Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Soruları

5.
İnsanlarda iki çeşit kromozom bulunur. Bu kromozom çeşitlerinden bazıları saç rengi, göz rengi gibi
vücutla ilgili karakterleri taşır. Diğer çeşit kromozomlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır.
Aşağıda, insanlarda üreme sonucu bebeğin oluşum şeması verilmiştir.
1
(2)
Sperm
Yumurta
3
Zigot
(4)
Embriyo
Buna göre numaralı yapılardaki vücut ve cinsiyet kromozomlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) 1 ve 2 numaralı yapılardaki cinsiyet kromozomları kesinlikle birbirinden farklıdır.
B) 1 ve 2 numaralı yapılar farklı sayıda vücut kromozomu içerir.
C) 3 numaralı yapının vücut kromozomu ve cinsiyet kromozomu sayısı 1 ve 2 numaralı yapıların iki katıdır.
D) 4 numaralı yapıdaki cinsiyet kromozomları, 3 numaralı yapının cinsiyet kromozomlarından farklıdır.
ngi
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
5. İnsanlarda iki çeşit kromozom bulunur. Bu kromozom çeşitlerinden bazıları saç rengi, göz rengi gibi vücutla ilgili karakterleri taşır. Diğer çeşit kromozomlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Aşağıda, insanlarda üreme sonucu bebeğin oluşum şeması verilmiştir. 1 (2) Sperm Yumurta 3 Zigot (4) Embriyo Buna göre numaralı yapılardaki vücut ve cinsiyet kromozomlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 ve 2 numaralı yapılardaki cinsiyet kromozomları kesinlikle birbirinden farklıdır. B) 1 ve 2 numaralı yapılar farklı sayıda vücut kromozomu içerir. C) 3 numaralı yapının vücut kromozomu ve cinsiyet kromozomu sayısı 1 ve 2 numaralı yapıların iki katıdır. D) 4 numaralı yapıdaki cinsiyet kromozomları, 3 numaralı yapının cinsiyet kromozomlarından farklıdır. ngi
Yukarıda verilen şema ile ilgili;
1.
2n = 46
M
K ve M olay mayoz bölünmesi sonucu
oluşur.
II. Yalnızca K mayoz, M ise mitoz bölünme-
dir.
A) Yalnız I
C) I ve IIL
III. Verilen görselde döllenme olayı yer alma-
maktadır.
İfadelerden hangisi ya da hangileri doğru-
dur?
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Yukarıda verilen şema ile ilgili; 1. 2n = 46 M K ve M olay mayoz bölünmesi sonucu oluşur. II. Yalnızca K mayoz, M ise mitoz bölünme- dir. A) Yalnız I C) I ve IIL III. Verilen görselde döllenme olayı yer alma- maktadır. İfadelerden hangisi ya da hangileri doğru- dur? B) I ve II D) I, II ve III
9. Tabloda öncelikli görevi verilen besin grupları K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.
Öncelikli Görevi
Enerji Verici
Yapıcı ve Onarıcı
Düzenleyici
Buna göre K, L ve M harfleriyle ile gösterilen besinler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Besin Grubu
K
L
M
K
Et
K
Ispanak
K
Ekmek
K
Tavuk
Süt
L
Bal
L
Balık
L
Muz
M
Yumurta
M
Yoğurt
M
Portakal
M
Makarna
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
9. Tabloda öncelikli görevi verilen besin grupları K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir. Öncelikli Görevi Enerji Verici Yapıcı ve Onarıcı Düzenleyici Buna göre K, L ve M harfleriyle ile gösterilen besinler aşağıdakilerden hangisi olabilir? A Besin Grubu K L M K Et K Ispanak K Ekmek K Tavuk Süt L Bal L Balık L Muz M Yumurta M Yoğurt M Portakal M Makarna
eri
4.
