilerine, K kabındaki maddenin H* iyonu, L kabındaki maddenin OH iyonu verdiği bilinmektedir. A) K kabina, turnusol kâğıdı batırıldığında turnusol kâğıdının rengi kırmızı olur. B) L kabina, fenolftalein damlatıldığında kaptaki sıvının rengi pembe olur. L kabina, kongo kırmızısı damlatıldığında kaptaki sıvının rengi mavi olur. D) K kabındaki madde tuz ruhu, L kabındaki madde çamaşır suyu olabilir. B 11. Bir öğretme aşağıdaki g K L Yukarıdaki K ve L kaplarında bulunan maddelerin, tabloda verilen belirteçlerle etkileşimiyle ilgili aşağıda ve bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu sö A ^
CAMA
G
10. Ege, yoğun bir kar
yağışının ardından
dışarıya çıktığında
şu gözlemi yapı-
yor: Ağırlığı kendi-
sinden çok fazla
olan abisinin kara
batmadığını kendi-
sinin ise kara batti-
ğını gözlemliyor.
Ege bu olayın nedenini araştırıyor.
1. Ege'nin yaptığı basınç, abisinin yaptığı
basınçtan fazladır.
II. Yüzey alanının artması basıncı azaltmak-
tadır. V
III. Ağırlığın artması basıncı artırmaktadır.
Buna göre Ege yukarıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşabilir?
A) Yalnız I
C) II ve I
B) Ivetl
D) I, II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
CAMA G 10. Ege, yoğun bir kar yağışının ardından dışarıya çıktığında şu gözlemi yapı- yor: Ağırlığı kendi- sinden çok fazla olan abisinin kara batmadığını kendi- sinin ise kara batti- ğını gözlemliyor. Ege bu olayın nedenini araştırıyor. 1. Ege'nin yaptığı basınç, abisinin yaptığı basınçtan fazladır. II. Yüzey alanının artması basıncı azaltmak- tadır. V III. Ağırlığın artması basıncı artırmaktadır. Buna göre Ege yukarıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Yalnız I C) II ve I B) Ivetl D) I, II ve II
Zeka Küpü Yayınları
2. Kırmızı, mavi ve yeşil ışık beyaz ışığı oluşturan ana
renklerdir. Ana renkte olan bir cismin üzerine başka
bir ana renkte işık düşürülürse cisim siyah renkte gö-
rünür. Beyaz zemin üzerine gönderilen iki ana rengin
birleşmesi ile oluşan renge ise ara renk denir. Ara renk-
teki cisme kendisini oluşturan ana renklerde bir ışık
düşürülürse cisim üzerine tutulan ana renkte görünür.
Kırmızı
ışık
Karanlık bir ortamda farklı renklerdeki altı karton
parçasına kırmızı ışık altında bakılıyor.
A)
B)
(C)
D)
18
MAITIS
Buna göre bu karton parçalarından kaç tanesi
siyah, kaç tanesi kırmızı görünür?
Siyah
Kırmızı
3
3
2
1
4
52
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Zeka Küpü Yayınları 2. Kırmızı, mavi ve yeşil ışık beyaz ışığı oluşturan ana renklerdir. Ana renkte olan bir cismin üzerine başka bir ana renkte işık düşürülürse cisim siyah renkte gö- rünür. Beyaz zemin üzerine gönderilen iki ana rengin birleşmesi ile oluşan renge ise ara renk denir. Ara renk- teki cisme kendisini oluşturan ana renklerde bir ışık düşürülürse cisim üzerine tutulan ana renkte görünür. Kırmızı ışık Karanlık bir ortamda farklı renklerdeki altı karton parçasına kırmızı ışık altında bakılıyor. A) B) (C) D) 18 MAITIS Buna göre bu karton parçalarından kaç tanesi siyah, kaç tanesi kırmızı görünür? Siyah Kırmızı 3 3 2 1 4 52
CİSİMLERİN SİYAH, BEYAZ
1. Cisimlerin farklı renklerde görünmesinin nedeni, cisim-
lerin beyaz ışığı oluşturan renklerden bazılarını yan-
sıtması, bazılarını da soğurmasıdır. Üzerine beyaz ışık
düşürülen bir cisim yansıttığı ışığın renginde görünür.
Beyaz ışık altında yukarıdaki renklerde görünen
cisim, yeşil ışık altında hangi seçenekteki gibi
görünür?
A)
C)
B)
Beyaz ışık
D)
Zeka Küpü Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
CİSİMLERİN SİYAH, BEYAZ 1. Cisimlerin farklı renklerde görünmesinin nedeni, cisim- lerin beyaz ışığı oluşturan renklerden bazılarını yan- sıtması, bazılarını da soğurmasıdır. Üzerine beyaz ışık düşürülen bir cisim yansıttığı ışığın renginde görünür. Beyaz ışık altında yukarıdaki renklerde görünen cisim, yeşil ışık altında hangi seçenekteki gibi görünür? A) C) B) Beyaz ışık D) Zeka Küpü Yayınları
Fen Bilimleri
Özdeş yükler taşıyan denge konumundaki palangalar aşağıda numaralanmıştır.
60
P
P
Düzenek I
Düzenek III
Düzenek II
Düzenek I'de yer alan palangada F, Düzenek Il'de yer alan palangada F₁, ve Düzenek III'te yer alan palangada
F numaralı kuvvetlerle yük dengede tutulmaktadır.
kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşa-
Buna göre, palangalardaki kuvvet kazancı ve F₁, F₁, ve F
ğıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) A Kuvvet kazancı
A Büyüklük
C) Kuvvet kazancı
B) Kuvvet kazancı
1111
III Düzenekler F F F Kuvvetler
|||
||| ||| Düzenekler
A Büyüklük
F F F
(Fil
F... Kuvvetler
D) A Kuvvet kazancı
III Düzenekler
Büyüklük
F₁ F F
11
A Büyüklük
I II III Düzenekler
F₁ F₁
Kuvvetler
F... Kuvvetler
|||
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
Fen Bilimleri Özdeş yükler taşıyan denge konumundaki palangalar aşağıda numaralanmıştır. 60 P P Düzenek I Düzenek III Düzenek II Düzenek I'de yer alan palangada F, Düzenek Il'de yer alan palangada F₁, ve Düzenek III'te yer alan palangada F numaralı kuvvetlerle yük dengede tutulmaktadır. kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşa- Buna göre, palangalardaki kuvvet kazancı ve F₁, F₁, ve F ğıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) A Kuvvet kazancı A Büyüklük C) Kuvvet kazancı B) Kuvvet kazancı 1111 III Düzenekler F F F Kuvvetler ||| ||| ||| Düzenekler A Büyüklük F F F (Fil F... Kuvvetler D) A Kuvvet kazancı III Düzenekler Büyüklük F₁ F F 11 A Büyüklük I II III Düzenekler F₁ F₁ Kuvvetler F... Kuvvetler |||