Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Soruları

Fen Bilimleri
Aşağıda sindirim sistemine ait verilen modelde bazı yapı ve organlar numaralandırılmıştır.
Bu yapı veya organlarla ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.
Emre : I numaralı yapıda, kimyasal sindirim görülmez.
Deryall numaralı yapıda, fiziksel veya kimyasal sindirim
görülmez.
Ahmet: I numaralı yapıda, proteinlerin kimyasal sindirimi
gerçekleşir.
Deniz: IV numaralı yapıda, sindirim görülmez sadece
besinlerin emilimi gerçekleşir.
yorumunu yapmıştır.
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?
A) Emre ve Derya
Derya ve Ahmet
C) Ahmet ve Deniz
11
D) Emre ve Deniz
I
IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Fen Bilimleri Aşağıda sindirim sistemine ait verilen modelde bazı yapı ve organlar numaralandırılmıştır. Bu yapı veya organlarla ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. Emre : I numaralı yapıda, kimyasal sindirim görülmez. Deryall numaralı yapıda, fiziksel veya kimyasal sindirim görülmez. Ahmet: I numaralı yapıda, proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Deniz: IV numaralı yapıda, sindirim görülmez sadece besinlerin emilimi gerçekleşir. yorumunu yapmıştır. Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? A) Emre ve Derya Derya ve Ahmet C) Ahmet ve Deniz 11 D) Emre ve Deniz I IV
ERI DENEME-3
T
4. Hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatıla
rak veya öldürülerek vücuda verilmesi İşle
midir. Bu biyoteknolojik çalışma sayesinde
vücut, verilen mikrobu tanır ve ona karşı sa-
vunma sistemi oluşturur. Daha sonra vücut
hastalık etkeniyle karşılaştığında tanıdığı bu
etkiye karşı kolayca savaşabilir.
Biyoteknoloji kapsamında değerlendirilen
ve günümüzde sıkça kullanılan bu yönte-
min adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klonlama
C) Islah
B) Aşı
D) Gen aktarımı
elinde buluna
da verilen şek
Arda;
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
ERI DENEME-3 T 4. Hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatıla rak veya öldürülerek vücuda verilmesi İşle midir. Bu biyoteknolojik çalışma sayesinde vücut, verilen mikrobu tanır ve ona karşı sa- vunma sistemi oluşturur. Daha sonra vücut hastalık etkeniyle karşılaştığında tanıdığı bu etkiye karşı kolayca savaşabilir. Biyoteknoloji kapsamında değerlendirilen ve günümüzde sıkça kullanılan bu yönte- min adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Klonlama C) Islah B) Aşı D) Gen aktarımı elinde buluna da verilen şek Arda;
4. Öğretmen sınıfa getirdiği iskelet görseli ile ilgili, öğrencilerden aşağıdaki soruların cevaplarını istiyor:
3
2.
1
I.
1. kemikle aynı çeşit olan kemiğe örnek veriniz.
II. 2. kemiğin çeşidini yazınız.
III. 3. kemiğin adını yazınız.
IV. 4 ile gösterilen eklemin çeşidini yazınız.
Buna göre öğrencilerin cevapları ile ilgili aşağıdaki soruların hangisi söylenemez?
A) Öğrenciler I. soruya leğen kemiğini veya kürek kemiğini örnek verirse cevabı doğru olur.
B) Öğrenciler II. soruya uzun kemik olarak cevap verirse cevabı doğru olur.
C) Öğrenciler III. soruya el bilek kemiği olarak cevap verirse cevabı doğru olur.
