Basit Makineler Soruları

en
5) Basit makinelerle ilgili aşağıda bazı bilgiler
verilmiştir:
1. Kuvvetin yönünü değiştirebilir.
II. Bir işi yaparken enerji tasarrufu sağlar.
III. Daha az kuvvet uygulanarak iş kolaylığı sağlar.
Bu ifadelerden hangileri doğrudur?
B) I ve III
C) II ve III
A) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
en 5) Basit makinelerle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir: 1. Kuvvetin yönünü değiştirebilir. II. Bir işi yaparken enerji tasarrufu sağlar. III. Daha az kuvvet uygulanarak iş kolaylığı sağlar. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? B) I ve III C) II ve III A) I ve II D) I, II ve III
13.
GIKABILIR
VEO
Yukarıda bir kaldıraç çeşidi verilmiştir. Buna
göre;
P
I. İşten kazanç sağlar.
II. Kuvvetten kazanç vardır.
III. Yoldan kayıp vardır.
IV. Cımbızda kullanılan kaldıraç tipidir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
D
ANG
A) I ve II
C) II ve IV
th
B) II ve III
265
M
D) I, II ve III
Fre
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
13. GIKABILIR VEO Yukarıda bir kaldıraç çeşidi verilmiştir. Buna göre; P I. İşten kazanç sağlar. II. Kuvvetten kazanç vardır. III. Yoldan kayıp vardır. IV. Cımbızda kullanılan kaldıraç tipidir. İfadelerinden hangileri doğrudur? D ANG A) I ve II C) II ve IV th B) II ve III 265 M D) I, II ve III Fre
15- Mert'in basit makineler kullanarak hazırlamış
olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir.
Dinamo
Mert, Dinamometre de okunan değerin azalmasını
sağlaması için aşağıdaki değişikliklerden hangisini
yapmalıdır? (sürtünmeler ve kaldıracın ağırlığı
önemsizdir)
A) Eğik düzlemde h yüksekliğini artırmalı
B) Desteği sabit makaraya doğru yaklaştırmalı.
C) Eğik düzleme sabit makara ekleyerek hareket
ettirmeli
D) Desteği dinamometreye daha da yaklaştırmalı.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
15- Mert'in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Dinamo Mert, Dinamometre de okunan değerin azalmasını sağlaması için aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır? (sürtünmeler ve kaldıracın ağırlığı önemsizdir) A) Eğik düzlemde h yüksekliğini artırmalı B) Desteği sabit makaraya doğru yaklaştırmalı. C) Eğik düzleme sabit makara ekleyerek hareket ettirmeli D) Desteği dinamometreye daha da yaklaştırmalı.
en yollar
dağın
akiler-
mak
ak
mak
Yükseklik sabit kalmak şartı ile eğik düzlemin uzunluğu artırılırsa eğim azalır, böylece kuvvet kazancı artar.
Ek düzlemin uzunluğu sabit tutulur ve yükseklik artırılırsa eğim artacağı için kuvvet kazancı azalır.
< 1<
Kuvvet
Dengede kalabilir.
1
A) Yalnız 1
Eşit bölmelendirilmiş çubuklar kullanılarak oluşturulan yukarıdaki sistemler dengede ve uygulanan
kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Buna göre bu cisimler ile oluşturulan aşağıdaki sistemlerden hangi-
lerinin altında yazılı olan ifade doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilecek.)
K
Vo
B) 1 ve 2
Kuvvet
Dengede kalamaz.
2
195
L
C) 2 ve 3
Kuvvet
Dengede kalabilir.
3
D) 1, 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
en yollar dağın akiler- mak ak mak Yükseklik sabit kalmak şartı ile eğik düzlemin uzunluğu artırılırsa eğim azalır, böylece kuvvet kazancı artar. Ek düzlemin uzunluğu sabit tutulur ve yükseklik artırılırsa eğim artacağı için kuvvet kazancı azalır. < 1< Kuvvet Dengede kalabilir. 1 A) Yalnız 1 Eşit bölmelendirilmiş çubuklar kullanılarak oluşturulan yukarıdaki sistemler dengede ve uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Buna göre bu cisimler ile oluşturulan aşağıdaki sistemlerden hangi- lerinin altında yazılı olan ifade doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilecek.) K Vo B) 1 ve 2 Kuvvet Dengede kalamaz. 2 195 L C) 2 ve 3 Kuvvet Dengede kalabilir. 3 D) 1, 2 ve 3
16. ir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki,
üzerinde girinti çıkıntı bulunan yapılara dişli çarklar
denir.
