Besin Zinciri ve Enerji Akışı Soruları

HARFİ YAZINIZ.(5x3=15 puan)
1).......Sıvılar basıncı her yöne aynı büyüklükte iletir.
2)...Y.... Kamyon ve tır gibi araçların tekerlek
çok olmasının amacı basıncı artırmaktır.
sayısının
3)...D.... Güneş ışınlarının ekvatora dik olarak ulaştığı
tarihlere ekinoks tarihleri denir.
4)...Y.... Basit makineler yapılan işten ve harcanan
enerjiden kazanç sağlar.
5)........... Saf bir maddenin erime ısısı, buharlaşma
Isısına eşittir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
HARFİ YAZINIZ.(5x3=15 puan) 1).......Sıvılar basıncı her yöne aynı büyüklükte iletir. 2)...Y.... Kamyon ve tır gibi araçların tekerlek çok olmasının amacı basıncı artırmaktır. sayısının 3)...D.... Güneş ışınlarının ekvatora dik olarak ulaştığı tarihlere ekinoks tarihleri denir. 4)...Y.... Basit makineler yapılan işten ve harcanan enerjiden kazanç sağlar. 5)........... Saf bir maddenin erime ısısı, buharlaşma Isısına eşittir.
C) Ortama uyum sağlaması, canlının yaşama şansını artırmıştır.
D) Ortama kamufle olan canlıların av olma ihtimalleri azalmıştır.
11.
Canlılanın belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıracak kalıtsal özellikler kazanmasına
adaptasyon denir.
Aşağıda su kenarında yaşayan bazı kuş türlerinin görselleri verilmiştir.
715
Pelikan
Leylek
Flamingo
Uzunluğu: 1-1,5 m
Uzunluğu: 1 m
Uzunluğu: 1,5 m
Kanat açıklığı: 1,7 m
Kanat açıklığı: 2,5-3,5 m
Kanat açıklığı: 1.5 m
Genellikle uzun gaga ve ayak yapılarına sahip olan bu kuş çeşitleriyle ilgili olarak,
1. Gaga yapılarının uzun olması suda balık avlamalarını kolaylaştırır.
II. Bu kuş türlerinde kanat genişliğini kontrol eden genlerin nükleotit dizilimleri aynıdır.
III. Aynı yaşam ortamına uyum sağlamış farklı kuş türlerinde benzer adaptasyonlar görülür.
IV. Kanat yapılarının geniş, ayak yapılarının ise uzun olması yaşadıkları ortamda daha rahat hareket etme-
lerini sağlar.
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılamaz?
A) Yalnız II
B) I ve IIII
Abatros
Uzunluğu: 0,8-1,1 m
Kanat açıklığı: 2-3 m
C) II ve IV
D) I, III ve IV
1. Yaşama ortamındaki besin kayna
11. Türler arası rekabet (mücadele) ü
III. Başka bölgelere göç etme bölge
verilen durumlardan hangileri seb
A) Yalnız il
13.
Buket üç farklı deney düzem
Işık
Kelebek
Kara
Yeşil Orta
yapraklı
bitki
Tavşan
Yeterli besin ve hava
Deney-1
A) Adaptasyon
B) Modifikasyon
C)
Modifikasyon
D) Adaptasyon
3. De
olmas
W
Buna göre bu deney düz
açıklanır?
Den
Mut.
