Ampullerin Bağlanma Şekilleri Soruları

9. Şekilde bir futbol topu sürtünmesiz yüzeyde
gösterildiği gibi tutulmaktadır. Top, serbest
bırakıldıktan sonra A - B - C noktalarından geçiyor.
.A
.B
A) Yalnız I
C) I ve II
.C
visitvar
Buna göre,
1. A - B aralığında cisme etki eden net kuvvet
sıfırdan farklıdır.
II. B noktasında cisim dengelenmiş kuvvetlerin
haust A svi
etkisinde olur.
III. B C aralığında cisme etki eden net kuvvet
cismin süratini azaltmaktadır.
finoy bailds
şeklinde verilen ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
9. Şekilde bir futbol topu sürtünmesiz yüzeyde gösterildiği gibi tutulmaktadır. Top, serbest bırakıldıktan sonra A - B - C noktalarından geçiyor. .A .B A) Yalnız I C) I ve II .C visitvar Buna göre, 1. A - B aralığında cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır. II. B noktasında cisim dengelenmiş kuvvetlerin haust A svi etkisinde olur. III. B C aralığında cisme etki eden net kuvvet cismin süratini azaltmaktadır. finoy bailds şeklinde verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve Ill
9)
1) (
Yukarıda şekli verilen aynalar ile ilgili;
I.X' te oluşan görüntü cisme göre simetriktir.
II.Y dişçiler tarafından kullanılır.
III.Z paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? (5p)
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
9) 1) ( Yukarıda şekli verilen aynalar ile ilgili; I.X' te oluşan görüntü cisme göre simetriktir. II.Y dişçiler tarafından kullanılır. III.Z paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? (5p) A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III
1. Emre'nin tişörtünün önünde "GAMA", arkasında ise "FENOMEN" yazmaktadır.
1. Ayna
GAMA
A)
GAMA
Aynalar
1. Ayna
AMAD
FENOMEN
Emre yukarıdaki gibi özdeş iki düz aynanın ortasına geçiyor.
Buna göre Emre aynalarda oluşan tişörtünün görüntüsünü seçeneklerden hangisindeki gibi görür?
1. Ayna
2. Ayna
1. Ayna
2. Ayna
FENOMEN
2. Ayna
MEMOKR
l
B)
FENOMEN
D)
AMAD
1. Ayna
2. Ayna
GAMA
NEMONEF
2. Ayna
TEST 3
NEMONER
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
1. Emre'nin tişörtünün önünde "GAMA", arkasında ise "FENOMEN" yazmaktadır. 1. Ayna GAMA A) GAMA Aynalar 1. Ayna AMAD FENOMEN Emre yukarıdaki gibi özdeş iki düz aynanın ortasına geçiyor. Buna göre Emre aynalarda oluşan tişörtünün görüntüsünü seçeneklerden hangisindeki gibi görür? 1. Ayna 2. Ayna 1. Ayna 2. Ayna FENOMEN 2. Ayna MEMOKR l B) FENOMEN D) AMAD 1. Ayna 2. Ayna GAMA NEMONEF 2. Ayna TEST 3 NEMONER
FEN OKULU | LİSELERE GİRİŞ SINAVI
19. Aşağıda verilen tablo satır ve sütunlara ayrılarak bazı
bölümlerine fiziksel ya da kimyasal değişim örnekleri
yazılmış bazı bölümleri ise boş bırakılmıştır.
1. sütun
2. sütun
işir.
SU
uğu
za-
5s-
1. sıra
2. sıra
3. sıra
Gümüşün
kararması
L
Sütün
ekşimesi
K
Elmanın
kesilmesi
N
3. sütun
Mumun
erimesi
M
Suyun
buharlaşması
Tabloya göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi
söylenemez?
A) Tablonun K bölümüne "Ekmeğin dilimlenmesi" ya-
zılırsa tablonun 1. sırasında iki fiziksel, bir kimyasal
değişim örneği yer alır.
B) Tablonun L bölümüne " Hamurun mayalanması"
yazılırsa tablonun 1. sütununun tamamında kim-
yasal değişim örnekleri yer alır.
C) Tablonun M bölümüne "Peynirin küflenmesi" yazı-
lırsa tablonun 3. sütununda iki fiziksel, bir kimyasal
değişim örneği yer alır.
