Ortaokul Fen Bilgisi Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
34
Bir öğrenci, iki farklı maddenin renksiz sulu
çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini
şekildeki gibi not ediyor.
Renksiz
I. çözelti
Renksiz
IL çözelti
Çökelti oluştu.
Çökeltinin rengi
sander.
Gozlemlerine göre öğrenci, aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşamaz?
Al Yeni bir madde oluştu.
B) Renk değişimi gerçekleşti.
C) Kimyasal tepkime gerçekleşti.
D: I ve II. çözeltiler özelliklerini korudu.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güçlü Etkileşimler
34 Bir öğrenci, iki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini şekildeki gibi not ediyor. Renksiz I. çözelti Renksiz IL çözelti Çökelti oluştu. Çökeltinin rengi sander. Gozlemlerine göre öğrenci, aşağıdaki so- nuçlardan hangisine ulaşamaz? Al Yeni bir madde oluştu. B) Renk değişimi gerçekleşti. C) Kimyasal tepkime gerçekleşti. D: I ve II. çözeltiler özelliklerini korudu.
5. Bilgi: Çukur aynada görüntü, cismin aynaya olan
uzaklığına göre farklı şekillerde oluşabilir.
Yukarıdaki bilginin doğruluğunu görmek isteyen bir
öğrenci, bir çukur aynanın önüne bir oyuncak araba
koyarak rabayı aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak
görüntünün özelliklerine bakmıştır.
Buna göre bu öğrenci;
Ters ve cisimden küçük görüntü görebilir.
Ters ve cisimle aynı boyda görüntü görebilir.
HII. Düz ve cisimden küçük görüntü görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I vell
D) I, II ve III
7.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
5. Bilgi: Çukur aynada görüntü, cismin aynaya olan uzaklığına göre farklı şekillerde oluşabilir. Yukarıdaki bilginin doğruluğunu görmek isteyen bir öğrenci, bir çukur aynanın önüne bir oyuncak araba koyarak rabayı aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak görüntünün özelliklerine bakmıştır. Buna göre bu öğrenci; Ters ve cisimden küçük görüntü görebilir. Ters ve cisimle aynı boyda görüntü görebilir. HII. Düz ve cisimden küçük görüntü görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I vell D) I, II ve III 7.
5.
Yaz tatili için yolculuğa çıkan Özlem, yolculukları
esnasında sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintile-
rine benzer şeyler görmüş ve fotoğrafını çekmiştir.
Fakat bir müddet sonra yolda su olmadığını fark
etmiştir.
Buna göre,
Özlem' in gördüğü bu olay serap clayı olarak
adlandırılır.
II
Bu olay sıcak ve soğuk hava arasındaki
yoğunluk farkından kaynaklanmıştır.
III Asfalta yakın olan hava daha sıcak olur. Isinan
havanın yoğunluğu azalır. Bu sayede oluşan
yoğunluk farkı ışığın soğurulmasına yol açar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
I ve II
Cve III
M2
BI ve III
DNI ve III
S
NARTEST
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
5. Yaz tatili için yolculuğa çıkan Özlem, yolculukları esnasında sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintile- rine benzer şeyler görmüş ve fotoğrafını çekmiştir. Fakat bir müddet sonra yolda su olmadığını fark etmiştir. Buna göre, Özlem' in gördüğü bu olay serap clayı olarak adlandırılır. II Bu olay sıcak ve soğuk hava arasındaki yoğunluk farkından kaynaklanmıştır. III Asfalta yakın olan hava daha sıcak olur. Isinan havanın yoğunluğu azalır. Bu sayede oluşan yoğunluk farkı ışığın soğurulmasına yol açar. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve II Cve III M2 BI ve III DNI ve III S NARTEST
24.
Bang
Sezin
Kaynayan çaydanlitaki suyun
buharlaşması
Çamaşarianın açak havada
kuruması
Yağmurdan sonra sokaklann
kuruması
Üzerine şu dökülen kilimin
kuruması
A) Ayşenur
C) Sezin
Berkant
Ayşenur
Yukarıdaki hangi öğrencinin belirttiği olay,
buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleşti-
ğini göstermez
B) Berkant
D) Barış
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
24. Bang Sezin Kaynayan çaydanlitaki suyun buharlaşması Çamaşarianın açak havada kuruması Yağmurdan sonra sokaklann kuruması Üzerine şu dökülen kilimin kuruması A) Ayşenur C) Sezin Berkant Ayşenur Yukarıdaki hangi öğrencinin belirttiği olay, buharlaşmanın her sıcaklıkta gerçekleşti- ğini göstermez B) Berkant D) Barış C
33
Kartlarda günlük yaşamda kullanılan bazı
maddeler yer almaktadır.