Ada
Muta
Mod
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
C) Ortama uyum sağlaması, canlının yaşama şansını artırmıştır. D) Ortama kamufle olan canlıların av olma ihtimalleri azalmıştır. 11. Canlılanın belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıracak kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Aşağıda su kenarında yaşayan bazı kuş türlerinin görselleri verilmiştir. 715 Pelikan Leylek Flamingo Uzunluğu: 1-1,5 m Uzunluğu: 1 m Uzunluğu: 1,5 m Kanat açıklığı: 1,7 m Kanat açıklığı: 2,5-3,5 m Kanat açıklığı: 1.5 m Genellikle uzun gaga ve ayak yapılarına sahip olan bu kuş çeşitleriyle ilgili olarak, 1. Gaga yapılarının uzun olması suda balık avlamalarını kolaylaştırır. II. Bu kuş türlerinde kanat genişliğini kontrol eden genlerin nükleotit dizilimleri aynıdır. III. Aynı yaşam ortamına uyum sağlamış farklı kuş türlerinde benzer adaptasyonlar görülür. IV. Kanat yapılarının geniş, ayak yapılarının ise uzun olması yaşadıkları ortamda daha rahat hareket etme- lerini sağlar. yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılamaz? A) Yalnız II B) I ve IIII Abatros Uzunluğu: 0,8-1,1 m Kanat açıklığı: 2-3 m C) II ve IV D) I, III ve IV 1. Yaşama ortamındaki besin kayna 11. Türler arası rekabet (mücadele) ü III. Başka bölgelere göç etme bölge verilen durumlardan hangileri seb A) Yalnız il 13. Buket üç farklı deney düzem Işık Kelebek Kara Yeşil Orta yapraklı bitki Tavşan Yeterli besin ve hava Deney-1 A) Adaptasyon B) Modifikasyon C) Modifikasyon D) Adaptasyon 3. De olmas W Buna göre bu deney düz açıklanır? Den Mut. Ada Muta Mod
Canlı
K
L
M
N
A) Yalnız Sezin
K canlısı
Av: M
Avci: N
Sezin
Besin yada enerji kaynağı
N
Yukarıdaki tabloda K, L, M ve N canlılarının besin yada enerji kaynakları verilmiştir.
Sezin, Esin ve Aysun bu canlıların hangi canlılar için av hangi canlılar için avcı olduğu ile ilgili aşağıdaki kartları hazırlıyor.
Güneş enerjisi
B) Sezin ve Esin
K
L
M canlısı
Av: L
Avci: K
Esin
Buna göre hangi öğrencilerin hazırladığı kartlar doğrudur?
N Canlısı
Av: K
Avci: M
Aysun
CEsin ve Aysun
D) Sezin, Esin ve Aysun
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Canlı K L M N A) Yalnız Sezin K canlısı Av: M Avci: N Sezin Besin yada enerji kaynağı N Yukarıdaki tabloda K, L, M ve N canlılarının besin yada enerji kaynakları verilmiştir. Sezin, Esin ve Aysun bu canlıların hangi canlılar için av hangi canlılar için avcı olduğu ile ilgili aşağıdaki kartları hazırlıyor. Güneş enerjisi B) Sezin ve Esin K L M canlısı Av: L Avci: K Esin Buna göre hangi öğrencilerin hazırladığı kartlar doğrudur? N Canlısı Av: K Avci: M Aysun CEsin ve Aysun D) Sezin, Esin ve Aysun
2) Tıbbi atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A)Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklı
atıklardır.
B) Evsel atıklarla beraber depolanır.
C) Hastalık yapıcı veya bulaşıcı maddeler
barındırabilir.
D) Kesici veya delicialet bulunabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
2) Tıbbi atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A)Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklı atıklardır. B) Evsel atıklarla beraber depolanır. C) Hastalık yapıcı veya bulaşıcı maddeler barındırabilir. D) Kesici veya delicialet bulunabilir.
er
e
3.
SIFIR ATIK
A Enerjiden tasarruf sağlanır.
Ham madde ihtiyacı artar.
7.
Sınıf
Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham
maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.
Geri Dönüşümün Faydaları
Yavuz, geri dönüşüm ile ilgili olarak yukarıdaki afişi hazırlamıştır.
Buna göre Yavuz'un afişinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
#
19
B) Çevre kirliliği önemli ölçüde azalır.
DYCöp alanına giden atık miktarı azalır.
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
er e 3. SIFIR ATIK A Enerjiden tasarruf sağlanır. Ham madde ihtiyacı artar. 7. Sınıf Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri Dönüşümün Faydaları Yavuz, geri dönüşüm ile ilgili olarak yukarıdaki afişi hazırlamıştır. Buna göre Yavuz'un afişinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? # 19 B) Çevre kirliliği önemli ölçüde azalır. DYCöp alanına giden atık miktarı azalır. FEN BİLİMLERİ
18
Yilan
Horoz
Buğday
2
Yukarıda verilen besin piramidi ile ilgili;
L
1. Buğday tüketicidir.
II.
