Adaptasyon (Çevreye Uyum) Soruları

1. Zeynep, canlilar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır.
Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konulan Ile Ilgili günlük hayattan bazı ömekleri
aşağıdaki gibi hazırlamıştır.
Mutasyon o Wall örnek
Modifikasyon ile ilgili örnek
Adaptasyon ile ilgili örnek
Doğuştan el veya ayak parmaklarında normalden fazla parmak olması durumudur. Ge-
nelde 6 parmalı olarak doğan kişilerde gözlenen duruma 6 parmakdidik hastalığı adı ve-
rilir. Anne kamında gelişen bebeğin parmaklan oluşurken önce bitişik olan parmakların
aralarında bulunan dokuların yok olmasıyla parmaklar normal halini alır. Bazen bu ayrıl
ma sürecinde bir hata oluşabilir ve 5 parmak yerine daha fazla parmak oluşabilir. 1000
kişiden 2'sinde görülen bu hastalık bazen genetik yolla ortaya çıkarken bazen de çevresel
etkiler ile ortaya çıkabilir.
Çuha Çiçeği bitkisi, sıcaklığı 30-35 °C olan nemli bir serada yetişirse beyaz çiçekler
açar. Şayet sıcaklık 15-20 °C'ye düşürülürse yeni açan çiçekler kırmızı olur. Beyaz ve
kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumlar karıştırıldıktan sonra yarısı 30°C'lik serada,
yanısı 15°C'lik serada yetiştirilirse sıcaktakilerin tamamı beyaz çiçek, soğuktakilerin ta-
mamı kırmızı çiçekler açacaktır.
A) Yalnız I
Develer hörgüçlerinde yağ depolayabilen, günlerce susuz kalabilen hayvanlar ara-
sındadır. Çöl ortamına uyum sağlayabilmesi için tüm donanıma sahip olan develer,
dünyanın pek çok yerinde görülebilmektedir. Çapraz şekilde dizilmiş olan kirpikleri ka-
pandığında göze tek bir toz tanesi dahi kaçamaz. Aynı şekilde burun yapısı da toz ve
kum nedeniyle kapanabilecek şekildedir.
Yapılan bu ödeve göre;
I. Verilen konu başlıklarına göre hazırlanan tüm örnekler doğrudur.
II. 6 parmaklılık durumu sadece çevresel etkiler ile ortaya çıkarken çuha bitkisi olayı sadece genetik
etkiler ile ortaya çıkar.
III. Develerin hörgüçleri, kirpikleri ve burunları gibi yapısal özellikleri yavru bireylere aktarılabilir.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
1. Zeynep, canlilar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır. Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konulan Ile Ilgili günlük hayattan bazı ömekleri aşağıdaki gibi hazırlamıştır. Mutasyon o Wall örnek Modifikasyon ile ilgili örnek Adaptasyon ile ilgili örnek Doğuştan el veya ayak parmaklarında normalden fazla parmak olması durumudur. Ge- nelde 6 parmalı olarak doğan kişilerde gözlenen duruma 6 parmakdidik hastalığı adı ve- rilir. Anne kamında gelişen bebeğin parmaklan oluşurken önce bitişik olan parmakların aralarında bulunan dokuların yok olmasıyla parmaklar normal halini alır. Bazen bu ayrıl ma sürecinde bir hata oluşabilir ve 5 parmak yerine daha fazla parmak oluşabilir. 1000 kişiden 2'sinde görülen bu hastalık bazen genetik yolla ortaya çıkarken bazen de çevresel etkiler ile ortaya çıkabilir. Çuha Çiçeği bitkisi, sıcaklığı 30-35 °C olan nemli bir serada yetişirse beyaz çiçekler açar. Şayet sıcaklık 15-20 °C'ye düşürülürse yeni açan çiçekler kırmızı olur. Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumlar karıştırıldıktan sonra yarısı 30°C'lik serada, yanısı 15°C'lik serada yetiştirilirse sıcaktakilerin tamamı beyaz çiçek, soğuktakilerin ta- mamı kırmızı çiçekler açacaktır. A) Yalnız I Develer hörgüçlerinde yağ depolayabilen, günlerce susuz kalabilen hayvanlar ara- sındadır. Çöl ortamına uyum sağlayabilmesi için tüm donanıma sahip olan develer, dünyanın pek çok yerinde görülebilmektedir. Çapraz şekilde dizilmiş olan kirpikleri ka- pandığında göze tek bir toz tanesi dahi kaçamaz. Aynı şekilde burun yapısı da toz ve kum nedeniyle kapanabilecek şekildedir. Yapılan bu ödeve göre; I. Verilen konu başlıklarına göre hazırlanan tüm örnekler doğrudur. II. 6 parmaklılık durumu sadece çevresel etkiler ile ortaya çıkarken çuha bitkisi olayı sadece genetik etkiler ile ortaya çıkar. III. Develerin hörgüçleri, kirpikleri ve burunları gibi yapısal özellikleri yavru bireylere aktarılabilir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III D) II ve III
RI
8. SINIF
33. Aşağıda adaptasyonların işleyiş sürecini gözlemlemek için planlanan deney ortamları ile ilgili bilgiler verilmiş
tir.
1. Koyu yeşil yapraklı II. Açık yeşil yapraklı
bitki
bitki
V. Açık renkli kuş
III. Yeşil renkli
bitki böceği
VI. Koyu renkli kuş
Bir araştırmacı, yukarıdaki canlıları kullanarak adaptasyonların, canlıların yaşam şanslarını artırdığını gözlemle
mek istiyor.
Buna göre araştırmacı;
1. Kuracağı düzenekte I - III ve IV numaralı canlıları kullanırsa
II. Kuracağı düzenekte II - V ve VI numaralı canlıları kullanırsa
III. Kuracağı düzenekte I - III ve VI numaralı canlıları kullanırsa
durumlarından hangilerinde amacına ulaşabilir?