D) Öğrenciler IV. soruya yarı oynar eklem olarak cevap verirse cevabı doğru olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
4. Öğretmen sınıfa getirdiği iskelet görseli ile ilgili, öğrencilerden aşağıdaki soruların cevaplarını istiyor: 3 2. 1 I. 1. kemikle aynı çeşit olan kemiğe örnek veriniz. II. 2. kemiğin çeşidini yazınız. III. 3. kemiğin adını yazınız. IV. 4 ile gösterilen eklemin çeşidini yazınız. Buna göre öğrencilerin cevapları ile ilgili aşağıdaki soruların hangisi söylenemez? A) Öğrenciler I. soruya leğen kemiğini veya kürek kemiğini örnek verirse cevabı doğru olur. B) Öğrenciler II. soruya uzun kemik olarak cevap verirse cevabı doğru olur. C) Öğrenciler III. soruya el bilek kemiği olarak cevap verirse cevabı doğru olur. D) Öğrenciler IV. soruya yarı oynar eklem olarak cevap verirse cevabı doğru olur.
Yazılıda
Cikabilir!
J
I
1
B
4. Numaralandırılarak verilen organlara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
>
Mide
3
Ağız
a. Karbonhidratların sindirimi hangi organlarda gerçekleşir?
Karaciğer Pankreas İnce Bağırsak
b. Proteinlerin sindirimi hangi organda başlar?.......
c. Hangi organ yağların sindiriminde görev alan safrayı üretir?
d. Sindirimi tamamlayıp, yararlı maddelerin kana geçişini sağlayan organ hangisidir?
e. Özel bir kanalla ürettiği salgıyı ince bağırsağa gönderen, besinlerin kimyasal sin-
dirimine yardımcı olan organ hangisidir?
6. Sınıf
Fer
51
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Yazılıda Cikabilir! J I 1 B 4. Numaralandırılarak verilen organlara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. > Mide 3 Ağız a. Karbonhidratların sindirimi hangi organlarda gerçekleşir? Karaciğer Pankreas İnce Bağırsak b. Proteinlerin sindirimi hangi organda başlar?....... c. Hangi organ yağların sindiriminde görev alan safrayı üretir? d. Sindirimi tamamlayıp, yararlı maddelerin kana geçişini sağlayan organ hangisidir? e. Özel bir kanalla ürettiği salgıyı ince bağırsağa gönderen, besinlerin kimyasal sin- dirimine yardımcı olan organ hangisidir? 6. Sınıf Fer 51
mi 3. işlem
bağırsaktan ka-
ağız ve bo-
bulunan ya
pezleri gün-
0-1500 ml
ili bilgi veril-
angisi tükü-
gildir?
sağlar.
eğlayan en-
tonguç ----
Besinleri mideye iletir.
Proteinlerin kimyasal
sindirimini başlatır.
Sindirilmiş besinlerin
emilimini gerçekleştirir.
Yağlann kimyasal sindirimi-
ni sağlayan enzim salgılar.
K
L
A) K: Mide
B) L: İnce bağırsak
C) M: Yemek borusu
D) N: Karaciğer
M
N
Yukarıda verilen etkinlikle, sindirim sistemin-
de bulunan ve sindirime yardımcı olan bazı
yapı ve organlar görevleri ile eşleştirilmiştir.
Buna göre aşağıda bu yapı ve organlar-
dan hangisi yanlış verilmiştir?
6. V
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
mi 3. işlem bağırsaktan ka- ağız ve bo- bulunan ya pezleri gün- 0-1500 ml ili bilgi veril- angisi tükü- gildir? sağlar. eğlayan en- tonguç ---- Besinleri mideye iletir. Proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır. Sindirilmiş besinlerin emilimini gerçekleştirir. Yağlann kimyasal sindirimi- ni sağlayan enzim salgılar. K L A) K: Mide B) L: İnce bağırsak C) M: Yemek borusu D) N: Karaciğer M N Yukarıda verilen etkinlikle, sindirim sistemin- de bulunan ve sindirime yardımcı olan bazı yapı ve organlar görevleri ile eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıda bu yapı ve organlar- dan hangisi yanlış verilmiştir? 6. V
Fen Bilimleri
1. Yiğit marketten bir paket bisküvi alıp aşağı-
daki işlemleri uyguluyor.
1. işlem: Bisküvileri eliyle ufalıyor.
2. işlem: Bisküvilerin üzerine biraz su ekliyor.
3. işlem: Bisküvi ve su karışımını bir poşete
koyarak bir süre çalkalıyor.
