Canlıları Tanıyalım Soruları

eyecektir.)
II
e III
Arda
apılabilir?
5)........... Saf bir maddenin erime ısısı, buharlaşma
ISISına eşittir.
D)AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN
YERLERİ UYGUN KELİMELERLE
TAMAMLAYINIZ.(5x3-15 puan)
PASCAL-ARTAR-X-Y-KIŞ-YAZ-AZALIR
1)Katı hâldeki maddenin yüzeyle temas eden alanı
artarsa basınç
2)Sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı
3)İtfaiye merdivenlerinde..
yararlanılır.
4)Yeni doğacak bir çocuğun
cinsiyetini.
..prensibinden
.kromozomu belirler.
5)Birim yüzeye düşen ışık ışınlarının en fazla olduğu
mevsim.............. mevsimidir.
SÜRE BİR DERS SAATİN
meli sorularda doğru
soru 5 puandır.
m de doğal
zer özelliklere
m
+2
50
Puan
HAYIR
salle
ART
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
eyecektir.) II e III Arda apılabilir? 5)........... Saf bir maddenin erime ısısı, buharlaşma ISISına eşittir. D)AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE TAMAMLAYINIZ.(5x3-15 puan) PASCAL-ARTAR-X-Y-KIŞ-YAZ-AZALIR 1)Katı hâldeki maddenin yüzeyle temas eden alanı artarsa basınç 2)Sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı 3)İtfaiye merdivenlerinde.. yararlanılır. 4)Yeni doğacak bir çocuğun cinsiyetini. ..prensibinden .kromozomu belirler. 5)Birim yüzeye düşen ışık ışınlarının en fazla olduğu mevsim.............. mevsimidir. SÜRE BİR DERS SAATİN meli sorularda doğru soru 5 puandır. m de doğal zer özelliklere m +2 50 Puan HAYIR salle ART
Katran
Özdeş metal çubuklar üzerine şekil-1 ve şekil-2'deki gibi
özdeş kaplar ile eşit miktarda erime sıcaklığındaki buz-
lar koyuluyor. Daha sonra metal çubuklar belirli noktala-
rından özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor.
P
R S
7.
T
Buna göre kaplardaki buzların erime süreleri arasın-
daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) T > P > S >R
C) R > S > P>T
B) P>R>S>T
D) S>P>R>T
10
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
Katran Özdeş metal çubuklar üzerine şekil-1 ve şekil-2'deki gibi özdeş kaplar ile eşit miktarda erime sıcaklığındaki buz- lar koyuluyor. Daha sonra metal çubuklar belirli noktala- rından özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor. P R S 7. T Buna göre kaplardaki buzların erime süreleri arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) T > P > S >R C) R > S > P>T B) P>R>S>T D) S>P>R>T 10
Maddelerin molekül yapısı değişmiştir.
D)Atomlar arası bağlar kopmuş, yeni bağlar
oluşmuştur.
4)Aşağıda verilen tesislerden hangileri kimya
endüstrisiyle ilgilidir?
1. Boya fabrikaları 2. Petrokimya
fabrikaları
3. Kâğıt
A)1 ve 2
C)1,2 ve 3
5)
1. Suyun buharlaşması
II. Patatesin kızartılması
4. Gübre fabrikaları
B)2 ve 3
D)1,2,3,4
11
111
IV
ifa
A
C)
8)
Bağ
deği
Siv
Yu
BL
gi:
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
Maddelerin molekül yapısı değişmiştir. D)Atomlar arası bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuştur. 4)Aşağıda verilen tesislerden hangileri kimya endüstrisiyle ilgilidir? 1. Boya fabrikaları 2. Petrokimya fabrikaları 3. Kâğıt A)1 ve 2 C)1,2 ve 3 5) 1. Suyun buharlaşması II. Patatesin kızartılması 4. Gübre fabrikaları B)2 ve 3 D)1,2,3,4 11 111 IV ifa A C) 8) Bağ deği Siv Yu BL gi: A)
5.
