Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Soruları

9. Ay tutulmasının gösterildiği şema aşağıda veril-
miştir.
Dünya
Ay
Güneş
Yukarıdaki resim ile ilgili olarak;
1. Ay, karanlık bölgede kalmıştır.
II. Güneş ışınları doğrusal yayıldığı için, Dün-
ya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşmüştür.
III. Bu olay tam gölge olayına örnek verilebilir.
verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) I, II ve III
C)I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
9. Ay tutulmasının gösterildiği şema aşağıda veril- miştir. Dünya Ay Güneş Yukarıdaki resim ile ilgili olarak; 1. Ay, karanlık bölgede kalmıştır. II. Güneş ışınları doğrusal yayıldığı için, Dün- ya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşmüştür. III. Bu olay tam gölge olayına örnek verilebilir. verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I, II ve III C)I ve III B) Yalnız II D) II ve III
1. Aşağıda Ay'ın Dünya'dan görülebilen aydınlık yüzeyinin alanının zamana göre değişim grafiği verilmiştir.
Aydınlık alan
V
1
2
1-
K
Bu testte 15 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
L
M
→ Zaman
2
does3
3, 4 ve 1
M
1:49
VEG
Buna göre K, L ve M aralığında Ay görselde verilen hangi hareketleri sırasıyla yapmaktadır?
A) 1, 2 ve 3
B) 2, 3 ve 4
D) 4, 1 ve 2
nemuls ma
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
1. Aşağıda Ay'ın Dünya'dan görülebilen aydınlık yüzeyinin alanının zamana göre değişim grafiği verilmiştir. Aydınlık alan V 1 2 1- K Bu testte 15 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. L M → Zaman 2 does3 3, 4 ve 1 M 1:49 VEG Buna göre K, L ve M aralığında Ay görselde verilen hangi hareketleri sırasıyla yapmaktadır? A) 1, 2 ve 3 B) 2, 3 ve 4 D) 4, 1 ve 2 nemuls ma
1 12 dakika sonunda tavşan kediden daha fazla yol almıştır.
11. Tavşan ve kedi 12 dakika boyunca sürekli hareket etmiştir.
Ill. Kedi, 12 dakika boyunca sabit süratle hareket etmiştir.
IV Tavşan 6. ve 12. dakikalar arasında sabit süratle hareket etmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız ill
B) I ve IV
Mozaik
Güneş
SINIF 4. DENEME
C) II ve III
Yayınlan
3. Asya, Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini göstermek için bir model hazırlamış ve arkadaşlarına sunmuştur.
Modelde Dünya Ay'ın etrafında, Ay da Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanabilmektedir.
D) li ve IV
Ay
19
Arkadaşları Asya'nın hazırlamış olduğu modelle ilgili olarak aşağıdaki yorumları yapmıştır.
Ege:
Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olması gerektiğini biliyor.
Güney: Tutulmalara neden olan Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini modelinde hatalı göstermiş.
Defne: Güneş tutulmasının Ay'ın dolunay evresinde olması gerektiğini bilmiyor.
Buna göre hangi öğrencilerin Asya'nın modeli için yapmış oldukları yorumları doğrudur?
A) Yalnız Ege
B) Güney ve Defne
C) Ege ve Defne
D) Ege ve Güney
Dünya
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
1 12 dakika sonunda tavşan kediden daha fazla yol almıştır. 11. Tavşan ve kedi 12 dakika boyunca sürekli hareket etmiştir. Ill. Kedi, 12 dakika boyunca sabit süratle hareket etmiştir. IV Tavşan 6. ve 12. dakikalar arasında sabit süratle hareket etmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ill B) I ve IV Mozaik Güneş SINIF 4. DENEME C) II ve III Yayınlan 3. Asya, Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini göstermek için bir model hazırlamış ve arkadaşlarına sunmuştur. Modelde Dünya Ay'ın etrafında, Ay da Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanabilmektedir. D) li ve IV Ay 19 Arkadaşları Asya'nın hazırlamış olduğu modelle ilgili olarak aşağıdaki yorumları yapmıştır. Ege: Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olması gerektiğini biliyor. Güney: Tutulmalara neden olan Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini modelinde hatalı göstermiş. Defne: Güneş tutulmasının Ay'ın dolunay evresinde olması gerektiğini bilmiyor. Buna göre hangi öğrencilerin Asya'nın modeli için yapmış oldukları yorumları doğrudur? A) Yalnız Ege B) Güney ve Defne C) Ege ve Defne D) Ege ve Güney Dünya
14
B
ya ait özellikleri yazmak istiyor.
