Canlılar Dünyası Soruları

Aliştırma-7
DNA eşlenirken A ile C, T ile G karşılıklı bağlanır.
2. DNA eşlemesi sonucunda birbirinden farklı iki DNA
oluşur.
3. DNA eslemesi sonucunda nükleotid sayısı iki katına
çıkar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
B) 1 ve 2
D) 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
Aliştırma-7 DNA eşlenirken A ile C, T ile G karşılıklı bağlanır. 2. DNA eşlemesi sonucunda birbirinden farklı iki DNA oluşur. 3. DNA eslemesi sonucunda nükleotid sayısı iki katına çıkar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız 1 C) 1 ve 3 B) 1 ve 2 D) 2 ve 3
UNITE DEGERLENDIRME
1. Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde
aynı kalan ortalama hava şartlarının analizi
ile uğraşan bilim dalına ........ denir. Bu bilim
dalı ile uğraşan uzmana ......... denir.
Yukarıdaki ifadede * ve sembolleriyle
gösterilen boşluklara aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
*
iklim bilimi
meteoroloji
meteoroloji
iklim bilimi
A)
B)
C)
D)
klimatolog
meteorolog
klimatolog
meteorolog
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
UNITE DEGERLENDIRME 1. Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarının analizi ile uğraşan bilim dalına ........ denir. Bu bilim dalı ile uğraşan uzmana ......... denir. Yukarıdaki ifadede * ve sembolleriyle gösterilen boşluklara aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? * iklim bilimi meteoroloji meteoroloji iklim bilimi A) B) C) D) klimatolog meteorolog klimatolog meteorolog
ME TESTI 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
3.
Sema Öğretmen
Eda
A) 4
İklim bilimi ve iklim bilimci
kavramlarını açıklar mısın?
Eda'nın, Sema Öğretmen'in sorusuna ver-
diği cevap yukarıdaki gibi olduğuna göre,
Eda'ya öğretmeni kaç puan vermelidir?
Açıklama
I ve II doğrudur.
I yanlış, II doğrudur.
I doğru, Il yanlıştır.
I ve II yanlıştır.
B) 3
7290
İklim ile ilgilenen bilim da-
lina iklim bilimi (1), bu alan-
da çalışma yapan uzmanlara
iklim bilimci (II) denir.
E5WAJ
C) 2
PUAN
4
3
2
0
D) O
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
ME TESTI 2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 3. Sema Öğretmen Eda A) 4 İklim bilimi ve iklim bilimci kavramlarını açıklar mısın? Eda'nın, Sema Öğretmen'in sorusuna ver- diği cevap yukarıdaki gibi olduğuna göre, Eda'ya öğretmeni kaç puan vermelidir? Açıklama I ve II doğrudur. I yanlış, II doğrudur. I doğru, Il yanlıştır. I ve II yanlıştır. B) 3 7290 İklim ile ilgilenen bilim da- lina iklim bilimi (1), bu alan- da çalışma yapan uzmanlara iklim bilimci (II) denir. E5WAJ C) 2 PUAN 4 3 2 0 D) O
in 1, 2 ve 3
(m²)
nlarına uygu
nları verilm
ve 3 numar
enlerden ha
M
S
6. Dikdörtgenler prizması şeklindeki iki cisim, belirtilen kısımlarından düzgün olarak kesilip aşağıdaki
gibi parçalara ayrılıyor.
103
2
A) 1: 2P
2: P
p
3: P'den fazladır.
4: P'den azdır.
1
3
4
Bu cisimlerin başlangıçta tabanlarına uyguladıkları basınçlar P olduğuna göre, 1, 2, 3 ve 4 numaralı
cisimlerin tabanlarına uyguladıkları basınçlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
B) 1: P
2: P
2
3: P'den azdır.
4: P'den fazladır.
↓
93
C) 1: P'den azdır.
2: P'den fazladır.
3: P
4: P
D) 1: P
ad
2: 2P
Ad
3: P'den azdır.