4. işlem: Poşetteki karışımı ince bir bayan ço-
rabına koyarak, çoraptan karışımı
süzüyor.
Yiğit'in sindirim konusunu anlamak için
yaptığı bu işlemlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) 1. işlemde bisküvilerin ufalanması fiziksel
sindirime benzer.
B) 2. işlemde bisküviye su eklenmesi kimya-
sal sindirimi hızlandıran bir etkidir.
C) Midenin mekanik sindirimi 3. işlemle tem-
sil edilmiştir.
D) 4. işlem besinlerin kalın bağırsaktan ka-
na geçişini temsil eder.
tonguç
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Fen Bilimleri 1. Yiğit marketten bir paket bisküvi alıp aşağı- daki işlemleri uyguluyor. 1. işlem: Bisküvileri eliyle ufalıyor. 2. işlem: Bisküvilerin üzerine biraz su ekliyor. 3. işlem: Bisküvi ve su karışımını bir poşete koyarak bir süre çalkalıyor. 4. işlem: Poşetteki karışımı ince bir bayan ço- rabına koyarak, çoraptan karışımı süzüyor. Yiğit'in sindirim konusunu anlamak için yaptığı bu işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. işlemde bisküvilerin ufalanması fiziksel sindirime benzer. B) 2. işlemde bisküviye su eklenmesi kimya- sal sindirimi hızlandıran bir etkidir. C) Midenin mekanik sindirimi 3. işlemle tem- sil edilmiştir. D) 4. işlem besinlerin kalın bağırsaktan ka- na geçişini temsil eder. tonguç 3.
grudur?
B) I ve II.
D) II ve III.
gan
etip, bulamaç ha
organ
larla ilgili aşa
emez?
imyasal sindi.
asal sindirimi
rük sıvısın-
as öz suyu
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II.
B) II ve III.
Besin->>>
6. Koray, sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki şemayı oluşturuyor.
Tükürük
bezi
-K kanalı
Ağız
--tonguç-
Mide
C) I ve III.
Karaciğer
→→→L kanalı
İnce
bağırsak
Kalın
bağırsak
M kanalı
Pankreas
Anüs
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
D) I, II ve Ill.
→Besin
atığı
Fen Bilim
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K kanalından gelen sıvı, karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlar.
B) L kanalı tıkalı olan bir bireyin, yağları sindirmesi zorlaşır.
C) M kanalından gelen sıvı, karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren
enzimleri içerir.
D) Sindirilmiş besinler kalın bağırsaktan kana geçer.
Hop!
Dijital Soru
6. Sınıf
49
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
grudur? B) I ve II. D) II ve III. gan etip, bulamaç ha organ larla ilgili aşa emez? imyasal sindi. asal sindirimi rük sıvısın- as öz suyu yargılarından hangilerine ulaşılır? A) I ve II. B) II ve III. Besin->>> 6. Koray, sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki şemayı oluşturuyor. Tükürük bezi -K kanalı Ağız --tonguç- Mide C) I ve III. Karaciğer →→→L kanalı İnce bağırsak Kalın bağırsak M kanalı Pankreas Anüs Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! D) I, II ve Ill. →Besin atığı Fen Bilim Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K kanalından gelen sıvı, karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlar. B) L kanalı tıkalı olan bir bireyin, yağları sindirmesi zorlaşır. C) M kanalından gelen sıvı, karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimleri içerir. D) Sindirilmiş besinler kalın bağırsaktan kana geçer. Hop! Dijital Soru 6. Sınıf 49
1.
Ağız
→ Yutak
Yemek borusu
Besinleri ağzımıza aldığımızda, dişler ve tü-
kürük yardımıyla parçalanmaya başlar. Tükü-
rükte bulunan enzimlerle karbonhidratlar ya-
pı taşlarına ayrılır. Yutak, besinlerin ağızdan
yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yemek
borusu yapısındaki kaslar yardımıyla besin-
leri mideye iletir.
Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşa-
ğıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Ağızda hem fiziksel, hem kimyasal sindi-
rim gerçekleşir.