Tarik, tutulmalar ile ilgili hazırlayacağı posterinde aşağıdaki görseli kullanarak verilen boşluklara ilgili tutulma-
GÜNEŞ
DÜNYA
AY
Tarık, verilen boşluklara aşağıdaki bilgilerden hangisini yazarsa posteri hatalı olur?
A) Tutulma sırasında Ay dolunay evresindedir.
B) Dünya, Güneş ile Ay arasına girer.
Dünya'nın her yerinden gözlenir.
D) Güneş tutulmasına göre daha sık gerçekleşir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
14 B ya ait özellikleri yazmak istiyor. Tarik, tutulmalar ile ilgili hazırlayacağı posterinde aşağıdaki görseli kullanarak verilen boşluklara ilgili tutulma- GÜNEŞ DÜNYA AY Tarık, verilen boşluklara aşağıdaki bilgilerden hangisini yazarsa posteri hatalı olur? A) Tutulma sırasında Ay dolunay evresindedir. B) Dünya, Güneş ile Ay arasına girer. Dünya'nın her yerinden gözlenir. D) Güneş tutulmasına göre daha sık gerçekleşir.
B
FEN BİLİMLERİ
11. Ay
Ayın kendi etrafında ve Dünya etrafında yaptığı hareketlerle ilgili hazırladığı soruları tahmini olarak cevaplayan bir
ogrenci bu cevaplarını doğrulamak için araştırma yapacaktır.
Arağıda öğrencinin soruları ve araştırma yapmadan önceki tahminleri verilmiştir.
Sorular
y'in evreleri Ay'ın hangi hareketi sonucunda oluşur?
5. Sınıf Deneme Sınavi-4 B.
Tahminler
Ay evreleri Ay'in Güneş etrafında dolanması sonucunda
oluşur.
Ayin ve Dünya'nın kendi etrafindaki dönme süreleri
birbirine eşit olduğu için.
Bu süre 27 gün 8 saattir.
Ay'in neden hep aynı yüzünü görürüz?
Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma süresi ne kadardır?
Buna göre öğrenci araştırmasını tamamladığında hangi tahminlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşır?
C) 1 ve 3
A) Yalniz 1
B) 1 ve 2
D) 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
B FEN BİLİMLERİ 11. Ay Ayın kendi etrafında ve Dünya etrafında yaptığı hareketlerle ilgili hazırladığı soruları tahmini olarak cevaplayan bir ogrenci bu cevaplarını doğrulamak için araştırma yapacaktır. Arağıda öğrencinin soruları ve araştırma yapmadan önceki tahminleri verilmiştir. Sorular y'in evreleri Ay'ın hangi hareketi sonucunda oluşur? 5. Sınıf Deneme Sınavi-4 B. Tahminler Ay evreleri Ay'in Güneş etrafında dolanması sonucunda oluşur. Ayin ve Dünya'nın kendi etrafindaki dönme süreleri birbirine eşit olduğu için. Bu süre 27 gün 8 saattir. Ay'in neden hep aynı yüzünü görürüz? Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma süresi ne kadardır? Buna göre öğrenci araştırmasını tamamladığında hangi tahminlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşır? C) 1 ve 3 A) Yalniz 1 B) 1 ve 2 D) 2 ve 3
SI
plan
e
6.
anda gozlenebilir.
--tonguç-
Dünya, Güneş sisteminde tam bir Güneş tutulmasının
gözlendiği tek gezegendir.
Her yeni ay evresinde Güneş tutulması gerçekleşmez.
Aynı yerde tekrar Güneş tutulması gözlenebilmesi için
375 yıl geçmesi gerekir.
Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girip gölgesinin Ay'ın
üzerine düşmesi sonucu Güneş tutulması gerçekleşir.
Yukarıda verilen tabloda Güneş tutulması ile ilgili ifadelerin yanına doğru ise "Å", yanlış ise "c" işa-
retleri konulacaktır.