A) vell
B) I ve III
IV. Kırmızı renkli
bitki böceği
C) II ve III
D)), Il ve ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
RI 8. SINIF 33. Aşağıda adaptasyonların işleyiş sürecini gözlemlemek için planlanan deney ortamları ile ilgili bilgiler verilmiş tir. 1. Koyu yeşil yapraklı II. Açık yeşil yapraklı bitki bitki V. Açık renkli kuş III. Yeşil renkli bitki böceği VI. Koyu renkli kuş Bir araştırmacı, yukarıdaki canlıları kullanarak adaptasyonların, canlıların yaşam şanslarını artırdığını gözlemle mek istiyor. Buna göre araştırmacı; 1. Kuracağı düzenekte I - III ve IV numaralı canlıları kullanırsa II. Kuracağı düzenekte II - V ve VI numaralı canlıları kullanırsa III. Kuracağı düzenekte I - III ve VI numaralı canlıları kullanırsa durumlarından hangilerinde amacına ulaşabilir? A) vell B) I ve III IV. Kırmızı renkli bitki böceği C) II ve III D)), Il ve ill
nyag
sadir.
Seklere hızlı bir şekilde çıkarak düşmanlarından kurtulabilir.
ifadelerinden hangileri adaptasyona örnektir?
A) Yalnız 1.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
50.
Burcu televizyonda izlediği belgeselde aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.
"Çölde yaşayan devenin uzun ve birbirine geçebilen kirpikleri vardır. Kulak-
lannda toz girişini engelleyen uzun kıllar bulunur. Hörgücünde depoladığı
yağı parçalayarak uzun süre açlık ve susuzluğa dayanabilir. Bu özellikleriyle
develer çöl şartlarına uyum sağlamışlardır."
Burcu televizyonda dinlediği devenin özelliklerini hafta sonu gittiği hayvanat
bahçesindeki devede de gözlemliyor. Bu devenin hayvanat bahçesinde
doğduğunu ve sürekli burada yaşadığını duyunca çok şaşınıyor. Burcu,
çölde yaşamamasına rağmen televizyonda dinlediği özelliklerin hayvanat
bahçesindeki devede de görülme sebebini araştırıyor.
Buna göre Burcu araştırma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?
sayesinde yük-
A) Çevreye uyum sağlamaya yarayan bazı özellikler kalıtsaldır ve ortama göre değişmez.
B) Doğuştan gelen özellikler zamanla değişir ve canlıda yeni özellikler oluşur.
C) Çevre şartlarının etkisiyle oluşan gen yapısındaki değişimler kalıtsal değildir.
D) Çevresel ekenlerin bazıları genlerin yapısını değil, dış görünüşünü değiştirir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
nyag sadir. Seklere hızlı bir şekilde çıkarak düşmanlarından kurtulabilir. ifadelerinden hangileri adaptasyona örnektir? A) Yalnız 1. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III. 50. Burcu televizyonda izlediği belgeselde aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. "Çölde yaşayan devenin uzun ve birbirine geçebilen kirpikleri vardır. Kulak- lannda toz girişini engelleyen uzun kıllar bulunur. Hörgücünde depoladığı yağı parçalayarak uzun süre açlık ve susuzluğa dayanabilir. Bu özellikleriyle develer çöl şartlarına uyum sağlamışlardır." Burcu televizyonda dinlediği devenin özelliklerini hafta sonu gittiği hayvanat bahçesindeki devede de gözlemliyor. Bu devenin hayvanat bahçesinde doğduğunu ve sürekli burada yaşadığını duyunca çok şaşınıyor. Burcu, çölde yaşamamasına rağmen televizyonda dinlediği özelliklerin hayvanat bahçesindeki devede de görülme sebebini araştırıyor. Buna göre Burcu araştırma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? sayesinde yük- A) Çevreye uyum sağlamaya yarayan bazı özellikler kalıtsaldır ve ortama göre değişmez. B) Doğuştan gelen özellikler zamanla değişir ve canlıda yeni özellikler oluşur. C) Çevre şartlarının etkisiyle oluşan gen yapısındaki değişimler kalıtsal değildir. D) Çevresel ekenlerin bazıları genlerin yapısını değil, dış görünüşünü değiştirir.
46.
Adaptasyon; canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüdür. Bir canlı
bu kalıtsal özelliklere sahip olduğunda çevreye adapte (uyum sağlamış) olmuş olur. Adapte olan canlıların
hayatta kalma şansı arttığı gibi türün yok olma ihtimali de azalmış olur.
Bukalemunun bulunduğu ortama ve
duruma göre renk değiştirmesi.
Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve
pençelerinin olması.
Yunusların vücutlarında yağ depo
edebilmeleri.
Dış döllenme yapan balıkların suya
bıraktıkları yumurta ve sperm sayısının
fazla olması.
B) 1-b. 2-c, 3-a, 4-d
Yaşama şansını artırır.
47.
Aşağıda bazı canlilara ait adaptasyon örnekleri verilmiştir.
Kamufle olup hayatta kalmalarını sağlar.
Beslenme şansını artırır.
Tabloda verilen bazı canlılara ait bilgiler ve karşılarında verilen bu bilgilerin sağladığı faydalar eşleş-
tirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 1-a. 2-c, 3-b. 4-d
Üreme şansını artırır.
C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
D) 1-b. 2-a, 3-c, 4-d
48.
Kübra ve T
üzerine ras
ra kronome
rengi düğm
atar ve ayn
der.
Kübra'nın
Kahvereng
Beyaz dug
Buna göre
benzerlik g
A) Spora du
B) Boynu uz
C) Fazla gü
D) Hamilelik
49.
Canlıların
kalıtsal öze
düşmanlar
Adaptasyon
Bu açıklam
1. Bukal
manla
II. Sirke
üretir
III. Himal
sekler
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
46. Adaptasyon; canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüdür. Bir canlı bu kalıtsal özelliklere sahip olduğunda çevreye adapte (uyum sağlamış) olmuş olur. Adapte olan canlıların hayatta kalma şansı arttığı gibi türün yok olma ihtimali de azalmış olur. Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi. Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması. Yunusların vücutlarında yağ depo edebilmeleri. Dış döllenme yapan balıkların suya bıraktıkları yumurta ve sperm sayısının fazla olması. B) 1-b. 2-c, 3-a, 4-d Yaşama şansını artırır. 47. Aşağıda bazı canlilara ait adaptasyon örnekleri verilmiştir. Kamufle olup hayatta kalmalarını sağlar. Beslenme şansını artırır. Tabloda verilen bazı canlılara ait bilgiler ve karşılarında verilen bu bilgilerin sağladığı faydalar eşleş- tirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1-a. 2-c, 3-b. 4-d Üreme şansını artırır. C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d D) 1-b. 2-a, 3-c, 4-d 48. Kübra ve T üzerine ras ra kronome rengi düğm atar ve ayn der. Kübra'nın Kahvereng Beyaz dug Buna göre benzerlik g A) Spora du B) Boynu uz C) Fazla gü D) Hamilelik 49. Canlıların kalıtsal öze düşmanlar Adaptasyon Bu açıklam 1. Bukal manla II. Sirke üretir III. Himal sekler
Tabloda verilen bazı canmara
tirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
A) 1-a. 2-c. 3-b. 4-d
B) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
47.