B) Tükürükte karbonhidratların kimyasal sin-
dirimini gerçekleştiren enzimler bulunur.
C) Yutakta fiziksel veya kimyasal sindirim gö-
rülmez.
201
D) Yemek borusunda bulunan kaslar besin-
lerin fiziksel sindirimine yardımcı olur.
1
1
"
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1. Ağız → Yutak Yemek borusu Besinleri ağzımıza aldığımızda, dişler ve tü- kürük yardımıyla parçalanmaya başlar. Tükü- rükte bulunan enzimlerle karbonhidratlar ya- pı taşlarına ayrılır. Yutak, besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yemek borusu yapısındaki kaslar yardımıyla besin- leri mideye iletir. Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşa- ğıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Ağızda hem fiziksel, hem kimyasal sindi- rim gerçekleşir. B) Tükürükte karbonhidratların kimyasal sin- dirimini gerçekleştiren enzimler bulunur. C) Yutakta fiziksel veya kimyasal sindirim gö- rülmez. 201 D) Yemek borusunda bulunan kaslar besin- lerin fiziksel sindirimine yardımcı olur. 1 1 " Y
tonge
1
1
I
T
4. Yutak
• Kalın bağırsak
• Anüs
• Yemek borusu
• Karaciğer
Yukarıda sindirim sisteminde bulunan ve sin-
dirime yardımcı olan bazı organ ve yapılar
verilmiştir.
• Pankreas
Bu yapıların ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fiziksel sindirime yardımcı olmaları
B) Sindirim salgısı üretmeleri
C) Emilim olayını gerçekleştirmeleri
D) Sindirim olayının görülmemesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
tonge 1 1 I T 4. Yutak • Kalın bağırsak • Anüs • Yemek borusu • Karaciğer Yukarıda sindirim sisteminde bulunan ve sin- dirime yardımcı olan bazı organ ve yapılar verilmiştir. • Pankreas Bu yapıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel sindirime yardımcı olmaları B) Sindirim salgısı üretmeleri C) Emilim olayını gerçekleştirmeleri D) Sindirim olayının görülmemesi
38
leri
2.
Fiziksel
Sindirim
Sindirim
Kimyasal
Sindirim
Vücudumuzda fiziksel ve kimyasal olmak üze-
re iki çeşit sindirim gerçekleşir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
6. Sınıf
A) Besinlerin iç yapısı değişmeden küçük par-
çalara ayrılmasına fiziksel sindirim denir.
B) Besinlerin enzimler yardımıyla yapı taşla-
rına ayrılmasına kimyasal sindirim denir.
C) Ağız, mide ve ince bağırsakta hem fizik-
sel sindirim, hem kimyasal sindirim ger-
çekleşir.
D) İnce bağırsakta sadece yağların kimyasal
sindirimi gerçekleşir.
tongu
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
38 leri 2. Fiziksel Sindirim Sindirim Kimyasal Sindirim Vücudumuzda fiziksel ve kimyasal olmak üze- re iki çeşit sindirim gerçekleşir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? 6. Sınıf A) Besinlerin iç yapısı değişmeden küçük par- çalara ayrılmasına fiziksel sindirim denir. B) Besinlerin enzimler yardımıyla yapı taşla- rına ayrılmasına kimyasal sindirim denir. C) Ağız, mide ve ince bağırsakta hem fizik- sel sindirim, hem kimyasal sindirim ger- çekleşir. D) İnce bağırsakta sadece yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir. tongu
Dijital
Soru
TATS
Şekil-2
Fnin çizili olduğu Şekil-1
resmi kesiyor. Daha son-
ra ayırıp kesiyor ve bu
gibi raptiyelerle tuttu-
umda kesilen parçala-
5.
X
balonu
K
2
Menteşe
Test,
11
Destek ve Hareket Sistemi - Vi
Y
balonu
Mehmet, iki uzun tahta parçasını menteşe ile tutturuyor. Tahta-
lara X ve Y balonlarını iplerle şekildeki gibi bağlıyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Mehmet, deneyinde kol kaslarının çalışma prensibini gözlemlemiştir.