D) Tablonun N bölümüne " Demirin paslanması" ya-
zılırsa tablonun 3. sırasının tamamında kimyasal
değişim örnekleri yer alır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
FEN OKULU | LİSELERE GİRİŞ SINAVI 19. Aşağıda verilen tablo satır ve sütunlara ayrılarak bazı bölümlerine fiziksel ya da kimyasal değişim örnekleri yazılmış bazı bölümleri ise boş bırakılmıştır. 1. sütun 2. sütun işir. SU uğu za- 5s- 1. sıra 2. sıra 3. sıra Gümüşün kararması L Sütün ekşimesi K Elmanın kesilmesi N 3. sütun Mumun erimesi M Suyun buharlaşması Tabloya göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? A) Tablonun K bölümüne "Ekmeğin dilimlenmesi" ya- zılırsa tablonun 1. sırasında iki fiziksel, bir kimyasal değişim örneği yer alır. B) Tablonun L bölümüne " Hamurun mayalanması" yazılırsa tablonun 1. sütununun tamamında kim- yasal değişim örnekleri yer alır. C) Tablonun M bölümüne "Peynirin küflenmesi" yazı- lırsa tablonun 3. sütununda iki fiziksel, bir kimyasal değişim örneği yer alır. D) Tablonun N bölümüne " Demirin paslanması" ya- zılırsa tablonun 3. sırasının tamamında kimyasal değişim örnekleri yer alır.
10. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçlarından değildir?
A) Gece ve gündüz birbirini takip eder.
B) Günlük sıcaklık farkları meydana gelir.
C) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalır.
D) Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
10. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçlarından değildir? A) Gece ve gündüz birbirini takip eder. B) Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. C) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalır. D) Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
B-5. SINIF >> Fen Bilimleri
4. Bitkiler, çiçek bulundurma durumlarına göre çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırılırlar. Bitki-
lerin kendi besinlerini yapmaları, ortak özellikleridir.
percaiz 6
Çiçek
★
X
Yaprak
✓
Yaşam Alanı
Kırlar
Nemli ortamlar
Orman
Besin Yapma
✓
(✔: Bulunur
X: Bulunmaz)
ile belirtilen üç farklı bitkinin bazı özellikleri verilmiştir.
Yukarıdaki tabloda ★ve
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
X
A) Sadece besin yapma durumuna bakılarak 'nin çiçekli bir bitki olması gerektiği anlaşılır.
B) Sadece yaşam alanına bakılarak ★'ın çiçeksiz bir bitki olması gerektiği anlaşılır.
Sadece yaprak bulundurma durumuna bakılarak O'nin çam ağacı olması gerektiği anlaşılır.
DYSadece çiçek bulundurma durumuna bakılarak'ın eğrelti otu olabileceği anlaşılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
B-5. SINIF >> Fen Bilimleri 4. Bitkiler, çiçek bulundurma durumlarına göre çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırılırlar. Bitki- lerin kendi besinlerini yapmaları, ortak özellikleridir. percaiz 6 Çiçek ★ X Yaprak ✓ Yaşam Alanı Kırlar Nemli ortamlar Orman Besin Yapma ✓ (✔: Bulunur X: Bulunmaz) ile belirtilen üç farklı bitkinin bazı özellikleri verilmiştir. Yukarıdaki tabloda ★ve Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? X A) Sadece besin yapma durumuna bakılarak 'nin çiçekli bir bitki olması gerektiği anlaşılır. B) Sadece yaşam alanına bakılarak ★'ın çiçeksiz bir bitki olması gerektiği anlaşılır. Sadece yaprak bulundurma durumuna bakılarak O'nin çam ağacı olması gerektiği anlaşılır. DYSadece çiçek bulundurma durumuna bakılarak'ın eğrelti otu olabileceği anlaşılır.
si için elinizde tutarak
eyiniz.
Azaldı)
nedeni nedir?
edeni nedir?
Pekiştirelim
1. Aşağıda verilen örneklerden gazların genleşmesiyle ilgili olanların yanına “
işareti koyunuz.
Soğuk ortamdan sıcak ortama getirilen balonun şişmesi.
Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması.
Termometredeki SIVI seviyesinin sıcak ortamda yükselmesi.
Yazları çok sıcak havalarda bazı arabaların lastiklerinin patlaması.
Buzdolabının buzluk kısmına koyulan suyun donması.