Aşağıda bazı canlılara ait adaptasyon örnekleri verilmiştir.
Çöl Tilkisi
• Kulak ve kuyrukları uzundur.
- Vücut yüzeyleri geniştir.
Çöl Faresi
• Kulak ve kuyruklanı uzundur.
• Vücut yüzeyleri geniştir.
D) 1-b. 2-a, 3-c, 4-d
C) I ve III
Kutup Tilkisi
Soğuktan korunmak için
derilerinin altında kalın yağ
tabakası bulunur.
Kulak ve kuyrukları kısadır.
Buna göre;
1. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlilar benzer adaptasyonlar gösterebilirler.
II. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlilar farklı adaptasyonlar gösterebilirler.
III. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özellikler yaşadıkları ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I, II ve III
II. Sirke sin
üretir ve
III. Himalaya
seklere E
Ifadelerinder
A) Yalnız 1.
C) II ve III.
50.
Burcu televi
"Çölde yaşa
larında toz
yağı parçala
develer çöl
Burcu telev
bahçesind
doğduğun
çölde yaşa
bahçesinc
Buna gör
A) Çevres
B) Doğu
C) Çevre
D) Çevre
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Tabloda verilen bazı canmara tirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d A) 1-a. 2-c. 3-b. 4-d B) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d 47. Aşağıda bazı canlılara ait adaptasyon örnekleri verilmiştir. Çöl Tilkisi • Kulak ve kuyrukları uzundur. - Vücut yüzeyleri geniştir. Çöl Faresi • Kulak ve kuyruklanı uzundur. • Vücut yüzeyleri geniştir. D) 1-b. 2-a, 3-c, 4-d C) I ve III Kutup Tilkisi Soğuktan korunmak için derilerinin altında kalın yağ tabakası bulunur. Kulak ve kuyrukları kısadır. Buna göre; 1. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlilar benzer adaptasyonlar gösterebilirler. II. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlilar farklı adaptasyonlar gösterebilirler. III. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özellikler yaşadıkları ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) I, II ve III II. Sirke sin üretir ve III. Himalaya seklere E Ifadelerinder A) Yalnız 1. C) II ve III. 50. Burcu televi "Çölde yaşa larında toz yağı parçala develer çöl Burcu telev bahçesind doğduğun çölde yaşa bahçesinc Buna gör A) Çevres B) Doğu C) Çevre D) Çevre
Kırmızı gözlü ağaç kurbağası hakkında verilen bilgilere göre aşagıdaki adaptasyon çeşitlerinden
hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Kamuflaj
B) Hareket etme
C) Beslenme
A) Canlılarda genetik değişimler sonucu ortaya çıkar.
B) Kazanılan karakterler nesilden nesile aktarılamaz.
C) Sadece çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar.
D) Canlılarda kısa bir zamanda meydana gelir.
D) Savunma
45.
Bazı bitkiler ve böcekler kendilerini çeşitli canlılara hatta bulundukian ortama benzeterek, düşmanlanı-
na besin olmaktan kurtulur. Canlıların gerek renk, gerekse desen bakımından bir bitkiyi veya bir hayvanı
taklit etmesine "mimikri" denir. Örneğin, mercan yılanlan avcılar tarafından tercih edilmeyen zehirli bir
yılan türüdür. Bu tür ile aynı yaşam alanlarını paylaşan bazı zehirsiz yılanlar mercan yılanlarındaki renk-
lenmeyi taklit ederler. Mimikri mekanizması burada devreye girerek zehirsiz yılanlan tıpkı zehirli yılanlar
gibi renklendirir. Böylelikle taklitçi yılanların yaşama ve üreme şanslan artar.
Buna göre zehirsiz yılanlardaki mimikri mekanizması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Kırmızı gözlü ağaç kurbağası hakkında verilen bilgilere göre aşagıdaki adaptasyon çeşitlerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A) Kamuflaj B) Hareket etme C) Beslenme A) Canlılarda genetik değişimler sonucu ortaya çıkar. B) Kazanılan karakterler nesilden nesile aktarılamaz. C) Sadece çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. D) Canlılarda kısa bir zamanda meydana gelir. D) Savunma 45. Bazı bitkiler ve böcekler kendilerini çeşitli canlılara hatta bulundukian ortama benzeterek, düşmanlanı- na besin olmaktan kurtulur. Canlıların gerek renk, gerekse desen bakımından bir bitkiyi veya bir hayvanı taklit etmesine "mimikri" denir. Örneğin, mercan yılanlan avcılar tarafından tercih edilmeyen zehirli bir yılan türüdür. Bu tür ile aynı yaşam alanlarını paylaşan bazı zehirsiz yılanlar mercan yılanlarındaki renk- lenmeyi taklit ederler. Mimikri mekanizması burada devreye girerek zehirsiz yılanlan tıpkı zehirli yılanlar gibi renklendirir. Böylelikle taklitçi yılanların yaşama ve üreme şanslan artar. Buna göre zehirsiz yılanlardaki mimikri mekanizması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve il
B) I ve IV
Kırmızı gözlü ağaç kurbağaları, kırmızı gözlerinin
yanı sıra parlak mav ve sarımsı renkleri ile de
dikkat çeker. Vücutlarının büyük bir kısmı yeşil
renklidir. Erkekler 5 cm, dişiler ise 7 cm kadar
olurlar. Ayaklanındaki vantuz benzeri yapılar sa-
yesinde yapraklara ve dallara çok iyi tutunabilir-
ler.
Genellikle zehirli kurbağalanın parlak renkleri olur
ancak kırmızı gözlü ağaç kurbağaları zehirli de-
gildir ve parlak renkleri bu yüzden hayatta kal-
maları için avantaj sağlar. Tam anlamıyla zehirli
olmasalar da derilerinde bulunan toksinler var-
dir ve bu avcıların ağzında kötü bir tat bırakır.
Gündüzleri yaprakların arasına gizlenirler ve fark
edilmeleri zordur.