I. hamsi
II. ari
III. solucan
IV. lale
a. trake boruları
b. deri
A. I-a,
B. 1-c,
C. L-C,
D. I-a,
c. solungaç
d. gözenek
Yukarıdaki canlılarla solunum organla-
rının doğru eşleştirilmesi hangi seçe-
nekte verilmiştir?
II- b,
III-c, IV - d
II-a, III-d, IV-b
II-a, III-b, IV-d
-d, Ill-b, IV-c
Fen ve Teknoloji - 4. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
eri 4. I. hamsi II. ari III. solucan IV. lale a. trake boruları b. deri A. I-a, B. 1-c, C. L-C, D. I-a, c. solungaç d. gözenek Yukarıdaki canlılarla solunum organla- rının doğru eşleştirilmesi hangi seçe- nekte verilmiştir? II- b, III-c, IV - d II-a, III-d, IV-b II-a, III-b, IV-d -d, Ill-b, IV-c Fen ve Teknoloji - 4. Sınıf
5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi-
nin sağlıklı geçmesi için yapılması gereken-
lerden değildir?
A. Vücut temizliğine önem vermek
B. Çevredekilerle fazla yakınlaşmamak
C. Spor, müzik, resim vb. sosyal etkinliklere
katılmak
D. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı mad-
delerden uzak durmak
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi- nin sağlıklı geçmesi için yapılması gereken- lerden değildir? A. Vücut temizliğine önem vermek B. Çevredekilerle fazla yakınlaşmamak C. Spor, müzik, resim vb. sosyal etkinliklere katılmak D. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı mad- delerden uzak durmak
geçen bir
aşarak
tamı-
AR
168
PATED
16. Bir denizyıldızı aşağıdaki şekilde verildiği gibi iki
parçaya kesilerek üremesi sağlanmıştır.
☆
Denizyıldızı
TES
*
7
rejeneras
kesiliyor
*-*
Gerçekleşen bu üreme ile ilgili olarak;
I. Kesilen parça kendini yenileyerek ana canlının
aynısı olan yeni bir canlı oluşturmuştur.
II. Kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması
da bu sekilde bir üremedir.
III. Gerçekleşen bu üreme bir eşeysiz üreme şek-
lidir ve bütün canlılar bu şekilde hızlı bir şekil-
de çoğalabilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
AYalnız II
C) I ve III
B) vell
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
geçen bir aşarak tamı- AR 168 PATED 16. Bir denizyıldızı aşağıdaki şekilde verildiği gibi iki parçaya kesilerek üremesi sağlanmıştır. ☆ Denizyıldızı TES * 7 rejeneras kesiliyor *-* Gerçekleşen bu üreme ile ilgili olarak; I. Kesilen parça kendini yenileyerek ana canlının aynısı olan yeni bir canlı oluşturmuştur. II. Kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması da bu sekilde bir üremedir. III. Gerçekleşen bu üreme bir eşeysiz üreme şek- lidir ve bütün canlılar bu şekilde hızlı bir şekil- de çoğalabilir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? AYalnız II C) I ve III B) vell D) I, II ve III
3.
Bir ata canlının döllenme olmaksızın yavru canlı oluşturma sürecine eşeysiz üreme adı verilir. Bitkilerdeki eşeysiz üreme
yöntemi vejetatif üremedir. Bir bitkinin vücut parçalarının uygun ortamda yetiştirilmesiyle yeni bitki oluşmasına vejetatif
üreme denir. Vejetatif üreme kısa sürede aynı özelliğe sahip çok sayıda bitki üretilmesini sağlar.
Homozigot sarı çiçekli olan aşağıdaki bitki vejetatif üreme yöntemi ile çoğaltılarak üç yeni bitki elde ediliyor.
Yaprağı kesilerek saksıya dikilir
K
A) I ve II
Büyür ve
gelişir
L
B) I ve III
Büyür ve
gelişir
Büyür ve
gelişir
Bu bitkiler arasında yapılan;
1. "K" X "L"
II. "K" x "M"
III. "L" x "M"
çaprazlamalarından hangilerinin sonucunda sarı çiçekli olan yavru bitkiler meydana gelir?