Bakr tel (1)
Kurşun kalem
2.
Madeni para 3 Oksijen gazı (4
Buna göre, hangi kartlardaki maddeleri
oluşturan elementler metallere, hangileri
ametallere ornektir?
Metaller Ametaller
2.4
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
33 Kartlarda günlük yaşamda kullanılan bazı maddeler yer almaktadır. Bakr tel (1) Kurşun kalem 2. Madeni para 3 Oksijen gazı (4 Buna göre, hangi kartlardaki maddeleri oluşturan elementler metallere, hangileri ametallere ornektir? Metaller Ametaller 2.4
de
10 N
5N
20 N
X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları şekilde
eşit bölmelere ayrılmış dinamometreler
ile ölçülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan-
listir?
C
24
A) X cisminin ağırlığı 6 N dur.
B) 30 N luk bir ağırlığı yukarıdaki dina-
mometreler ile ölçemeyiz.
C) Y cisminin ağırlığı 2 N dur.
D) En hassas ölçümü, Z cismini astığımız
dinamometre ile yaparız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
de 10 N 5N 20 N X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları şekilde eşit bölmelere ayrılmış dinamometreler ile ölçülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan- listir? C 24 A) X cisminin ağırlığı 6 N dur. B) 30 N luk bir ağırlığı yukarıdaki dina- mometreler ile ölçemeyiz. C) Y cisminin ağırlığı 2 N dur. D) En hassas ölçümü, Z cismini astığımız dinamometre ile yaparız.
37
Periyodik tabloda bazı elementlerin yeri göste-
rilmiştir.
Mat görünümlü mü?
Tel ve levha hâline
getirilebilir mi?
Halojen mi?
Al
A) Ca BIS
S
Bu elementlerden birine ait sorular ve cevapları
tabloda verilmiştir.
TI
C) F
F
Evet Hayır
✓
Buna göre özellikleri verilen element aşağı-
dakilerden hangisidir?
D) Al
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
37 Periyodik tabloda bazı elementlerin yeri göste- rilmiştir. Mat görünümlü mü? Tel ve levha hâline getirilebilir mi? Halojen mi? Al A) Ca BIS S Bu elementlerden birine ait sorular ve cevapları tabloda verilmiştir. TI C) F F Evet Hayır ✓ Buna göre özellikleri verilen element aşağı- dakilerden hangisidir? D) Al
B. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin ne çeşit
karışım olduğunu ve ayırma yöntemlerini uygun
kutucuklara yazınız.(30 Puan)
Karışım Karışım Çeşidi
heterojen/homojen
Demir+Bakır
karışımı
Kumlu su
Tuzlu su
Şekerli su
Un+pirinç
karışımı
Ayırma
yöntemi
Bazı ayırma yöntemleri: mıknatıs, buharlaştırma,
eleme, süzme, damıtma, vb.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
B. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin ne çeşit karışım olduğunu ve ayırma yöntemlerini uygun kutucuklara yazınız.(30 Puan) Karışım Karışım Çeşidi heterojen/homojen Demir+Bakır karışımı Kumlu su Tuzlu su Şekerli su Un+pirinç karışımı Ayırma yöntemi Bazı ayırma yöntemleri: mıknatıs, buharlaştırma, eleme, süzme, damıtma, vb.
30
Bir öğretmen tahtaya şekildeki gibi siniflandini-
mış periyodik tablo çizmiştir. Öğrencilerden elekt-
riği ve ısıyı iyi iletmeyen, tel veya levha hâline
getnlemeyen, bileşik oluştururken 1 elektron
alan bir element söylemelerini istemiştir.
IV
Buna göre, öğrenciler numaralanmış bölge-
lerin hangisinden bir element seçmelidir?