C) II ve III
D) I, II ve III
Kırmızı gözlü ağaç kurbağalarının soyları şimdilik tehlike altında olmasa da sırf güzel göründükleri
için akvaryumlarda beslenmek üzere doğal ortamlarından alınarak ticareti yapılıyor. Bu da soyları-
nin gelecekte tehlike altına gireceği anlamına geliyor.
C) Beslenme
Bilim Çocuk Dergisi
Kırmızı gözlü ağaç kurbağası hakkında verilen bilgilere göre aşağıdaki adaptasyon çeşitlerinden
hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Kamuflaj
B) Hareket etme
D) Savunma
45.
Bazı bitkiler ve böcekler kendilerini çeşitli canlılara hatta bulunduklan ortama benzeterek, düşmanlan-
na besin olmaktan kurtulur. Canlıların gerek renk, gerekse desen bakımından bir bitkiyi veya bir hayvanı
hir
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve il B) I ve IV Kırmızı gözlü ağaç kurbağaları, kırmızı gözlerinin yanı sıra parlak mav ve sarımsı renkleri ile de dikkat çeker. Vücutlarının büyük bir kısmı yeşil renklidir. Erkekler 5 cm, dişiler ise 7 cm kadar olurlar. Ayaklanındaki vantuz benzeri yapılar sa- yesinde yapraklara ve dallara çok iyi tutunabilir- ler. Genellikle zehirli kurbağalanın parlak renkleri olur ancak kırmızı gözlü ağaç kurbağaları zehirli de- gildir ve parlak renkleri bu yüzden hayatta kal- maları için avantaj sağlar. Tam anlamıyla zehirli olmasalar da derilerinde bulunan toksinler var- dir ve bu avcıların ağzında kötü bir tat bırakır. Gündüzleri yaprakların arasına gizlenirler ve fark edilmeleri zordur. C) II ve III D) I, II ve III Kırmızı gözlü ağaç kurbağalarının soyları şimdilik tehlike altında olmasa da sırf güzel göründükleri için akvaryumlarda beslenmek üzere doğal ortamlarından alınarak ticareti yapılıyor. Bu da soyları- nin gelecekte tehlike altına gireceği anlamına geliyor. C) Beslenme Bilim Çocuk Dergisi Kırmızı gözlü ağaç kurbağası hakkında verilen bilgilere göre aşağıdaki adaptasyon çeşitlerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A) Kamuflaj B) Hareket etme D) Savunma 45. Bazı bitkiler ve böcekler kendilerini çeşitli canlılara hatta bulunduklan ortama benzeterek, düşmanlan- na besin olmaktan kurtulur. Canlıların gerek renk, gerekse desen bakımından bir bitkiyi veya bir hayvanı hir
43.
Aşağıda K ve L canlıları iklimsel özellikleri verilen X bölgesine bırakılıyor.
X Bölgesi
Güneş ışınlarının düşme açısı azdır.
Kalıcı kar yıl boyunca kalır.
Sıcaklık yıl boyunca 0°C'nin altındadır.
Yağış az ve kar şeklindedir.
Canlı sayısı
K canlısı
L canlısı Zaman
X bölgesine bırakılan K ve L canlılarının zamanla soylarında gözlenen değişim grafikteki gibi oldu-
guna göre;
I. K canlısı ortama L canlısından daha iyi uyum sağlamıştır.
II. L canlısı çöl faresi ile benzer adaptasyonlar gösteren bir canlı olabilir.
III. K canlısı kalın tüylü ve kalın yağ tabakasına sahip bir canlı olabilir.
çıkarımlarından hangileri
yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
43. Aşağıda K ve L canlıları iklimsel özellikleri verilen X bölgesine bırakılıyor. X Bölgesi Güneş ışınlarının düşme açısı azdır. Kalıcı kar yıl boyunca kalır. Sıcaklık yıl boyunca 0°C'nin altındadır. Yağış az ve kar şeklindedir. Canlı sayısı K canlısı L canlısı Zaman X bölgesine bırakılan K ve L canlılarının zamanla soylarında gözlenen değişim grafikteki gibi oldu- guna göre; I. K canlısı ortama L canlısından daha iyi uyum sağlamıştır. II. L canlısı çöl faresi ile benzer adaptasyonlar gösteren bir canlı olabilir. III. K canlısı kalın tüylü ve kalın yağ tabakasına sahip bir canlı olabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III
42.
yaşayan bir balık geni transferi ile soğuğa dirençli çilek elde edilmesi.
Kuyruklan kesilen farelerin çiftleştirilmesi neticesinde uzun kuyruklu yavruların doğması
Kaya balığı, kahverengimsi renginden dolayı bir kayaya veya deni-
zin dibindeki bir moloz parçasına benzer. Sırt yüzgeci iğne şeklin-
de olup basınca karşı duyarlı olan zehirli bezler bu yüzgecin yapı-
sında yer alır. Ayrıca sırt yüzgecinde 13 diken bulunur ve bu di-
kenler tehdit altındayken kendini savunmak için yukarı kalkar. Ka-
ya balığı sabırlı bir avcı balıktır ve saldırmadan önce avina ulaş-
mak için saatlerce onu bekler. Bazen kuma sadece başının ve dikenlerinin gö-
rüneceği şekilde gömülür. Avı başının arkasındaysa avı korkutmak için omurgasını yükseltir ve
ardından avını saldırı bölgesine doğru yaklaştırır.
Buna göre kaya balığı ile ilgili olarak;
I. Renginden dolayı bir kayaya benzemesi, kaya balığının kamufle olmasını sağlayan adaptasyon-
dur.
