Asitler ve Bazlar Soruları

III. D
III. Y
6. Asidik maddeler mavi turnusolu kırmızıya, bazik maddeler ise kırmızı turnusolu maviye çevirir. Tuz
çözeltisinde, turnusol kağıdında renk değişikliği meydana gelmez.
transit
Tephimene
kirm?
Aa Raya
11
GAMA
may
Buna göre;
1. ve IV. kaplardaki çözeltiler kesinlikle tuz çözeltisidir.
A II. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa nötraleşme lepkimesi gerçekleşebilir.
ve III. kaplardaki çözeltiler kesinlikle HCT çözeltisi le tepkime vermezler.
yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız A
C) A ve ★
H
irkçe
|||
IV
Aylin, elindeki kırmızı turnusol kağıdını önce I. kaptaki çözeltiye batırmış ve renk değişikliği olma-
mıştır. Daha sonra sırayla II, III ve IV kaba batırmış. II. kapta maviye dönüşmüş, III. kapta kırmızıya
dönüşmüş ve IV. kapta ise renk değişikliği olmamıştır.
Asit
Asit & Act
Teplinae
Si
D), ▲ ve ★
NEL
verner.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
III. D III. Y 6. Asidik maddeler mavi turnusolu kırmızıya, bazik maddeler ise kırmızı turnusolu maviye çevirir. Tuz çözeltisinde, turnusol kağıdında renk değişikliği meydana gelmez. transit Tephimene kirm? Aa Raya 11 GAMA may Buna göre; 1. ve IV. kaplardaki çözeltiler kesinlikle tuz çözeltisidir. A II. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa nötraleşme lepkimesi gerçekleşebilir. ve III. kaplardaki çözeltiler kesinlikle HCT çözeltisi le tepkime vermezler. yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız A C) A ve ★ H irkçe ||| IV Aylin, elindeki kırmızı turnusol kağıdını önce I. kaptaki çözeltiye batırmış ve renk değişikliği olma- mıştır. Daha sonra sırayla II, III ve IV kaba batırmış. II. kapta maviye dönüşmüş, III. kapta kırmızıya dönüşmüş ve IV. kapta ise renk değişikliği olmamıştır. Asit Asit & Act Teplinae Si D), ▲ ve ★ NEL verner.
9.
B
GENEL DENEME-2
Belirteç
Fenolftalein
Asit ve bazlan birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere "belirteç" denir.
Aşağıdaki tabloda, bazı belirteçlerin asit ve bazlarla etkileşimi sonucunda oluşan renkler verilmiştir.
Kongo kırmızıSI
Turnusol kâğıdı
Asit ortamında renk
Renksiz
Mavi
Kırmızı
FEN
Baz ortamında renk
Pembe
Kırmızı
Mavi
BİLİMLER
Sulu çözeltilerine, K kabındaki maddenin H* iyonu, L kabındaki maddenin OH iyonu verdiği bilinmektedir.
A) K kabina, turnusol kâğıdı batırıldığında turnusol kâğıdının rengi kırmızı olur.
B) L kabina, fenolftalein damlatıldığında kaptaki sıvının rengi pembe olur.
L kabina, kongo kırmızısı damlatıldığında kaptaki sıvının rengi mavi olur.
D) K kabındaki madde tuz ruhu, L kabındaki madde çamaşır suyu olabilir.