A) 1 B) II.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
30 Bir öğretmen tahtaya şekildeki gibi siniflandini- mış periyodik tablo çizmiştir. Öğrencilerden elekt- riği ve ısıyı iyi iletmeyen, tel veya levha hâline getnlemeyen, bileşik oluştururken 1 elektron alan bir element söylemelerini istemiştir. IV Buna göre, öğrenciler numaralanmış bölge- lerin hangisinden bir element seçmelidir? A) 1 B) II.
6.
Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi su dolu bir
bardağın içine bırakılan kaleme yandan bakıldığın-
da kırılmış gibi görülür.
Bu olayın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
(A) Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam
ortama geçmektedir.
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları
birbirinden farklıdır.
Kalem görülürken ışık havadan suya
geçmektedir.
Bu olayın nedeni işığın, yoğunluğu farklı baş-
ka bir ortama geçerken doğrultusunu değiştir-
mesidir.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kırılma
6. Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi su dolu bir bardağın içine bırakılan kaleme yandan bakıldığın- da kırılmış gibi görülür. Bu olayın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (A) Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmektedir. Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklıdır. Kalem görülürken ışık havadan suya geçmektedir. Bu olayın nedeni işığın, yoğunluğu farklı baş- ka bir ortama geçerken doğrultusunu değiştir- mesidir. 8.
16. Emrah Öğretmen, meyve suyunun içine daldırdığı bir pipetin ucunu parmağı ile kapatıp pipeti meyve
suyunun içinden çıkarıyor ve 3. şekildeki gibi pipetin içindeki meyve suyunun dökülmediğini gözlemliyor.
Parmağını pipetin ucundan çektiğinde ise meyve suyunun 4. şekildeki gibi döküldüğünü gözlemliyor.
1
2
8. Sınıf / Liselere Geçiş Deneme Sınavi / Sayısal Bölüm - 84109
3
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A 1. durumda pipetin her iki ucuna da açık hava basıncı etki etmektedir.
B) 2. durumda pipetin içindeki sıvı yükseldikçe pipetin içindeki gaz basıncı değişmez.
C) 3. durumda pipetin içindeki sivi basıncı ile pipetin ucuna etki eden açık hava basıncı birbirine eşittir.
D) 4. durumda pipetin içindeki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğu için meyve suyu
akmıştır.
14
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
16. Emrah Öğretmen, meyve suyunun içine daldırdığı bir pipetin ucunu parmağı ile kapatıp pipeti meyve suyunun içinden çıkarıyor ve 3. şekildeki gibi pipetin içindeki meyve suyunun dökülmediğini gözlemliyor. Parmağını pipetin ucundan çektiğinde ise meyve suyunun 4. şekildeki gibi döküldüğünü gözlemliyor. 1 2 8. Sınıf / Liselere Geçiş Deneme Sınavi / Sayısal Bölüm - 84109 3 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A 1. durumda pipetin her iki ucuna da açık hava basıncı etki etmektedir. B) 2. durumda pipetin içindeki sıvı yükseldikçe pipetin içindeki gaz basıncı değişmez. C) 3. durumda pipetin içindeki sivi basıncı ile pipetin ucuna etki eden açık hava basıncı birbirine eşittir. D) 4. durumda pipetin içindeki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğu için meyve suyu akmıştır. 14 4 Diğer sayfaya geçiniz.
14.
13.
40 cm
Pedal
M
Şamandıra
Kriko
M
IA
1. Bahçe
2. Bahçe
Bir ziraat mühendisi özdeş büyüklükte bahçelerini sulamak için kriko ile yükseltilip alçaltılabilen özdeş su depoları
tasarlamıştır. Depolardan gelen su ile bahçeleri sulayan mühendis yetiştirdiği bitkilerin su ihtiyacını bu şekilde
karşılamaktadır. Depolar üzerinde bulunan musluklar şamandıra sayesinde kendiliğinden çalışarak depodaki su
seviyesini sabit tutmaktadır.
Özdeş depoların tabanında bulunan sabit debili musluklar açılarak 5 saat boyunca bahçelerin sulanması sağlanıyor.