II. Sırt yüzgeçlerinde dikenlerin bulunması, kaya balıklarının yaşama şansını artırır.
III. Kuma bir kısmını gömerek kendini gizlemesi, kaya balığının kalıtsal olmayan bir özelliğidir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
42. yaşayan bir balık geni transferi ile soğuğa dirençli çilek elde edilmesi. Kuyruklan kesilen farelerin çiftleştirilmesi neticesinde uzun kuyruklu yavruların doğması Kaya balığı, kahverengimsi renginden dolayı bir kayaya veya deni- zin dibindeki bir moloz parçasına benzer. Sırt yüzgeci iğne şeklin- de olup basınca karşı duyarlı olan zehirli bezler bu yüzgecin yapı- sında yer alır. Ayrıca sırt yüzgecinde 13 diken bulunur ve bu di- kenler tehdit altındayken kendini savunmak için yukarı kalkar. Ka- ya balığı sabırlı bir avcı balıktır ve saldırmadan önce avina ulaş- mak için saatlerce onu bekler. Bazen kuma sadece başının ve dikenlerinin gö- rüneceği şekilde gömülür. Avı başının arkasındaysa avı korkutmak için omurgasını yükseltir ve ardından avını saldırı bölgesine doğru yaklaştırır. Buna göre kaya balığı ile ilgili olarak; I. Renginden dolayı bir kayaya benzemesi, kaya balığının kamufle olmasını sağlayan adaptasyon- dur. II. Sırt yüzgeçlerinde dikenlerin bulunması, kaya balıklarının yaşama şansını artırır. III. Kuma bir kısmını gömerek kendini gizlemesi, kaya balığının kalıtsal olmayan bir özelliğidir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
40.
işının kullanılması modifikasyon olarak ad-
landırılır.
D) Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime davranışı fiziksel şartlara karşı ortaya koyduğu olumsuz
bir özelliktir.
Baykuşlar gece avcısı olarak bilinen yırtıcı bir kuş türüdür.
Baykuşlanın işitme sistemi pek çok canlıya göre oldukça üs-
tündür. Baykuşlar belli frekanslardaki seslere daha duyarlı
olup çalıların veya kar örtüsünün altındaki avlarının çıkardık-
ları en ufak sesleri bile duyarlar. Bütün kuşların gözleri baş-
lanının yan taraflarında yer alırken baykuşların gözleri, tıpkı
insanlarınki gibi öndedir. Gözlerinin öne doğru olması baykuş-
lara dürbün görüşü sağlar. Dürbün görüşü sayesinde nesne-
leri üç boyutlu olarak görüp hatasız uzaklık tespiti yapabilirler. Gece avının bir diğer zorluğu hava
sıcaklığının düşük olmasıdır. Bu nedenle baykuşlar diğer yırtıcı kuşlara göre daha kalın tüylere sa-
hiptir. Karlı bölgelerde yaşayan baykuş türlerinin özellikle bacaklarının ve ayaklarının üzeri kalın
tüylerle kaplıdır. Tüyleri baykuşu yalnızca soğuktan korumakla kalmaz, tüylerinin üzerindeki de-
senler bazı türlerin kamufle olmasını sağlayarak avcıları tarafından fark edilmelerini zorlaştırır. Bay-
kuş, süzülerek alçaldığında ayakları bir uçağın iniş takımları gibi aşağı doğru uzanır ve sessizce
avını yakalayıp etkisiz hale getirir. Baykuşların boyunları çok esnek olup kafalarını 270 derece çe-
virebilirler. Böylece görüş alanlarını rahatlıkla değiştirebilirler.
Buna göre baykuşla ilgili verilen bilgilerde baykuşun hangi adaptasyonundan behsedilme-
miştir?
A) Avianma
C) Üreme
8) Düşmanlarından korunma
D) Soğuktan korunma
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
40. işının kullanılması modifikasyon olarak ad- landırılır. D) Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime davranışı fiziksel şartlara karşı ortaya koyduğu olumsuz bir özelliktir. Baykuşlar gece avcısı olarak bilinen yırtıcı bir kuş türüdür. Baykuşlanın işitme sistemi pek çok canlıya göre oldukça üs- tündür. Baykuşlar belli frekanslardaki seslere daha duyarlı olup çalıların veya kar örtüsünün altındaki avlarının çıkardık- ları en ufak sesleri bile duyarlar. Bütün kuşların gözleri baş- lanının yan taraflarında yer alırken baykuşların gözleri, tıpkı insanlarınki gibi öndedir. Gözlerinin öne doğru olması baykuş- lara dürbün görüşü sağlar. Dürbün görüşü sayesinde nesne- leri üç boyutlu olarak görüp hatasız uzaklık tespiti yapabilirler. Gece avının bir diğer zorluğu hava sıcaklığının düşük olmasıdır. Bu nedenle baykuşlar diğer yırtıcı kuşlara göre daha kalın tüylere sa- hiptir. Karlı bölgelerde yaşayan baykuş türlerinin özellikle bacaklarının ve ayaklarının üzeri kalın tüylerle kaplıdır. Tüyleri baykuşu yalnızca soğuktan korumakla kalmaz, tüylerinin üzerindeki de- senler bazı türlerin kamufle olmasını sağlayarak avcıları tarafından fark edilmelerini zorlaştırır. Bay- kuş, süzülerek alçaldığında ayakları bir uçağın iniş takımları gibi aşağı doğru uzanır ve sessizce avını yakalayıp etkisiz hale getirir. Baykuşların boyunları çok esnek olup kafalarını 270 derece çe- virebilirler. Böylece görüş alanlarını rahatlıkla değiştirebilirler. Buna göre baykuşla ilgili verilen bilgilerde baykuşun hangi adaptasyonundan behsedilme- miştir? A) Avianma C) Üreme 8) Düşmanlarından korunma D) Soğuktan korunma
39.
Kuzey Amerika'nın kutup bölgelerine yakın yerlerde yaşayan Alaska ağaç kurbağaları (Rana sylvati-
ca) kış mevsiminde kendini dondurma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmalara göre kışın dondurucu
soğuklarında Alaska ağaç kurbağalarının vücutlarında bulunan suyun büyük bir kısmı donuyor ve kas-
katı kesiliyorlar. Donan kurbağalar haftalarca nefes almıyorlar ve kalpleri atmiyor.
Donma hâlinde metabolik faaliyetleri durma noktasına gelen bu kurbağalar havaların ısınması ile diş-
tan içe doğru çözünmeye başlıyor. Vücudunun içerisinde donmuş olan su yavaş yavaş hücrelerine
dönüyor ve canlılık faaliyetleri tekrar başlıyor.
Bağışlanan bir organin bekleyen hastaya nakledilmesinin birkaç saat içerisinde gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir. Dondurulmuş bir organda hücreler su kaybından dolayı öldüğünden işlev göremez. Bi-
lim insanları Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime özelliğinden organ nakli alanında yararlanma-
nın yollarını aramaktadır.
Yukarıdaki bilgiye göre Alaska ağaç kurbağaları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Alaska ağaç kurbağasının kendisini dondurma davranışı hayatta kalmasını sağlayan bir adaptas-
yondur.