M
C) II ve III
D) I, II ve III
8. SINIF-Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
3. Bir ata canlının döllenme olmaksızın yavru canlı oluşturma sürecine eşeysiz üreme adı verilir. Bitkilerdeki eşeysiz üreme yöntemi vejetatif üremedir. Bir bitkinin vücut parçalarının uygun ortamda yetiştirilmesiyle yeni bitki oluşmasına vejetatif üreme denir. Vejetatif üreme kısa sürede aynı özelliğe sahip çok sayıda bitki üretilmesini sağlar. Homozigot sarı çiçekli olan aşağıdaki bitki vejetatif üreme yöntemi ile çoğaltılarak üç yeni bitki elde ediliyor. Yaprağı kesilerek saksıya dikilir K A) I ve II Büyür ve gelişir L B) I ve III Büyür ve gelişir Büyür ve gelişir Bu bitkiler arasında yapılan; 1. "K" X "L" II. "K" x "M" III. "L" x "M" çaprazlamalarından hangilerinin sonucunda sarı çiçekli olan yavru bitkiler meydana gelir? M C) II ve III D) I, II ve III 8. SINIF-Fen Bilimleri
172
5. Insanda üreme sistemini oluşturan bazı yapı ve organların görevleri aşağıda karışık hâlde verilmiştir
Yapılar ve Organlar
A)
Yumurtalık
Salgı bezleri
3 Döl yatağı
C) 4
Penis
Görevler
Yukarıda verilen yapı ve organların görevleri ile eşleştirilmesi nasıl olmalıdır?
X Yumurta üretir.
Y Sperm ve idrarın dışarı atılmasını sağlar.
Z Zigotun geliştiği yerdir.
T Spermlerin korunması ile hareket yeteneği kazanması için uygun ortam oluşturur.
Z -2 T -3 X
Y
B)
1 X
T
T 3 Z
Y
X
Örnek Akademi / 7. Sınıf Fen Bilimleri Kim Korkar Soru Bankam
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
172 5. Insanda üreme sistemini oluşturan bazı yapı ve organların görevleri aşağıda karışık hâlde verilmiştir Yapılar ve Organlar A) Yumurtalık Salgı bezleri 3 Döl yatağı C) 4 Penis Görevler Yukarıda verilen yapı ve organların görevleri ile eşleştirilmesi nasıl olmalıdır? X Yumurta üretir. Y Sperm ve idrarın dışarı atılmasını sağlar. Z Zigotun geliştiği yerdir. T Spermlerin korunması ile hareket yeteneği kazanması için uygun ortam oluşturur. Z -2 T -3 X Y B) 1 X T T 3 Z Y X Örnek Akademi / 7. Sınıf Fen Bilimleri Kim Korkar Soru Bankam
TEST-25
3. Mayoz bölünme tür içi kromozom sayısının sabit kalmasında etkilidir. Mayoz bölünme sonucu oluşan sperm ve yumurta
hücresinin kromozom sayısı, üreme ana hücresinin kromozom sayısının yarısı kadardır. Döllenme olayı ile döllenmiş yumur-
ta (zigot) hücresinin kromozom sayısı tekrar iki katına çıkar. Böylece tür içi kromozom sayısı sabit kalmış olur.
Şekilde üreme ana hücrelerinde kromozomlar semboller ile gösterilmiş ve sağlıklı bir üreme olayı şema ile verilmiştir.
Yumurta
ana
hücresi
Ünite Tekrar
Sperm
ana
hücresi
Yumurta
Zigot
Sperm
D)
Buna göre döllenme sonucu meydana gelen zigotta aşağıdaki verilen kromozomlardan hangisi bulunamaz?
