Basınç Soruları

1. Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Basınç farkı rüzgârın hızını etkiler.
Rüzgâr oluşumunu gözlemlemek için aşağıda verilen malzemeler kullanılarak farklı deney düzenekleri tasarlanıyor
Malzemeler:
Sıcak su
Buz kalıpları Rüzgar gülü
Hazırlanan Düzenekler:
1. düzenek
II. düzenek
III. düzenek
Buna göre hazırlanan düzenekler ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangişi söylenemez?
A) Tüm düzeneklerde rüzgâr gülünün etrafında basınç farkı oluşmuş olabilir.
81.
B) 1. ve III. düzeneklerdeki rüzgâr güllerinin dönme hızları kesinlikle birbirlerinden farklıdır.
III. düzenekteki rüzgâr gülü, diğer rüzgâr güllerine göre zıt yönde dönüyor olabilir.
D) I düzenekteki rüzgâr gülünün dönme hızı, diğer rüzgâr güllerinin dönme hızlarından fazla olabilir. X
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
1. Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Basınç farkı rüzgârın hızını etkiler. Rüzgâr oluşumunu gözlemlemek için aşağıda verilen malzemeler kullanılarak farklı deney düzenekleri tasarlanıyor Malzemeler: Sıcak su Buz kalıpları Rüzgar gülü Hazırlanan Düzenekler: 1. düzenek II. düzenek III. düzenek Buna göre hazırlanan düzenekler ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangişi söylenemez? A) Tüm düzeneklerde rüzgâr gülünün etrafında basınç farkı oluşmuş olabilir. 81. B) 1. ve III. düzeneklerdeki rüzgâr güllerinin dönme hızları kesinlikle birbirlerinden farklıdır. III. düzenekteki rüzgâr gülü, diğer rüzgâr güllerine göre zıt yönde dönüyor olabilir. D) I düzenekteki rüzgâr gülünün dönme hızı, diğer rüzgâr güllerinin dönme hızlarından fazla olabilir. X
17. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir oyundur
Bu oyunda,
Aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte diskler kullanılır.
• Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir.
•
Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez.
• Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır.
1. kuledeki diskleri 7 hamleyle
•
A) Basınç
-TT
2. 3. 4. 5. 6.
C) Basing
3. kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır.
Hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanına uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
2. 3. 4. 5. 6.
Başlangıç
Hamleler
Hamleler
B) Basing
u
2. 3. 4. 5. 6.
D) Basınç
Taban
2. 3. 4. 5. 6.
2
1. Hamle
Hamleler
Hamleler
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
17. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir oyundur Bu oyunda, Aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte diskler kullanılır. • Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir. • Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez. • Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. 1. kuledeki diskleri 7 hamleyle • A) Basınç -TT 2. 3. 4. 5. 6. C) Basing 3. kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. Hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanına uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2. 3. 4. 5. 6. Başlangıç Hamleler Hamleler B) Basing u 2. 3. 4. 5. 6. D) Basınç Taban 2. 3. 4. 5. 6. 2 1. Hamle Hamleler Hamleler
HIZ YAYINLARI
63
6. K, L ve M cisimlerinin sırasıyla K, L ve M noktalarında
özdeş dinamometreler ile ölçülen ağırlıklarının eşit ol-
duğu görülüyor.
!!!
KLM
C) Kütle
KLM
Ölçüm
yapılan
yer
K
Ölçüm
yapılan
yer
en
L
Bu cisimlerin kütlelerine ait sütun grafiği aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?