B
11. Bir öğretme
aşağıdaki g
K
L
Yukarıdaki K ve L kaplarında bulunan maddelerin, tabloda verilen belirteçlerle etkileşimiyle ilgili aşağıda ve
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bu
sö
A
^
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
9. B GENEL DENEME-2 Belirteç Fenolftalein Asit ve bazlan birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere "belirteç" denir. Aşağıdaki tabloda, bazı belirteçlerin asit ve bazlarla etkileşimi sonucunda oluşan renkler verilmiştir. Kongo kırmızıSI Turnusol kâğıdı Asit ortamında renk Renksiz Mavi Kırmızı FEN Baz ortamında renk Pembe Kırmızı Mavi BİLİMLER Sulu çözeltilerine, K kabındaki maddenin H* iyonu, L kabındaki maddenin OH iyonu verdiği bilinmektedir. A) K kabina, turnusol kâğıdı batırıldığında turnusol kâğıdının rengi kırmızı olur. B) L kabina, fenolftalein damlatıldığında kaptaki sıvının rengi pembe olur. L kabina, kongo kırmızısı damlatıldığında kaptaki sıvının rengi mavi olur. D) K kabındaki madde tuz ruhu, L kabındaki madde çamaşır suyu olabilir. B 11. Bir öğretme aşağıdaki g K L Yukarıdaki K ve L kaplarında bulunan maddelerin, tabloda verilen belirteçlerle etkileşimiyle ilgili aşağıda ve bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu sö A ^
16. Üç farklı çözeltinin pH değerleri aşağıdaki grafikte göste-
rilerek karşılaştırılmıştır.
14
12
.10
pH Değeri
2
0
K L
M
K, L ve M çözeltileriyle ilgili aşağıdaki deneyler yapılmıştır.
1. deney: K çözeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırılmıştır.
2. deney: Pil, ampul ve kablolardan oluşan bir devrenin
test uçları L çözeltisine daldırılmıştır.
Maddeler
3. deney: M çözeltisinin üzerine saf su eklenmiş ve pH
metre yardımıyla pH'ı ölçülmüştür.
Buna göre deney sonuçlarıyla ilgili;
Kırmızı turnusol kağıdının renginde bir değişim mey-
dana gelmemiştir.
II. Devredeki ampul ışık vermemiştir.
Ww.
pH metrede okunan değer 7'den küçük çıkabilir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız
B) ve Il
C) ve III
D), ve III
17.
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
16. Üç farklı çözeltinin pH değerleri aşağıdaki grafikte göste- rilerek karşılaştırılmıştır. 14 12 .10 pH Değeri 2 0 K L M K, L ve M çözeltileriyle ilgili aşağıdaki deneyler yapılmıştır. 1. deney: K çözeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırılmıştır. 2. deney: Pil, ampul ve kablolardan oluşan bir devrenin test uçları L çözeltisine daldırılmıştır. Maddeler 3. deney: M çözeltisinin üzerine saf su eklenmiş ve pH metre yardımıyla pH'ı ölçülmüştür. Buna göre deney sonuçlarıyla ilgili; Kırmızı turnusol kağıdının renginde bir değişim mey- dana gelmemiştir. II. Devredeki ampul ışık vermemiştir. Ww. pH metrede okunan değer 7'den küçük çıkabilir. yorumlarından hangileri yapılamaz? A) Yalnız B) ve Il C) ve III D), ve III 17. 13
nde
34
D
D
A)
B)
C
D)
N
3.
X
4.
U
D
D
D
1.
2
Asit
Çözeltis
Nötralleşme tepkimesi olur.
Asidik özellik artar.
pH değeri azalır.
H* iyonu derişimi azalır.
3
14. X ve Y kaplarında aynı cins ve eşit miktarda asit çözeltisi bulunmaktadır.
Su
4
D
Asit
1000
Cozens
Y
1234
Nötralleşme tepkimesi olur.
Asidik özellik azalır.
pH değeri artar.
H* iyonu derişimi artar.
Y
X kabina su, Y kabina ise asit ekleniyor.
Buna göre kaplarda oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Y
D
D
0670
S
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
nde 34 D D A) B) C D) N 3. X 4. U D D D 1. 2 Asit Çözeltis Nötralleşme tepkimesi olur. Asidik özellik artar. pH değeri azalır. H* iyonu derişimi azalır. 3 14. X ve Y kaplarında aynı cins ve eşit miktarda asit çözeltisi bulunmaktadır. Su 4 D Asit 1000 Cozens Y 1234 Nötralleşme tepkimesi olur. Asidik özellik azalır. pH değeri artar. H* iyonu derişimi artar. Y X kabina su, Y kabina ise asit ekleniyor. Buna göre kaplarda oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Y D D 0670 S Diğer sayfaya geçiniz.