4: P'den fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
in 1, 2 ve 3 (m²) nlarına uygu nları verilm ve 3 numar enlerden ha M S 6. Dikdörtgenler prizması şeklindeki iki cisim, belirtilen kısımlarından düzgün olarak kesilip aşağıdaki gibi parçalara ayrılıyor. 103 2 A) 1: 2P 2: P p 3: P'den fazladır. 4: P'den azdır. 1 3 4 Bu cisimlerin başlangıçta tabanlarına uyguladıkları basınçlar P olduğuna göre, 1, 2, 3 ve 4 numaralı cisimlerin tabanlarına uyguladıkları basınçlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? B) 1: P 2: P 2 3: P'den azdır. 4: P'den fazladır. ↓ 93 C) 1: P'den azdır. 2: P'den fazladır. 3: P 4: P D) 1: P ad 2: 2P Ad 3: P'den azdır. 4: P'den fazladır.
2 Aşağıdaki verilen kartlardan doğru bilgi yazılanları işaretleyiniz.
Kayaçlar karaları oluşturur.
Kayaçlardan küçük kütlelere
kaya veya taş adı verilir.
Kayaçlar; birçok mineralin bir
araya gelmesiyle oluşur.
Kayaçların en büyük ve sert
olan kitlelerine kaya denir.
Ekonomik değeri olan kayaç-
lara toprak denir.
Altın, gümüş, bor ve demir
madenlere örnektir.
MIS
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
2 Aşağıdaki verilen kartlardan doğru bilgi yazılanları işaretleyiniz. Kayaçlar karaları oluşturur. Kayaçlardan küçük kütlelere kaya veya taş adı verilir. Kayaçlar; birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşur. Kayaçların en büyük ve sert olan kitlelerine kaya denir. Ekonomik değeri olan kayaç- lara toprak denir. Altın, gümüş, bor ve demir madenlere örnektir. MIS
5. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken izledi-
ği yörüngede mevsim başlangıç tarihlerinden herhan-
gi bir andaki konumu verilmiştir.
Yengeç Dönencesi
21Mart
ilkbahar
→→→Ekvator
Sonbahar
Oğlak Dönencesi
Verilen konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?
AVOğlak Dönencesi üzerinde gece ve gündüz eşitliği
yaşanmaktadır.
B) Ekvatordaki bir cismin gölge boyu en uzundur.
C) GYK'de ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır.
D) KYK'de en uzun gece yaşanmaktadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
5. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken izledi- ği yörüngede mevsim başlangıç tarihlerinden herhan- gi bir andaki konumu verilmiştir. Yengeç Dönencesi 21Mart ilkbahar →→→Ekvator Sonbahar Oğlak Dönencesi Verilen konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ- rudur? AVOğlak Dönencesi üzerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanmaktadır. B) Ekvatordaki bir cismin gölge boyu en uzundur. C) GYK'de ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. D) KYK'de en uzun gece yaşanmaktadır.
B. Görselde verilen ürünlerden uzay araştırmalarının teknolojiye katkısı olarak üretilen-
lere "
" işareti koyunuz.
am bardak (
KO
Teli O
ell
Teflon tava
Demir kaşık
Bakır tel
Tükenmez
kıyafeti
Çizilmeyen
güneş gözlü
C
Navigasyon
Alüminyum
folyo
Modem
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
B. Görselde verilen ürünlerden uzay araştırmalarının teknolojiye katkısı olarak üretilen- lere " " işareti koyunuz. am bardak ( KO Teli O ell Teflon tava Demir kaşık Bakır tel Tükenmez kıyafeti Çizilmeyen güneş gözlü C Navigasyon Alüminyum folyo Modem D
ALIŞTIRMALAR= 3
Aşağıda tanımları verilen kavramların adlarını yazınız.
e, DNA'nın proteinlere sarılmasıyla oluşan yapılardır.
Canlının kalıtım bilgisini taşıyan yapıdır.
DNA'nın en küçük görev birimidir.