B) Alaska ağaç kurbağalarının yavrularının genlerinde kendisini dondurma özelliği ile ilgili gen bulun-
maz. Yavru bu davranışı zamanla deneyerek öğrenir.
C) Organ naklinde Alaska ağaç kurbağalarının bu davranışının kullanılması modifikasyon olarak ad-
landırılır.
D) Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime davranışı fiziksel şartlara karşı ortaya koyduğu olumsuz
bir özelliktir.
40.
Baykuşlar gece avcısı olarak bilinen yırtıcı bir kuş türüdür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
39. Kuzey Amerika'nın kutup bölgelerine yakın yerlerde yaşayan Alaska ağaç kurbağaları (Rana sylvati- ca) kış mevsiminde kendini dondurma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmalara göre kışın dondurucu soğuklarında Alaska ağaç kurbağalarının vücutlarında bulunan suyun büyük bir kısmı donuyor ve kas- katı kesiliyorlar. Donan kurbağalar haftalarca nefes almıyorlar ve kalpleri atmiyor. Donma hâlinde metabolik faaliyetleri durma noktasına gelen bu kurbağalar havaların ısınması ile diş- tan içe doğru çözünmeye başlıyor. Vücudunun içerisinde donmuş olan su yavaş yavaş hücrelerine dönüyor ve canlılık faaliyetleri tekrar başlıyor. Bağışlanan bir organin bekleyen hastaya nakledilmesinin birkaç saat içerisinde gerçekleştirilmesi ge- rekmektedir. Dondurulmuş bir organda hücreler su kaybından dolayı öldüğünden işlev göremez. Bi- lim insanları Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime özelliğinden organ nakli alanında yararlanma- nın yollarını aramaktadır. Yukarıdaki bilgiye göre Alaska ağaç kurbağaları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Alaska ağaç kurbağasının kendisini dondurma davranışı hayatta kalmasını sağlayan bir adaptas- yondur. B) Alaska ağaç kurbağalarının yavrularının genlerinde kendisini dondurma özelliği ile ilgili gen bulun- maz. Yavru bu davranışı zamanla deneyerek öğrenir. C) Organ naklinde Alaska ağaç kurbağalarının bu davranışının kullanılması modifikasyon olarak ad- landırılır. D) Alaska ağaç kurbağalarının donma-erime davranışı fiziksel şartlara karşı ortaya koyduğu olumsuz bir özelliktir. 40. Baykuşlar gece avcısı olarak bilinen yırtıcı bir kuş türüdür.
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması-2
A
6. Aşağıda bazı canlıların yaşadıkları ortamlar ve sahip oldukları bazı özellikler verilmiştir.
Kutup bölgesinde yaşayan ayı ve tilkiler beyaz kıl rengine
sahiptirler. Ayak tabanları geniş ve deri altlarında kalın
yağ tabakası bulunur. Kulakları küçük ve bacak boyları
kısadır.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız
B) Ive II
Çölde yaşayan çöl tilkisi ve çöl faresinin kulakları büyük
ve geniş, kuyrukları ve bacak boyları uzundur. Renkleri
ise yaşadıkları bölgedeki taş, toprak ve çakıl rengine
benzemektedir.
Bu canlılar ve sahip oldukları özellikler dikkate alındığında,
1. Aynı ekosistemlerde yaşayan farklı tür canlıların benzer adaptasyonları vardır."
II. Bir canlı türünün yaşadığı çevre şartlarına uygun özelliklere sahip olması yaşama şansını arttırır.
III. Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı türün bireyleri farklı adaptasyonlara sahiptir..
FEN BILIMLER
11 ve
I ve III
D II ve III
hesi Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 km taşı-
FEN BILI
8. Açık ha
eth
1
Ya
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması-2 A 6. Aşağıda bazı canlıların yaşadıkları ortamlar ve sahip oldukları bazı özellikler verilmiştir. Kutup bölgesinde yaşayan ayı ve tilkiler beyaz kıl rengine sahiptirler. Ayak tabanları geniş ve deri altlarında kalın yağ tabakası bulunur. Kulakları küçük ve bacak boyları kısadır. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız B) Ive II Çölde yaşayan çöl tilkisi ve çöl faresinin kulakları büyük ve geniş, kuyrukları ve bacak boyları uzundur. Renkleri ise yaşadıkları bölgedeki taş, toprak ve çakıl rengine benzemektedir. Bu canlılar ve sahip oldukları özellikler dikkate alındığında, 1. Aynı ekosistemlerde yaşayan farklı tür canlıların benzer adaptasyonları vardır." II. Bir canlı türünün yaşadığı çevre şartlarına uygun özelliklere sahip olması yaşama şansını arttırır. III. Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı türün bireyleri farklı adaptasyonlara sahiptir.. FEN BILIMLER 11 ve I ve III D II ve III hesi Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 km taşı- FEN BILI 8. Açık ha eth 1 Ya A
eler
kırmızı, be-
rengi, yeşil
e boncuklar
seçiniz.
de bon-
renk grubun-
35.
Bazı canlılara ait özellikler aşağıda verilmiştir.
çöl tilkisinin tüyleri
kahverengidir.
Vücut sıcaklığını
dengede tutmak
için uzun kuyruk,
burun ve kulakları
vardır.
Cutup
36.
Kutup ayısının ka-
lin beyaz kürkü var-
dır. Burun ve kulak-
ları küçüktür. Suyun
içine girerek balik
avlayabilir.
Kutup tilkisinin beyaz
renkli kürkü vardır.
Uzun, bol tüylü kuy-
ruğunu kışın atkı gi-
bi kullanır. Burun ve
kulakları küçüktür.
Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Canhlar, sahip oldukları özellikler sayesinde yaşadıkları ortama uyum sağlar.
B) Çevreye daha iyi uyum sağlayan ve güçlü olan canlılar hayatta kalırken uyum sağlayamayanlar
yok olur.
C) Aynı ekosistemde yaşayan farklı türlerin benzer adaptasyonları vardır.
D) Aynı türün farklı ekosistemlerde yaşayan örnekleri farklı özelliklere sahiptir.
