Aynalar Soruları

Düz
ayna
5m
Büşra'nın kedisi şekildeki düz aynadan 5 m uzakta
durmaktadır.
Buna göre,
I. Kedi ile aynadaki görüntüsü arasındaki mesafe
10 m'dir.
II. Kedi, kuyruğunu sağa doğru sallarsa, aynada-
ki görüntüsünde kuyruğu sola doğru sallanmış
olur.
III. Kedinin boyu, görüntüsünün boyundan büyük-
tür.
yargılarından hangileri doğrudun?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C) I've Il
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
Düz ayna 5m Büşra'nın kedisi şekildeki düz aynadan 5 m uzakta durmaktadır. Buna göre, I. Kedi ile aynadaki görüntüsü arasındaki mesafe 10 m'dir. II. Kedi, kuyruğunu sağa doğru sallarsa, aynada- ki görüntüsünde kuyruğu sola doğru sallanmış olur. III. Kedinin boyu, görüntüsünün boyundan büyük- tür. yargılarından hangileri doğrudun? B) Yalnız II A) Yalnız I C) I've Il
18. Aşağıda X, Y ve Z aynalarında özdeş mumların görüntüleri verilmiştir:
Mum X Görüntü
Mum Y Görüntü
Mum Z Görüntü
Görselde verilen X, Y ve Z aynaları ve bu aynaların özellikleri ile ilgili,
1. X aynası tümsek aynadır ve mum aynaya yaklaştıkça mumun görüntüsü büyür.
II. X aynası çukur aynadır ve çukur aynada her zaman küçük görüntü oluşur.
III. Y aynası çukur aynadır ve bu aynaya dev aynası da denir.
IV. Y aynası çukur aynadır ve bu aynada hiçbir zaman düz görüntü oluşmaz.
V. Z aynası düz aynadır ve bu aynada mumun simetrik görüntüsü oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız V
B) I ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
18. Aşağıda X, Y ve Z aynalarında özdeş mumların görüntüleri verilmiştir: Mum X Görüntü Mum Y Görüntü Mum Z Görüntü Görselde verilen X, Y ve Z aynaları ve bu aynaların özellikleri ile ilgili, 1. X aynası tümsek aynadır ve mum aynaya yaklaştıkça mumun görüntüsü büyür. II. X aynası çukur aynadır ve çukur aynada her zaman küçük görüntü oluşur. III. Y aynası çukur aynadır ve bu aynaya dev aynası da denir. IV. Y aynası çukur aynadır ve bu aynada hiçbir zaman düz görüntü oluşmaz. V. Z aynası düz aynadır ve bu aynada mumun simetrik görüntüsü oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız V B) I ve III C) I, III ve V D) II, IV ve V
M Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5 x 2p)
1. Aşağıda farklı cisimlerde oluşan yansımalar verilmiş-
tir.
Hali
A
B
Ayna
1. Cisimlerin mat görünmesini sağlar.
II. Cismin net görüntüsü oluşur.
III. Cismin parlak görünmesine neden olur.
IV. Cismin ayrıntılarının görülmesini sağlar.
Buna göre yansıma çeşitleri, özellikleri ile yukarı-
dakilerden hangisindeki gibi gruplandırılırsa doğ-
ru olur?
K
1-111-IV
I-IV
||- |||
1
L
11
L
||- |||
I-IV
II-III-IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
M Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5 x 2p) 1. Aşağıda farklı cisimlerde oluşan yansımalar verilmiş- tir. Hali A B Ayna 1. Cisimlerin mat görünmesini sağlar. II. Cismin net görüntüsü oluşur. III. Cismin parlak görünmesine neden olur. IV. Cismin ayrıntılarının görülmesini sağlar. Buna göre yansıma çeşitleri, özellikleri ile yukarı- dakilerden hangisindeki gibi gruplandırılırsa doğ- ru olur? K 1-111-IV I-IV ||- ||| 1 L 11 L ||- ||| I-IV II-III-IV
a.
b.
1. Ev aynası
C.
5. Araç altı
kontrol aynası
9. Mağaza
aynaları
2. Makyaj
aynası
Düzlem ayna
Çukur ayna
Tümsek ayna
St
6. Teleskop
10. Araba fari
3. El feneri
7. Projeksiyon
aleti
11. Diş kontrol
aynası
Yukarıdaki görsellerde verilen yansıtıcı yüzeye sahip aletlerde hangi ayna türünden
faydalanıldığını, görsellere ait numaraları kullanarak tabloda uygun yerlere yazınız.