Canlıda bir özellikten sorumlu yapılardır.
e) DNA'nın en küçük yapı birimidir.
İnsanda göz rengi, saç rengi gibi özellikleri belirleyen ya-
pılardır.
2) DNA'nın tüm nükleotidlerinde aynı olan yapılardır.
Nükleotide ismini veren yapılardır.
DNA'da kullanılan organik bazlardır.
Aşa
yin
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
ALIŞTIRMALAR= 3 Aşağıda tanımları verilen kavramların adlarını yazınız. e, DNA'nın proteinlere sarılmasıyla oluşan yapılardır. Canlının kalıtım bilgisini taşıyan yapıdır. DNA'nın en küçük görev birimidir. Canlıda bir özellikten sorumlu yapılardır. e) DNA'nın en küçük yapı birimidir. İnsanda göz rengi, saç rengi gibi özellikleri belirleyen ya- pılardır. 2) DNA'nın tüm nükleotidlerinde aynı olan yapılardır. Nükleotide ismini veren yapılardır. DNA'da kullanılan organik bazlardır. Aşa yin
21 MART
Kuzey Kutup
Güney Kutup
1.Güneş ışınları öğle vakti kata....... dik düşer.
2.Birim yüzeye düşen enerji miktarının en fazla olduğu bölge
......................bölgesidir.
3.Ekvator bölgesinde öğle vakti gölge buyu en
kısa / uzun olur.
kisa...
OLSEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
21 MART Kuzey Kutup Güney Kutup 1.Güneş ışınları öğle vakti kata....... dik düşer. 2.Birim yüzeye düşen enerji miktarının en fazla olduğu bölge ......................bölgesidir. 3.Ekvator bölgesinde öğle vakti gölge buyu en kısa / uzun olur. kisa... OLSEN
5) Aşağıda verilen ifadelerin başına hava durumuna ait ise H, İklime ait ise i yazınız.
a) () Geniş bir alanı kapsar.
b) () 30-35 yıllık hava durumu ortalamasıdır.
c) () Dar bir alanı kapsar.
d) () Tahminlere dayanır.
e) () Genellemelere dayanır.
f) () Kurak, iliman, yağışlı gibi terimler kullanılır.
g) () Bulutlu, sağanak yağışlı, güneşli gibi ifadeler
kullanılır.
š) () Kısa sürede değişkenlik gösterebilir.
h) () Değişkenlik daha azdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
5) Aşağıda verilen ifadelerin başına hava durumuna ait ise H, İklime ait ise i yazınız. a) () Geniş bir alanı kapsar. b) () 30-35 yıllık hava durumu ortalamasıdır. c) () Dar bir alanı kapsar. d) () Tahminlere dayanır. e) () Genellemelere dayanır. f) () Kurak, iliman, yağışlı gibi terimler kullanılır. g) () Bulutlu, sağanak yağışlı, güneşli gibi ifadeler kullanılır. š) () Kısa sürede değişkenlik gösterebilir. h) () Değişkenlik daha azdır.
G
1. Murat, denize baktığında uzaktan bir dumanın yaklaştığını fark ediyor. Biraz zaman geçtiklen
sonra ise bir gemi bacası görüyor. Daha sonra geminin tamamını görüyor
Buna göre, Murat'ın önce geminin dumanını, sonra bacasını, en sonunda da tamamını
görmesi, verilenlerden hangisini kanıtlar?
A) Geminin çok büyük olduğunu
B) Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini
C) Havanın açık ve güneşli olduğunu
D) Murat'ın uzun boylu olduğunu
L
2. Dünya şeklindeki bir yapboz görselde verilmiştir.
A) Su katmanı
B) Kara katmanı
C) Dağ katmanı
D) Kara katmanı
$
Buna göre yapbozun 1. ve 2. parçası Dünya'nın hangi katmanlarını temsil eder?
2.