Bunlar
biliyor
Şimşek ça
ani sıcaklık
nedeniyle
genleşme
dalgaların
duyarız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
si için elinizde tutarak eyiniz. Azaldı) nedeni nedir? edeni nedir? Pekiştirelim 1. Aşağıda verilen örneklerden gazların genleşmesiyle ilgili olanların yanına “ işareti koyunuz. Soğuk ortamdan sıcak ortama getirilen balonun şişmesi. Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması. Termometredeki SIVI seviyesinin sıcak ortamda yükselmesi. Yazları çok sıcak havalarda bazı arabaların lastiklerinin patlaması. Buzdolabının buzluk kısmına koyulan suyun donması. Bunlar biliyor Şimşek ça ani sıcaklık nedeniyle genleşme dalgaların duyarız.
Atmosfer
basıncı
Buna göre,
76 cm
A) Yalnız II
Civa
Açık hava basıncını ilk defa Toricelli adındaki bilim insanı ölçmüştür. Toricelli
deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta 100 cm uzunluğundaki bir ucu açık diğer
ucu kapalı bir cam tüpün içini tamamen civa ile doldurup ağzını kapattıktan
sonra civa dolu bir kabın içine daldırarak cam tüpün ağzını açtı. Cam tüpün
içindeki cıva yüksekliği şekildeki gibi 76 cm olacak şekilde sabit kaldı.
I. Tüp içinde kalan 76 cm yüksekliğindeki cıvanın basıncı, açık hava basıncına eşittir.
II. Deney, deniz seviyesinden yüksekte bir yerde yapılsaydı cıva seviyesi 76 cm'den daha fazla olurdu.
III. Cıva yerine yoğunluğu farklı olan bir sıvı kullanılırsa sıvı yüksekliği 76 cm'den farklı olurdu.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Atmosfer basıncı Buna göre, 76 cm A) Yalnız II Civa Açık hava basıncını ilk defa Toricelli adındaki bilim insanı ölçmüştür. Toricelli deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta 100 cm uzunluğundaki bir ucu açık diğer ucu kapalı bir cam tüpün içini tamamen civa ile doldurup ağzını kapattıktan sonra civa dolu bir kabın içine daldırarak cam tüpün ağzını açtı. Cam tüpün içindeki cıva yüksekliği şekildeki gibi 76 cm olacak şekilde sabit kaldı. I. Tüp içinde kalan 76 cm yüksekliğindeki cıvanın basıncı, açık hava basıncına eşittir. II. Deney, deniz seviyesinden yüksekte bir yerde yapılsaydı cıva seviyesi 76 cm'den daha fazla olurdu. III. Cıva yerine yoğunluğu farklı olan bir sıvı kullanılırsa sıvı yüksekliği 76 cm'den farklı olurdu. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
1.
SINAV
FEN BİLİMLERİ
Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu olan Sputnik-1, 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. Bu
uydudan sonra diğer ülkeler de uzaya birçok yapay uydu göndermiştir. Bu uydular haberleşme,
haritacılık ve askerî casusluk amaçlarında kullanılmıştır. Aradan geçen zaman içinde bazı yapay
hâlâ Dünya'nın yörüngesinde kalmaya devam etmiştir.
uydular işlevini yitirdiği için yerine yenileri gönderilmiştir. Ancak işlevini yitiren eski yapay uydular
Yukarıdaki metinde verilen bilgiler doğrultusunda,
1. İşlevini yitiren yapay uydular uzay kirliliğine sebep olur.
II. Ömrü tükenen yapay uydular Dünya'ya geri döndürülebilirse uzay kirliliği tamamen önlenir.
III. Araba egzozları, sanayi dumanı ve deodorantlar uzayın kirlenmesine sebep olur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
1. SINAV FEN BİLİMLERİ Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu olan Sputnik-1, 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. Bu uydudan sonra diğer ülkeler de uzaya birçok yapay uydu göndermiştir. Bu uydular haberleşme, haritacılık ve askerî casusluk amaçlarında kullanılmıştır. Aradan geçen zaman içinde bazı yapay hâlâ Dünya'nın yörüngesinde kalmaya devam etmiştir. uydular işlevini yitirdiği için yerine yenileri gönderilmiştir. Ancak işlevini yitiren eski yapay uydular Yukarıdaki metinde verilen bilgiler doğrultusunda, 1. İşlevini yitiren yapay uydular uzay kirliliğine sebep olur. II. Ömrü tükenen yapay uydular Dünya'ya geri döndürülebilirse uzay kirliliği tamamen önlenir. III. Araba egzozları, sanayi dumanı ve deodorantlar uzayın kirlenmesine sebep olur. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
12. Içinde bir miktar K gazı bulunan cam balonun
su içindeki konumu verilmiştir.