29
Fenolftalein, asit çözeltisine damlatıldığında
çözeltide renk değişimi olmaz. Baz çözeltisine
damlatıldığında ise çözelti pembe renkli olur.
Fenolftalein
damlatılıyor
Renksiz
çözelti
Pembe renkli
çözelti oluşuyor
Çözeltiye
madde
ekleniyor
A) Limon suyu
C) Sabunlu su
Çözelti renksiz
hâle dönüyor
Renksiz çözelti ile yapılan şekildeki deney-
de pembe renkli çözeltiye eklenen madde
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Amonyak çözeltisi
D) Fenolftalein
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
29 Fenolftalein, asit çözeltisine damlatıldığında çözeltide renk değişimi olmaz. Baz çözeltisine damlatıldığında ise çözelti pembe renkli olur. Fenolftalein damlatılıyor Renksiz çözelti Pembe renkli çözelti oluşuyor Çözeltiye madde ekleniyor A) Limon suyu C) Sabunlu su Çözelti renksiz hâle dönüyor Renksiz çözelti ile yapılan şekildeki deney- de pembe renkli çözeltiye eklenen madde aşağıdakilerden hangisidir? B) Amonyak çözeltisi D) Fenolftalein
31
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanma
tepkimesinin hem tanımını hem de örneğini
doğru vermiştir?
BI
Aylin
Ahmet
Asit le bazın verdiği
tepkimedir.
Omegin.
HCl+NaOH-NaCl+H₂O
Macdelerir oksjer de
vercigi tepkimedir.
Örneğin;
2H₂0-2H₂+O₂
Maddelerin oksijen de
verdiği took mecir.
4-10megin:
: CH₂120₂ CO₂ + 2H₂O
Asit ile bazın verdig
lepkameda.
Omegn:
C+O₂ CO₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
31 Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanma tepkimesinin hem tanımını hem de örneğini doğru vermiştir? BI Aylin Ahmet Asit le bazın verdiği tepkimedir. Omegin. HCl+NaOH-NaCl+H₂O Macdelerir oksjer de vercigi tepkimedir. Örneğin; 2H₂0-2H₂+O₂ Maddelerin oksijen de verdiği took mecir. 4-10megin: : CH₂120₂ CO₂ + 2H₂O Asit ile bazın verdig lepkameda. Omegn: C+O₂ CO₂
Jenlere
enin eg
B
28
Bir öğretmen laboratuvarda çeşitli çözeltilerden
yararlanarak nötralleşme tepkimesini göster-
mek istiyor.
Belirteç
Turnusol kağıdı
Fenolftalein
Asit
Kırmızı
Renksiz
Baz
Mavi
Pembe
Bu amaçla öğretmen tabloda özellikleri verilen
belirteçleri kullanarak aşağıdaki deneyleri
yapıyor.
I. deney: Fenolftalein damlatıldığında
pembe renk veren çözeltiyi aldım.
II. deney: -
III. deney: I. ve II. deneyde aldığım çözeltileri
karıştırarak yalnızca tuz ve su
elde ettim.
Buna göre öğretmen II. deneyde aşağıdaki-
lerden hangisini yapmıştır?
A) Fenolftalein damlatıldığında pembe renk
veren başka bir çözeltiyi almıştır.
B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye
çeviren çözeltiyi almıştır.
C) Aynı miktardaki iki baz çözeltisini karıştırıp
elde ettiği çözeltiyi almıştır.
D) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya
çeviren çözeltiyi almıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
Jenlere enin eg B 28 Bir öğretmen laboratuvarda çeşitli çözeltilerden yararlanarak nötralleşme tepkimesini göster- mek istiyor. Belirteç Turnusol kağıdı Fenolftalein Asit Kırmızı Renksiz Baz Mavi Pembe Bu amaçla öğretmen tabloda özellikleri verilen belirteçleri kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. I. deney: Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren çözeltiyi aldım. II. deney: - III. deney: I. ve II. deneyde aldığım çözeltileri karıştırarak yalnızca tuz ve su elde ettim. Buna göre öğretmen II. deneyde aşağıdaki- lerden hangisini yapmıştır? A) Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren başka bir çözeltiyi almıştır. B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren çözeltiyi almıştır. C) Aynı miktardaki iki baz çözeltisini karıştırıp elde ettiği çözeltiyi almıştır. D) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren çözeltiyi almıştır.
mi
3. Asit ve bazlarla aşağıdaki deneyler yapılıyor.
1. deney: pH değeri 6 olan X çözeltisi ile pH değe-
ikis ost ni bilinmeyen Y çözeltisi eşit miktarda ka-
niştırılıyor ve oluşan karışımın pH değeri
6'dan düşük oluyor.
<5 16
2. deney:
Y=asit
k=Baz
K çözeltisinin üzerine K çözeltisiyle eşit
miktarda L çözeltisi eklendiğinde K çö-
zeltisinin bulunduğu kapta pH değişim
grafiği aşağıdaki gibi oluyor.
APH
10
1206
11 12
Zaman
Deneylerde kullanılan çözeltiler ve sonuçları hak-
kında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Y ve K çözeltilerinin pH değerleri eşit olabilir.
B) X'e H* sayısı OH sayısından azdır.
K'nin üzerine eklenen çözelti NaOH olabilir.
2. deneyin yapıldığı kapta deneyden sonra olu-
şan çözelti mavi turnusol kağıdına etki etmez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
mi 3. Asit ve bazlarla aşağıdaki deneyler yapılıyor. 1. deney: pH değeri 6 olan X çözeltisi ile pH değe- ikis ost ni bilinmeyen Y çözeltisi eşit miktarda ka- niştırılıyor ve oluşan karışımın pH değeri 6'dan düşük oluyor. <5 16 2. deney: Y=asit k=Baz K çözeltisinin üzerine K çözeltisiyle eşit miktarda L çözeltisi eklendiğinde K çö- zeltisinin bulunduğu kapta pH değişim grafiği aşağıdaki gibi oluyor. APH 10 1206 11 12 Zaman Deneylerde kullanılan çözeltiler ve sonuçları hak- kında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Y ve K çözeltilerinin pH değerleri eşit olabilir. B) X'e H* sayısı OH sayısından azdır. K'nin üzerine eklenen çözelti NaOH olabilir. 2. deneyin yapıldığı kapta deneyden sonra olu- şan çözelti mavi turnusol kağıdına etki etmez.
4. Bölüm
1.
Kazanım: 8.4.4.4
Jero
D Kaptaki OH sayısı zamanla artar.
Madde ve Endüstri
Asitler ve Bazlar
HNO3
sulu
çözeltisi
NaOH sulu
çözeltisi
Maddeleri dillik ve Bazilk durumianna
Şekildeki sistemde HNO sulu çözeltisi içeren bir kaba azar azar NaOH sulu çözeltisi ekleniyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kaptaki pH değeri zamanla artar.
Oluşan tuz, sodyum ve klor içerir.
Oluşan çözelti elektrik akımını iletir.
25
Maddelerin asitlik ve bazlık
kullanarak çıkarımda bulun
8. Test
3.
Od
pH
Bu
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
4. Bölüm 1. Kazanım: 8.4.4.4 Jero D Kaptaki OH sayısı zamanla artar. Madde ve Endüstri Asitler ve Bazlar HNO3 sulu çözeltisi NaOH sulu çözeltisi Maddeleri dillik ve Bazilk durumianna Şekildeki sistemde HNO sulu çözeltisi içeren bir kaba azar azar NaOH sulu çözeltisi ekleniyor. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kaptaki pH değeri zamanla artar. Oluşan tuz, sodyum ve klor içerir. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir. 25 Maddelerin asitlik ve bazlık kullanarak çıkarımda bulun 8. Test 3. Od pH Bu
BILIMLERI TESTI
12. Sulu çözeltilerin asidik veya bazik özelliği pH denilen bir ölçü sistemi ile ifade edilir. Aşağıda bazı çözeltilerin pH de-
ğerleri pH metre ile belirlenmiştir.