Evlerin çatılarına konan panellerle sıcak
su elde edilmesi
Denizlerden tuzlu sudan tatlı su elde edil-
mesi
Barajlardaki suyun soğuması X
Güneş altında bırakılan yiyeceklerin yapı-
sının bozulması
Yeşil bitkilerin.fotosentez yapması
Yukarıdaki olayların kaç tanesinde güneş
ışığının olumlu etkisinden bahsedilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
$
1
1
1
86
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
5. Evlerin çatılarına konan panellerle sıcak su elde edilmesi Denizlerden tuzlu sudan tatlı su elde edil- mesi Barajlardaki suyun soğuması X Güneş altında bırakılan yiyeceklerin yapı- sının bozulması Yeşil bitkilerin.fotosentez yapması Yukarıdaki olayların kaç tanesinde güneş ışığının olumlu etkisinden bahsedilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 $ 1 1 1 86
aralarında
tur
an-
me-5
B) Çevrelerine uyum
C) Yaşanan bu durum, doğal seçilim olayına örnek verilebilir.
D) Tavşan ile kartal arasında, av- avcı ilişkisi yaşanmıştır.
12. Kürk renginde kalıtsal farklılığa sahip bir grup fare, siyah kayaların olduğu bir alana bırakılıyor. Bu
alandaki şahinler, açık renk kürke sahip olan fareleri rahatlıkla yakalayabiliyor,
a
Buna göre farelerin bulunduğu ortam ve hayatta kalma durumları ile ilgili,
L
Kürk renginin farklı olması varyasyondur ve farelerde kürk rengi, sonraki nesillere aktarılabilir.
Siyah kayaların bulunduğu zeminde, koyu renk kürke sahip olan fareler, doğal seçilimle hayatta
kalmıştır.
III. Birkaç nesil sonra, bu alandaki fare topluluğunun neredeyse tamamı, koyu renk kürklü fareler-
den oluşabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III.
A) I ve II.
Genel Değerlendirme - 5
15
C) II ve III.
D) I, II ve
SINAN KUZUCU
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
aralarında tur an- me-5 B) Çevrelerine uyum C) Yaşanan bu durum, doğal seçilim olayına örnek verilebilir. D) Tavşan ile kartal arasında, av- avcı ilişkisi yaşanmıştır. 12. Kürk renginde kalıtsal farklılığa sahip bir grup fare, siyah kayaların olduğu bir alana bırakılıyor. Bu alandaki şahinler, açık renk kürke sahip olan fareleri rahatlıkla yakalayabiliyor, a Buna göre farelerin bulunduğu ortam ve hayatta kalma durumları ile ilgili, L Kürk renginin farklı olması varyasyondur ve farelerde kürk rengi, sonraki nesillere aktarılabilir. Siyah kayaların bulunduğu zeminde, koyu renk kürke sahip olan fareler, doğal seçilimle hayatta kalmıştır. III. Birkaç nesil sonra, bu alandaki fare topluluğunun neredeyse tamamı, koyu renk kürklü fareler- den oluşabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III. A) I ve II. Genel Değerlendirme - 5 15 C) II ve III. D) I, II ve SINAN KUZUCU
30-
dif
Melek, hayvanlarla ilgili aşağıdaki tab-
loyu hazırlıyor.
Balıklar
Kuşlar
Solucanlar
Sürüngenler
Eklem bacaklılar
Derisi dikenliler
Tablodaki hayvan grupları ile ilgili
aşağıdakilerden hangist yanlıştır?
A) Tablodakilerden üç tanesi omurga-
li canlı grubuna aittir.
B) Tabloda üç farklı omurgasız hayvan
grubu bulunmaktadır.
C) Baliklar omurgasız canlılardır.
D) Sürüngenler omurgalı canlılardır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
30- dif Melek, hayvanlarla ilgili aşağıdaki tab- loyu hazırlıyor. Balıklar Kuşlar Solucanlar Sürüngenler Eklem bacaklılar Derisi dikenliler Tablodaki hayvan grupları ile ilgili aşağıdakilerden hangist yanlıştır? A) Tablodakilerden üç tanesi omurga- li canlı grubuna aittir. B) Tabloda üç farklı omurgasız hayvan grubu bulunmaktadır. C) Baliklar omurgasız canlılardır. D) Sürüngenler omurgalı canlılardır.
21-
Özelsk Yumurtayla Yavru bakimi
çoğalır
görülür
22.
Hayvan
türü
1
2
3
✓
Yukarıdaki tabloda bazı hayvan türlerinde
görülen özellikler ile belirtilmiştir.
Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen bu hayvan
türleri hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?
A) Baykuş
B) Marti
C) Yarasa
Penguen
D) Penguen Yarasa
Balina
At
Kertenkele
Yılan
Kurbağa
Serçe
23-
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
21- Özelsk Yumurtayla Yavru bakimi çoğalır görülür 22. Hayvan türü 1 2 3 ✓ Yukarıdaki tabloda bazı hayvan türlerinde görülen özellikler ile belirtilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen bu hayvan türleri hangi seçenekte doğru olarak veril- miştir? A) Baykuş B) Marti C) Yarasa Penguen D) Penguen Yarasa Balina At Kertenkele Yılan Kurbağa Serçe 23-
er
3.
2
Buğday
1
Çiğer
otu
Kübra
3
Karanfil
4
Mısır
5
Su
yosunu
Emine
Kübra elinde tuttuğu balonlardan üzerinde çi-
çekli bitki ismi yazanları Emine'ye verecektir.
Buna göre Kübra'nın hangi balonları ver-
mesi gerekir?
A) 1 ve 5
C) 2 ve 3
B) 2, 3 ve 4
D) 1, 2 ve 5
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
er 3. 2 Buğday 1 Çiğer otu Kübra 3 Karanfil 4 Mısır 5 Su yosunu Emine Kübra elinde tuttuğu balonlardan üzerinde çi- çekli bitki ismi yazanları Emine'ye verecektir. Buna göre Kübra'nın hangi balonları ver- mesi gerekir? A) 1 ve 5 C) 2 ve 3 B) 2, 3 ve 4 D) 1, 2 ve 5
1. Ayni pitter ve lombokor kuthanhp şekildeki K
elektrik devresi kuruluyor
SINAVLARDA ÇIKMIŞ
Daha sonra kurulan elektrik devresinde sadece
pil sayısı veya lamba sayısı değiştirilip L, M ve N
elektrik devreleri kuruluyor.
L devresi
A) Yalnız L
C) L ve N
M devresi
N devresi
Buna göre, devrelerin hangilerinde lamba par-
laklığı, K devresine göre artmıştır?
B) Yalnız M
D) L ve M
2015-PYBS
vern
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
1. Ayni pitter ve lombokor kuthanhp şekildeki K elektrik devresi kuruluyor SINAVLARDA ÇIKMIŞ Daha sonra kurulan elektrik devresinde sadece pil sayısı veya lamba sayısı değiştirilip L, M ve N elektrik devreleri kuruluyor. L devresi A) Yalnız L C) L ve N M devresi N devresi Buna göre, devrelerin hangilerinde lamba par- laklığı, K devresine göre artmıştır? B) Yalnız M D) L ve M 2015-PYBS vern 1
19. Bitkiler Dünya üzerinde farklı ortamlarda yetişebilir. Çöllerde, ormanlarda, bataklıklarda, tatlı su göllerinde ve
daha birçok ortamda yaşayabilirler. Aşağıda bazı bitkilerle ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre, hangi bitki ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A)
Su Yosunu
Su ortamında yaşayan bu
canlılar bulundukları
ortamda farklı renklerde
olabilmektedir.
Çınar Ağacı
Geniş yapraklara sahiptir.
Boyları oldukça uzundur.
Kısa ömürlüdür.
B)
D)
Kibrit otu
Gölge alanlarda yaşamayı
sever. Boyu 2 metreye
kadar uzayabilir.
Defne Ağacı
Her mevsim yapraklıdır.
Boyları 10-15 metreyi
bulabilmektedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
19. Bitkiler Dünya üzerinde farklı ortamlarda yetişebilir. Çöllerde, ormanlarda, bataklıklarda, tatlı su göllerinde ve daha birçok ortamda yaşayabilirler. Aşağıda bazı bitkilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, hangi bitki ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Su Yosunu Su ortamında yaşayan bu canlılar bulundukları ortamda farklı renklerde olabilmektedir. Çınar Ağacı Geniş yapraklara sahiptir. Boyları oldukça uzundur. Kısa ömürlüdür. B) D) Kibrit otu Gölge alanlarda yaşamayı sever. Boyu 2 metreye kadar uzayabilir. Defne Ağacı Her mevsim yapraklıdır. Boyları 10-15 metreyi bulabilmektedir.