Buna göre tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A)
B)
Hop!
x
X
X
D)
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
X
Fe
Dijital Soru
6. Sınıf
19
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
SI plan e 6. anda gozlenebilir. --tonguç- Dünya, Güneş sisteminde tam bir Güneş tutulmasının gözlendiği tek gezegendir. Her yeni ay evresinde Güneş tutulması gerçekleşmez. Aynı yerde tekrar Güneş tutulması gözlenebilmesi için 375 yıl geçmesi gerekir. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girip gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi sonucu Güneş tutulması gerçekleşir. Yukarıda verilen tabloda Güneş tutulması ile ilgili ifadelerin yanına doğru ise "Å", yanlış ise "c" işa- retleri konulacaktır. Buna göre tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A) B) Hop! x X X D) Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! X Fe Dijital Soru 6. Sınıf 19
Lekleşir.
evresinde gerçekleşir.
süre gözlenir.
aylar Güneş tutulmas
da gerçekleşmelerine g
r.
zlenemez
nıflandırma aşağıdakı
gibidir?
Ay tutulması
M, N
L, N
K, N
K, M
6.
S
Güneş ve Ay Tutulması - 1
Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında
dolunay evresinde olan Ay'ın önce
bir kısmı, daha sonra tamamı yavaş
yavaş görülmemeye başlar. Bu olay
Dünya'nın karanlık bölgesinde
yaşayanlar tarafından gözlenebilir.
Güneş
Dünya
Ay
Alper'in bilgisini verdiği olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ay tutulması olayıdır.
B) Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.
C) Kısa sürede gerçekleşir.
D) Dünya üzerinde daha geniş bir alanda gözlenebilir.
--tonguç--
Dünya, Güneş sisteminde tam bir Güneş tutulmasının
diği tek gezegendir.
Fen Bilimleri
0.5 FABER-CASTELL
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Lekleşir. evresinde gerçekleşir. süre gözlenir. aylar Güneş tutulmas da gerçekleşmelerine g r. zlenemez nıflandırma aşağıdakı gibidir? Ay tutulması M, N L, N K, N K, M 6. S Güneş ve Ay Tutulması - 1 Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında dolunay evresinde olan Ay'ın önce bir kısmı, daha sonra tamamı yavaş yavaş görülmemeye başlar. Bu olay Dünya'nın karanlık bölgesinde yaşayanlar tarafından gözlenebilir. Güneş Dünya Ay Alper'in bilgisini verdiği olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ay tutulması olayıdır. B) Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. C) Kısa sürede gerçekleşir. D) Dünya üzerinde daha geniş bir alanda gözlenebilir. --tonguç-- Dünya, Güneş sisteminde tam bir Güneş tutulmasının diği tek gezegendir. Fen Bilimleri 0.5 FABER-CASTELL
8. Aşağıdaki görselde Ay'ın ana ve ara evrelerinin görüntüsü verilmiştir.
Mozaik Yayınlan
Yeni ay
-
Hilel
18
Hilal
Son dördün
Ilk dördün
Şişkin ay
Şişkin ay
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Ay'ın iki evresi arasında geçen süre diğerlerinden daha uzundur
A)
B)
Dolunay
2. in
A
5. Sınıf Fen Bilimleri Soru Banke
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
8. Aşağıdaki görselde Ay'ın ana ve ara evrelerinin görüntüsü verilmiştir. Mozaik Yayınlan Yeni ay - Hilel 18 Hilal Son dördün Ilk dördün Şişkin ay Şişkin ay Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Ay'ın iki evresi arasında geçen süre diğerlerinden daha uzundur A) B) Dolunay 2. in A 5. Sınıf Fen Bilimleri Soru Banke
SAYISAL BÖLÜM
...
Yukanda verilen gök cismi ile ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir.
Dünya'dan bakıldığında Ay'ın
daima aynı yüzünü görürüz
Ay'ın Dünya ve Güneş etrafın- Murat
daki dolanma süreleri eşittir.
Rüveyda
Buna göre hangi öğrencilerin yorumları hatalıdır?
A) Yalnız Rüveyda
C) Murat ve Seher
FEN BİLİMLERİ
Yok denecek kadar ince bir
atmosfer tabakasına sahiptir.
Seher
B) Rüveyda ve Murat
D) Rüveyda, Murat ve Seher
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
SAYISAL BÖLÜM ... Yukanda verilen gök cismi ile ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın daima aynı yüzünü görürüz Ay'ın Dünya ve Güneş etrafın- Murat daki dolanma süreleri eşittir. Rüveyda Buna göre hangi öğrencilerin yorumları hatalıdır? A) Yalnız Rüveyda C) Murat ve Seher FEN BİLİMLERİ Yok denecek kadar ince bir atmosfer tabakasına sahiptir. Seher B) Rüveyda ve Murat D) Rüveyda, Murat ve Seher
A
FEN BİLİMLERİ
5. SINIF
6. Aşağıdaki 2022 Temmuz ayına ait Türkiye'de gözlemlenen Ay'ın evreleri tablosu ve Ay'in Dünya etrafic.
daki dolanımı sırasında bulunduğu konumlar numaralanarak verilmiştir.