Su
Kgazi
Bu kaba aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulan-
mış ve meydana gelen değişimler verilmiştir.
1. işlem: Bu kap açık hava basıncının daha
fazla olduğu bir bölgeye götürülürse, K gazının
cam balona yaptığı basınç artar.
2. işlem: Cam balon soğutulursa K gazının
cam balona yapmış olduğu basınç artar.
3. işlem: Cam balona bir miktar daha gaz ila-
ve edilerek deney tekrarlanırsa, cam balonda
yükselen su miktarı azalır.
Buna göre hangi işlem ve sonrasında olu-
şan değişim doğru olarak verilmiştir?
A) 1. ve 2. işlem
C) 2. ve 3. işlem
B) 1. ve 3. işlem.
D) 1., 2. ve 3. işlem.
13. Aşağıda
BILFEN ORTAOKULLARI
X elem
bulur
1. Z
Sa
III.
r
yar
A)
C
14. E
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
12. Içinde bir miktar K gazı bulunan cam balonun su içindeki konumu verilmiştir. Su Kgazi Bu kaba aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulan- mış ve meydana gelen değişimler verilmiştir. 1. işlem: Bu kap açık hava basıncının daha fazla olduğu bir bölgeye götürülürse, K gazının cam balona yaptığı basınç artar. 2. işlem: Cam balon soğutulursa K gazının cam balona yapmış olduğu basınç artar. 3. işlem: Cam balona bir miktar daha gaz ila- ve edilerek deney tekrarlanırsa, cam balonda yükselen su miktarı azalır. Buna göre hangi işlem ve sonrasında olu- şan değişim doğru olarak verilmiştir? A) 1. ve 2. işlem C) 2. ve 3. işlem B) 1. ve 3. işlem. D) 1., 2. ve 3. işlem. 13. Aşağıda BILFEN ORTAOKULLARI X elem bulur 1. Z Sa III. r yar A) C 14. E
TEST - 03
3. Periyodik tabloda sembollerle gösterilen elementler hakkında bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
A elementi, bulunduğu gruptaki elementlerden farklı sınıftadır ve oda koşullarında gaz hâlindedir.
elementi oda koşullarında katı haldedir ve parlak görünümlüdür. meld
elementi oda koşullarında tek atomlu gaz hâlde bulunur.
Bu elementlerle ilgili,
1. A ve elementieri ayni element singhindadir.
II. elementi tel ve levha haline getirilebilir.
undadır
III. * elementinin grup numarası ve elementlerinden büyüktür.
hangileri doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
TEST - 03 3. Periyodik tabloda sembollerle gösterilen elementler hakkında bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. A elementi, bulunduğu gruptaki elementlerden farklı sınıftadır ve oda koşullarında gaz hâlindedir. elementi oda koşullarında katı haldedir ve parlak görünümlüdür. meld elementi oda koşullarında tek atomlu gaz hâlde bulunur. Bu elementlerle ilgili, 1. A ve elementieri ayni element singhindadir. II. elementi tel ve levha haline getirilebilir. undadır III. * elementinin grup numarası ve elementlerinden büyüktür. hangileri doğrudur? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
soğuran maddelerin sıcaklığı artar, sıcaklık arttıkça maddenin genleşme miktan antar
Bu bilgiyi gözlemlemek isteyen Kerem, farklı renkteki özdeş balonları güneş altında bekletiyof
Balonların büyüklüklerindeki değişimin şekildeki gibi olduğunu gözlemleyen Kerem'in bu durum ile ilgill:
1. Balonların ışığı yansıtma miktarları beyaz kırmızı > siyah şeklindedir.
II. Işığın soğrulması sonucunda cisimlerin hacminde artış gerçekleşir.
III. Koyu renkli yüzeyler, açık renkli yüzeylere göre işığı daha fazla yansıtır.
yargılardan hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve Il
C) I ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
soğuran maddelerin sıcaklığı artar, sıcaklık arttıkça maddenin genleşme miktan antar Bu bilgiyi gözlemlemek isteyen Kerem, farklı renkteki özdeş balonları güneş altında bekletiyof Balonların büyüklüklerindeki değişimin şekildeki gibi olduğunu gözlemleyen Kerem'in bu durum ile ilgill: 1. Balonların ışığı yansıtma miktarları beyaz kırmızı > siyah şeklindedir. II. Işığın soğrulması sonucunda cisimlerin hacminde artış gerçekleşir. III. Koyu renkli yüzeyler, açık renkli yüzeylere göre işığı daha fazla yansıtır. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve Il C) I ve III D) I, II ve III
Örnek - 1
I. Yüklü taneciklerdir.
II. Atomun kütlesinin tamamına yakınını oluştu-
rurlar.
