Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aynalar Soruları

14.
Diraj
ENLARI
Tuna
2m
6 m
Masal
A) Yalnız I.
C) II ve III.
3m
Yukarıda K ve L düzlem aynaları arasında bulunan Tuna
ve Masal'ın görüntüleri ile ilgili olarak,
L
1. Tuna'nın K aynasındaki ilk görüntüsü ile Masal'ın L ayna-
sındaki ilk görüntüsü arasındaki mesafe 16 metredir.
II. Tuna, Masal'a doğru 2 m ilerlediğinde Tuna'nın K ayna-
sındaki ilk görüntüsü ile Masal'ın L aynasındaki ilk görün-
tüsü arasındaki mesafe 18 metre olur.
III. Tuna ve Masal birbirlerine doğru birer metre
yürüdüğünde
L aynasındaki ilk görüntüleri arasındaki mesafe 12 m olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
B) I ve II.
D) I, II ve III.
7. Sınıf Fen Bilimleri
5. Ünite: Işığın Madde ile Etkileşimi
75
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
14. Diraj ENLARI Tuna 2m 6 m Masal A) Yalnız I. C) II ve III. 3m Yukarıda K ve L düzlem aynaları arasında bulunan Tuna ve Masal'ın görüntüleri ile ilgili olarak, L 1. Tuna'nın K aynasındaki ilk görüntüsü ile Masal'ın L ayna- sındaki ilk görüntüsü arasındaki mesafe 16 metredir. II. Tuna, Masal'a doğru 2 m ilerlediğinde Tuna'nın K ayna- sındaki ilk görüntüsü ile Masal'ın L aynasındaki ilk görün- tüsü arasındaki mesafe 18 metre olur. III. Tuna ve Masal birbirlerine doğru birer metre yürüdüğünde L aynasındaki ilk görüntüleri arasındaki mesafe 12 m olur. verilenlerden hangileri doğrudur? B) I ve II. D) I, II ve III. 7. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite: Işığın Madde ile Etkileşimi 75
2.
K
Aynı düzlem üzerine yerleştirilmiş düz ve çukur ay-
nalar yukarıda verilmiştir. K noktası çukur aynada
ışınların toplandığı noktadır ve düz aynanın tam or-
tasında bulunur.
tir?
Asal
Eksen
K noktasına gönderilen ışık ışının izlediği yol aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
**
K B
-A)
bu gezegende hayat var
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
2. K Aynı düzlem üzerine yerleştirilmiş düz ve çukur ay- nalar yukarıda verilmiştir. K noktası çukur aynada ışınların toplandığı noktadır ve düz aynanın tam or- tasında bulunur. tir? Asal Eksen K noktasına gönderilen ışık ışının izlediği yol aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- ** K B -A) bu gezegende hayat var
ilerden hangisinde doğ-
görüntünün
rüntü düz ve büyük oluşur.
rüntü ters ve büyük oluşur.
örüntü düz ve küçük oluşur.
brüntü ters ve küçük oluşur.
merto Zdence
galir
A
tümsek aynada olu-
özellikleriyle ilgili bir
kur
na
veya
S
k
yük
Tümsek
ayna
Düz
1 numaralı yer-
wramlar hangi
2
Büyük
üçük
üyük
çük
4.
Buna göre hangi kelimenin görüntüsü
kendisi ile aynı olmaz?
A) ATA
C) MUM
B) AMA
D) SOS
Düz ayna
Şekildeki cismin düz aynadaki görüntüsü
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
B)
9
Yukand
aynada
A) B. S
C) B, M
6.
Yu
as
tü
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
ilerden hangisinde doğ- görüntünün rüntü düz ve büyük oluşur. rüntü ters ve büyük oluşur. örüntü düz ve küçük oluşur. brüntü ters ve küçük oluşur. merto Zdence galir A tümsek aynada olu- özellikleriyle ilgili bir kur na veya S k yük Tümsek ayna Düz 1 numaralı yer- wramlar hangi 2 Büyük üçük üyük çük 4. Buna göre hangi kelimenin görüntüsü kendisi ile aynı olmaz? A) ATA C) MUM B) AMA D) SOS Düz ayna Şekildeki cismin düz aynadaki görüntüsü hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) 9 Yukand aynada A) B. S C) B, M 6. Yu as tü A
12.