Tarih
5 Temmuz
13 Temmuz
Ay'ın Evreleri
Dolunay
Son Dördün
Yeni Ay
İlk Dördün
20 Temmuz
27 Temmuz
Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Güneş
Dünya 2
A13 Temmuz tarihinde Ay 1 numaralı konumdadır.
B) 25 Temmuz tarihinde Ay şişkin ay olarak görülür.
C) Dünya'dan bakan bir gözlemcinin Ay'ı dolunay olarak görmesi için Ay, 2 numaralı konumda olmalıdır.
D) Ay'ın iki ana evresi arasında yaklaşık 1 haftalık bir zaman dilimi vardır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
A FEN BİLİMLERİ 5. SINIF 6. Aşağıdaki 2022 Temmuz ayına ait Türkiye'de gözlemlenen Ay'ın evreleri tablosu ve Ay'in Dünya etrafic. daki dolanımı sırasında bulunduğu konumlar numaralanarak verilmiştir. Tarih 5 Temmuz 13 Temmuz Ay'ın Evreleri Dolunay Son Dördün Yeni Ay İlk Dördün 20 Temmuz 27 Temmuz Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güneş Dünya 2 A13 Temmuz tarihinde Ay 1 numaralı konumdadır. B) 25 Temmuz tarihinde Ay şişkin ay olarak görülür. C) Dünya'dan bakan bir gözlemcinin Ay'ı dolunay olarak görmesi için Ay, 2 numaralı konumda olmalıdır. D) Ay'ın iki ana evresi arasında yaklaşık 1 haftalık bir zaman dilimi vardır.
mleri Bölümü
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
50-
cin
sit-
VITAMIN
VITAMIN
2.
Eda, bulutsuz bir gecede yaptığı gözlem sırasında
Ay'ın Dünya'dan gözlemlenemeyen evresinde olduğu-
nu fark etmiştir.
Buna göre, Eda'nın gözlemlediği evreden sonra si-
rasıyla görülen iki ana evrenin görselleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
A)
B)
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
mleri Bölümü sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 50- cin sit- VITAMIN VITAMIN 2. Eda, bulutsuz bir gecede yaptığı gözlem sırasında Ay'ın Dünya'dan gözlemlenemeyen evresinde olduğu- nu fark etmiştir. Buna göre, Eda'nın gözlemlediği evreden sonra si- rasıyla görülen iki ana evrenin görselleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? A) B) C) D)
2. Etkinlik Yapalım
Bir ipin ucuna pinpon topu yapıştırıldıktan sonra diğer ucu kutunun kapağının ortasına yapıştırılır ve pinponimlardan ha
Deniz'in cam
yere değmeyecek şekilde havada asılı kalması sağlanır.
Küp şeklindeki karton kutunun yan yüzlerinden pinpon topu hizasında K, L, M ve N delikleri açılır.
El feneri, K deliğinin yanına açılan deliğe kutunun içi aydınlanacak şekilde sabitlenir.
Farklı deliklerden bakılarak pinpon topunun aydınlık bölümleri gözlenir.
e
●
.
Pinpon topu
B)
M
El feneri
C)
Ay'ın evreleri konusu ile ilgili karanlık bir ortamda yapılan etkinlikte pinpon topu Ay'ı, el feneri ise Güneş'i temsil etme
Buna göre el feneri açıldıktan sonra L deliğinden bakıldığında pinpon topunun görünümü aşağıdakilerden ha Yase
gibi olur?
hava
A)
A) Ay'ın evre
B) Ay'ın göm
C) Ay baze
D) Ay'in gü
D)
Yasemin
Yasemi
Bu
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
2. Etkinlik Yapalım Bir ipin ucuna pinpon topu yapıştırıldıktan sonra diğer ucu kutunun kapağının ortasına yapıştırılır ve pinponimlardan ha Deniz'in cam yere değmeyecek şekilde havada asılı kalması sağlanır. Küp şeklindeki karton kutunun yan yüzlerinden pinpon topu hizasında K, L, M ve N delikleri açılır. El feneri, K deliğinin yanına açılan deliğe kutunun içi aydınlanacak şekilde sabitlenir. Farklı deliklerden bakılarak pinpon topunun aydınlık bölümleri gözlenir. e ● . Pinpon topu B) M El feneri C) Ay'ın evreleri konusu ile ilgili karanlık bir ortamda yapılan etkinlikte pinpon topu Ay'ı, el feneri ise Güneş'i temsil etme Buna göre el feneri açıldıktan sonra L deliğinden bakıldığında pinpon topunun görünümü aşağıdakilerden ha Yase gibi olur? hava A) A) Ay'ın evre B) Ay'ın göm C) Ay baze D) Ay'in gü D) Yasemin Yasemi Bu A
4. Ay'ın ana evrelerinde Dünya'dan görünen
aydınlık alanı grafikteki gibi değişmektedir.