Kışın "Donan" Alaska Ağaç Kurbağaları
"Rana sylvatica" türü Alaska ağaç kurbağalan, birçok canlı türünde
daha fark
37.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
eler kırmızı, be- rengi, yeşil e boncuklar seçiniz. de bon- renk grubun- 35. Bazı canlılara ait özellikler aşağıda verilmiştir. çöl tilkisinin tüyleri kahverengidir. Vücut sıcaklığını dengede tutmak için uzun kuyruk, burun ve kulakları vardır. Cutup 36. Kutup ayısının ka- lin beyaz kürkü var- dır. Burun ve kulak- ları küçüktür. Suyun içine girerek balik avlayabilir. Kutup tilkisinin beyaz renkli kürkü vardır. Uzun, bol tüylü kuy- ruğunu kışın atkı gi- bi kullanır. Burun ve kulakları küçüktür. Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Canhlar, sahip oldukları özellikler sayesinde yaşadıkları ortama uyum sağlar. B) Çevreye daha iyi uyum sağlayan ve güçlü olan canlılar hayatta kalırken uyum sağlayamayanlar yok olur. C) Aynı ekosistemde yaşayan farklı türlerin benzer adaptasyonları vardır. D) Aynı türün farklı ekosistemlerde yaşayan örnekleri farklı özelliklere sahiptir. Kışın "Donan" Alaska Ağaç Kurbağaları "Rana sylvatica" türü Alaska ağaç kurbağalan, birçok canlı türünde daha fark 37.
A) Yalnız I
Inglleri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
34.
Aşağıda bir belgesel kanalında Guguk Kuşu'nun hayatından bir kesit verilmiştir.
GUGUK KUŞUNUN HİLESİ
Guguk kuşunun dişisi yumurtlayacağı zamanı çok iyi seçer. Guguk kuşu, haftalarca diğer kuşların yuva
yapmasını, yumurtlamasını bekler. Bu yuva yapan kuşlardan bir tanesi de saz kamışçını kuşudur. Saz
kamışçını, gözlendiğinden habersiz kendi yumurtalarını yapar ve ku-
luçkaya yatar. Gel gör ki yuvadan ayrıldığı kısa bir süre zarfında yuvayı
gözetleyen guguk kuşuna fırsat doğar. Guguk kuşu saniyeler içinde
yuvaya gelir saz kamışçının yumurtalarından birini yuvadan atar, mü-
kemmel bir kopyası olan kendi yumurtasını yuvaya bırakır ve gözden
kaybolur. Saz kamışçını kendi yumurtasına benzeyen yumurtayı fark
edecek kadar zeki değildir. Saz kamışçını büyük bir hevesle kuluçka-
ya yatmaya devam eder. Yavrulama zamanı gelip çatar. Yavru çıkma
zamanları da enteresandır. Guguk kuşu, yumurtaları her zaman diğer yumurtalardan bir gün evvel çatlar
ve çıkan guguk civcivi kör ve tüysüz olmasına rağmen diğer yumurtaları yuvadan atar. Artık guguk kuşu
yavrusu yuvanın tek civcividir. Artık üvey civciv, şefkatle beslenmede anneciğinin biriciğidir. Guguk kuşu
yavrusu dört günlükken bakıcı kuşun ağırlığına erişecektir. Anne kuş içgüdülerinin etkisiyle yiyecek taşıma-
ya devam edecektir. Bir gün guguk yavrusu guguk annesinin sesine karşılık vererek yuvayı terk edecektir.
Verilen bilgiler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin Guguk kuşuyla aynı amaç doğrultusun-
da gösterilen bir adaptasyon olduğu söylenebilir?
A) Balıkların suya çok sayıda yumurta ve sperm bırakması
B) Örümceklerin ağ örmesi
C) Kaz ve ördeklerin ayaklarında perde bulunması
D) Anı larvalarının arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı olması
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
A) Yalnız I Inglleri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 34. Aşağıda bir belgesel kanalında Guguk Kuşu'nun hayatından bir kesit verilmiştir. GUGUK KUŞUNUN HİLESİ Guguk kuşunun dişisi yumurtlayacağı zamanı çok iyi seçer. Guguk kuşu, haftalarca diğer kuşların yuva yapmasını, yumurtlamasını bekler. Bu yuva yapan kuşlardan bir tanesi de saz kamışçını kuşudur. Saz kamışçını, gözlendiğinden habersiz kendi yumurtalarını yapar ve ku- luçkaya yatar. Gel gör ki yuvadan ayrıldığı kısa bir süre zarfında yuvayı gözetleyen guguk kuşuna fırsat doğar. Guguk kuşu saniyeler içinde yuvaya gelir saz kamışçının yumurtalarından birini yuvadan atar, mü- kemmel bir kopyası olan kendi yumurtasını yuvaya bırakır ve gözden kaybolur. Saz kamışçını kendi yumurtasına benzeyen yumurtayı fark edecek kadar zeki değildir. Saz kamışçını büyük bir hevesle kuluçka- ya yatmaya devam eder. Yavrulama zamanı gelip çatar. Yavru çıkma zamanları da enteresandır. Guguk kuşu, yumurtaları her zaman diğer yumurtalardan bir gün evvel çatlar ve çıkan guguk civcivi kör ve tüysüz olmasına rağmen diğer yumurtaları yuvadan atar. Artık guguk kuşu yavrusu yuvanın tek civcividir. Artık üvey civciv, şefkatle beslenmede anneciğinin biriciğidir. Guguk kuşu yavrusu dört günlükken bakıcı kuşun ağırlığına erişecektir. Anne kuş içgüdülerinin etkisiyle yiyecek taşıma- ya devam edecektir. Bir gün guguk yavrusu guguk annesinin sesine karşılık vererek yuvayı terk edecektir. Verilen bilgiler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin Guguk kuşuyla aynı amaç doğrultusun- da gösterilen bir adaptasyon olduğu söylenebilir? A) Balıkların suya çok sayıda yumurta ve sperm bırakması B) Örümceklerin ağ örmesi C) Kaz ve ördeklerin ayaklarında perde bulunması D) Anı larvalarının arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı olması
14
29.
Bir ogrendi kalitimla ilgili bir kavramı açıklamak amacıyla aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır
Deney: 10 tane beyaz renkli ve 10 tane kahverengi renkli fareyi kahverengi toprak zeminli tarlaya bırakmıştır
Öğrenci hazırladığı deney düzeneğini gözlemleyerek her hafta fareleri sayıp gözlem sonuçlarını aşağıdaki gibi
deney defterine yazmıştır.
30.