Akütle
B) Kütle
D) Kütle
KLM
al
KLM
ağırlık
Menco
Deniz
ok
Ölçüm
yapılan
yer
Ölçüm
yapılan
yer
7. Sınıf
ÜNİTE 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
HIZ YAYINLARI 63 6. K, L ve M cisimlerinin sırasıyla K, L ve M noktalarında özdeş dinamometreler ile ölçülen ağırlıklarının eşit ol- duğu görülüyor. !!! KLM C) Kütle KLM Ölçüm yapılan yer K Ölçüm yapılan yer en L Bu cisimlerin kütlelerine ait sütun grafiği aşağıdaki- lerin hangisinde doğru verilmiştir? Akütle B) Kütle D) Kütle KLM al KLM ağırlık Menco Deniz ok Ölçüm yapılan yer Ölçüm yapılan yer 7. Sınıf ÜNİTE 3
BİLİMLERİ
Hava Olayları - 1
UGUR
8. Sınıf
Konu Kavrama Testi 2
2. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan deği-
şimler yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanlarının
oluşmasına sebep olur. Aşağıda iki bölge arasında
gece saatlerinde oluşan basınç alanları gösteriliyor.
1. Bölge
2. Bölge
Deniz
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüzgar 1. bölgeden 2. bölgeye doğru eser.
B) 1. bölgede alçaltıcı hava hareketi görülür.
C) 2. bölgede yükselen nemli hava yukarıda soğuk
hava ile karşılaşmıştır.
D) Oluşan rüzgar, sıcak ve nemli havayı 2. bölgeye
taşır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
BİLİMLERİ Hava Olayları - 1 UGUR 8. Sınıf Konu Kavrama Testi 2 2. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan deği- şimler yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasına sebep olur. Aşağıda iki bölge arasında gece saatlerinde oluşan basınç alanları gösteriliyor. 1. Bölge 2. Bölge Deniz Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Rüzgar 1. bölgeden 2. bölgeye doğru eser. B) 1. bölgede alçaltıcı hava hareketi görülür. C) 2. bölgede yükselen nemli hava yukarıda soğuk hava ile karşılaşmıştır. D) Oluşan rüzgar, sıcak ve nemli havayı 2. bölgeye taşır.
16.
1. durum
2. durum
(A) Yarıya iner.
B) iki katına çıkar.
C) Değişmez.
D) Dört katına çıkar.
SINAN KUZE
1. durumda tek ayağı üzerinde duran Mert'in yere yap-
tiği basınç P kadardır. 2. durumda Mert, kendi ağırlığı-
na eşit büyüklükteki yükü sırtına alarak iki ayağı üze-
rinde duruyor.
Katılarda basınç, ağırlık ile doğru, yere temas eden
yüzey alanı ile ters orantılı olduğuna göre, Mert'in
2. durumda yere yaptığı basıncın, ilk duruma göre
değişimi aşağıdakilerden hangisidir?
109
B
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
16. 1. durum 2. durum (A) Yarıya iner. B) iki katına çıkar. C) Değişmez. D) Dört katına çıkar. SINAN KUZE 1. durumda tek ayağı üzerinde duran Mert'in yere yap- tiği basınç P kadardır. 2. durumda Mert, kendi ağırlığı- na eşit büyüklükteki yükü sırtına alarak iki ayağı üze- rinde duruyor. Katılarda basınç, ağırlık ile doğru, yere temas eden yüzey alanı ile ters orantılı olduğuna göre, Mert'in 2. durumda yere yaptığı basıncın, ilk duruma göre değişimi aşağıdakilerden hangisidir? 109 B 1.
10- Fen Bilimleri dersinde öğrenciler, kum ile düz bir zemin oluşturup özdeş tuğlalardan birini yatay, diğerini dikey
şekilde kum zemine yerleştirmişler ve kumda bıraktığı izleri aşağıdaki gibi not etmişlerdir.
Konumu
Yatay konumda
Dikey konumda
iz derinliği
1 cm
3 cm
Daha sonra öğretmen öğrencilerine yapılan bu deney ile ilgili bazı sorular sormuştur. Öğrencilerin sorulara
verdiği cevaplardan üçü şöyledir:
Bora: iğnelerin ucunun sivri olması
Yade: Cismin yerle temas eden yüzey alanı
Izel: Cismin yerle temas eden yüzey alanı azaldıkça basınç artar.
Buna göre öğretmen öğrencilerine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olamaz?