Buna göre dişli çarklarla ilgili verilen gilerden
hangisi yanlıştır?
A) Birbirine perçinlenmiş, aynı merkezli dişlilerin
dönme yönleri aynıdır.
B) Birbirlerine temas halinde olan, farklı merkezli
dişlilerin dönme yönleri zıttır.
C) Aynı yönlü bağlı dişliler aynı yöne doğru dönerler.
D) Birbirine perçinlenmiş, aynı merkezli dişlilerin
dönme yönleri zıttır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
16. ir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki, üzerinde girinti çıkıntı bulunan yapılara dişli çarklar denir. Buna göre dişli çarklarla ilgili verilen gilerden hangisi yanlıştır? A) Birbirine perçinlenmiş, aynı merkezli dişlilerin dönme yönleri aynıdır. B) Birbirlerine temas halinde olan, farklı merkezli dişlilerin dönme yönleri zıttır. C) Aynı yönlü bağlı dişliler aynı yöne doğru dönerler. D) Birbirine perçinlenmiş, aynı merkezli dişlilerin dönme yönleri zıttır.
O
o
R
Yukarıdaki düzenekler için verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) P = R ise uygulanan F kuvvetleri de eşittir.
5) 1. de kuvvetten kazanç, yoldan ise kayıp vardır.
C) II. de yoldan kazanç yoktur.
D) I. de hareketi makara, II. de sabit makara kullanılmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
O o R Yukarıdaki düzenekler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) P = R ise uygulanan F kuvvetleri de eşittir. 5) 1. de kuvvetten kazanç, yoldan ise kayıp vardır. C) II. de yoldan kazanç yoktur. D) I. de hareketi makara, II. de sabit makara kullanılmıştır.
8- Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 N
ağırlığındaki özdeş cisimler F₁, F2, F3 ve F4 kuvvetleri
ile dengededir.
Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine
göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi
en küçüktür?
A)
40 N
#F₁
OF
40 N
40 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
8- Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 N ağırlığındaki özdeş cisimler F₁, F2, F3 ve F4 kuvvetleri ile dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür? A) 40 N #F₁ OF 40 N 40 N
F = 50 N
= 10 N/kg)
Kütles 5 kg/olan bir cisim, duvara yerleştirilip duvara dik
doğrultuda F = 50 N luk kuvvetle itiliyor.
Cisim ile duvar arasındaki kinetik sürtünme katsayısı
(0,6 olduğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s dir?
d
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
F = 50 N = 10 N/kg) Kütles 5 kg/olan bir cisim, duvara yerleştirilip duvara dik doğrultuda F = 50 N luk kuvvetle itiliyor. Cisim ile duvar arasındaki kinetik sürtünme katsayısı (0,6 olduğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s dir? d
22. Görselde Karadeniz Bölgesi'nde ulaşımı sağlamak için yapılan teleferik sistemi verilmiştir.
Bu teleferik tasarlanırken aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Yoldan kazanç sağlamak
B) Kuvvetin yönünü değiştirmek
Kuvvetten kazanç sağlamak
D) Enerjinin büyüklüğünü değiştirmek
24. B
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
22. Görselde Karadeniz Bölgesi'nde ulaşımı sağlamak için yapılan teleferik sistemi verilmiştir. Bu teleferik tasarlanırken aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A) Yoldan kazanç sağlamak B) Kuvvetin yönünü değiştirmek Kuvvetten kazanç sağlamak D) Enerjinin büyüklüğünü değiştirmek 24. B 1
5.
A) 2
P
A)
B) 1
1
4
tu
S
B) = 1
2
6
C) 12/12
3
Sürtünmesi önemsiz P ağırlıklı makaralarla kurulan
şekildeki sistemde yükler F, ve F₂ kuvvetleriyle den-
gelenmiştir.
2
Buna göre, kuvvetlerin büyüklükleri oranı
tır?