1. Basamak : 7 tane beyaz renkli ve 9 tane kahverengi fare vardır.
2. Basamak: 5 beyaz renkli ve 7 tane kahverengi fare vardır.
Deney sonucu: Birinci ve ikinci haftanın sonunda beyaz ve kahverengi farelerin sayısının azaldığı fakat beyaz fare
sayısındaki azalmanin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bu deney doğal seçilimi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
B) Varyasyon doğal seçilimi etkilemiştir.
C) Kahverengi renkli fareler toprak zeminde kamufle olmuştur
D) Zemin rengi değiştirilirse yine kahverengi farelerin hayatta kalma şansı fazla olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
14 29. Bir ogrendi kalitimla ilgili bir kavramı açıklamak amacıyla aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır Deney: 10 tane beyaz renkli ve 10 tane kahverengi renkli fareyi kahverengi toprak zeminli tarlaya bırakmıştır Öğrenci hazırladığı deney düzeneğini gözlemleyerek her hafta fareleri sayıp gözlem sonuçlarını aşağıdaki gibi deney defterine yazmıştır. 30. 1. Basamak : 7 tane beyaz renkli ve 9 tane kahverengi fare vardır. 2. Basamak: 5 beyaz renkli ve 7 tane kahverengi fare vardır. Deney sonucu: Birinci ve ikinci haftanın sonunda beyaz ve kahverengi farelerin sayısının azaldığı fakat beyaz fare sayısındaki azalmanin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A) Bu deney doğal seçilimi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. B) Varyasyon doğal seçilimi etkilemiştir. C) Kahverengi renkli fareler toprak zeminde kamufle olmuştur D) Zemin rengi değiştirilirse yine kahverengi farelerin hayatta kalma şansı fazla olur.
27.
Bazı canlıların davranışlarıyla ilgili metin aşağıda verilmiştir.
Kurnazca Davranışlar - Ölü Taklidi Yapmak
Keseli sıçan Avustralya'da yaşayan bir hayvandır. Keseli siçanlar herhangi bir tehlike karşısında kendilerini yere
atarak ölü taklidi yaparlar. Bu sırada dillerini dışarı çıkarır, ağızlanından sıvılar çıkar ve gaz çıkartarak kötü bir koku
yayarlar. Böylece çürümekte olan bir kadavra görünümünü alırlar. Bu sayede avcıların tercih etmeyeceği bir avmış
gibi görünmeyi başarırlar. Kuzey Amerika'da yaşayan bir yılan türü de tehlike altındayken avcıya once tislar. Eğer
tislaması yeterli olmazsa pis kokulu bir madde yayar, hatta bazen kusar, son olarak sırtının üzerine döner ve ağzını
açarak çatallı dilini dışanı sarkıtarak ölü taklidi yapar. Ciklet balığı da ölü taklidi yaparak küçük balıkların yakınına
gelmesini bekler ve onları tuzağına düşürerek avlar. Pisaura mirabilis örümcek türü de ölü taklidini oldukça farklı bir
amaç için kullanır. Erkek örümcek bir av yakalayarak ağ ile sarar ve çiftleşmek için dişisinin yanına gider. Fakat dişi
örümcekler erkek örümceklerden büyüktür ve eşlerini kolaylıkla yiyebilir. Erkek örümcek yem olmamak için avını
dişi örümceğe verir ve ölü taklidi yapar. Dişi örümcek önce hazır hale getirilmiş avi yer. Bu sırada erkek örümcek
ayaklanır çünkü yemek yiyen dişi artık onun için bir tehdit değildir.
Bu metni okuyan bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz?
A) Ölü taklidi yapma adaptasyonu bazı canlıları av olmaktan kurtarırken bazı canlıların av bulmasına yardımcı olur.
B) Keseli sıçan ile yılanın davranışları farklı canlı türlerinde benzer adaptasyonlar görüleceğine kanıt oluşturur.
C) Canlilar hayatta kalmak için birden fazla adaptasyona sahip olabilir.
D) Bazı dişi canlılar yavrularının yaşama ihtimalini artırmak için daha in vücutlu erkekleri tercih eder.
28.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
27. Bazı canlıların davranışlarıyla ilgili metin aşağıda verilmiştir. Kurnazca Davranışlar - Ölü Taklidi Yapmak Keseli sıçan Avustralya'da yaşayan bir hayvandır. Keseli siçanlar herhangi bir tehlike karşısında kendilerini yere atarak ölü taklidi yaparlar. Bu sırada dillerini dışarı çıkarır, ağızlanından sıvılar çıkar ve gaz çıkartarak kötü bir koku yayarlar. Böylece çürümekte olan bir kadavra görünümünü alırlar. Bu sayede avcıların tercih etmeyeceği bir avmış gibi görünmeyi başarırlar. Kuzey Amerika'da yaşayan bir yılan türü de tehlike altındayken avcıya once tislar. Eğer tislaması yeterli olmazsa pis kokulu bir madde yayar, hatta bazen kusar, son olarak sırtının üzerine döner ve ağzını açarak çatallı dilini dışanı sarkıtarak ölü taklidi yapar. Ciklet balığı da ölü taklidi yaparak küçük balıkların yakınına gelmesini bekler ve onları tuzağına düşürerek avlar. Pisaura mirabilis örümcek türü de ölü taklidini oldukça farklı bir amaç için kullanır. Erkek örümcek bir av yakalayarak ağ ile sarar ve çiftleşmek için dişisinin yanına gider. Fakat dişi örümcekler erkek örümceklerden büyüktür ve eşlerini kolaylıkla yiyebilir. Erkek örümcek yem olmamak için avını dişi örümceğe verir ve ölü taklidi yapar. Dişi örümcek önce hazır hale getirilmiş avi yer. Bu sırada erkek örümcek ayaklanır çünkü yemek yiyen dişi artık onun için bir tehdit değildir. Bu metni okuyan bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz? A) Ölü taklidi yapma adaptasyonu bazı canlıları av olmaktan kurtarırken bazı canlıların av bulmasına yardımcı olur. B) Keseli sıçan ile yılanın davranışları farklı canlı türlerinde benzer adaptasyonlar görüleceğine kanıt oluşturur. C) Canlilar hayatta kalmak için birden fazla adaptasyona sahip olabilir. D) Bazı dişi canlılar yavrularının yaşama ihtimalini artırmak için daha in vücutlu erkekleri tercih eder. 28.