B) Menteşe, eklemi temsil eder.
C) Alttaki tahta parçası 1 yönünde hareket ederse, Y balonu uzar ve incelir.
D) Alttaki tahta parçası 2 yönünde hareket ederse, X balonunun kalınlığı artar.
--tonguç-
leri
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Dijital Soru TATS Şekil-2 Fnin çizili olduğu Şekil-1 resmi kesiyor. Daha son- ra ayırıp kesiyor ve bu gibi raptiyelerle tuttu- umda kesilen parçala- 5. X balonu K 2 Menteşe Test, 11 Destek ve Hareket Sistemi - Vi Y balonu Mehmet, iki uzun tahta parçasını menteşe ile tutturuyor. Tahta- lara X ve Y balonlarını iplerle şekildeki gibi bağlıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Mehmet, deneyinde kol kaslarının çalışma prensibini gözlemlemiştir. B) Menteşe, eklemi temsil eder. C) Alttaki tahta parçası 1 yönünde hareket ederse, Y balonu uzar ve incelir. D) Alttaki tahta parçası 2 yönünde hareket ederse, X balonunun kalınlığı artar. --tonguç- leri
Muigini fark ediyor.
bu etkinlikte raptiyeler iske
eki hangi yapıyı temsil eder?
B) Kas
D) Kıkırdak
Er süre sonra yoruldu-
r ve bacağında ağrı
ulma ve ağrısının
hangisi açıklar?
i kasların hızlı ka-
asının yorulması
n yapısının bo-
çabuk yorul-
Kıkırdak e
Ebru
Kemik
Eklem
Kemik
A)
B)
C) Kemik zarı
D)
Eklem
Kemik zarı
Hop!
Eklem
SIVISI
tongue
Deniz
Eklem
Kıkırdak
Kıkırdak
Kemik zarı
A Baldhunun kalınlığı artar.
Şekilde verilen yapılarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
Kemik
: Vücuda diklik ve destek sağlar.
: Kemiğin enine büyümesini ve onarımını sağ-
Kemik zarı
lar.
Destek ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olan kişiler kendileri hakkında aşağıdaki bilgileri ve-
riyorlar.
Kıkırdak
Eklem SIVISI
Ebru : Hareket ettirdiğimde dizimde ağrılar oluşuyor.
Deniz
: Kemiklerim yeterince büyümediği için boyum uzamıyor.
Fulya : Kolumdaki kırık uzun süredir iyileşmiyor.
Buna göre bu kişilerin rahatsızlıklarının kemiğin hangi bölümleri ile ilgili olduğu söylenebilir?
: Kemiğin boyuna büyümesini sağlar.
: Kemiklerin aşınmasını önler, hareketi ko-
laylaştırır.
Fulya
Kemik zarı
Kemik zarı
Eklem
Kıkırdak
Fen Bilimleri
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
Dijital Soru
6. Sınıf
35
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Muigini fark ediyor. bu etkinlikte raptiyeler iske eki hangi yapıyı temsil eder? B) Kas D) Kıkırdak Er süre sonra yoruldu- r ve bacağında ağrı ulma ve ağrısının hangisi açıklar? i kasların hızlı ka- asının yorulması n yapısının bo- çabuk yorul- Kıkırdak e Ebru Kemik Eklem Kemik A) B) C) Kemik zarı D) Eklem Kemik zarı Hop! Eklem SIVISI tongue Deniz Eklem Kıkırdak Kıkırdak Kemik zarı A Baldhunun kalınlığı artar. Şekilde verilen yapılarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Kemik : Vücuda diklik ve destek sağlar. : Kemiğin enine büyümesini ve onarımını sağ- Kemik zarı lar. Destek ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olan kişiler kendileri hakkında aşağıdaki bilgileri ve- riyorlar. Kıkırdak Eklem SIVISI Ebru : Hareket ettirdiğimde dizimde ağrılar oluşuyor. Deniz : Kemiklerim yeterince büyümediği için boyum uzamıyor. Fulya : Kolumdaki kırık uzun süredir iyileşmiyor. Buna göre bu kişilerin rahatsızlıklarının kemiğin hangi bölümleri ile ilgili olduğu söylenebilir? : Kemiğin boyuna büyümesini sağlar. : Kemiklerin aşınmasını önler, hareketi ko- laylaştırır. Fulya Kemik zarı Kemik zarı Eklem Kıkırdak Fen Bilimleri Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! Dijital Soru 6. Sınıf 35
çözü
yada
OKU
egili
as
Cleri
ulur.
bulu-
ciz
5.