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
TEST-25 3. Mayoz bölünme tür içi kromozom sayısının sabit kalmasında etkilidir. Mayoz bölünme sonucu oluşan sperm ve yumurta hücresinin kromozom sayısı, üreme ana hücresinin kromozom sayısının yarısı kadardır. Döllenme olayı ile döllenmiş yumur- ta (zigot) hücresinin kromozom sayısı tekrar iki katına çıkar. Böylece tür içi kromozom sayısı sabit kalmış olur. Şekilde üreme ana hücrelerinde kromozomlar semboller ile gösterilmiş ve sağlıklı bir üreme olayı şema ile verilmiştir. Yumurta ana hücresi Ünite Tekrar Sperm ana hücresi Yumurta Zigot Sperm D) Buna göre döllenme sonucu meydana gelen zigotta aşağıdaki verilen kromozomlardan hangisi bulunamaz? B)
+
Fen Bilimleri
2.
Öğretmenin sorusuna öğrenciler,
Merve
5. Sınıf
Çocuklar çiçeksiz bitkiler ile
ilgili neler biliyorsunuz?
Hifa
Basit yapılı bitkilerdir.
Genellikle göl, bataklık ve ağaç
gövdeleri gibi nemli yerlerde ya-
şarlar.
Çiçeksiz bitkiler kendi besinleri-
ni üretemezler.
Zeynep
cevaplarını verdiklerine göre hangi öğren-
cilerin söylediği bilgiler doğrudur?
A) Merve ve Hifa
B) Hifa ve Zeynep
C) Merve ve Zeynep
D Merve, Hifa ve Zeynep
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
+ Fen Bilimleri 2. Öğretmenin sorusuna öğrenciler, Merve 5. Sınıf Çocuklar çiçeksiz bitkiler ile ilgili neler biliyorsunuz? Hifa Basit yapılı bitkilerdir. Genellikle göl, bataklık ve ağaç gövdeleri gibi nemli yerlerde ya- şarlar. Çiçeksiz bitkiler kendi besinleri- ni üretemezler. Zeynep cevaplarını verdiklerine göre hangi öğren- cilerin söylediği bilgiler doğrudur? A) Merve ve Hifa B) Hifa ve Zeynep C) Merve ve Zeynep D Merve, Hifa ve Zeynep
an sivilar boş
rıştırılıyor.
asında
alışverişi
vinin si-
D) 80
12
20
23
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLOGO
20. Bazı canlılar şekilde gösterilmiştir.
Yarasa
Yunus
Ayı
Aşağıdakilerden hangisi bu canlıların or-
tak özelliklerinden biridir?
A) Solungaç solunumu yapma
B) Yumurtayla çoğalma
CYYavrularını sütle besleme
DTüylü vücuda sahip olma
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
an sivilar boş rıştırılıyor. asında alışverişi vinin si- D) 80 12 20 23 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLOGO 20. Bazı canlılar şekilde gösterilmiştir. Yarasa Yunus Ayı Aşağıdakilerden hangisi bu canlıların or- tak özelliklerinden biridir? A) Solungaç solunumu yapma B) Yumurtayla çoğalma CYYavrularını sütle besleme DTüylü vücuda sahip olma
4.
Böbreklere gelen kan süzüldükten sonra idrar oluşur. Kanın büyük bir bölümü ise geri emilim denilen
bir olay ile tekrar kana verilir. Bir maddenin kandaki yoğunluğu normal değerin üzerinde ise bu değeri
aşan kısım böbrek tarafından geri emilmez, idrarla dışarı atılır.
Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülen kanın içerisindeki maddelerin vücuda tekrar katılma oranları
aşağıda verilmiştir.
Süzülen maddeler
Üre
Mineral
Su
A Yalnız I.
Cve III.