A. Bu deneyde bağımsız değişken nedir?
B. Katı basıncını etkileyen başka hangi etken vardir?
C. Bu deneyden çıkarılan sonuç nedir?
D. Günlük hayattan bu deneyi destekleyecek bir örnek söyler misiniz?
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
10- Fen Bilimleri dersinde öğrenciler, kum ile düz bir zemin oluşturup özdeş tuğlalardan birini yatay, diğerini dikey şekilde kum zemine yerleştirmişler ve kumda bıraktığı izleri aşağıdaki gibi not etmişlerdir. Konumu Yatay konumda Dikey konumda iz derinliği 1 cm 3 cm Daha sonra öğretmen öğrencilerine yapılan bu deney ile ilgili bazı sorular sormuştur. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplardan üçü şöyledir: Bora: iğnelerin ucunun sivri olması Yade: Cismin yerle temas eden yüzey alanı Izel: Cismin yerle temas eden yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Buna göre öğretmen öğrencilerine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olamaz? A. Bu deneyde bağımsız değişken nedir? B. Katı basıncını etkileyen başka hangi etken vardir? C. Bu deneyden çıkarılan sonuç nedir? D. Günlük hayattan bu deneyi destekleyecek bir örnek söyler misiniz?
14-
Bir araştırmacı gama ışınlanının canlılarda hangi mutasyonlara neden olduğunu araştırmak için bazı
canlilar kullanarak deneyler yapıyor ve deney sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydediyor.
1. Deney
4. Deney
2. Deney
3. Deney
Sağlıklı farenin yumurta
hücrelerine gama işintan
Tavşanın göz hücrelerine Farki genetiğe sahip iki
gama işinlan göndererek farenin akciğer hücrele-
tavşanın gece görme ye-rine aynı miktarda gama gönderiyor.
teneğinin azaldığını göz-işinlanı gönderiyor. Bir Doğan yavru farelerin ba
lüyor.
Koyunun karaciğer hoc-
relerine gama işinlan
gönderiyor. Doğan yavru
kuzulann sağlıklı olduğu
süre sonra bir tarenin öl-zilanında organ eksikliği görülüyor.
düğü diğer farenin yaşa- tespit ediyor.
diği gözlüyor.
Buna göre, araştırmacının yaptığı deneylerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?
A) 1. deney düzeneği, mutasyonların bazı organların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebileceğini
ispatlar.
B) 3. deney düzeneği, gama ışınlarının canlılarda kalıtsal mutasyonlara sebep olabileceğini ispatlar.
C) 2. deney düzeneğinde mutasyona sebep olan aynı faktörlerin genotipleri farklı canlılarda aynı
etkiyi yarattığı sonucuna vanlır.
D) 4. deney düzeneğinde, üreme hücrelerinde görülmeyen mutasyonların yavru döllere aktanimadığı
sonucuna varılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
14- Bir araştırmacı gama ışınlanının canlılarda hangi mutasyonlara neden olduğunu araştırmak için bazı canlilar kullanarak deneyler yapıyor ve deney sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydediyor. 1. Deney 4. Deney 2. Deney 3. Deney Sağlıklı farenin yumurta hücrelerine gama işintan Tavşanın göz hücrelerine Farki genetiğe sahip iki gama işinlan göndererek farenin akciğer hücrele- tavşanın gece görme ye-rine aynı miktarda gama gönderiyor. teneğinin azaldığını göz-işinlanı gönderiyor. Bir Doğan yavru farelerin ba lüyor. Koyunun karaciğer hoc- relerine gama işinlan gönderiyor. Doğan yavru kuzulann sağlıklı olduğu süre sonra bir tarenin öl-zilanında organ eksikliği görülüyor. düğü diğer farenin yaşa- tespit ediyor. diği gözlüyor. Buna göre, araştırmacının yaptığı deneylerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı- lamaz? A) 1. deney düzeneği, mutasyonların bazı organların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebileceğini ispatlar. B) 3. deney düzeneği, gama ışınlarının canlılarda kalıtsal mutasyonlara sebep olabileceğini ispatlar. C) 2. deney düzeneğinde mutasyona sebep olan aynı faktörlerin genotipleri farklı canlılarda aynı etkiyi yarattığı sonucuna vanlır. D) 4. deney düzeneğinde, üreme hücrelerinde görülmeyen mutasyonların yavru döllere aktanimadığı sonucuna varılır.