III. Atomun merkezinde bulunurlar.
Atomu oluşturan temel parçacıkların özellik-
leri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden han-
gileri proton ve nötron için ortaktır?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız III motor
D) II ve III
1121
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Örnek - 1 I. Yüklü taneciklerdir. II. Atomun kütlesinin tamamına yakınını oluştu- rurlar. III. Atomun merkezinde bulunurlar. Atomu oluşturan temel parçacıkların özellik- leri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden han- gileri proton ve nötron için ortaktır? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III motor D) II ve III 1121
www.fenbilim.net
D- Aşağıda verilen olayları genleşme veya büzülme olma
durumlarına göre işaretleyiniz.
1. Isı alan maddenin hacminin artması
2. Isi veren maddenin hacminin azalması
3. Elektrik tellinin kış mevsimindeki durumu
4. Kaynayan suyun termometre ile sıcaklığın
ölçülmesi
5. Buz dolabına bırakılan kavanoz
6. Isinan metal topun gravzant halkasından
geçmemesi
7. Donan suyun hacminin artması
8. Sıcakta gözlük camının düşmesi
9. Sıcakta deodorant şişesinin patlaması
10. Soğuk havada termometre içindeki civa
11. Isıtılan kavanoz kapağı
12. Sıcak havada balonun patlaması
13. Sıcak su geçen borulardan ses gelmesi
14. Güneşli bir yerde bırakılan top
15. Sıcak hava balonunun havalanması
16. Tren rayları arasındaki boşluğun artması
Genleşme Büzülme
Jari
18.
ölc
19
ge
21
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
www.fenbilim.net D- Aşağıda verilen olayları genleşme veya büzülme olma durumlarına göre işaretleyiniz. 1. Isı alan maddenin hacminin artması 2. Isi veren maddenin hacminin azalması 3. Elektrik tellinin kış mevsimindeki durumu 4. Kaynayan suyun termometre ile sıcaklığın ölçülmesi 5. Buz dolabına bırakılan kavanoz 6. Isinan metal topun gravzant halkasından geçmemesi 7. Donan suyun hacminin artması 8. Sıcakta gözlük camının düşmesi 9. Sıcakta deodorant şişesinin patlaması 10. Soğuk havada termometre içindeki civa 11. Isıtılan kavanoz kapağı 12. Sıcak havada balonun patlaması 13. Sıcak su geçen borulardan ses gelmesi 14. Güneşli bir yerde bırakılan top 15. Sıcak hava balonunun havalanması 16. Tren rayları arasındaki boşluğun artması Genleşme Büzülme Jari 18. ölc 19 ge 21
T.
ir
8. Işığın soğurulmasıyla ilgili olarak hangisi soy-
lenemez?
ANKoyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimle-
re göre daha çok soğurur.
B) Işığı soğuran cisimlerde sıcaklık artışı mey-
dana gelir.
C) Parlak cisimler ışığı mat cisimlerden daha çok
soğurur.
D) Bitkiler güneş enerjisini soğurarak fotosen-
tez yapar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
T. ir 8. Işığın soğurulmasıyla ilgili olarak hangisi soy- lenemez? ANKoyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimle- re göre daha çok soğurur. B) Işığı soğuran cisimlerde sıcaklık artışı mey- dana gelir. C) Parlak cisimler ışığı mat cisimlerden daha çok soğurur. D) Bitkiler güneş enerjisini soğurarak fotosen- tez yapar.
5. Güneş enerjisi günlük yaşam ve teknolojide bir
çok alanda kullanılır.
1. Güneş paneli
II. Güneş pili
III. Hesap makinesi
Yukarıda verilen araçlardan hangileri güneş
enerjisinin isi enerjisine dönüşümünü sağlar?
A) Yalnız I.
CLve III.
B) Ive H
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
5. Güneş enerjisi günlük yaşam ve teknolojide bir çok alanda kullanılır. 1. Güneş paneli II. Güneş pili III. Hesap makinesi Yukarıda verilen araçlardan hangileri güneş enerjisinin isi enerjisine dönüşümünü sağlar? A) Yalnız I. CLve III. B) Ive H D) II ve III.