Dünya'dan görünen
aydınlık alan
K
L
M N P
Evreler
Buna göre Ay'ın evreleri ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi yanlıştır?
SUPERSONIK
A) Mevresinde Güneş ışınları Ay'a ulaşmaz.
B) Kevresinden P evresine gelene kadar,
yaklaşık 1 ay süre geçer. X
e) L son dördün, N ilk dördün evreleridir.
DL evresinden N evresine gelene kadar
2 hafta süre geçer.
Bence
Süp
6.
KDS-2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
4. Ay'ın ana evrelerinde Dünya'dan görünen aydınlık alanı grafikteki gibi değişmektedir. Dünya'dan görünen aydınlık alan K L M N P Evreler Buna göre Ay'ın evreleri ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisi yanlıştır? SUPERSONIK A) Mevresinde Güneş ışınları Ay'a ulaşmaz. B) Kevresinden P evresine gelene kadar, yaklaşık 1 ay süre geçer. X e) L son dördün, N ilk dördün evreleridir. DL evresinden N evresine gelene kadar 2 hafta süre geçer. Bence Süp 6. KDS-2.
Fen Bilimleri (<
erinin
tırma
gözle-
kulla-
ndur.
özlem-
anılan,
inin ya
detaylı
ni sağ-
ir.
r.
amamlan-
Karflerle
Hilir?
7. Ay'ın yüzeyindeki bazı kraterlere verilen isimler
temsili olarak aşağıdaki görselde belirtilmiştir.
P
Uluğ Bey+
Krateri
Ay
► Ali Kuşçu
Krateri
Biruni
Krateri
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
Görseldeki üç astronot da yaşadıkları dönem-
lerde çok önemli çalışmalara imza atmıştır.
BYAli Kuşçu, Ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim in-
sanıdır.
C) Uluğ Bey, Semerkant'ta gözlemevi yaptırmış-
tır.
DY Görseldeki üç bilim insanı da astronomi-ile il-
gilenmiştir.
ma hız kazandırmıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolo-
astronotların ve uzay aracının gü
EXI H
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Fen Bilimleri (< erinin tırma gözle- kulla- ndur. özlem- anılan, inin ya detaylı ni sağ- ir. r. amamlan- Karflerle Hilir? 7. Ay'ın yüzeyindeki bazı kraterlere verilen isimler temsili olarak aşağıdaki görselde belirtilmiştir. P Uluğ Bey+ Krateri Ay ► Ali Kuşçu Krateri Biruni Krateri Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? Görseldeki üç astronot da yaşadıkları dönem- lerde çok önemli çalışmalara imza atmıştır. BYAli Kuşçu, Ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim in- sanıdır. C) Uluğ Bey, Semerkant'ta gözlemevi yaptırmış- tır. DY Görseldeki üç bilim insanı da astronomi-ile il- gilenmiştir. ma hız kazandırmıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolo- astronotların ve uzay aracının gü EXI H
AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Ay'ın özellikleri ile ilgili iki kart hazırlanıyor. Sarı kartla başlanıp verilen özellik Ay'a ait değilse yeşil
karta aynı sıradan geçiliyor ve kartlar arasında geçiş bu şekilde devam ediyor.
3.
1. Yaşam yoktur.
2. Atmosfer olayları görülür.
3. Yüzeyi pürüzsüzdür.
4. Kendi ekseni etrafında döner.
5. Ay doğal ışık kaynağıdır.
a. Ay'ın atmosferi yoktur.
b. Ay küre şeklindedir.
c. Yüzeyinde kraterler vardır.
d. Ay, Dünya'dan büyüktür.
e. Ay, Dünya'nın uydusudur.
Buna göre oyunu kuralına göre bitiren öğrenci hangi sıralamayı yapmıştır?