4. Aşağıda alçak basınç ve yüksek basınç ile il
gili verilen ifadelerdeki boşlukları uygun söz-
cüklerle tamamlayınız.
Alçak basınç alanlarında:
• Hava sıcaklığı .....
•
Bulut miktarı
• Nem miktarı...
• Yağış miktarı
• Hava sıcaklığı
• Bulut miktarı.........
• Nem miktarı....
key
um
Yüksek basınç alanlarında:
Yağış miktarı
...….….….…..
..…….….….….…....
…..…………….....
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
4. Aşağıda alçak basınç ve yüksek basınç ile il gili verilen ifadelerdeki boşlukları uygun söz- cüklerle tamamlayınız. Alçak basınç alanlarında: • Hava sıcaklığı ..... • Bulut miktarı • Nem miktarı... • Yağış miktarı • Hava sıcaklığı • Bulut miktarı......... • Nem miktarı.... key um Yüksek basınç alanlarında: Yağış miktarı ...….….….….. ..…….….….….….... …..…………….....
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Öğrenciler "rüzgâr oluşumu”nu gözlemlemek için aşağıdaki deneyi yapmıştır.
1. toraf
ab
8ULTI20223-1
1
Deneyin yapılışı: Cam fanus içerisine iki ucu açık silindir kap konulmuştur. Bu kabın orta noktasına
karabiber tozları eklenip daha sonra ısıtıcılar kullanılarak I ve II numaralı bölgelerin sıcaklıkları değiş-
tirilmiştir. Bu değişimler için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılmıştır.
1. işlem: I numaralı taraf üç özdeş ısıtıcıyla ısıtılırken II numaralı taraf bir tane ısıtıcıyla Isıtılıyor.
2. işlem: I numaralı taraf bir tane ısıtıcıyla ısıtılırken II numaralı taraf üç tane ısıtıcıyla ısıtılıyor.
Buna göre, yapılan işlemler sonucunda karabiber tozlarının hareketleri aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?
Orta
Orta
Orta
Karabiber
tozları
Orta
Orta
2. Forof
yb
||
11
2
Orta
Orta
Orta
Orta
Literot
yb
→Cam fanus
24824
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Öğrenciler "rüzgâr oluşumu”nu gözlemlemek için aşağıdaki deneyi yapmıştır. 1. toraf ab 8ULTI20223-1 1 Deneyin yapılışı: Cam fanus içerisine iki ucu açık silindir kap konulmuştur. Bu kabın orta noktasına karabiber tozları eklenip daha sonra ısıtıcılar kullanılarak I ve II numaralı bölgelerin sıcaklıkları değiş- tirilmiştir. Bu değişimler için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılmıştır. 1. işlem: I numaralı taraf üç özdeş ısıtıcıyla ısıtılırken II numaralı taraf bir tane ısıtıcıyla Isıtılıyor. 2. işlem: I numaralı taraf bir tane ısıtıcıyla ısıtılırken II numaralı taraf üç tane ısıtıcıyla ısıtılıyor. Buna göre, yapılan işlemler sonucunda karabiber tozlarının hareketleri aşağıdakilerin hangi- sinde verilmiştir? Orta Orta Orta Karabiber tozları Orta Orta 2. Forof yb || 11 2 Orta Orta Orta Orta Literot yb →Cam fanus 24824 Diğer sayfaya geçiniz.
Element
Hidrojen (H)
Oksijen (0)
Sodyum (Na)
Klor (CI)
Karbon (C)
Bileşik
Su (H₂O)
Tuz (NaCl)
Şeker (C.H.₂O.)
Karışım
Tuzlu su
Şekerli su
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal
yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrışama-
yan saf maddelere element denir. İki ya da daha fazla
elementin kendi özelliklerini kaybederek oluşturduğu saf
maddelere bileşik denir. Element ya da bileşiklerin kendi
özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda bir araya
gelmesi sonucu oluşan maddelere karışım denir.
Yanda bazı element, bileşik ve karışım örneklerinin yer
aldığı tablo verilmiştir.
Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekerli erisıtıldığında şeker ve su birbirinden ayrılırsa maddelerin kimliği de değişir.