Horoz otçul canlı grubuna girer.
III.
Baykuş sayısı artarsa yılan sayısı azalır.
IV. Horoz sayısının azalması ot sayısının artmasına
neden olur.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve ll
B) Il ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
18 Yilan Horoz Buğday 2 Yukarıda verilen besin piramidi ile ilgili; L 1. Buğday tüketicidir. II. Horoz otçul canlı grubuna girer. III. Baykuş sayısı artarsa yılan sayısı azalır. IV. Horoz sayısının azalması ot sayısının artmasına neden olur. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve ll B) Il ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
Binalarda yapılan isi yalıtımı harcanan enerji miktarını azaltır, böylece hem aile hem de
ülke ekonomisine katkı sağlar. Isı yalıtımında kullanılan malzemelerin özelliklerine dikkat
edilmesi gerekir. En uygun yalıtım malzemeleri seçilerek enerji tasarrufu en üst seviyeye
çıkanlabilir.
Aşağıda öğrencilerin ısı yalıtımı için kullanılan malzemelerle ilgili ifadeleri verilmiştir.
Maliyeti düşük olmalıdır.
Isıya karşı dayanıklı olmalı, kolayca
erimemelidir.
Asli
Buna göre, hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur?
Al All, Akif ve Asi
C) Akif, Asli ve Asya
D
Akif
Asya
Uzun ömürlü olmalıdır.
İnsan ve çevre sağlığına zararlı olmama-
lidir.
B) Ali, Akif ve Asya
D) Ali, Akif, Aslı ve Asya
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Binalarda yapılan isi yalıtımı harcanan enerji miktarını azaltır, böylece hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Isı yalıtımında kullanılan malzemelerin özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. En uygun yalıtım malzemeleri seçilerek enerji tasarrufu en üst seviyeye çıkanlabilir. Aşağıda öğrencilerin ısı yalıtımı için kullanılan malzemelerle ilgili ifadeleri verilmiştir. Maliyeti düşük olmalıdır. Isıya karşı dayanıklı olmalı, kolayca erimemelidir. Asli Buna göre, hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Al All, Akif ve Asi C) Akif, Asli ve Asya D Akif Asya Uzun ömürlü olmalıdır. İnsan ve çevre sağlığına zararlı olmama- lidir. B) Ali, Akif ve Asya D) Ali, Akif, Aslı ve Asya
9.
4513541551
LGS
HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMAN
Yılan
24 MART 2023
Kartal
Aslan
Baykuş
Vaşak
Fare
Çakal
Tavşan
Keçi
Yeşil
bitkiler
Yukarıda verilen besin ağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tavşan sayısı artarsa yeşil bitkiler azalır.
B) Baykuş sayısı azalırsa fare sayısı artar.
C) Vaşak sayısı artarsa aslan sayısı artar.
D) Keçi sayısı artarsa aslan sayısı azalır.
C
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
9. 4513541551 LGS HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMAN Yılan 24 MART 2023 Kartal Aslan Baykuş Vaşak Fare Çakal Tavşan Keçi Yeşil bitkiler Yukarıda verilen besin ağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tavşan sayısı artarsa yeşil bitkiler azalır. B) Baykuş sayısı azalırsa fare sayısı artar. C) Vaşak sayısı artarsa aslan sayısı artar. D) Keçi sayısı artarsa aslan sayısı azalır. C 1.
10.
N
M
FEN BİLİMLERİ - 8
L
K, L, M ve N enerji piramidinin farklı basamaklarında yer alan ve bir besin zinciri oluşturan canlılardır.
Buna göre bu canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
12
K
A) K canlısı oksijen gazını yalnızca tüketir.
B) M canlısının bulunduğu basamaktaki canlı sayısı N canlısının bulunduğu basamaktaki canlı sayısından fazla
dır.
C) K canlısının bulunduğu basamakta kullanılabilen enerji miktarı üst basamağa aktarılan enerji miktarından faz-
ladır.
D) L canlısı otçul bir canlıdır.
2.