Buna göre yukarıda gerçekleştirilen sulama işlemi ile ilgili
FEN BİLİMLERİ
C) b ve c
Şamandıra
Maraik
M
a. Bahçelerin sulanması, akışkanların yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket etmesi ile sağlanmaktadır.
b. 1. bahçeye bağlı depo yükseltilip, 2. bahçeye bağlı depo alçaltılırsa 5 saat sonunda 1. bahçeye aktarılan su
miktarı daha fazla olur.
c. Depolarda bulunan suya verim arttırıcı özelliğe sahip, su ile karışabilen yoğunluğu sudan daha düşük bir sıvı
karıştırılırsa 5 saat sonunda tarlalara ulaşacak su miklari ilk duruma göre azalır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız a
B) a ve b
D) a, b ve c
40 cm
VIIA
2
A Pedal
Kriko
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
14. 13. 40 cm Pedal M Şamandıra Kriko M IA 1. Bahçe 2. Bahçe Bir ziraat mühendisi özdeş büyüklükte bahçelerini sulamak için kriko ile yükseltilip alçaltılabilen özdeş su depoları tasarlamıştır. Depolardan gelen su ile bahçeleri sulayan mühendis yetiştirdiği bitkilerin su ihtiyacını bu şekilde karşılamaktadır. Depolar üzerinde bulunan musluklar şamandıra sayesinde kendiliğinden çalışarak depodaki su seviyesini sabit tutmaktadır. Özdeş depoların tabanında bulunan sabit debili musluklar açılarak 5 saat boyunca bahçelerin sulanması sağlanıyor. Buna göre yukarıda gerçekleştirilen sulama işlemi ile ilgili FEN BİLİMLERİ C) b ve c Şamandıra Maraik M a. Bahçelerin sulanması, akışkanların yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket etmesi ile sağlanmaktadır. b. 1. bahçeye bağlı depo yükseltilip, 2. bahçeye bağlı depo alçaltılırsa 5 saat sonunda 1. bahçeye aktarılan su miktarı daha fazla olur. c. Depolarda bulunan suya verim arttırıcı özelliğe sahip, su ile karışabilen yoğunluğu sudan daha düşük bir sıvı karıştırılırsa 5 saat sonunda tarlalara ulaşacak su miklari ilk duruma göre azalır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız a B) a ve b D) a, b ve c 40 cm VIIA 2 A Pedal Kriko
Metasyon.
tonguç
5. Canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artarken kalıtsal bilgiler korunur.
Kalıtsal bilgilerin korunması DNA'nın kendini eşlemesiyle gerçekleşir.
Şekilde DNA'nın eşlenmesi ve iki yeni DNA'nın oluşumu gösterilmiştir.
Yeni oluşan
DNA'lardan biri
Yeni oluşan
DNA'lardan biri
DA
X
Yeni oluşan
zincir
Dam
Enzim
XD
Buna göre DNA eşlenmesi sonucu oluşan iki yeni DNA molekülünün her birinde,
I. Nükleotitlerin uç uca eklenmesini sağlayan enzim çeşidi
II. Kullanılan fosfat sayıları
III. Yeni oluşan zincirler için kullanılan adenin bazı sayıları V
hangilerinin aynı olduğu kesin olarak söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
Metasyon. tonguç 5. Canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artarken kalıtsal bilgiler korunur. Kalıtsal bilgilerin korunması DNA'nın kendini eşlemesiyle gerçekleşir. Şekilde DNA'nın eşlenmesi ve iki yeni DNA'nın oluşumu gösterilmiştir. Yeni oluşan DNA'lardan biri Yeni oluşan DNA'lardan biri DA X Yeni oluşan zincir Dam Enzim XD Buna göre DNA eşlenmesi sonucu oluşan iki yeni DNA molekülünün her birinde, I. Nükleotitlerin uç uca eklenmesini sağlayan enzim çeşidi II. Kullanılan fosfat sayıları III. Yeni oluşan zincirler için kullanılan adenin bazı sayıları V hangilerinin aynı olduğu kesin olarak söylenebilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
21-
Özelsk Yumurtayla Yavru bakimi
çoğalır
görülür
22.
Hayvan
türü
1
2
3
✓
Yukarıdaki tabloda bazı hayvan türlerinde
görülen özellikler ile belirtilmiştir.
Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen bu hayvan
türleri hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?