BY Şeker kendini oluşturan karbon, hidrojen ve oksijenin özelliklerini göstermez.
Su, hâl değiştirdiğinde sadece dış görünüşü değişir.
Tuz, kimyasal değişim sonucu oluşur.
-
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
Element Hidrojen (H) Oksijen (0) Sodyum (Na) Klor (CI) Karbon (C) Bileşik Su (H₂O) Tuz (NaCl) Şeker (C.H.₂O.) Karışım Tuzlu su Şekerli su Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrışama- yan saf maddelere element denir. İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. Element ya da bileşiklerin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda bir araya gelmesi sonucu oluşan maddelere karışım denir. Yanda bazı element, bileşik ve karışım örneklerinin yer aldığı tablo verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekerli erisıtıldığında şeker ve su birbirinden ayrılırsa maddelerin kimliği de değişir. BY Şeker kendini oluşturan karbon, hidrojen ve oksijenin özelliklerini göstermez. Su, hâl değiştirdiğinde sadece dış görünüşü değişir. Tuz, kimyasal değişim sonucu oluşur. -
20) Aşağıda bazı elementlerin kullanım alanları ve-
? rilmiştir.
1
||
Element
Klor
Kalay
Hidrojen
Flor
Kullanım Alanı
Sudan mikrop arındırma
Lehim yapımı
Kola yapımı
Diş macunu
IV
Buna göre hangi elementin kullanıldığı alan
yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
20) Aşağıda bazı elementlerin kullanım alanları ve- ? rilmiştir. 1 || Element Klor Kalay Hidrojen Flor Kullanım Alanı Sudan mikrop arındırma Lehim yapımı Kola yapımı Diş macunu IV Buna göre hangi elementin kullanıldığı alan yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV
A) I ve Il
C) I ve IV
tasina
unu böylesine geceler
memleketin
n elinden eski makbul çareler
(Cahit Sıtkı Taranc
Bu Gizelerdeki numaralanmış sözcüklerden
ri mecaz anlamlıdır?
B) I ve
Di
Sina
Otom
Solu
Bri
N. Ad
S
Numaralan
gisi oluşur?
maralanma
peye tumang
hava sa
www
FOSFOR
UYGULAYALIM
gi olan canbilan
Aşağıdaki
t
eşleştirin.
i teknolojik ürünler ile bu ürünlerin tasarım
sırasında ilham kayna
geled
eleceğe işik tutmuşlardir.
BEKENE KEN
DUL Verecektir. Insanlar tarih boyu
boyunca daha once hayal bile edilemeyecek tasarmial
yapu
aan harter ANAHTAR SOZCÜK mine yerle
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
A) I ve Il C) I ve IV tasina unu böylesine geceler memleketin n elinden eski makbul çareler (Cahit Sıtkı Taranc Bu Gizelerdeki numaralanmış sözcüklerden ri mecaz anlamlıdır? B) I ve Di Sina Otom Solu Bri N. Ad S Numaralan gisi oluşur? maralanma peye tumang hava sa www FOSFOR UYGULAYALIM gi olan canbilan Aşağıdaki t eşleştirin. i teknolojik ürünler ile bu ürünlerin tasarım sırasında ilham kayna geled eleceğe işik tutmuşlardir. BEKENE KEN DUL Verecektir. Insanlar tarih boyu boyunca daha once hayal bile edilemeyecek tasarmial yapu aan harter ANAHTAR SOZCÜK mine yerle
Pyun hareketi için yukarıdaki sol
kerinde hangi pikiptan cikar?
82 pkp
12. Apada periyodik tablodan bir kesit verilmiştir.
X
Buna göre, bu elementlerle ilgili;
LY'nin atom numarası en küçüktür.
Y ve T aynı gruptadir.
Z elementi metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yaing I
B) Yalnız II
C) 3. çıkış
C) I ve II
Y
Z
T
D) II ve III
E
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
Pyun hareketi için yukarıdaki sol kerinde hangi pikiptan cikar? 82 pkp 12. Apada periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. X Buna göre, bu elementlerle ilgili; LY'nin atom numarası en küçüktür. Y ve T aynı gruptadir. Z elementi metaldir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yaing I B) Yalnız II C) 3. çıkış C) I ve II Y Z T D) II ve III E C