4. Otomobil yan
aynası
8. Periskop
12. Kavşak
aynası
kartlarda yazılı olan "YANSIMA" ve "PERISKOP" kelimelerinin
Şekildeki aynaların önündeki
I ve Il numaralı aynalarda oluşan görüntülerini çiziniz.
den
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
a. b. 1. Ev aynası C. 5. Araç altı kontrol aynası 9. Mağaza aynaları 2. Makyaj aynası Düzlem ayna Çukur ayna Tümsek ayna St 6. Teleskop 10. Araba fari 3. El feneri 7. Projeksiyon aleti 11. Diş kontrol aynası Yukarıdaki görsellerde verilen yansıtıcı yüzeye sahip aletlerde hangi ayna türünden faydalanıldığını, görsellere ait numaraları kullanarak tabloda uygun yerlere yazınız. 4. Otomobil yan aynası 8. Periskop 12. Kavşak aynası kartlarda yazılı olan "YANSIMA" ve "PERISKOP" kelimelerinin Şekildeki aynaların önündeki I ve Il numaralı aynalarda oluşan görüntülerini çiziniz. den
5)
Aşağıda topun aynaya uzaklığı verilmiştir.
1m im 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m
X Y Z T L
M K
Verilen şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. K noktasındaki top aynaya 2m yaklaştırılırsa
görüntü hangi noktada olur?
2. K noktasındaki top aynaya 2 m yaklaştırılır-
sa son durumda top ile görüntüsü arasında-
ki mesafe kaç m olur?
3. K noktasındaki top M noktasına getirilirse
görüntü hangi noktada olur?
4. K noktasındaki top M noktasına getirilirse
son durumda top ile görüntüsü arasındaki
mesafe kaç m olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
5) Aşağıda topun aynaya uzaklığı verilmiştir. 1m im 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m X Y Z T L M K Verilen şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. K noktasındaki top aynaya 2m yaklaştırılırsa görüntü hangi noktada olur? 2. K noktasındaki top aynaya 2 m yaklaştırılır- sa son durumda top ile görüntüsü arasında- ki mesafe kaç m olur? 3. K noktasındaki top M noktasına getirilirse görüntü hangi noktada olur? 4. K noktasındaki top M noktasına getirilirse son durumda top ile görüntüsü arasındaki mesafe kaç m olur?
yazınız.
Düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklıklığını karşılaştınınız.
Düz aynada cismin boyu ile oluşan görüntünün boyunu karşılaştırınız.
Ayal olur
Düz aynada kendine bakan çocuk, sağ eliyle el sallarsa görüntüsünü hangi eliyle el sallıyor olarak görür?
Sog
Düz aynanın günlük hayattaki kullanım alanlarına iki örnek veriniz.
Boy. aynala...
ve kuoför.
..........
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
yazınız. Düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklıklığını karşılaştınınız. Düz aynada cismin boyu ile oluşan görüntünün boyunu karşılaştırınız. Ayal olur Düz aynada kendine bakan çocuk, sağ eliyle el sallarsa görüntüsünü hangi eliyle el sallıyor olarak görür? Sog Düz aynanın günlük hayattaki kullanım alanlarına iki örnek veriniz. Boy. aynala... ve kuoför. ..........
10. Düz aynalarla ilgili olarak bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir:
Selen: Periskop ve projeksiyon gibi teknolojik araçların yapımında kullanılır.
Sevgi: Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir.
Ahmet: Dalgalı su yüzeyi düz ayna gibi görev görebilir.
Alican: Düz aynalarda görüntünün simetrik olması sebebiyle ambulans yazıları ters yazılır.
Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğru değildir?
A) Selen
B) Ahmet
Doğan
Akademi
C) Sevgi
D) Alic
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
10. Düz aynalarla ilgili olarak bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir: Selen: Periskop ve projeksiyon gibi teknolojik araçların yapımında kullanılır. Sevgi: Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Ahmet: Dalgalı su yüzeyi düz ayna gibi görev görebilir. Alican: Düz aynalarda görüntünün simetrik olması sebebiyle ambulans yazıları ters yazılır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğru değildir? A) Selen B) Ahmet Doğan Akademi C) Sevgi D) Alic
-
Öğretmen tahtaya düz ayna, çukur ayna ve tümsek aynadan olu-
şan bir sistem çiziyor.