Test -1
3. ÜNİTE Katı Basıncı
3. Ağırlığı önemsenmeyen 4S taban genişliğine sahip silindir kap ve S taban genişliğine sahip silindir şeklindeki özdeş bar-
daklar masa üzerine koyulmuştur.
Büyük kap sabit su akışı sağlayan muslukla dışa açılan boruların olduğu hizaya kadar 80 saniye sürede doluyor. Su akışı
20 saniye daha devam ettiğinde her iki bardağında dolduğu gözleniyor. Özdeş bardaklar dolduğunda musluk kapatılıyor.
C) A Basınç
S
100
80 100
4S
0-80 saniye
4
80 100
Ok
Buna göre masanın halı üzerinde oluşturduğu-basıncın değişimini gösteren grafik seçeneklerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
A) A Basınç
Zaman (sn)
4S
S
→ Zaman (sn)
S
B) A Basınç
DA Basınç
80-100 saniye
80 100
80
4S
100
Zaman (sn)
→ Zaman (sn)
4 Bilgi Birim yüz
Yumuşak bir ma
M
Cisim K, L ve
Buna göre ç
olabilir? (Ka
A) M=Y= K
5. Berk ve Ka
Bert
Farklı a
Berk al-
Buna
sinde
A)
B)
:D)
FENOM
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
Test -1 3. ÜNİTE Katı Basıncı 3. Ağırlığı önemsenmeyen 4S taban genişliğine sahip silindir kap ve S taban genişliğine sahip silindir şeklindeki özdeş bar- daklar masa üzerine koyulmuştur. Büyük kap sabit su akışı sağlayan muslukla dışa açılan boruların olduğu hizaya kadar 80 saniye sürede doluyor. Su akışı 20 saniye daha devam ettiğinde her iki bardağında dolduğu gözleniyor. Özdeş bardaklar dolduğunda musluk kapatılıyor. C) A Basınç S 100 80 100 4S 0-80 saniye 4 80 100 Ok Buna göre masanın halı üzerinde oluşturduğu-basıncın değişimini gösteren grafik seçeneklerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? A) A Basınç Zaman (sn) 4S S → Zaman (sn) S B) A Basınç DA Basınç 80-100 saniye 80 100 80 4S 100 Zaman (sn) → Zaman (sn) 4 Bilgi Birim yüz Yumuşak bir ma M Cisim K, L ve Buna göre ç olabilir? (Ka A) M=Y= K 5. Berk ve Ka Bert Farklı a Berk al- Buna sinde A) B) :D) FENOM
hitla-
2. Bir öğrenci iki özdeş balonu Şekil-1'deki gibi şişirip balonların ağızlarını bağlıyor. Daha sonra balonlardan birine Şekil-2'deki gibi
rak toplu iğneye F kuvveti uyguladığında balonun patlamadığını gözlemliyor.
toplu iğne ile F kuvveti uyguladığında balonun patladığını gözlemliyor. Öğrenci diğer balona Şekil-3'teki gibi metal parayı yaslaya-
Şekil-1
F
Şekil-2
F
Şekil-3
Öğrenci bu deneye göre,
1. Yüzey alanı arttıkça yüzeye etki eden basınç azalır.
II. Uygulanan kuvvet ile basınç doğru orantılıdır.
t
III. Şekil-3'te balon daha az şişirilmiş olsaydı uygulanan kuvvetin etkisiyle patlayabilirdi.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) Aysun ve Adil
C) II ve III.
D) I, II ve III.