Kaan
A) 5
-5 m-
Yukarıdaki şekilde, Kaan ile arasında 5 metre olan
düz ayna verilmiştir.
Buna göre, Kaan ile Kaan'ın düz aynadaki gö-
rüntüsü arasındaki uzaklık kaç metredir?
B) 10
Düz Ayna
C) 15
D) 20
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
12. Kaan A) 5 -5 m- Yukarıdaki şekilde, Kaan ile arasında 5 metre olan düz ayna verilmiştir. Buna göre, Kaan ile Kaan'ın düz aynadaki gö- rüntüsü arasındaki uzaklık kaç metredir? B) 10 Düz Ayna C) 15 D) 20
10-
Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir. Bu örnekleri katı sıvı gazlarda gerçekleşen genleşme ve büzülme
durumlarına göre sınıflandırarak uygun işaretlemeyi yapınız.
1
2
3
5
6
11-
Maddenin hacmi artar all.
Madde Isı alır / verir.
Genleşme / Büzülme olayı gerçekleşir.
Araba lastiğinin havasının inmesi
Kaynayan sütün taşması
Yazın elektrik tellerinin sarkması
Sıcak suya bırakılan sönük pinpon topunun şişmesi
Isi alan termometrenin içindeki sıvının yükselmesi
Sıcak havada gözlük camının düşmesi
Soğuk havada araba lastiklerinin inmesi
Katilarda Katılarda Sivilarda
Sıvılarda Gazlarda Gazlarda
büzülme genleşme büzülme genleşme büzülme genleşme
40°C
00000
00000
000000
00000
00000
kaplara
bırakıyor. Daha sonra yaptığı
Karya Ilk sıcaklıkları verilen K. ve L bilyelerini pda sıcaklığında bulunan su dolu
deneyin olası sonuçları ile ilgili doğru-yanlış tablosu hazırlayıp Ece'den tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor.
K
5°C
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
10- Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir. Bu örnekleri katı sıvı gazlarda gerçekleşen genleşme ve büzülme durumlarına göre sınıflandırarak uygun işaretlemeyi yapınız. 1 2 3 5 6 11- Maddenin hacmi artar all. Madde Isı alır / verir. Genleşme / Büzülme olayı gerçekleşir. Araba lastiğinin havasının inmesi Kaynayan sütün taşması Yazın elektrik tellerinin sarkması Sıcak suya bırakılan sönük pinpon topunun şişmesi Isi alan termometrenin içindeki sıvının yükselmesi Sıcak havada gözlük camının düşmesi Soğuk havada araba lastiklerinin inmesi Katilarda Katılarda Sivilarda Sıvılarda Gazlarda Gazlarda büzülme genleşme büzülme genleşme büzülme genleşme 40°C 00000 00000 000000 00000 00000 kaplara bırakıyor. Daha sonra yaptığı Karya Ilk sıcaklıkları verilen K. ve L bilyelerini pda sıcaklığında bulunan su dolu deneyin olası sonuçları ile ilgili doğru-yanlış tablosu hazırlayıp Ece'den tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor. K 5°C
ları zaman ci-
ü gibi kırmızı
imleri öğret-
düzeneğini
top bıra-
aynağı ile
gördük-
15. Düz aynalarda cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir.
Sevgi ve Mehmet'in birbirlerine ve düzlem aynalara olan uzaklıkları aşağıdaki görselde belirtilmiştir.
I. ayna
50 cm
SAYISAL BÖLÜM
7. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ
Sevgi
50 cm
Sevgi
A) Mehmet'e doğru hareket etmiştir.
B) Yerinde durmuştur.
C) I. aynaya yaklaşmıştır.
D) I. aynadan uzaklaşmıştır.