D
O
7P
1²
D) 1
E) 4
F
kaç-
E) 2
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
5. A) 2 P A) B) 1 1 4 tu S B) = 1 2 6 C) 12/12 3 Sürtünmesi önemsiz P ağırlıklı makaralarla kurulan şekildeki sistemde yükler F, ve F₂ kuvvetleriyle den- gelenmiştir. 2 Buna göre, kuvvetlerin büyüklükleri oranı tır? D O 7P 1² D) 1 E) 4 F kaç- E) 2
1.
Aren ile Derin çıkrık, eğik düzlem ve kaldıraç yardımıyla aşağıdaki bileşik makine sistemlerini kurmuşlardır.
Hazırlanan bileşik makine sistemlerinde aynı P yükleri, Derin ve Aren tarafından uygulanan eşit kuvvetler
yardımıyla şekillerdeki gibi dengelenmiştir.
Derin'in Bileşik Makinesi
2r
Aren'in Bileşik Makinesi
A) Yalnız I
4r 2r
12r
2r
I ve III
4r
6r
Dengede olan sürtünmesi ve ağırlıkları ihmal edilmiş basit makineler ile oluşturulmuş bileşik ma-
kineler için;
1. Her iki sistemde bulunan çıkrıklar yardımı ile kuvvet kazancı sağlanmıştır.
II. Derin'in, hazırladığı sistemdeki eğik düzlem, Aren'in hazırladığı sistemdeki eğik düzlemden daha fazla
kuvvet kazancı sağlamıştır.
III. Her iki sistemde bulunan kaldıracın destek noktası, yüke doğru yaklaştırılırsa dengelemek için uygu-
lanması gereken kuvvet değeri azalır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
P
C) II ve III
I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
1. Aren ile Derin çıkrık, eğik düzlem ve kaldıraç yardımıyla aşağıdaki bileşik makine sistemlerini kurmuşlardır. Hazırlanan bileşik makine sistemlerinde aynı P yükleri, Derin ve Aren tarafından uygulanan eşit kuvvetler yardımıyla şekillerdeki gibi dengelenmiştir. Derin'in Bileşik Makinesi 2r Aren'in Bileşik Makinesi A) Yalnız I 4r 2r 12r 2r I ve III 4r 6r Dengede olan sürtünmesi ve ağırlıkları ihmal edilmiş basit makineler ile oluşturulmuş bileşik ma- kineler için; 1. Her iki sistemde bulunan çıkrıklar yardımı ile kuvvet kazancı sağlanmıştır. II. Derin'in, hazırladığı sistemdeki eğik düzlem, Aren'in hazırladığı sistemdeki eğik düzlemden daha fazla kuvvet kazancı sağlamıştır. III. Her iki sistemde bulunan kaldıracın destek noktası, yüke doğru yaklaştırılırsa dengelemek için uygu- lanması gereken kuvvet değeri azalır. yorumlarından hangileri doğrudur? P C) II ve III I, II ve III
1.
Aren ile Derin çıkrık, eğik düzlem ve kaldıraç yardımıyla aşağıdaki bileşik makine sistemlerini kurmuşlardır.
Hazırlanan bileşik makine sistemlerinde aynı P yükleri, Derin ve Aren tarafından uygulanan eşit kuvvetler
yardımıyla şekillerdeki gibi dengelenmiştir.
Derin'in Bileşik Makinesi
2r
UNITE DEGERLENDI
A) Yalnız I
4r 2r
-)))
Aren'in Bileşik Makinesi
2r
2r
B) I ve III
6r
4r
Dengede olan sürtünmesi ve ağırlıkları ihmal edilmiş basit makineler ile oluşturulmuş bileşik ma-
kineler için;
P
1. Her iki sistemde bulunan çıkrıklar yardımı ile kuvvet kazancı sağlanmıştır.
II. Derin'in, hazırladığı sistemdeki eğik düzlem, Aren'in hazırladığı sistemdeki eğik düzlemden daha fazla
kuvvet kazancı sağlamıştır.