A) 1-a-b-c-4-5
B) a-b-c-4-e
C) 1-b-c-4-e
D) a-1-b-4-e
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ay'ın özellikleri ile ilgili iki kart hazırlanıyor. Sarı kartla başlanıp verilen özellik Ay'a ait değilse yeşil karta aynı sıradan geçiliyor ve kartlar arasında geçiş bu şekilde devam ediyor. 3. 1. Yaşam yoktur. 2. Atmosfer olayları görülür. 3. Yüzeyi pürüzsüzdür. 4. Kendi ekseni etrafında döner. 5. Ay doğal ışık kaynağıdır. a. Ay'ın atmosferi yoktur. b. Ay küre şeklindedir. c. Yüzeyinde kraterler vardır. d. Ay, Dünya'dan büyüktür. e. Ay, Dünya'nın uydusudur. Buna göre oyunu kuralına göre bitiren öğrenci hangi sıralamayı yapmıştır? A) 1-a-b-c-4-5 B) a-b-c-4-e C) 1-b-c-4-e D) a-1-b-4-e
Clines Sistemi Drest: CUR Cisimler
2019 yılına kadar bir kara deliğin fotoğrafı çekilememiştir.
Çünkü bir kara deliğin fotoğrafını tek bir teleskopla çekmek
mümkün değildir. Bu nedenle Dünya'nın farklı bölgelerinde-
ki sekiz radyo teleskobu arasında bağlantı sağlayan bir pro-
jeyle kara deliği fotoğraflamayı başardılar.
Yıllarca bilgisayar teknolojisi kullanılarak hazırlanan kara
delik görsellerine göre görüntülenen kara delik fotoğrafı ol-
dukça belirsiz kalmıştır. Yine de bu görüntü uzay bilimi adı-
na paha biçilmez bir durumdur.
Bilgisayar teknolojisiyle
hazırlanan görsel
Gerçek görüntü
Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
B) Fotoğraf, radyo teleskopları ile oluşturulduğuna göre görüntünün oluşturulması için kara deliğin yaydığı radyo fre
A) Uzay teknolojileri geliştikçe daha net görüntülü farklı kara delikler keşfedilme ihtimali yüksektir.
kanslarından faydalanılmıştır.
C) Bu kara deliğin bir önceki aşaması fotoğraflansaydı, muhtemelen süpernova patlaması gözlemlenebilirdi.
D) Görüntüsü çekilen kara delik, muhtemelen küçük bir yıldızın yaşam döngüsünün sonudur.
Yukarıda verilen görsellerde yaşamlar
Verilen görseller incelendiğinde;
I. Tüm yıldızların doğum yerleri bulutsu
II. Tüm yıldızların yaşam döngüsünün
III. Uzayda keşfedilen tüm beyaz cücel
çıkarımlarından hangileri yapılabilir
A) Yalnız I
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Clines Sistemi Drest: CUR Cisimler 2019 yılına kadar bir kara deliğin fotoğrafı çekilememiştir. Çünkü bir kara deliğin fotoğrafını tek bir teleskopla çekmek mümkün değildir. Bu nedenle Dünya'nın farklı bölgelerinde- ki sekiz radyo teleskobu arasında bağlantı sağlayan bir pro- jeyle kara deliği fotoğraflamayı başardılar. Yıllarca bilgisayar teknolojisi kullanılarak hazırlanan kara delik görsellerine göre görüntülenen kara delik fotoğrafı ol- dukça belirsiz kalmıştır. Yine de bu görüntü uzay bilimi adı- na paha biçilmez bir durumdur. Bilgisayar teknolojisiyle hazırlanan görsel Gerçek görüntü Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? B) Fotoğraf, radyo teleskopları ile oluşturulduğuna göre görüntünün oluşturulması için kara deliğin yaydığı radyo fre A) Uzay teknolojileri geliştikçe daha net görüntülü farklı kara delikler keşfedilme ihtimali yüksektir. kanslarından faydalanılmıştır. C) Bu kara deliğin bir önceki aşaması fotoğraflansaydı, muhtemelen süpernova patlaması gözlemlenebilirdi. D) Görüntüsü çekilen kara delik, muhtemelen küçük bir yıldızın yaşam döngüsünün sonudur. Yukarıda verilen görsellerde yaşamlar Verilen görseller incelendiğinde; I. Tüm yıldızların doğum yerleri bulutsu II. Tüm yıldızların yaşam döngüsünün III. Uzayda keşfedilen tüm beyaz cücel çıkarımlarından hangileri yapılabilir A) Yalnız I