(5)
7.0
K
(8.5
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
M
10.5
5.5
Buna göre, verilenlerden hangisi yanlıştır?
AF maddesi saf su olabilir.
-B) M çözeltisi L çözeltisinden daha kuvvetli bazdır.
CK çözeltisi N çözeltisinden daha kuvvetli asittir.
DN ile T çözeltileri karıştırıldığında oluşan karışımın pH'ı 12,5 olur.
14
N
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
BILIMLERI TESTI 12. Sulu çözeltilerin asidik veya bazik özelliği pH denilen bir ölçü sistemi ile ifade edilir. Aşağıda bazı çözeltilerin pH de- ğerleri pH metre ile belirlenmiştir. (5) 7.0 K (8.5 YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ M 10.5 5.5 Buna göre, verilenlerden hangisi yanlıştır? AF maddesi saf su olabilir. -B) M çözeltisi L çözeltisinden daha kuvvetli bazdır. CK çözeltisi N çözeltisinden daha kuvvetli asittir. DN ile T çözeltileri karıştırıldığında oluşan karışımın pH'ı 12,5 olur. 14 N
14. Aşağıdaki görselde K, L ve M kaplarına konulan eşit kütleli bazı maddeler ve çeşitli doğal belirteçlerin asit-baz et-
kileşiminde oluşturdukları renk değişimi tablosu verilmiştir.
Limon tuzu - su Mide ilacı - su
çözeltisi
çözeltisi
K kabi
Belirteç
Çilek suyu
Kırmızı lahana
suyu
Patlıcan suyu
L kabi
Asit
Pembe
Pembe
Renksiz
Karbonat - su
çözeltisi
M kabi
Baz
Açık yeşil
Yeşil
Açık yeşil
Buna göre;
V.Kkabındaki çözelti patlıcan suyuyla renk değişimi yapmıyorsa pH'ı 7'den büyük olamaz.
VL kabındaki çözelti açık yeşil renge dönüşmüşse bu kaba çilek suyu eklenmiş olabilir.
III. Verilen çözeltilere kırmızı lahana suyu damlatılarak asit veya baz olma durumları belirlenemez.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
BI ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRL
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
14. Aşağıdaki görselde K, L ve M kaplarına konulan eşit kütleli bazı maddeler ve çeşitli doğal belirteçlerin asit-baz et- kileşiminde oluşturdukları renk değişimi tablosu verilmiştir. Limon tuzu - su Mide ilacı - su çözeltisi çözeltisi K kabi Belirteç Çilek suyu Kırmızı lahana suyu Patlıcan suyu L kabi Asit Pembe Pembe Renksiz Karbonat - su çözeltisi M kabi Baz Açık yeşil Yeşil Açık yeşil Buna göre; V.Kkabındaki çözelti patlıcan suyuyla renk değişimi yapmıyorsa pH'ı 7'den büyük olamaz. VL kabındaki çözelti açık yeşil renge dönüşmüşse bu kaba çilek suyu eklenmiş olabilir. III. Verilen çözeltilere kırmızı lahana suyu damlatılarak asit veya baz olma durumları belirlenemez. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? A) Yalnız II BI ve II C) I ve III D) I, II ve III YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRL
20.
INIS
III.
Jadece sana
turmaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
Belirteç
Turnusol kâğıdı
Metil oranj
Fenolfalein
genging boig
Asidik Ortamdaki
Rengi
Kırmızı
8 GUNAY
YAYINLARI
Kırmızı
Renksiz
1. Deney
Çözeltiye kırmızı ve mavi
renkte iki farklı turnusol kâğı-
di batırdım. İkisinde de renk
değişimi olmadı.
Bar
ge ilipi
Bir öğrenci, türü bilinmeyen maddelerin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki deneyleri yapmıştır.
sbou
10
C) I ve III
Bazik Ortamdaki
Rengi
Mavi
Sari
Pembe
20
2. Deney
Çözeltiye metil oranj dam-
lattım. Çözelti kırmızı renge
dönüştü.
feső ad
Asit, baz ve nötr maddeleri birbirinden ayırmak
için kullanılan maddelere belirteç denir.