III. Her iki sistemde bulunan kaldıracın destek noktası, yüke doğru yaklaştırılırsa dengelemek için uygu-
lanması gereken kuvvet değeri azalır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
P
C) II ve III
I, II ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
1. Aren ile Derin çıkrık, eğik düzlem ve kaldıraç yardımıyla aşağıdaki bileşik makine sistemlerini kurmuşlardır. Hazırlanan bileşik makine sistemlerinde aynı P yükleri, Derin ve Aren tarafından uygulanan eşit kuvvetler yardımıyla şekillerdeki gibi dengelenmiştir. Derin'in Bileşik Makinesi 2r UNITE DEGERLENDI A) Yalnız I 4r 2r -))) Aren'in Bileşik Makinesi 2r 2r B) I ve III 6r 4r Dengede olan sürtünmesi ve ağırlıkları ihmal edilmiş basit makineler ile oluşturulmuş bileşik ma- kineler için; P 1. Her iki sistemde bulunan çıkrıklar yardımı ile kuvvet kazancı sağlanmıştır. II. Derin'in, hazırladığı sistemdeki eğik düzlem, Aren'in hazırladığı sistemdeki eğik düzlemden daha fazla kuvvet kazancı sağlamıştır. III. Her iki sistemde bulunan kaldıracın destek noktası, yüke doğru yaklaştırılırsa dengelemek için uygu- lanması gereken kuvvet değeri azalır. yorumlarından hangileri doğrudur? P C) II ve III I, II ve Ill
4.
K
A K>M=L
B K=L=M
O
Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemlerde; K, L ve M cisimleri F büyüklüğündeki kuvvetlerle dengedir.
Buna göre; K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?
M>K=L
16
DK=L> M
L
GE
F
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
4. K A K>M=L B K=L=M O Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemlerde; K, L ve M cisimleri F büyüklüğündeki kuvvetlerle dengedir. Buna göre; K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibidir? M>K=L 16 DK=L> M L GE F
=i kaç
D) 32
5-4
Al ve Il
·50560
Yukarıdaki sistemde bir binanın zeminine yerleştirilen çıkrık ile katlara takılan makaralar birbirine perçinlenerek tuğ-
laların taşınması sağlanıyor.
B) I, III ve IV
Tuğla
Buna göre sistem ile ilgili;
L Sistemde kuvvet kazancı çıkrık ile sağlanır.
IL Binanın katlan arasındaki mesafe uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştirmez.
Sistemde birden fazla basit makine kullanılmıştır.
N. Sistemde sabit makara sayısının artması kuvvet kazancını arttırır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
=i kaç D) 32 5-4 Al ve Il ·50560 Yukarıdaki sistemde bir binanın zeminine yerleştirilen çıkrık ile katlara takılan makaralar birbirine perçinlenerek tuğ- laların taşınması sağlanıyor. B) I, III ve IV Tuğla Buna göre sistem ile ilgili; L Sistemde kuvvet kazancı çıkrık ile sağlanır. IL Binanın katlan arasındaki mesafe uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştirmez. Sistemde birden fazla basit makine kullanılmıştır. N. Sistemde sabit makara sayısının artması kuvvet kazancını arttırır. ifadelerden hangileri doğrudur? C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
1-
5. Adımı a olan bir vidaya takılan b uzunluğundaki kolun ucu-
na F kuvveti uygulandığında vidaya karşı koyan direnç kuv-
veti F'in 3 katına eşit oluyor.
fa
B) 3
b
F
R=JF
Buna göre, oranı kaçtır? (π = 3)
A) 4
C) 2
D) 12/12
-2
E) 1/1
-
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
1- 5. Adımı a olan bir vidaya takılan b uzunluğundaki kolun ucu- na F kuvveti uygulandığında vidaya karşı koyan direnç kuv- veti F'in 3 katına eşit oluyor. fa B) 3 b F R=JF Buna göre, oranı kaçtır? (π = 3) A) 4 C) 2 D) 12/12 -2 E) 1/1 -
5. Adımı a olan bir vidaya takılan b uzunluğundaki kolun ucu-
na F kuvveti uygulandığında vidaya karşı koyan direnç kuv-
veti F'in 3 katına eşit oluyor.
fa
B) 3
F
R=JF
Buna göre, b oranı kaçtır? (π = 3)
a
A) 4
C) 2
D) 12/12
E) 1/31
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
5. Adımı a olan bir vidaya takılan b uzunluğundaki kolun ucu- na F kuvveti uygulandığında vidaya karşı koyan direnç kuv- veti F'in 3 katına eşit oluyor. fa B) 3 F R=JF Buna göre, b oranı kaçtır? (π = 3) a A) 4 C) 2 D) 12/12 E) 1/31