Aşağıdaki
A) Halkın
B) Musi
C) Huk
D) Hu
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
10. N M FEN BİLİMLERİ - 8 L K, L, M ve N enerji piramidinin farklı basamaklarında yer alan ve bir besin zinciri oluşturan canlılardır. Buna göre bu canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 12 K A) K canlısı oksijen gazını yalnızca tüketir. B) M canlısının bulunduğu basamaktaki canlı sayısı N canlısının bulunduğu basamaktaki canlı sayısından fazla dır. C) K canlısının bulunduğu basamakta kullanılabilen enerji miktarı üst basamağa aktarılan enerji miktarından faz- ladır. D) L canlısı otçul bir canlıdır. 2. Aşağıdaki A) Halkın B) Musi C) Huk D) Hu
3.
D)
Kurt
A) Su bitkileri
Koyun
Asian
Besin ya da enerji kaynakları
Güneş ışığı
Su bitkileri
Salyangoz
Sazan, salyangoz
Yukarıdaki tabloda bir göl ekosisteminde besin zinciri oluşturan canlıların besin ya da enerji kaynakları verilmiştir.
Buna göre bu canlılardan hangisi birincil tüketicidir?
FEN BİLİMLERİ - 8
Canlılar
Su bitkileri
Salyangoz
Sazan
Tatlı su levreği
B) Salyangoz
C) Sazan
D) Tatlı su levreği
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
3. D) Kurt A) Su bitkileri Koyun Asian Besin ya da enerji kaynakları Güneş ışığı Su bitkileri Salyangoz Sazan, salyangoz Yukarıdaki tabloda bir göl ekosisteminde besin zinciri oluşturan canlıların besin ya da enerji kaynakları verilmiştir. Buna göre bu canlılardan hangisi birincil tüketicidir? FEN BİLİMLERİ - 8 Canlılar Su bitkileri Salyangoz Sazan Tatlı su levreği B) Salyangoz C) Sazan D) Tatlı su levreği
8.
Buna göre X,
ki ilişki nasıldır?
A) X > Y>Z
nlılarının bulunduğu basamaklardaki canlılarda depolanan enerji miktarları arasında
A) X, Y
B) Z>X>Y
X
Z
B) Y, Z
C) Z>Y>X
Şekilde bir besin ağında yer alan canlılar harflendirilmiştir.
Buna göre hangi canlı veya canlilar enerji ihtiyacını sadece üreticilerden karşılar?
Y
C) V
D) X>Z>Y
FEN BİLİMLERİ-8
D) T, Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
8. Buna göre X, ki ilişki nasıldır? A) X > Y>Z nlılarının bulunduğu basamaklardaki canlılarda depolanan enerji miktarları arasında A) X, Y B) Z>X>Y X Z B) Y, Z C) Z>Y>X Şekilde bir besin ağında yer alan canlılar harflendirilmiştir. Buna göre hangi canlı veya canlilar enerji ihtiyacını sadece üreticilerden karşılar? Y C) V D) X>Z>Y FEN BİLİMLERİ-8 D) T, Z
C)
D)
A)
B)
4.
LGS
HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI - 20
L
Buğday
Fare
K
M
N
Çekirge
Baykuş
Fare
Baykuş
Çekirge Buğday
Buğday Çekirge Fare Baykuş
Fare
Baykuş Buğday Çekirge
24 MART 2023
N
M
L
K
Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan çekirge, baykuş, buğday ve fare şekildeki enerji piramidinin K, L, M
ve N ile gösterilen basamaklarından hangilerinde bulunur?
doğa
KOLEJI
20
doğa
KOLEJE
6.
.
●
●
●
Kartal
Kurbağa
Kelebek
Yılan
Yukarıdaki canlıların olu
7.
Ot
A)
HAFTA SONU
D)
2. Halka
Ot
Kelebek
Kurbağa
Yılan
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
C) D) A) B) 4. LGS HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI - 20 L Buğday Fare K M N Çekirge Baykuş Fare Baykuş Çekirge Buğday Buğday Çekirge Fare Baykuş Fare Baykuş Buğday Çekirge 24 MART 2023 N M L K Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan çekirge, baykuş, buğday ve fare şekildeki enerji piramidinin K, L, M ve N ile gösterilen basamaklarından hangilerinde bulunur? doğa KOLEJI 20 doğa KOLEJE 6. . ● ● ● Kartal Kurbağa Kelebek Yılan Yukarıdaki canlıların olu 7. Ot A) HAFTA SONU D) 2. Halka Ot Kelebek Kurbağa Yılan X
5.