Yandaki tabloda bazı belirteçlerin asidik ve
bazik ortamda oluşturdukları renk değişimleri
verilmiştir.
asit
BM
D) II ve III
Jobben Ma
3. Deney
Çözeltiye fenolftalein dam-
lattım. Çözelti pembe renge
dönüştü.
bot
A menind
Yapılan deneylerin sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı?
Üç deneyde de kullanılan çözeltiler elektrik akımını iletir.
-
Üç deneyde de çözeltilerdeki maddelerin asit, baz veya nötr madde olduğu anlaşılabilir. +
2 ve 3. deneylerde kullanılan çözeltileri oluşturan maddelerden kuvvetli olanları insanlara zarar verir.
+
1 ve 2. deneylerde kullanılan çözeltileri oluşturan maddelerden kuvvetli olanları plastik ve cam eşyalara zarar
verir.
+
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
20. INIS III. Jadece sana turmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il Belirteç Turnusol kâğıdı Metil oranj Fenolfalein genging boig Asidik Ortamdaki Rengi Kırmızı 8 GUNAY YAYINLARI Kırmızı Renksiz 1. Deney Çözeltiye kırmızı ve mavi renkte iki farklı turnusol kâğı- di batırdım. İkisinde de renk değişimi olmadı. Bar ge ilipi Bir öğrenci, türü bilinmeyen maddelerin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki deneyleri yapmıştır. sbou 10 C) I ve III Bazik Ortamdaki Rengi Mavi Sari Pembe 20 2. Deney Çözeltiye metil oranj dam- lattım. Çözelti kırmızı renge dönüştü. feső ad Asit, baz ve nötr maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere belirteç denir. Yandaki tabloda bazı belirteçlerin asidik ve bazik ortamda oluşturdukları renk değişimleri verilmiştir. asit BM D) II ve III Jobben Ma 3. Deney Çözeltiye fenolftalein dam- lattım. Çözelti pembe renge dönüştü. bot A menind Yapılan deneylerin sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı? Üç deneyde de kullanılan çözeltiler elektrik akımını iletir. - Üç deneyde de çözeltilerdeki maddelerin asit, baz veya nötr madde olduğu anlaşılabilir. + 2 ve 3. deneylerde kullanılan çözeltileri oluşturan maddelerden kuvvetli olanları insanlara zarar verir. + 1 ve 2. deneylerde kullanılan çözeltileri oluşturan maddelerden kuvvetli olanları plastik ve cam eşyalara zarar verir. +
2.
Aşağıda verilen dört çözelti uluslararası pH ölçeği ile test edilmiştir.
L
Y
Nötr
Asit
Baz
Asit
isemyayincilik. www.isemkitap.com
pH:
1
4
Buna göre bu çözeltilerin asit, baz ve nötr olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
Z
Baz
Z
Nötr
Asit
Asit
7
24
M
L
Baz
Nötr
Nötr
Nötr
11
M
Asit
Baz
Asit
Baz
Diğer sayfaya geçim
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
2. Aşağıda verilen dört çözelti uluslararası pH ölçeği ile test edilmiştir. L Y Nötr Asit Baz Asit isemyayincilik. www.isemkitap.com pH: 1 4 Buna göre bu çözeltilerin asit, baz ve nötr olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? Z Baz Z Nötr Asit Asit 7 24 M L Baz Nötr Nötr Nötr 11 M Asit Baz Asit Baz Diğer sayfaya geçim
14.
Şekildeki düzeneğe önce X gazı, sonra Y gazı gönderildiğinde,
X gazi
Y gazi
Boz
Z çözeltisi
Asit çözeltisi
Asit
. X gazı asit çözeltisiyle
Y gazı Z çözeltisiyle
nötralleşme tepkimesi gerçekleştiriyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) X ve Y'nin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
B) X ve Z asidik özelliktedir.
C) X ve Z bazik özelliktedir.