Mehmet
-
50 cm
Buna göre, Sevgi ve Mehmet'in hareketleri aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
Mehmet
Aynalardaki görüntüler
Sevgi'nin l. aynadaki, Mehmet'in ise ll. aynadaki görüntüsü dikkate alınacaktır. arasındaki uzaklık
Sevgi ve Mehmet'in hareketleri sonucunda aynalardaki görüntüleri arasın-
daki uzaklık grafikteki gibi değişmiştir.
II. ayna
Yerinde durmuştur.
Sevgi'ye doğru hareket etmiştir.
Yerinde durmuştur.
II. aynadan uzaklaşmıştır.
A
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
ları zaman ci- ü gibi kırmızı imleri öğret- düzeneğini top bıra- aynağı ile gördük- 15. Düz aynalarda cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir. Sevgi ve Mehmet'in birbirlerine ve düzlem aynalara olan uzaklıkları aşağıdaki görselde belirtilmiştir. I. ayna 50 cm SAYISAL BÖLÜM 7. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ Sevgi 50 cm Sevgi A) Mehmet'e doğru hareket etmiştir. B) Yerinde durmuştur. C) I. aynaya yaklaşmıştır. D) I. aynadan uzaklaşmıştır. Mehmet - 50 cm Buna göre, Sevgi ve Mehmet'in hareketleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mehmet Aynalardaki görüntüler Sevgi'nin l. aynadaki, Mehmet'in ise ll. aynadaki görüntüsü dikkate alınacaktır. arasındaki uzaklık Sevgi ve Mehmet'in hareketleri sonucunda aynalardaki görüntüleri arasın- daki uzaklık grafikteki gibi değişmiştir. II. ayna Yerinde durmuştur. Sevgi'ye doğru hareket etmiştir. Yerinde durmuştur. II. aynadan uzaklaşmıştır. A Zaman
Glucad
ştir.
ardan
p
da
4.
çıkış
ap ve-
4
Iniz il
Yukarıdaki yolda kazaları engellemek için
A noktasına hangi ayna konulmalıdır?
A) Düz ayna
C) Çukur ayna
A
B) Ive Il
D) Yalnız III
B) Boy aynası
D) Tümsek ayna
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
Glucad ştir. ardan p da 4. çıkış ap ve- 4 Iniz il Yukarıdaki yolda kazaları engellemek için A noktasına hangi ayna konulmalıdır? A) Düz ayna C) Çukur ayna A B) Ive Il D) Yalnız III B) Boy aynası D) Tümsek ayna D
5. Deniz, akşam yemeğini yediği sırada, elindeki kaşığın
iç yüzeyinde oluşan görüntüsünü fark etmiştir.
Buna göre, Deniz'in gördüğü görüntü için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Düz ve olduğundan büyüktür.
B) Ters ve olduğundan büyüktür.
Ters ve olduğundan küçüktür.
D) Düz ve olduğundan küçüktür.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
5. Deniz, akşam yemeğini yediği sırada, elindeki kaşığın iç yüzeyinde oluşan görüntüsünü fark etmiştir. Buna göre, Deniz'in gördüğü görüntü için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Düz ve olduğundan büyüktür. B) Ters ve olduğundan büyüktür. Ters ve olduğundan küçüktür. D) Düz ve olduğundan küçüktür. 8.
3. X ışını bir düzlem aynaya şekildeki gibi gönderiliyor.
?
K
A) Yalnız I
C) II ve III
Normal
M
N
Düz ayna
Buna göre,
I. K = L
11. L = M
III. M + N = 90°
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
3. X ışını bir düzlem aynaya şekildeki gibi gönderiliyor. ? K A) Yalnız I C) II ve III Normal M N Düz ayna Buna göre, I. K = L 11. L = M III. M + N = 90° verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız III D) I, II ve III
1. Aşağıdaki ifadeleri değerlendirip doğru ise (D), yanlış ise (Y)
yazarak belirtiniz.