125
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
hitla- 2. Bir öğrenci iki özdeş balonu Şekil-1'deki gibi şişirip balonların ağızlarını bağlıyor. Daha sonra balonlardan birine Şekil-2'deki gibi rak toplu iğneye F kuvveti uyguladığında balonun patlamadığını gözlemliyor. toplu iğne ile F kuvveti uyguladığında balonun patladığını gözlemliyor. Öğrenci diğer balona Şekil-3'teki gibi metal parayı yaslaya- Şekil-1 F Şekil-2 F Şekil-3 Öğrenci bu deneye göre, 1. Yüzey alanı arttıkça yüzeye etki eden basınç azalır. II. Uygulanan kuvvet ile basınç doğru orantılıdır. t III. Şekil-3'te balon daha az şişirilmiş olsaydı uygulanan kuvvetin etkisiyle patlayabilirdi. yargılarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) Aysun ve Adil C) II ve III. D) I, II ve III. 125
3.
Bir yerleşim bölgesinde su kesintileri sırasında kullanılmak
üzere su deposu yapılmak isteniyor.
2
3
ÜNİTE DEĞERLE
EMOTION C
vüks
Buna göre, bu projelerden hangisi en uygundur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D 4
4. Aşağıdaki kaplara belirtilen yüksekliklerde K ve L sıvıları ko-
ulmustur. Kaplarda
kte özde
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
3. Bir yerleşim bölgesinde su kesintileri sırasında kullanılmak üzere su deposu yapılmak isteniyor. 2 3 ÜNİTE DEĞERLE EMOTION C vüks Buna göre, bu projelerden hangisi en uygundur? A) 1. B) 2. C) 3. D 4 4. Aşağıdaki kaplara belirtilen yüksekliklerde K ve L sıvıları ko- ulmustur. Kaplarda kte özde
Vişne
suyu
3. Zeynep tamamen dolu olan bir bardaktaki vişne suyunun
bir kısmını pipet kullanarak başka bir bardağa aktarmak için
aşağıdaki denemeleri yapıyor.
1. deneme
Pipet
2. deneme
Vişne
suyu
BASINÇ
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
Pipet üst ucu açık olacak şekilde
vişne suyuna daldırıyor. Pipeti
çektiğinde içinde vişne suyu bi-
rikmediği için diğer bardağa viş-
ne suyu aktaramıyor.
Pipeti vişne suyunun içine daldı-
rip ucunu parmağı ile kapatıyor.
Pipeti çektiğinde içinde bir miktar
vişne suyunun biriktiğini gözlem-
liyor. Pipeti boş bardağın üzerine
götürdüğünde parmağını çekiyor
ve vişne suyunun boş bardağa
döküldüğünü gözlemliyor.
Zeynep'in bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Açık hava basıncının cisimler üzerindeki etkisini kanıt-
Tamıştır.
B. denemede pipetin içine giren hava, vişne suyunun
dökülmesine neden olmuştur.
5.
diduğun
2. denemede pipetin üst ucu kapalı olduğundan pipetin
içindeki sıvı basıncı, açık hava basıncından yüksektir.
D) 2. denemede açık hava basıncı sadece pipetin alt
ucundan vişne suyuna etki etmiştir.
4. Aşağıdaki görselde tahtaya çivi çakılması gösterilmiştir.
Gü
lar
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
Vişne suyu 3. Zeynep tamamen dolu olan bir bardaktaki vişne suyunun bir kısmını pipet kullanarak başka bir bardağa aktarmak için aşağıdaki denemeleri yapıyor. 1. deneme Pipet 2. deneme Vişne suyu BASINÇ ÜNİTE DEĞERLENDİRME Pipet üst ucu açık olacak şekilde vişne suyuna daldırıyor. Pipeti çektiğinde içinde vişne suyu bi- rikmediği için diğer bardağa viş- ne suyu aktaramıyor. Pipeti vişne suyunun içine daldı- rip ucunu parmağı ile kapatıyor. Pipeti çektiğinde içinde bir miktar vişne suyunun biriktiğini gözlem- liyor. Pipeti boş bardağın üzerine götürdüğünde parmağını çekiyor ve vişne suyunun boş bardağa döküldüğünü gözlemliyor. Zeynep'in bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Açık hava basıncının cisimler üzerindeki etkisini kanıt- Tamıştır. B. denemede pipetin içine giren hava, vişne suyunun dökülmesine neden olmuştur. 5. diduğun 2. denemede pipetin üst ucu kapalı olduğundan pipetin içindeki sıvı basıncı, açık hava basıncından yüksektir. D) 2. denemede açık hava basıncı sadece pipetin alt ucundan vişne suyuna etki etmiştir. 4. Aşağıdaki görselde tahtaya çivi çakılması gösterilmiştir. Gü lar 5
ATA YAYINCILIK
12.