Es
Hava katmanı
Su katmanı
Su katmanı
Hava katmanı
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
G 1. Murat, denize baktığında uzaktan bir dumanın yaklaştığını fark ediyor. Biraz zaman geçtiklen sonra ise bir gemi bacası görüyor. Daha sonra geminin tamamını görüyor Buna göre, Murat'ın önce geminin dumanını, sonra bacasını, en sonunda da tamamını görmesi, verilenlerden hangisini kanıtlar? A) Geminin çok büyük olduğunu B) Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini C) Havanın açık ve güneşli olduğunu D) Murat'ın uzun boylu olduğunu L 2. Dünya şeklindeki bir yapboz görselde verilmiştir. A) Su katmanı B) Kara katmanı C) Dağ katmanı D) Kara katmanı $ Buna göre yapbozun 1. ve 2. parçası Dünya'nın hangi katmanlarını temsil eder? 2. Es Hava katmanı Su katmanı Su katmanı Hava katmanı
4
4.1. Magmanın yeryüzüne çıkıp
katılaşması.
II. Magmanın yeryüzüne çıkıp
buharlaşması.
III. Magmanın yer kabuğu
içinde yavaş yavaş soğuması.
Yukarıda verilenlerden hangisi
ya da hangileri sonucunda
kayaçlar oluşur?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
4 4.1. Magmanın yeryüzüne çıkıp katılaşması. II. Magmanın yeryüzüne çıkıp buharlaşması. III. Magmanın yer kabuğu içinde yavaş yavaş soğuması. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sonucunda kayaçlar oluşur? A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız III D) I, II ve III
LUŞUMU
C tarihleri ve Ku
gösterilmiştir.
Kış
S
har
hangisi
ğle vakti
diği en-
Küre'de
amaya
uzun
Ek-
her
21
Aralık
de
qu
1.
MEVSİMLERİN OLUŞUMU
Güneş ve Dünya'nın 21 Haziran'daki konumu
aşağıda gösterilmiştir.
Kuzey Kutup Noktası
You
Ekvator
Güney Kutup Noktası
Buna göre,
1. Güneş ışınları öğle vakti Yengeç dönen-
cesine dik olarak gelir.
A) Yalnız L
C) II ve III.
1
GÜÇ
II. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de
kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi
yaşanmaya başlar.
III. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre'de
geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya
başlar. X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III.
D) I, II ve III.
3. Dünya, Günes
etrafında do
lanırken ayr
zamanda ken
etrafında da d
ner. Dünya
Ankara Yayıncılık
2. Dünya'nın Güneş etrafında dolandığı 21 Ha-
ziran ve 21 Aralıktaki konumları numaralarla
aşağıda gösterilmiştir.
2
hareketleri g
çekleştirirk
bir yörünged
dönme eks
görselde g
Dünya dön
27 dakika
Eğer Dü
aşağıda
A) Meve
B) Gec
C) Gür
açı
D) Bir
za
4. Mev:
Gün
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
LUŞUMU C tarihleri ve Ku gösterilmiştir. Kış S har hangisi ğle vakti diği en- Küre'de amaya uzun Ek- her 21 Aralık de qu 1. MEVSİMLERİN OLUŞUMU Güneş ve Dünya'nın 21 Haziran'daki konumu aşağıda gösterilmiştir. Kuzey Kutup Noktası You Ekvator Güney Kutup Noktası Buna göre, 1. Güneş ışınları öğle vakti Yengeç dönen- cesine dik olarak gelir. A) Yalnız L C) II ve III. 1 GÜÇ II. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi yaşanmaya başlar. III. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre'de geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. X ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III. D) I, II ve III. 3. Dünya, Günes etrafında do lanırken ayr zamanda ken etrafında da d ner. Dünya Ankara Yayıncılık 2. Dünya'nın Güneş etrafında dolandığı 21 Ha- ziran ve 21 Aralıktaki konumları numaralarla aşağıda gösterilmiştir. 2 hareketleri g çekleştirirk bir yörünged dönme eks görselde g Dünya dön 27 dakika Eğer Dü aşağıda A) Meve B) Gec C) Gür açı D) Bir za 4. Mev: Gün
Agagidaki kutu içinde verilen bilgilerden basdan doğru, banten les yang
cümleden başlayarak ifadelerin doğru veya yanlis olduğuna karar verin vs
göre okları takip edin. Ulagtiğiniz gihigs igaretleyin.