A. Aynalar ışığı yansıtır.
B. Aynalar, düz ve küresel olmak üzere iki grupta incelenir.
C. Araba farlarında tümsek ayna kullanılır.
D. Periskoplarda düz ayna ile cismin görüntüsü elde edilir.
E. Virajlarda görüş alanını artırdığı için tümsek ayna kullanılır.
F. Otomobil yan aynalarında çukur ayna kullanılır.
G. Ayrıntılı görüntü sağladığı için dişçi aynalarında çukur ayna
kullanılır.
H. Karanlık ortamda aynadan gözümüze ışık gelemeyeceği için
görüntü oluşmaz.
1. Metal kaşıkların dış yüzeyi çukur ayna özelliği gösterir.
J. Tepegözlerde düz aynadan yararlanılır.
K. Pürüzsüz,
parlak metal yüzeyler ayna özelliği gösterir.
L. Görüş alanının kısıtlı olduğu yerlerde çukur ayna kullanılır.
3. A. Çuk
hangil
lirtiniz
B.
nu
be
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
1. Aşağıdaki ifadeleri değerlendirip doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazarak belirtiniz. A. Aynalar ışığı yansıtır. B. Aynalar, düz ve küresel olmak üzere iki grupta incelenir. C. Araba farlarında tümsek ayna kullanılır. D. Periskoplarda düz ayna ile cismin görüntüsü elde edilir. E. Virajlarda görüş alanını artırdığı için tümsek ayna kullanılır. F. Otomobil yan aynalarında çukur ayna kullanılır. G. Ayrıntılı görüntü sağladığı için dişçi aynalarında çukur ayna kullanılır. H. Karanlık ortamda aynadan gözümüze ışık gelemeyeceği için görüntü oluşmaz. 1. Metal kaşıkların dış yüzeyi çukur ayna özelliği gösterir. J. Tepegözlerde düz aynadan yararlanılır. K. Pürüzsüz, parlak metal yüzeyler ayna özelliği gösterir. L. Görüş alanının kısıtlı olduğu yerlerde çukur ayna kullanılır. 3. A. Çuk hangil lirtiniz B. nu be
6. Aşağıdaki tabloda aynaların kullanım alanla-
rına örnekler verilmiştir.
Kullanım alanlarının ait olduğu ayna türüne
karar verilip ilgili kutucuk işaretlenecektr.
Kullanım
alanları
1. El feneri
2. Viraj aynas
3. Projeksiyon cihazı
4. Dişçi aynası
Düzlem Çukur Tümsek
ayna ayna ayna
Tablonun doğru tamamlanması için kaç
numaralı satırda tümsek ayna işaretlen-
melidir?
A) 1
2
3
7. Düzlem ayna önüne yerlestirilon
4
Dürk
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
6. Aşağıdaki tabloda aynaların kullanım alanla- rına örnekler verilmiştir. Kullanım alanlarının ait olduğu ayna türüne karar verilip ilgili kutucuk işaretlenecektr. Kullanım alanları 1. El feneri 2. Viraj aynas 3. Projeksiyon cihazı 4. Dişçi aynası Düzlem Çukur Tümsek ayna ayna ayna Tablonun doğru tamamlanması için kaç numaralı satırda tümsek ayna işaretlen- melidir? A) 1 2 3 7. Düzlem ayna önüne yerlestirilon 4 Dürk
7. 1. Düz aynada cismin boyu görüntünün boyundan
büyüktür.
11. Çukur aynada görüntünün boyu cismin aynaya
olan uzaklığına göre değişir.
III. Tümsek aynada cismin boyu görüntünün boyun-
dan büyüktür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
5) Il ve Ill
C) Ive ll
D) Yalnız II
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
7. 1. Düz aynada cismin boyu görüntünün boyundan büyüktür. 11. Çukur aynada görüntünün boyu cismin aynaya olan uzaklığına göre değişir. III. Tümsek aynada cismin boyu görüntünün boyun- dan büyüktür. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 5) Il ve Ill C) Ive ll D) Yalnız II
Ayna
en K, L, M
n aynaya
gisidir?