Su
Balon
Bir öğrenci kabın yarısına kadar su dol
duruyor. Kabın ağzına gergin olacak
şekilde bir balon geçiriyor. Balonun
içinden bir pipet geçirip ucunu suyun
içine kadar daldırıyor. Daha sonra par-
mağı ile balonu aşağıya doğru itiyor ve
pipetin ağzından bir miktar suyun dışan
çıktığını gözlemliyor.
Öğrenci bu deneyi ile aşağıdakilerden hangisini kanıtla-
mak istemiştir?
A) Sıvılar, üzerlerine etkiyen basıncı olduğu gibi iletir.
B) Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.
C)Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar.
D) Açık hava basıncı cisimlere etki eder.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
ATA YAYINCILIK 12. Su Balon Bir öğrenci kabın yarısına kadar su dol duruyor. Kabın ağzına gergin olacak şekilde bir balon geçiriyor. Balonun içinden bir pipet geçirip ucunu suyun içine kadar daldırıyor. Daha sonra par- mağı ile balonu aşağıya doğru itiyor ve pipetin ağzından bir miktar suyun dışan çıktığını gözlemliyor. Öğrenci bu deneyi ile aşağıdakilerden hangisini kanıtla- mak istemiştir? A) Sıvılar, üzerlerine etkiyen basıncı olduğu gibi iletir. B) Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. C)Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar. D) Açık hava basıncı cisimlere etki eder.
A)
C)
D)
X noktası
25 cm
28 cm
29 cm
24 cm
Z noktası
35 cm
32 cm
40 cm
34 cm
T noktası
32 cm
36 cm
37 cm
32 cm
JUX, 2 ve T noktalarında balonun çevresi aşağıdakiler-
9. Aşağıda otomobillerdeki hava yastıkları ile ilgili bilgi verilmiştir.
Otomobillerde çarpışma sırasında içerisine hava ya da gaz dolarak şişen, emniyet kemeri ile birlikte sürücünün ve yolcuların gü-
venliğini sağlayan sisteme hava yastığı denir. Kazadan hemen sonra hava yastığı tamamen şişer. Çarpma sonrası hava yastığının
içindeki gaz küçük delikler aracılığıyla tamamen boşaltılır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi aynı basınç türü ile açıklanamaz?
A) Pipetle meyve suyu içildiğinde meyve suyu kutusunun içeri doğru çökmesi
B) Futbol topunun pompa ile şişirilmesi
t
C Buhar sızdırmaz yapıda olan düdüklü tencerelerin yemeğin daha kolay pişmesini sağlaması
D) Tansiyon aleti sayesinde kişinin tansiyonunun ölçülmesi
119
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
A) C) D) X noktası 25 cm 28 cm 29 cm 24 cm Z noktası 35 cm 32 cm 40 cm 34 cm T noktası 32 cm 36 cm 37 cm 32 cm JUX, 2 ve T noktalarında balonun çevresi aşağıdakiler- 9. Aşağıda otomobillerdeki hava yastıkları ile ilgili bilgi verilmiştir. Otomobillerde çarpışma sırasında içerisine hava ya da gaz dolarak şişen, emniyet kemeri ile birlikte sürücünün ve yolcuların gü- venliğini sağlayan sisteme hava yastığı denir. Kazadan hemen sonra hava yastığı tamamen şişer. Çarpma sonrası hava yastığının içindeki gaz küçük delikler aracılığıyla tamamen boşaltılır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi aynı basınç türü ile açıklanamaz? A) Pipetle meyve suyu içildiğinde meyve suyu kutusunun içeri doğru çökmesi B) Futbol topunun pompa ile şişirilmesi t C Buhar sızdırmaz yapıda olan düdüklü tencerelerin yemeğin daha kolay pişmesini sağlaması D) Tansiyon aleti sayesinde kişinin tansiyonunun ölçülmesi 119
lik
M
L ve M Sivi
SIVI
i kesinlikle doğ.