LO
D) Y'nin sulu çözeltisi bazik, Z asidik özellik gösterir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
14. Şekildeki düzeneğe önce X gazı, sonra Y gazı gönderildiğinde, X gazi Y gazi Boz Z çözeltisi Asit çözeltisi Asit . X gazı asit çözeltisiyle Y gazı Z çözeltisiyle nötralleşme tepkimesi gerçekleştiriyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y'nin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. B) X ve Z asidik özelliktedir. C) X ve Z bazik özelliktedir. LO D) Y'nin sulu çözeltisi bazik, Z asidik özellik gösterir.
3-
e
8. Sınıf Deneme Sınavı-5
18. Bilgi: Metil oranj belirteci asidik çözeltilerde kırmızı,
bazik çözeltilerde sarı renk alır.
Metal-
çubuk
Döküm
ayak
X
çözeltisi
Çözelti
X
Y
→Y
çözeltisi
8-D Sınıfından Nisa, içlerinde X ve Y çözetileri bulu-
nan deney tüplerine metil oranj damlattığında deney
tüplerinde aşağıdaki renkler oluşuyor.
Renk değişimi
Sarı
Kırmızı
Buna göre,
1. X, deterjanlı su, Y, sirke olabilir.
II. X'in pH değeri 3, Y'nin pH değeri 12 olabilir.
III. X'in tadı ekşi, Y'nin tadı acıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
3- e 8. Sınıf Deneme Sınavı-5 18. Bilgi: Metil oranj belirteci asidik çözeltilerde kırmızı, bazik çözeltilerde sarı renk alır. Metal- çubuk Döküm ayak X çözeltisi Çözelti X Y →Y çözeltisi 8-D Sınıfından Nisa, içlerinde X ve Y çözetileri bulu- nan deney tüplerine metil oranj damlattığında deney tüplerinde aşağıdaki renkler oluşuyor. Renk değişimi Sarı Kırmızı Buna göre, 1. X, deterjanlı su, Y, sirke olabilir. II. X'in pH değeri 3, Y'nin pH değeri 12 olabilir. III. X'in tadı ekşi, Y'nin tadı acıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
LIMLERİ
19. Bilgi: Sanayi devriminden önce yağmur sularının pH
değerleri 6 civarında iken günümüzde 4 civarına ka-
dar düşmüştür.
Özgür öğretmen, yağmur sularının pH değerindeki bu
değişimle ilgili sınıfa aşağıdaki görselleri getiriyor.
89 g
Bu görselleri inceleyen bazı öğrenciler aşağıdaki yo-
rumları yapıyorlar.
Cemre: Fosil yakıtların yanması sonucu fabrika
bacalarından çıkan bazı gazların yağmur
sularının pH değerinin düşmesinde etkisi
vardır.
.
Sema pH değeri düşük bu yağmurlar doğaya **
zarar verir.
Rabia: Bu yağmurların yer altı ve yer üstü sularına
karışması bu suların asitlik oranını azaltır.
Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?
A) Sema ve Rabia
B) Cemre ve Rabia
C) Cemre ve Sema
D) Cemre, Sema ve Rabia
A
20.
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
LIMLERİ 19. Bilgi: Sanayi devriminden önce yağmur sularının pH değerleri 6 civarında iken günümüzde 4 civarına ka- dar düşmüştür. Özgür öğretmen, yağmur sularının pH değerindeki bu değişimle ilgili sınıfa aşağıdaki görselleri getiriyor. 89 g Bu görselleri inceleyen bazı öğrenciler aşağıdaki yo- rumları yapıyorlar. Cemre: Fosil yakıtların yanması sonucu fabrika bacalarından çıkan bazı gazların yağmur sularının pH değerinin düşmesinde etkisi vardır. . Sema pH değeri düşük bu yağmurlar doğaya ** zarar verir. Rabia: Bu yağmurların yer altı ve yer üstü sularına karışması bu suların asitlik oranını azaltır. Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur? A) Sema ve Rabia B) Cemre ve Rabia C) Cemre ve Sema D) Cemre, Sema ve Rabia A 20. C