Cismin boyu h, ve görüntünün boyu h₂ olarak ölçülüyor.
1.ayna: h₁=h₂ ve cismin aynaya uzaklığı 5 metre
2. ayna: h₁> h₂ ve cismin aynaya uzaklığı 4 metre
3. ayna: h₂> h₁ ve cismin aynaya uzaklığı 3 metre
Aynalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
dein
Tum
A) 1. ayna düz ayna olabilir.
2. ayna düz ayna olabilir.
3. ayna çukur ayna olabilir.
0) 2. ayna tümsek ayna olabilir.
7-Fen
*******
4. Virajlara
• Mağazala
Makyaj a
gibox t Dişçi aync
Shubungob insi
7
●
. Arabalarım
brelem
Küresel ayna
si olabilir?
A) 2
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
Ayna en K, L, M n aynaya gisidir? Cismin boyu h, ve görüntünün boyu h₂ olarak ölçülüyor. 1.ayna: h₁=h₂ ve cismin aynaya uzaklığı 5 metre 2. ayna: h₁> h₂ ve cismin aynaya uzaklığı 4 metre 3. ayna: h₂> h₁ ve cismin aynaya uzaklığı 3 metre Aynalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? dein Tum A) 1. ayna düz ayna olabilir. 2. ayna düz ayna olabilir. 3. ayna çukur ayna olabilir. 0) 2. ayna tümsek ayna olabilir. 7-Fen ******* 4. Virajlara • Mağazala Makyaj a gibox t Dişçi aync Shubungob insi 7 ● . Arabalarım brelem Küresel ayna si olabilir? A) 2
+Uzaklık
Avng-1
KYL
Grafik-1
Aa ve b
eis Testi
410
OVA SUO
R
K
21
Cisim
L
M
Ayna-2
Ayna-4
Aynaların karşısına yerleştirilen K, L, M, P, R ve S cisimlerinin ayrı ayrı iki aynadaki görüntü uzaklıkları ölçülüyor. Cisimlerin
herhangi bir aynadaki görüntüsünün o aynaya olan uzaklıkları ölçülerek grafikler çiziliyor.
Uzaklıkqolip
ole
Uzaklık
dans l
udzinoy malignon nebialam n
→Cisim
8 (8
nivelo omi
smloy (A L
av
d
Grafik-2
+Uzaklık
STAR
M
R
Grafik-5
S
Ayna-3
(0
S
Işığın Madde ile Etkileşimi - 2
d
- Cisim
P
R
nupinigi S sur notrebnog colonyo X20 tulu)
gibaba
P
Grafik-4
a) Grafik-1'de K'nin Ayna-1, L'nin Ayna-2'deki görüntü uzaklığı alınmıştırmalan odunctions au puyod med S
b) Grafik-2'de L'nin Ayna-2, M'nin Ayna-1'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.
c) Grafik-3'de K'nın Ayna-1, M'nin Ayna-2'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.
d) Grafik-4'de P'nin Ayna-3, R'nin Ayna-4'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.
Cisim Silidolo job izs
C) c, d ve e
Uzaklık
K
Grafik-3
Uzaklık
P
Grafik-6
e) Grafik-5'de R'nin Ayna-3, S'nin Ayna-4'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.
f) Grafik-6'da P'nin Ayna-4, S'nin Ayna-3'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.buy fagnor prelijep light phalony
Grafiklerin hepsi doğru çizildiğine göre önermelerden hangileri doğrudur?