VISI olduğundan
basıncı K SIVI-
cinde bulundu-
Si uygular.
uğundan için-
Sinci L SIVISI
uğu için her
una uygula-
D)
4P
2. tipa
9. Şekildeki kap sabit süratle su akıtan bir musluk açılarak doldurulacaktır. Bölmeleri eşit olan kabin her bölmesi t sürede doldurula-
caktır.
2P
Basınç
A
2t
Kap 16t sürede dolduğuna göre kabin A noktasının basınç-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Basınç
B)
C)
(D)
Basınç
Basing
A
A noktası
8t
1. tipa
16t
tipa
3. tipa
Musluk açılıp kabın tamamen dolması sağlanıyor.
Zaman
(dk.)
4P
2P
0
2t 6t 8t
16t
Zaman
(dk.)
4P.
2P
4t 6t 16t
Zaman
(dk.
4P
2P
0
61 8t
Zaman
161 (dk)
111
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
lik M L ve M Sivi SIVI i kesinlikle doğ. VISI olduğundan basıncı K SIVI- cinde bulundu- Si uygular. uğundan için- Sinci L SIVISI uğu için her una uygula- D) 4P 2. tipa 9. Şekildeki kap sabit süratle su akıtan bir musluk açılarak doldurulacaktır. Bölmeleri eşit olan kabin her bölmesi t sürede doldurula- caktır. 2P Basınç A 2t Kap 16t sürede dolduğuna göre kabin A noktasının basınç-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Basınç B) C) (D) Basınç Basing A A noktası 8t 1. tipa 16t tipa 3. tipa Musluk açılıp kabın tamamen dolması sağlanıyor. Zaman (dk.) 4P 2P 0 2t 6t 8t 16t Zaman (dk.) 4P. 2P 4t 6t 16t Zaman (dk. 4P 2P 0 61 8t Zaman 161 (dk) 111
10. Uçlarının kesit alanları S, S ve 2S olan aynı boydaki çivileri tahtaya çakmak için F, 2F ve F kuvvetleri uygulanıyor.
(Çiviler eşit ağırlıktadır)
A)
B)
C)
D)
72
için
K ve M
L ve M
K ve L
K ve L
S
Örnek Akademi
tes
I. Basınç - Ağırlık
II. Basınç - Yüzey
İlişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci, hangi ikiliyi birlikte seçmelidir?
Il için
M ve L
M ve K
K ve M
L ve M
2F
L
2S
F
M
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
10. Uçlarının kesit alanları S, S ve 2S olan aynı boydaki çivileri tahtaya çakmak için F, 2F ve F kuvvetleri uygulanıyor. (Çiviler eşit ağırlıktadır) A) B) C) D) 72 için K ve M L ve M K ve L K ve L S Örnek Akademi tes I. Basınç - Ağırlık II. Basınç - Yüzey İlişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci, hangi ikiliyi birlikte seçmelidir? Il için M ve L M ve K K ve M L ve M 2F L 2S F M
4. Yandaki görselde verilen saksının yere yaptığı basıncı azaltmak
için;
1. Çiçeği sulamak,
II. Saksıya toprak koymak,
III. Saksidan toprak almak
uygulamalarından hangisi veya hangileri yapılabilir?
A. Yalnız II
B. Yalnız III
81
C. I ve II
D. I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Basınç
4. Yandaki görselde verilen saksının yere yaptığı basıncı azaltmak için; 1. Çiçeği sulamak, II. Saksıya toprak koymak, III. Saksidan toprak almak uygulamalarından hangisi veya hangileri yapılabilir? A. Yalnız II B. Yalnız III 81 C. I ve II D. I ve III