Birbirine paralel gelen Güneş ışınlarının verilen farklı tür aynalar
üzerinde nasıl yansıyacağını çizimle göstermelerini istiyor.
Buna göre aşağıdaki öğrenci çizimlerinden hangisi doğrudur?
A)
GÜNEŞ IŞINLARI
Haukur
tongk
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
- Öğretmen tahtaya düz ayna, çukur ayna ve tümsek aynadan olu- şan bir sistem çiziyor. Birbirine paralel gelen Güneş ışınlarının verilen farklı tür aynalar üzerinde nasıl yansıyacağını çizimle göstermelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrenci çizimlerinden hangisi doğrudur? A) GÜNEŞ IŞINLARI Haukur tongk
8<>
2
N
BUMERANG TESTLER
1. Düz, çukur ve tümsek aynaların kullanım alanları ile ilgili ömekler aşağıdaki tabloda karışık olarak verilmiştir.
Berber aynası
Araç altı kontrol aynası
Teleskop aynası
5
8
LAY
2
5
Çağrı, kullanım alanları tabloda verilen ayna türlerini belirlerken renkli kartlar kullanacaktır. Kullanacağı kartlaria ig
şöyledir:
8
Makyaj aynası
Küresel aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu örneklerin bulunduğu kutucuklara mavi renkli kart
recektir.
2
Periskop aynası
Işıldaktaki ayna çeşidi ile benzer özellikte olan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu ömeklerin bulunduğu t
cuklara yeşil renkli kart
yerleştirecektir.
5
Kavşak aynası
Cisimle aynı boyda ve düz görüntü oluşturan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu ömeklerin bulunduğu kut
lara kırmızı renkli kart
yerleştirecektir.
Çağrı bütün ayna türlerini doğru belirlediğine göre kartların kutucuklara yerleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi
olur?
A)
8
3
8
6 Projeksiyon makinesi aynası
6
Araba fani aynası
9
3
Güvenlik aynası
6
6
9
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
8<> 2 N BUMERANG TESTLER 1. Düz, çukur ve tümsek aynaların kullanım alanları ile ilgili ömekler aşağıdaki tabloda karışık olarak verilmiştir. Berber aynası Araç altı kontrol aynası Teleskop aynası 5 8 LAY 2 5 Çağrı, kullanım alanları tabloda verilen ayna türlerini belirlerken renkli kartlar kullanacaktır. Kullanacağı kartlaria ig şöyledir: 8 Makyaj aynası Küresel aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu örneklerin bulunduğu kutucuklara mavi renkli kart recektir. 2 Periskop aynası Işıldaktaki ayna çeşidi ile benzer özellikte olan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu ömeklerin bulunduğu t cuklara yeşil renkli kart yerleştirecektir. 5 Kavşak aynası Cisimle aynı boyda ve düz görüntü oluşturan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu ömeklerin bulunduğu kut lara kırmızı renkli kart yerleştirecektir. Çağrı bütün ayna türlerini doğru belirlediğine göre kartların kutucuklara yerleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi olur? A) 8 3 8 6 Projeksiyon makinesi aynası 6 Araba fani aynası 9 3 Güvenlik aynası 6 6 9 2
Boyu 140cm olan bir öğrenci aşağıdaki gibi bir küre-
sel aynanın önünde durmaktadır.
Asal
eksen
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Çocuğun görüntüsü terstir.
B) Çocuğun görüntüsünün boyu 140 cmden azdır.
C) Kullandığı ayna geniş bir alanı gösterir.
D) Görüntü her zaman aynanın arkasında oluşur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
Boyu 140cm olan bir öğrenci aşağıdaki gibi bir küre- sel aynanın önünde durmaktadır. Asal eksen Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Çocuğun görüntüsü terstir. B) Çocuğun görüntüsünün boyu 140 cmden azdır. C) Kullandığı ayna geniş bir alanı gösterir. D) Görüntü her zaman aynanın arkasında oluşur.
10.
1.