Doğru
Fosilleşme
kayaçlarda,
buzullarda ve
Doğru
Bir veya birden fazla mineralin
bir araya gelerek oluşturduğu
kitlelere kayaç denir.
bitki reçinele-
rinde olabilir.
Doğru
Yer kabuğu candan ürende
yaşadığı katmandu
Yanlış
Madenlerin
ekonomik
değeri yoktur.
Yanlış Doğru Yanlış
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış
87
Yanks
Tom kayaçlanın içinde ayn
mineraller vardır.
Doğru
Fosiller geçmişte
yaşamış canlilar
hakkında bilgi
edinmemizi
sağlar.
Doğru/
www
5.Çıkış 6.Çıkış
Yanlış
Türkiye bor
madeni açisin-
dan zengindir.
Yanlış Doğru/ Vanlig
7.Cikis 8.Cikiş
PAS
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
Agagidaki kutu içinde verilen bilgilerden basdan doğru, banten les yang cümleden başlayarak ifadelerin doğru veya yanlis olduğuna karar verin vs göre okları takip edin. Ulagtiğiniz gihigs igaretleyin. Doğru Fosilleşme kayaçlarda, buzullarda ve Doğru Bir veya birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturduğu kitlelere kayaç denir. bitki reçinele- rinde olabilir. Doğru Yer kabuğu candan ürende yaşadığı katmandu Yanlış Madenlerin ekonomik değeri yoktur. Yanlış Doğru Yanlış 1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış 87 Yanks Tom kayaçlanın içinde ayn mineraller vardır. Doğru Fosiller geçmişte yaşamış canlilar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Doğru/ www 5.Çıkış 6.Çıkış Yanlış Türkiye bor madeni açisin- dan zengindir. Yanlış Doğru/ Vanlig 7.Cikis 8.Cikiş PAS
gili
man
ileri
hangi çıkışa ulaşılır?
A) 1. çıkış
3.
3. çıkış
5. Aşağıdakilerden
hangisi, fosiller hak-
kında doğru bir bilgi vermektedir?
A)
B)
Burçak
D)
Ali
Cahide
B) 2. çıkış
D) 4. çıkış
Murat
Oluşumu çok kısa sürede
gerçekleşir.
Sadece bitkilerin fosili
vardır.
Canlıların sadece kalıntıları
fosil olarak değerlendirilir.
Genellikle kayaçlarda
bulunur.
19
-F
Narrow Bezel
As
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
gili man ileri hangi çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış 3. 3. çıkış 5. Aşağıdakilerden hangisi, fosiller hak- kında doğru bir bilgi vermektedir? A) B) Burçak D) Ali Cahide B) 2. çıkış D) 4. çıkış Murat Oluşumu çok kısa sürede gerçekleşir. Sadece bitkilerin fosili vardır. Canlıların sadece kalıntıları fosil olarak değerlendirilir. Genellikle kayaçlarda bulunur. 19 -F Narrow Bezel As
e Değerlendirme Testi
oğru ya
durula-
anlış
hali
11. Aşağıdaki hayvanlar grubunda olan canlılardan
hangisinin vücutlarında kemik ve kıkırdaktan
oluşmuş iskelet yapısı bulunmaktadır?
A)
C)
Istakoz
Solucan
B)
TEST-1
D)
Örümcek
Yılan
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılar Dünyası
e Değerlendirme Testi oğru ya durula- anlış hali 11. Aşağıdaki hayvanlar grubunda olan canlılardan hangisinin vücutlarında kemik ve kıkırdaktan oluşmuş iskelet yapısı bulunmaktadır? A) C) Istakoz Solucan B) TEST-1 D) Örümcek Yılan