Glikoz (şeker)
Vücuda kazandırılan kısmın oranı
%4
Verilen bilgilere göre,
1. Oluşan idrarın yapısında glikoz bulunmaz.
II. Üre, süzüldükten sonra büyük çoğunluğu kana geri verilir.
%97
%98
%100
III. Su ve mineraller süzüldükten sonra büyük çoğunluğu idrarın yapısına katılır.
na kathe
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
4. Böbreklere gelen kan süzüldükten sonra idrar oluşur. Kanın büyük bir bölümü ise geri emilim denilen bir olay ile tekrar kana verilir. Bir maddenin kandaki yoğunluğu normal değerin üzerinde ise bu değeri aşan kısım böbrek tarafından geri emilmez, idrarla dışarı atılır. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülen kanın içerisindeki maddelerin vücuda tekrar katılma oranları aşağıda verilmiştir. Süzülen maddeler Üre Mineral Su A Yalnız I. Cve III. Glikoz (şeker) Vücuda kazandırılan kısmın oranı %4 Verilen bilgilere göre, 1. Oluşan idrarın yapısında glikoz bulunmaz. II. Üre, süzüldükten sonra büyük çoğunluğu kana geri verilir. %97 %98 %100 III. Su ve mineraller süzüldükten sonra büyük çoğunluğu idrarın yapısına katılır. na kathe ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II. D) I, II ve III.
20.
Şekildeki gibi bir çiçekte, döllenme olayın-
dan sonra okla belirtilen kısım kopartılacak
olursa, bu bitkide aşağıdakilerden hangisi
gerceklesmez?
A) Polenlerin ortama salınması
B) Tohum oluşumu
C) Bitkinin büyümesi
D) Bitkinin topraktan su alması
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
20. Şekildeki gibi bir çiçekte, döllenme olayın- dan sonra okla belirtilen kısım kopartılacak olursa, bu bitkide aşağıdakilerden hangisi gerceklesmez? A) Polenlerin ortama salınması B) Tohum oluşumu C) Bitkinin büyümesi D) Bitkinin topraktan su alması
dır.
elye bitkile
tohumlu
li
sonucund
timali yok
n
DIN
mm.
Eisinin ç
ezelve:
Hakan'ın insanlardaki cinsiyet kromozomları ile
ilgili sınav kâğıdına yazdığı ifadeler aşağıda ve-
rilmiştir.
.
.
·
●
İnsanlarda cinsiyeti eşey kromozomları olan
X ve Y belirler.
Dişi bireylerde eşey kromozomları XX şeklin-
dedir.
Erkek bireylerde eşey kromozomları XY şek-
lindedir.
Dişi bireylerde eşey kromozomu olarak sade-
ce X, erkek bireylerde sadece Y bulunur.
Her doğru ifadestiçin 25 puan alan Hakan'ın
puanı kaçtır?
F
A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
512 FLORE
HIZ VAYALARI
5. Sa
B
e
6.
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
dır. elye bitkile tohumlu li sonucund timali yok n DIN mm. Eisinin ç ezelve: Hakan'ın insanlardaki cinsiyet kromozomları ile ilgili sınav kâğıdına yazdığı ifadeler aşağıda ve- rilmiştir. . . · ● İnsanlarda cinsiyeti eşey kromozomları olan X ve Y belirler. Dişi bireylerde eşey kromozomları XX şeklin- dedir. Erkek bireylerde eşey kromozomları XY şek- lindedir. Dişi bireylerde eşey kromozomu olarak sade- ce X, erkek bireylerde sadece Y bulunur. Her doğru ifadestiçin 25 puan alan Hakan'ın puanı kaçtır? F A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 512 FLORE HIZ VAYALARI 5. Sa B e 6. A
7.
c) Bölünme sonucu 2 hücre oluşur.
d) Oluşan hücreler birbirinden farklı genetik yapıdadır.
e) Kromozom sayısı değişmez.
f) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
Mg) Büyüme ve gelişmeyi sağlar.
a) Türün kromozom sayısı sabit kalır.
b) Yalnızca 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinde görülür.
c) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
$$1$
Mitoz
Mitoz Mayoz
abçd
abdf
abcç
cçeg
A) cefg
Arda sırasıyla harflerin temsil ettiği hücre bölünmeleriyle ilgili bilgileri uygun kutucuklara yerleştirdiğinde
öğretmeni karşılıklı iki harfin yerini değiştirmesi gerektiğini söylediğine göre, Arda'nın yaptığı yerleştirme
hangisidir?
cçeg
defg
abdf
baçd
labç
Mayoz
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
7. c) Bölünme sonucu 2 hücre oluşur. d) Oluşan hücreler birbirinden farklı genetik yapıdadır. e) Kromozom sayısı değişmez. f) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur. Mg) Büyüme ve gelişmeyi sağlar. a) Türün kromozom sayısı sabit kalır. b) Yalnızca 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinde görülür. c) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. $$1$ Mitoz Mitoz Mayoz abçd abdf abcç cçeg A) cefg Arda sırasıyla harflerin temsil ettiği hücre bölünmeleriyle ilgili bilgileri uygun kutucuklara yerleştirdiğinde öğretmeni karşılıklı iki harfin yerini değiştirmesi gerektiğini söylediğine göre, Arda'nın yaptığı yerleştirme hangisidir? cçeg defg abdf baçd labç Mayoz
2.
A) Yalnız II.
nanghen IKTOSKOBIR Cammarin Zararlarına örnek olarak verilebilir?
B) I ve I.
C) II ve III.
Hava alan
ortam
tonguç
Havasız
ortam
-212-
D) I, I ve III.
Beril özdeş iki ekmek parçasından birini kapalı cam kap içerisinde, diğerini ağzı açık cam kap
içerisinde bir süre bekletiyor. Ağzı açık cam kaptaki ekmeğin bozulduğunu görürken, kapalı
cam kapta ise herhangi bir bozulma gözlemlememiştir.
Beril'in gözlemleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Ağzı açık kapta mikroskobik canlılar bozulmalara neden olmuştur.
B) Bozulmaya neden olan canlı türü her ortamda yaşayabilir.
C) Bozulmaya sebep olan canlı türünün üremesi için ortamda sadece besin bulunması yeter-
li değildir.
D) Bozulma canlı türünün çoğalması sonucu gerçekleşmiştir.
Sevda'nın annesi Seve
şaltıp kaynatıyor. Dah
ğuk olursa mayalans
zını kapatıp üzerini
de edilmiş oluyor.
Gözlemlerine ge
hangisini yapm
A) Sütten yoğu
sağlar.
BY Maya içinc
C) Mayalann
D) Sütün yo
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
2. A) Yalnız II. nanghen IKTOSKOBIR Cammarin Zararlarına örnek olarak verilebilir? B) I ve I. C) II ve III. Hava alan ortam tonguç Havasız ortam -212- D) I, I ve III. Beril özdeş iki ekmek parçasından birini kapalı cam kap içerisinde, diğerini ağzı açık cam kap içerisinde bir süre bekletiyor. Ağzı açık cam kaptaki ekmeğin bozulduğunu görürken, kapalı cam kapta ise herhangi bir bozulma gözlemlememiştir. Beril'in gözlemleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Ağzı açık kapta mikroskobik canlılar bozulmalara neden olmuştur. B) Bozulmaya neden olan canlı türü her ortamda yaşayabilir. C) Bozulmaya sebep olan canlı türünün üremesi için ortamda sadece besin bulunması yeter- li değildir. D) Bozulma canlı türünün çoğalması sonucu gerçekleşmiştir. Sevda'nın annesi Seve şaltıp kaynatıyor. Dah ğuk olursa mayalans zını kapatıp üzerini de edilmiş oluyor. Gözlemlerine ge hangisini yapm A) Sütten yoğu sağlar. BY Maya içinc C) Mayalann D) Sütün yo