4
Göz
Soluk borusu
Destek ve Hareket Sistemi - V
2
Test.
10
5
Burun
Kemik ucu
3
6
--tonguç-
Dil
Kafatası
ORISTOS
Kemik kadar sert olmayan sağlam, bükülgen, esnek ve damarsız bağ dokusuna kıkırdak adı verilir.
Asaf, yapısında kıkırdak bulunan vücut bölümleriyle ilgili bir poster hazırlamak istiyor.
Buna göre Asaf, yukarıda numaralandırılarak verilen resimlerden hangilerini seçmelidir?
D) 3, 5 ve 6
C) 2, 4 ve 5
A) 2, 3 ve 4
B) 1,3 ve 6
mieri
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
çözü yada OKU egili as Cleri ulur. bulu- ciz 5. 4 Göz Soluk borusu Destek ve Hareket Sistemi - V 2 Test. 10 5 Burun Kemik ucu 3 6 --tonguç- Dil Kafatası ORISTOS Kemik kadar sert olmayan sağlam, bükülgen, esnek ve damarsız bağ dokusuna kıkırdak adı verilir. Asaf, yapısında kıkırdak bulunan vücut bölümleriyle ilgili bir poster hazırlamak istiyor. Buna göre Asaf, yukarıda numaralandırılarak verilen resimlerden hangilerini seçmelidir? D) 3, 5 ve 6 C) 2, 4 ve 5 A) 2, 3 ve 4 B) 1,3 ve 6 mieri
2. İnsan iskeletinin üzeri çizgili kaslarla sarılmış
tır. Kalbimizde kalp kasları bulunur. Midemi-
zin yapısında ise düz kaslar bulunur.
Yukarıda bazı organların yapısında bulunan
kas çeşitleri ile ilgili bilgi verilmiştir.
Buna göre kas çeşitleriyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Kol ve bacak kasları istemli çalışır.
B) Mide ve kalp kası istemsiz çalışır.
C) Mide ve kalp kası çabuk yorulur.
D) Kol ve kalp kası hızlı ve ritmik çalışır.
6. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
2. İnsan iskeletinin üzeri çizgili kaslarla sarılmış tır. Kalbimizde kalp kasları bulunur. Midemi- zin yapısında ise düz kaslar bulunur. Yukarıda bazı organların yapısında bulunan kas çeşitleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre kas çeşitleriyle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) Kol ve bacak kasları istemli çalışır. B) Mide ve kalp kası istemsiz çalışır. C) Mide ve kalp kası çabuk yorulur. D) Kol ve kalp kası hızlı ve ritmik çalışır. 6. Sınıf
insan iskeletinin ilk yapısı k
Zamanla kıkırdak dokularda
ek kemikleşme başlar.
bilgiden yararlanarak
dan hangisi yapılamaz?
-i bebeğin ilk zamanlar
Coğu kıkırdak dokudan
te kemikleşmemiş ya
sertleşmesini sağlar.
iğinde vücudumuz-
ar kemikleşmiş olur.
- olan kalsiyum
aşa
Destek ve Hareket Sistemi - Ill
Kafatasımız vücudumuzdaki en
önemli organlardan biri olan beyni-
mizi, kaburgalarımız yaşamsal
organlarımızdan kalp ve akciğerle-
rimizi, omurgalarımız ise omuriliği-
mizi korur.
Özellikle süt ve süt ürünlerin-
de bulunan kalsiyum kemik
hücreleri arasında depolana-
rak kemiğe sertlik sağlar.