banolo mindfur nnotonyosh
B) b, c ve do
M
alidolo onye nu Hup
Cisim
S
Cisim
D) d, e ve f
ml
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
+Uzaklık Avng-1 KYL Grafik-1 Aa ve b eis Testi 410 OVA SUO R K 21 Cisim L M Ayna-2 Ayna-4 Aynaların karşısına yerleştirilen K, L, M, P, R ve S cisimlerinin ayrı ayrı iki aynadaki görüntü uzaklıkları ölçülüyor. Cisimlerin herhangi bir aynadaki görüntüsünün o aynaya olan uzaklıkları ölçülerek grafikler çiziliyor. Uzaklıkqolip ole Uzaklık dans l udzinoy malignon nebialam n →Cisim 8 (8 nivelo omi smloy (A L av d Grafik-2 +Uzaklık STAR M R Grafik-5 S Ayna-3 (0 S Işığın Madde ile Etkileşimi - 2 d - Cisim P R nupinigi S sur notrebnog colonyo X20 tulu) gibaba P Grafik-4 a) Grafik-1'de K'nin Ayna-1, L'nin Ayna-2'deki görüntü uzaklığı alınmıştırmalan odunctions au puyod med S b) Grafik-2'de L'nin Ayna-2, M'nin Ayna-1'deki görüntü uzaklığı alınmıştır. c) Grafik-3'de K'nın Ayna-1, M'nin Ayna-2'deki görüntü uzaklığı alınmıştır. d) Grafik-4'de P'nin Ayna-3, R'nin Ayna-4'deki görüntü uzaklığı alınmıştır. Cisim Silidolo job izs C) c, d ve e Uzaklık K Grafik-3 Uzaklık P Grafik-6 e) Grafik-5'de R'nin Ayna-3, S'nin Ayna-4'deki görüntü uzaklığı alınmıştır. f) Grafik-6'da P'nin Ayna-4, S'nin Ayna-3'deki görüntü uzaklığı alınmıştır.buy fagnor prelijep light phalony Grafiklerin hepsi doğru çizildiğine göre önermelerden hangileri doğrudur? banolo mindfur nnotonyosh B) b, c ve do M alidolo onye nu Hup Cisim S Cisim D) d, e ve f ml
Çukur Ayna
A) Düz > Çukur > Tümsek
B) Düz > Çukur = Tümsek
Çukur > Düz > Tümsek
D) Çukur > Tümsek > Düz
eis
Yayınlanı
ışın
Çukur Aynada Yansıma
Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasın- Tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odak
da (F) toplanır.
noktasından (F) geçecek şekilde yansır.
ÖRNEK 03
K cisminin tüm aynalardaki görüntüsünün büyüklük sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
1201
bos
bahorgiptu noponyo alipat
Tümsek
Ayna
4
Düz Ayna
◆F
Gelen işin
Yansıyan ışın
Tümsek Aynada Yansıma
K
K
4
Çukur Ayna
Tümsek Ayna
7-Fen Bilimleri DAF 24
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
Çukur Ayna A) Düz > Çukur > Tümsek B) Düz > Çukur = Tümsek Çukur > Düz > Tümsek D) Çukur > Tümsek > Düz eis Yayınlanı ışın Çukur Aynada Yansıma Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasın- Tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odak da (F) toplanır. noktasından (F) geçecek şekilde yansır. ÖRNEK 03 K cisminin tüm aynalardaki görüntüsünün büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 1201 bos bahorgiptu noponyo alipat Tümsek Ayna 4 Düz Ayna ◆F Gelen işin Yansıyan ışın Tümsek Aynada Yansıma K K 4 Çukur Ayna Tümsek Ayna 7-Fen Bilimleri DAF 24
aynalar periskop, projeksiyon maki-
nesi ve tepegöz yapımında kullanılır.
aynalar ayrıntılı görüntü sağladığı için
makyaj aynası olarak kullanılır.
Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere
hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir?
4. 1.
2.
1
A) Düz
B) Tümsek
(C). Tümsek
D) Çukur
2
Çukur
Çukur
Düz
Düz
Ortaokul Fen Bilgisi
Aynalar
aynalar periskop, projeksiyon maki- nesi ve tepegöz yapımında kullanılır. aynalar ayrıntılı görüntü sağladığı için makyaj aynası olarak kullanılır. Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir? 4. 1. 2. 1 A) Düz B) Tümsek (C). Tümsek D) Çukur 2 Çukur Çukur Düz Düz