KVA PLUS
Tuna
4 m B
zm
Tuna birbirine paralel olan X ve Y düz aynalarının
arasında B noktasında durmaktadır. Tuna'nın X ve Y
aynalarında oluşan görüntüleri arasındaki uzaklık 1-
cm olarak ölçülmüştür.
Buna göre z ile belirtilen uzunluk kaç metredir?
A13
B) 4
CY5
D) 6
Görüntü cismin bulunduğu yere
göre değişir.
Görüntü ters ya da düz olabilir.
Görüntünün boyu cismin boyur
pit cismin boyundan büyük
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
10. 1. KVA PLUS Tuna 4 m B zm Tuna birbirine paralel olan X ve Y düz aynalarının arasında B noktasında durmaktadır. Tuna'nın X ve Y aynalarında oluşan görüntüleri arasındaki uzaklık 1- cm olarak ölçülmüştür. Buna göre z ile belirtilen uzunluk kaç metredir? A13 B) 4 CY5 D) 6 Görüntü cismin bulunduğu yere göre değişir. Görüntü ters ya da düz olabilir. Görüntünün boyu cismin boyur pit cismin boyundan büyük
7. Düz aynalarda cismin boyu ile görüntüsü aynı boydadır. Görüntü düzdür. Tümsek aynalarda görüntü her za
cismin boyundan küçük ve düzdür. Çukur aynalarda görüntü cismin boyundan büyükse düz ya da ters goriz
lir. Görüntü cismin boyuna eşit veya küçükse görüntü kesinlikle terstir.
Asal
eksen
y Tamsek
1. Ayna
Yukarıda bir öğrenci farklı küresel aynaların önünde durmaktadır.
Oluşacak görüntüler ile ilgili;
t
2. Ayna
Greekur
1. Her iki aynada da görüntü düz oluşabilir.
II. 1. Aynada görüntü cismin boyuna eşit olamazken, 2. Aynadaki görüntü eşit olabilir.
III. 2. Ayna görüntüyü küçülterek daha geniş alanı gösterir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Yalnız
B) I yell
C) II ve III
Asal
eksen
D) I, II ve
9. Aşağıda
miştir.
Buna
1. A
II. C
L
III.
yor
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
7. Düz aynalarda cismin boyu ile görüntüsü aynı boydadır. Görüntü düzdür. Tümsek aynalarda görüntü her za cismin boyundan küçük ve düzdür. Çukur aynalarda görüntü cismin boyundan büyükse düz ya da ters goriz lir. Görüntü cismin boyuna eşit veya küçükse görüntü kesinlikle terstir. Asal eksen y Tamsek 1. Ayna Yukarıda bir öğrenci farklı küresel aynaların önünde durmaktadır. Oluşacak görüntüler ile ilgili; t 2. Ayna Greekur 1. Her iki aynada da görüntü düz oluşabilir. II. 1. Aynada görüntü cismin boyuna eşit olamazken, 2. Aynadaki görüntü eşit olabilir. III. 2. Ayna görüntüyü küçülterek daha geniş alanı gösterir. yorumlarından hangileri yapılabilir? Yalnız B) I yell C) II ve III Asal eksen D) I, II ve 9. Aşağıda miştir. Buna 1. A II. C L III. yor A)
TEST 01
zabó anixğo nislazi izolq tabo bi obs
ulob uz duboz hid nabrolazi2 nopillod polod
susebi ulob uzoz hobib 90920x
ev ohipoco nelmiaip lobiinolo8 hou
2.
Ki
I
2x
X
Ayna
K ışını aynadan şekilde gösterildiği gibi yan-
sımaktadır.
nde yanlış verilmiştir?
Sıcaklık
Buna göre Kışını ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi doğru değildir?
A) Kışınının gelme açısı 60°dir.
B) Kışınının ayna ile yaptığı açı 30°dir.