Destek ve hareket sisteminde bulunan yapılarla ilgili bazı öğrenciler yukarıdaki bilgileri vermişlerdir.
Buna göre öğrenciler, destek ve hareket sisteminin aşağıda verilen görevlerinden hangisi ile
ilgili bilgi vermemişlerdir?
A) Vücudun mineral ihtiyacını karşılama
B) İç organları koruma
C) Vücudun hareketini sağlama
D) Kan hücrelerini üretme
Uzun kemiklerin ve bazı yassı
kemiklerin yapısında bulunan
kırmızı kemik iliğinde alyuvar,
akyuvar gibi kan hücreleri
üretilir.
--tonguç-
C
Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
insan iskeletinin ilk yapısı k Zamanla kıkırdak dokularda ek kemikleşme başlar. bilgiden yararlanarak dan hangisi yapılamaz? -i bebeğin ilk zamanlar Coğu kıkırdak dokudan te kemikleşmemiş ya sertleşmesini sağlar. iğinde vücudumuz- ar kemikleşmiş olur. - olan kalsiyum aşa Destek ve Hareket Sistemi - Ill Kafatasımız vücudumuzdaki en önemli organlardan biri olan beyni- mizi, kaburgalarımız yaşamsal organlarımızdan kalp ve akciğerle- rimizi, omurgalarımız ise omuriliği- mizi korur. Özellikle süt ve süt ürünlerin- de bulunan kalsiyum kemik hücreleri arasında depolana- rak kemiğe sertlik sağlar. Destek ve hareket sisteminde bulunan yapılarla ilgili bazı öğrenciler yukarıdaki bilgileri vermişlerdir. Buna göre öğrenciler, destek ve hareket sisteminin aşağıda verilen görevlerinden hangisi ile ilgili bilgi vermemişlerdir? A) Vücudun mineral ihtiyacını karşılama B) İç organları koruma C) Vücudun hareketini sağlama D) Kan hücrelerini üretme Uzun kemiklerin ve bazı yassı kemiklerin yapısında bulunan kırmızı kemik iliğinde alyuvar, akyuvar gibi kan hücreleri üretilir. --tonguç- C Fen Bilimleri
mızı kemik ili-
kte vücudun
Eadelerine
enebilir?
neralleri
n oluş-
yum
n kis-
bil-
5.
Vücudun hareketini sağlama
D) Kan hücrelerini üretme
Hareket yeteneği
olmayan eklemdir.
W Hop!
Mete
-tonguç--
Eklem SIVISI
içeren eklemdir.
Genellikle iki uzun
kemiğin bir araya
geldiği yerde
bulunan eklemdir.
Melis
Omurların
arasında bulunan
eklemdir.
Tuna
Dört öğrenci seçtikleri eklem çeşidi hakkında yukarıdaki bilgileri veriyorlar.
Buna göre hangi öğrenciler, aynı tür eklemle ilgili bilgi vermişlerdir?
A) Mete ve Melis
B) Tuna ve Tuba
C) Melis ve Tuna
Tuba
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
D) Mete ve Tuba
Fen
Dijital Soru
6. Sınıf
29
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
mızı kemik ili- kte vücudun Eadelerine enebilir? neralleri n oluş- yum n kis- bil- 5. Vücudun hareketini sağlama D) Kan hücrelerini üretme Hareket yeteneği olmayan eklemdir. W Hop! Mete -tonguç-- Eklem SIVISI içeren eklemdir. Genellikle iki uzun kemiğin bir araya geldiği yerde bulunan eklemdir. Melis Omurların arasında bulunan eklemdir. Tuna Dört öğrenci seçtikleri eklem çeşidi hakkında yukarıdaki bilgileri veriyorlar. Buna göre hangi öğrenciler, aynı tür eklemle ilgili bilgi vermişlerdir? A) Mete ve Melis B) Tuna ve Tuba C) Melis ve Tuna Tuba Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! D) Mete ve Tuba Fen Dijital Soru 6. Sınıf 29