•
.
•
•
. Ot
Sincap
Meşe palamudu
Çekirge
Yılan
Baykuş
Yukarıda bir besin ağında yer alan canlı türleri belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu besin ağında yer alan besin zincirlerinden biri olamaz?
Kartal
A) Ot→Çekirge →Yılan → Baykuş
B) Meşe palamudu → Sincap → Yılan → Baykuş
C) Meşe palamudu → Sincap → Kartal
D) Ot→Sincap → Kartal → Baykuş
Z
Buna göre X, Y vez
ki ilişki nasıldır?
A) X>Y>Z
8.
Şekil
Bus
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
5. • . • • . Ot Sincap Meşe palamudu Çekirge Yılan Baykuş Yukarıda bir besin ağında yer alan canlı türleri belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu besin ağında yer alan besin zincirlerinden biri olamaz? Kartal A) Ot→Çekirge →Yılan → Baykuş B) Meşe palamudu → Sincap → Yılan → Baykuş C) Meşe palamudu → Sincap → Kartal D) Ot→Sincap → Kartal → Baykuş Z Buna göre X, Y vez ki ilişki nasıldır? A) X>Y>Z 8. Şekil Bus A
****
doga
KOLEAT
, L, M
6.
doga
COLEST
B)
C)
A)
D)
. Kartal
.
Kurbağa
Ot
Kelebek
. Yılan
HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI-20
Yukarıdaki canlıların oluşturduğu besin zincirinin 2. ve 3. halkalarında hangi canlılar yer alır?
2. Halka
Ot
Kelebek
Kurbağa
Yılan
24 MART 2023
3. Halka
Kelebek
Kurbağa
Yılan
Kartal
LGS
Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan X, Y ve Z canlılarının enerji piramidinde bulunduğu
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
**** doga KOLEAT , L, M 6. doga COLEST B) C) A) D) . Kartal . Kurbağa Ot Kelebek . Yılan HAFTA SONU BİREYSEL PERFORMANS ÇALIŞMASI-20 Yukarıdaki canlıların oluşturduğu besin zincirinin 2. ve 3. halkalarında hangi canlılar yer alır? 2. Halka Ot Kelebek Kurbağa Yılan 24 MART 2023 3. Halka Kelebek Kurbağa Yılan Kartal LGS Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan X, Y ve Z canlılarının enerji piramidinde bulunduğu
3.
2.
A)
Yukarıda verilen besin zincirindeki K ve L canlıları hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
B)
C)
D) L canlısının enerji kaynağı Güneş'tir.
D)
Ot→K→ Kurbağa → L
K
Çekirge
Papatya
Tavşan
Kurt
L
Yılan
Tilki
Koyun
Aslan
Canlılar
Besin ya da enerji kaynakları
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
3. 2. A) Yukarıda verilen besin zincirindeki K ve L canlıları hangi seçenekte belirtilenler olabilir? B) C) D) L canlısının enerji kaynağı Güneş'tir. D) Ot→K→ Kurbağa → L K Çekirge Papatya Tavşan Kurt L Yılan Tilki Koyun Aslan Canlılar Besin ya da enerji kaynakları
2.
●
yadı :
Sınıf:
Kontrol Ettim ( )
1. Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan K, L ve canlılarından;
K canlısı, M canlısı ile besleniyor.
. M canlısı, L canlısı ile besleniyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) K canlısı otçuldur.
B) L canlısı etçildir.
C) M canlısı üreticidir.
D) L canlısının enerji kaynağı Güneş'tir.
Ot→K→ Kurbağa → L
No:
İmza:
doğa
KOLEJI
Ortaokul Fen Bilgisi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
2. ● yadı : Sınıf: Kontrol Ettim ( ) 1. Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan K, L ve canlılarından; K canlısı, M canlısı ile besleniyor. . M canlısı, L canlısı ile besleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? A) K canlısı otçuldur. B) L canlısı etçildir. C) M canlısı üreticidir. D) L canlısının enerji kaynağı Güneş'tir. Ot→K→ Kurbağa → L No: İmza: doğa KOLEJI