C) Kışınının ayna ile yaptığı açı, yansıma açı-
sının iki katıdır. buz 92ię onomun I (A
D) Işının yansıma açısı 60°dir.
nap q1³
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
TEST 01 zabó anixğo nislazi izolq tabo bi obs ulob uz duboz hid nabrolazi2 nopillod polod susebi ulob uzoz hobib 90920x ev ohipoco nelmiaip lobiinolo8 hou 2. Ki I 2x X Ayna K ışını aynadan şekilde gösterildiği gibi yan- sımaktadır. nde yanlış verilmiştir? Sıcaklık Buna göre Kışını ile ilgili aşağıdaki bilgiler- den hangisi doğru değildir? A) Kışınının gelme açısı 60°dir. B) Kışınının ayna ile yaptığı açı 30°dir. C) Kışınının ayna ile yaptığı açı, yansıma açı- sının iki katıdır. buz 92ię onomun I (A D) Işının yansıma açısı 60°dir. nap q1³ C
4. Boyu 20 cm olan bir vazonun görüntüsü P, R, S ay-
nalarından gözlemleniyor. Görüntülerin boylarına ait
olan aşağıdaki grafik çiziliyor.
* Görüntü Boyu
30
20
10-
P R S
Grafiğe göre,
I. P düz aynadır.
II. R çukur ayna olabilir.
III. S tümsek aynadır.
Aynalar
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) vell
BI ve III
C) II ve III
D), 11 ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
4. Boyu 20 cm olan bir vazonun görüntüsü P, R, S ay- nalarından gözlemleniyor. Görüntülerin boylarına ait olan aşağıdaki grafik çiziliyor. * Görüntü Boyu 30 20 10- P R S Grafiğe göre, I. P düz aynadır. II. R çukur ayna olabilir. III. S tümsek aynadır. Aynalar ifadelerinden hangileri doğrudur? A) vell BI ve III C) II ve III D), 11 ve III
4.
Bilgi: Ince kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odakta toplanırken, kalın kenarlı mer-
ceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odak doğrultusunda dağılır.
Kemal; özdeş ışık kaynakları, aynalar ve mercekler ile ilgili aşağıdaki gibi iki farklı deney yapıyor.
Deney - 1
Deney - 2
Inmoia
f
3f
Işık
kaynağı
3f
Işık
kaynağı
Işık
kaynağı
Işık kaynaklarından çıkan ışınların mercek ve ayna üzerindeki yollar incelendiğinde aşağıdaki çı-
karımlardan hangisine ulaşılamaz
1. deneydeki ışık kaynağı deneyde kullanılan merceğin odak noktasındadır.
B) 2. deneydeki merceğin odak uzaklığı, 1. deneydeki merceğin odak uzaklığından daha kısadır.
C) 1. deneydeki ışık kaynağının mercek ile büyük ve düz görüntüsü elde edilirken, 2. deneydeki ışık kay-
naklarının mercek ile küçük ve düz görüntüsü elde edilir.
D) Ince kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasında toplanır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
4. Bilgi: Ince kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odakta toplanırken, kalın kenarlı mer- ceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odak doğrultusunda dağılır. Kemal; özdeş ışık kaynakları, aynalar ve mercekler ile ilgili aşağıdaki gibi iki farklı deney yapıyor. Deney - 1 Deney - 2 Inmoia f 3f Işık kaynağı 3f Işık kaynağı Işık kaynağı Işık kaynaklarından çıkan ışınların mercek ve ayna üzerindeki yollar incelendiğinde aşağıdaki çı- karımlardan hangisine ulaşılamaz 1. deneydeki ışık kaynağı deneyde kullanılan merceğin odak noktasındadır. B) 2. deneydeki merceğin odak uzaklığı, 1. deneydeki merceğin odak uzaklığından daha kısadır. C) 1. deneydeki ışık kaynağının mercek ile büyük ve düz görüntüsü elde edilirken, 2. deneydeki ışık kay- naklarının mercek ile küçük ve düz görüntüsü elde edilir. D) Ince kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasında toplanır.
ark-
nci
Atahan
A)
Atahan, şekildeki plastik borudan bakarak
diğer uçtaki topu görmek istiyor.
Buna göre Atahan, düz aynaları X ve Y
ile gösterilen bölgelere aşağıdakilerden
hangisi gibi yerleştirmelidir?
X
B)
C)
D)
Top
wwwwwwwww
GERLENDI
www
ESEN YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
ark- nci Atahan A) Atahan, şekildeki plastik borudan bakarak diğer uçtaki topu görmek istiyor. Buna göre Atahan, düz aynaları X ve Y ile gösterilen bölgelere aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirmelidir? X B) C) D) Top wwwwwwwww GERLENDI www ESEN YAYINLARI