A) Baykuş
B) Marti
C) Yarasa
Penguen
D) Penguen Yarasa
Balina
At
Kertenkele
Yılan
Kurbağa
Serçe
23-
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
21- Özelsk Yumurtayla Yavru bakimi çoğalır görülür 22. Hayvan türü 1 2 3 ✓ Yukarıdaki tabloda bazı hayvan türlerinde görülen özellikler ile belirtilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen bu hayvan türleri hangi seçenekte doğru olarak veril- miştir? A) Baykuş B) Marti C) Yarasa Penguen D) Penguen Yarasa Balina At Kertenkele Yılan Kurbağa Serçe 23-
A
ar için
IV
ü Il'dir.
ayısı aynı
ilik
ane bulunur.
karakter
exter pin
Ther
Eli,
7. DNA kendini eşlerken aşağıdaki şekildeki gibi zincir-
ler birbirinden ayrılır ve herbir zincirdeki nükleotid-
Herin karşısına yeni nükleotidler gelerek 2-yeni-DNA
molekülü oluşturulur.
DNA zincirleri
fermuar gibi
açılır.
Her bir zincir
kendini eşler
2 yeni DNA
oluşur.
DNA'nın kendini eşlemesi sırasındaki olaylar ile
ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) DNA'nın eşlenmesi sırasında var olan nükleotid
sayısının 4 katı yeni nükleotid kullanılır.
B) Yeni 2 DNA oluşurken başlangıçtaki şeker ve
fosfat sayılarının 4 katına ihtiyaç olur.
C) Oluşan yeni DNA'ların yarısı eski DNA'nın parça-
lanndan oluşur.
D) Oluşan yeni DNA'ların tüm molekülleri yeni mole-
küllerden meydana gelir.
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
A ar için IV ü Il'dir. ayısı aynı ilik ane bulunur. karakter exter pin Ther Eli, 7. DNA kendini eşlerken aşağıdaki şekildeki gibi zincir- ler birbirinden ayrılır ve herbir zincirdeki nükleotid- Herin karşısına yeni nükleotidler gelerek 2-yeni-DNA molekülü oluşturulur. DNA zincirleri fermuar gibi açılır. Her bir zincir kendini eşler 2 yeni DNA oluşur. DNA'nın kendini eşlemesi sırasındaki olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A) DNA'nın eşlenmesi sırasında var olan nükleotid sayısının 4 katı yeni nükleotid kullanılır. B) Yeni 2 DNA oluşurken başlangıçtaki şeker ve fosfat sayılarının 4 katına ihtiyaç olur. C) Oluşan yeni DNA'ların yarısı eski DNA'nın parça- lanndan oluşur. D) Oluşan yeni DNA'ların tüm molekülleri yeni mole- küllerden meydana gelir.
B) I numaralı yapının
olabilir.
C) IV no'lu yapı canlı türüne göre farklılık
gösterebilir.
D) Ill no'lu yapı her kromozomda bir tane bulunur.
6.
Gebler DNA mockad-tzeandf sanuno karakter
tenni beldeyen yap ade vedere karakter bein
Harkir genlerbr DA. trone Braunabirler
Yukarıda bilgi verilen genler ile ilgili,
1. İçerdikleri nükleotid sayısı.
II. Bulundurdukları nükleotid çeşidi sayısı.
III. Nükleotidlerin genlerdeki diziliş şekli.
durumlarından hangileri bütün genlerde kesinlik-
le birbirinden farklıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C)
I ve Il
D)
II ve III
6
DNA'n
ilgili ve
A) DN
sa
B) Ye
fos
C) OL
O
la
D) OF
kü
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
B) I numaralı yapının olabilir. C) IV no'lu yapı canlı türüne göre farklılık gösterebilir. D) Ill no'lu yapı her kromozomda bir tane bulunur. 6. Gebler DNA mockad-tzeandf sanuno karakter tenni beldeyen yap ade vedere karakter bein Harkir genlerbr DA. trone Braunabirler Yukarıda bilgi verilen genler ile ilgili, 1. İçerdikleri nükleotid sayısı. II. Bulundurdukları nükleotid çeşidi sayısı. III. Nükleotidlerin genlerdeki diziliş şekli. durumlarından hangileri bütün genlerde kesinlik- le birbirinden farklıdır? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve Il D) II ve III 6 DNA'n ilgili ve A) DN sa B) Ye fos C) OL O la D) OF kü